Zin in avontuur, uitputting, discipline?

Vlag van het Vreemdelingenlegioen

Elk jaar bieden zich ca. 8000 kandidaten vanuit heel de wereld aan bij het selectiecentrum, tevens hoofdkwartier, van het Vreemdelingenlegioen te Aubagne. Wat ze ook op hun kerfstok hebben, eender waar ze vandaan komen, welk Opperwezen ze eventueel aanbidden, hebben deze mannen – leeftijd tussen 17 en 40 – de kans een nieuw leven te beginnen. Eén op tien wordt terug naar huis gestuurd.

Vanaf de eerste dag van hun selectie tot aan de beruchte mars van de witte kepi’s (video 2: uitreiking lichting 2019), een uithoudingsproef van 40 km, worden de kandidaten opgevolgd. Tijdens deze vier maanden moeten ze Frans leren, leren vechten en hun potentieel overstijgen. Sommigen moeten nog leren zwemmen. Ze worden ook begeleid door de para’s van het 2de regiment der valschermspringers (REP) om in actie te kunnen komen tijdens luchtoperaties. En hemden strijken volgens voorschrift hoort er ook bij.

Meer weten? Klik hier.

Ondertiteling,geaut. vertaling en geschreven tekst via icoontjes onderaan

Dit zijn beelden tijdens oefeningen in de bergen:

Angstpandemie

Op 28 november 2020 vond in meer dan 12 Nederlandse steden een kunstzinnige maar mysterieuze protestmars plaats. Tijdens het druk bezochte ‘Black Friday’ weekend werd het winkelend publiek verast door de Witte Pakken Mars. Geïnspireerd op een actie eerder in de Zwitserse hoofdstad Bern waar een artistieke protestgroep genaamd Guerrilla Mask Force Bern ook eenzelfde actie uitvoerde. En zoals een virus zich verspreid, heeft ook deze kunstvorm zich inmiddels door Europa verspreid. Als tegengeluid tegen de corona maatregelen die volgens de deelnemers de toekomst van onze wereld een heel stuk minder menselijk maakt.

De stem op de achtergrond deelt een boodschap van de regering mee:

Zou Sciensano al op de hoogte zijn?

Eigenlijk mag de beruchte PCR-test niet voor diagnosedoeleinden gebruikt worden. Eigenlijk. Hij werd immers nooit voor dat doeleinde goedgekeurd. En bovendien: de PCR-test bewijst niet dat je op het ogenblik van de afname besmettelijk bent; hij bewijst hoogstens dat je ooit het virus onder de leden gehad hebt.

Nu de “retraction paper“ (verzoek om terugtrekking van de Drosten – PCR paper) is ingediend door moleculair geneticus Peter Borger & co, voelt ook topviroloog Marion Koopmans nattigheid. Bij NPO Radio 1, vertelde de co-auteur van de Drosten-PCR paper, twee dagen geleden tegen Thijs van der Brink dat de PCR test geen diagnostische indicatie is, die kan aantonen of je besmet bent met het virus.

https://debataafschecourant.files.wordpress.com/2020/11/screenshot_2020-11-25-pieter-borger-borgerpieter-twitter.png?w=584

In de BLCLBX studio bespreekt Flavio Pasquino de uitlatingen van Koopmans + de retraction paper van Borger met de initiatiefnemer ervan, Patrick Savalle. Savalle is een oude bekende van Pasquino, want een aantal maanden geleden deden de heren samen ook een video “ Bestaat Sars-Cov2 wel? Waar is het bewijs”, waarin Koopmans ook een hoofdrol speelde. Ook toen kwam de dubieuze Drosten-PCR publicatie – die in minder dan 48 uur tot stand kwam – ter sprake, zo ook het feit dat Sars-Cov2 nooit volgens de gold standard is geïsoleerd.

Op NPO Radio 1 zei Marion Koopmans twee dagen geleden nog, “Je test enkel of iemand een stukje RNA bij zich draagt, dat maanden oud kan zijn”. Ook Jaap van Dissel verklaarde dergelijke zaken al tegen Wybren van Haga tijdens een technische hoorzitting, maar nu is ook Koopmans duidelijk. “Al het coronabeleid is gestoeld op de PCR testen, die nu invalide blijken te zijn”, zegt Drs Mario Ortiz Buijsse (biochemicus) die net als Savalle in de studio aanwezig was. Ook Ortiz is een oude bekende van Pasquino want samen maakten ze een video die ruim 350.000 views kende over de invaliditeit van de PCR test en dat wordt nu nog een extra bevestigd met de retraction en de uitlating van Koopmans. “Dat de retraction geaccepteerd gaat worden is onwaarschijnlijk”, zegt Savalle. “Er hangt te veel vanaf en deze paper is een soort klokkenluiders paper”, zegt Ortiz. “Wat buiten kijf staat nu, is dat de maatregelen waarop alle coronamaatregelen zijn gestoeld, geen grondslag meer hebben en we dus mogen verwachten dat politiek Den Haag nu in actie komt. De spoedwet moet alsnog van de baan”, aldus programmamaker Flavio Pasquino.

