In het verzet tegen Covid 19(84) – intro

Poster Covid-1984 | tostadora.fr

Naar aanleiding van deze Covid 19, worden we geconfronteerd met een tot hiertoe zelden geziene terreur en hysterie – en dit op wereldschaal.

In België hebben hierbij 3 actoren:
– De politiek, in de brede zin van het woord,
– De MSM leugenpers,
– De (pseudo) deskundigen,
Deze drie worden dan gevolgd door een meute nuttige idioten.
Alle drie behoren ze tot links en/of de loges, of zijn er ten minste door gemanipuleerd.

Deze 3 actoren hebben dan beslist dat:
– De officiële Covid 19 versie een dogma is, dat heiligverklaard is, cfr. de principes van het Vrij Onderzoek,
– De afwijkingen hierop zijn een heiligschennis en een godslastering, cfr. de principes van het Vrije Woord,
– De daders dienen dan te eindigen op de brandstapel, cfr. de principes van de Rechten van de Mens.

Dit alles gaat dan gepaard met een psychologische oorlogsvoering en intellectuele terreur, waarbij de Agitprop van de USSR verbleekt.
Alles wat afwijkt is o.a.: “fake news, hate speech, een hoax, en een complottheorie…e.d. “

Censuur is dan ook de oplossing hiervoor.
De 3 voormelde actoren weigeren dan ook elk debat met deskundigen, op basis van wetenschappelijke argumenten. Als men recht in zijn schoenen staat, dient men toch geen schrik te hebben van het daglicht.

Er zijn ook gelijkenissen tussen het optreden tegen de acties tegen het Coudenhove Kalergi plan en Agenda 21 -30 van de UNO , met deze tegen Covid 19. Dit is logisch gezien achter deze drie plannen, dezelfde occulte machten schuil gaan. M.b.t. Agenda 21 -30 wordt zelfs opgeroepen tot het toepassen van de doodstraf op “klimaatprobleem ontkenners” (sic).Het voormelde doet dan ook denken aan “1984” van George Orwell.

Bij dit alles duiken dan 2 thema’s op, of duidelijker gezegd: 2 obsessies… het dragen van het “mondmasker”* en de “lockdown”.

*”De stormloop op mondmaskers is echt overdreven”, zegt Van Ranst in Het Nieuwsblad. “Je hoeft geen maskertjes te dragen in het openbaar, die virussen wandelen niet gewoon door de straten hé.” (…)

En Vlaanderens breiwarenicoon kreeg gelijk van de TU Delft, dat 7 modellen mondmaskers testte… “de resultaten zijn ontluisterend”... klik hier)

We lenen deze terugblik van de TU Delft-webstek:

Sociale onthouding – een onbedoeld gevolg

pestmeester/plague doctor | The doctor, Artsen, Doctor

“Vroeger werd het masker gebruikt door artsen die de slachtoffers van de builenpest moesten isoleren en behandelen. Deze pestmeesters droegen beschermende kleding, waaronder het beruchte masker met zijn snavelneus. Deze was gevuld met kruiden en specerijen om de lucht te zuiveren en de stank van ziekte en dood te verdrijven. Een onbedoeld gevolg van het bovenmaatse ontwerp van het masker was dat artsen besmettelijke patiënten automatisch op afstand hielden. De gemaskerde pestmeesters boezemden bovendien angst in, omdat ze symbool stonden voor de gevreesde en dodelijke ziekte. De mensen liepen dan ook met een grote boog om hen heen.”

Via een “muilband” moet de bevolking dan ook het zwijgen worden opgelegd en vernederd, zoals vroeger met de slaven ook gebeurde.
Via deze “lockdown” moet iedereen worden opgesloten, zieken en gezonden tezamen. Het land moet plat gelegd worden, waarna we dan kunnen gaan leven van de “hemelse dauw….!”.
Opvallend was, dat tijdens de 1ste golf, die pas gestart was, de voormelde 3 actoren het al hadden over de 2de golf! Hebben die dan parapsychologische gaven? De “lockdown” loopt dan ook door deze ganse Covid 19 als een “rode” draad. We horen trouwens niets anders meer.

Toeval? In België komt dit ook neer op een verkapte oorlog tegen Vlaanderen.
Al de voormelde elementen zouden er moeten toe aanzetten, deze ganse Covid 19 zaak met de grootst mogelijke argwaan te benaderen.

Wordt vervolgd.

H.P.

2 gedachten over “In het verzet tegen Covid 19(84) – intro

  1. Eindelijk begint het besef te groeien dat dit hele circus een ander doel heeft. Jaja, ik weet het ondertussen al, ik ben een complotdenker…
    Het jammere is dat hoofdredacteur van ’t Pallieterke (Van Camp) ondertussen gezwind meeloopt in deze poco propaganda. Als wij allemaal complotdenkers zijn, kom dan eens met valide argumenten om dit te weerleggen !!

Reacties zijn gesloten.