Dit is de link naar de video met Peter Borger bij Cafe Weltschmerz over de retraction paper. https://youtu.be/bcVSwSxDn24

Dit is de link naar de retraction paper zelf! https://cormandrostenreview.com/report

Dit is de integrale video van Mike Yeadon bij Lockdown tv, met NL vertaling. https://youtu.be/Zfo0yg1mhp4

Voor de taalgevoeligen onder ons (een met uitsterven bedreigde minderheid) geven wij hier meteen een vertaling mee van de meest voorkomende Engelstalige woorden: retraction = intrekking, request = verzoek, protocol = verslag, bias = vooroordeel, paper = rapport, onderzoeksresultaat, verslag, dossier, artikel…, invalide = onbruikbaar, link = bruggetje… enz.

Lees ook: Is de PCR test een grote zwendel?

Een week geleden meldden wij al dat een Oostenrijkse advocaat naar het Grondwettelijk Hof trekt omdat de PCR-test slechts voor wetenschappelijk onderzoek goedgekeurd werd en niét voor diagnosestelling:

De Belgische Neutraliteit…

 Een fictie? Of een reddingsboei voor Vlaanderen?

Naar aanleiding van  tal van discussies over de deelname van België aan activiteiten  in het kader van internationale akkoorden ingevolge het lidmaatschap van België  bij internationale organisaties zoals de EUSSR, Raad van Europa, NAVO, VN….e.a.  is het noodzakelijk te kijken in welke mate deze te verzoenen zijn met de verplichte neutraliteit van België, die opgenomen werd in het scheidingsverdrag van 1839,  dat in feite  de oprichtingsakte is van de Belgische kunstmatige staat, na de mislukte annexatie door Frankrijk. Dit aspect kwam al ruim aan bod in het Tekos nummer 172 van 2018 –   en we gaan hier dan ook niet meer op in.   Belangrijker is echter , in het licht van recente gebeurtenissen, zich toe te spitsen op de “neutraliteitsverplichting”.

De laatste jaren waren er immers tal van betwistingen over de bovenvermelde activiteiten, ik denk hier o.a. aan het Marrakesh pact van de VN m.b.t. de immigraties (lees : invasies), en meer recent aan  de deelname van België  aan de NAVO missie in Jordanië om Syrië te bombarderen om de VSA te helpen met het stelen van de Syrische olie. (werd ook goedgekeurd door het Vlaams Belang!!).   

Deze belangrijke vragen werden echter nooit hierbij gesteld:

  • In welke mate zijn dan dergelijke activiteiten in overeenstemming met het scheidingsverdrag van 1839 ??
  • Waren er vroeger reeds schendingen van deze neutraliteit?

Kijken we even naar Het Verdrag van Londen (1839). Artikel 7 stipuleert dat België neutraal dient te blijven: Groot-Brittannië en Pruisen garandeerden de neutraliteit en veiligheid van België .. “ Dit citaat is echter onjuist! Zie infra.

Over dit “scheidingsverdrag” en de “verplichte neutraliteit “ verscheen de studie “Was Groot-Brittannië verplicht om België te hulp te snellen in 1914?” De hieronder geplaatste citaten werden geleend uit deze studie.

Lees verder

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De westerse beschaving heeft een absoluut dieptepunt bereikt. God als Schepper van alles wordt openlijk bestreden. Jezus Christus als Verlosser van alle mensen, het christelijk geloof en de Kerk worden uitdrukkelijk en systematisch bespot, terwijl zij de pijlers zijn van de westerse beschaving.  De natuurwet (de tien geboden) wordt publiek afgewezen en de werkelijkheid openlijk ontwricht. Hierdoor wordt het huwelijk steeds meer vernietigd en het rijkdom van de seksuele verschillen van man en vrouw bewust vertroebeld. Waar geen eerbied is voor God is er ook geen eerbied voor de mens. Het menselijk leven wordt niet als onaantastbaar en heilig erkend, waardoor het doden van de zwaksten (bij het begin en aan het einde van het menselijk leven) zelfs tot een industrie uitgroeit. Hierdoor is ook de samenleving zelf ontwricht. Waarheid, rechtvaardigheid,  veiligheid en vrijheid horen niet meer tot ons dagelijks leven. De maatschappij wordt grotendeels beheerst door leugen, onrecht, geweld en dictatuur. Zo worden nu de kostbaarste vrijheden en persoonlijke grondrechten van de mensen ontnomen, onder voorwendsel van de corona.  De grootste dictators uit de geschiedenis konden slechts dromen van wat de westerse regeringen ons nu opleggen en bovendien zijn ze er in geslaagd langs gemanipuleerde media, om het volk zelf de schuld te geven, nl. omdat het zogezegd de gedwongen maatregelen niet  strikt genoeg opvolgt.

De perversiteit van de westerse samenlevingen weerspiegelt zich ook in hun buitenlands beleid. Westerse landen gaan zonder enige schaamte overal ter wereld soevereine landen, die hen niets misdaan hebben, zonder enige morele verantwoording bombarderen, wettige regeringen ontwrichten en hun bodemrijkdommen plunderen.

De meeste regimes die de westerse beschaving nu beheersen zijn verrot, mogelijk op een hoge uitzondering na zoals Hongarije. Het omverwerpen hiervan is niet alleen wettelijk verantwoord maar zelfs moreel verplicht, in de mate dat het in evenredigheid gebeurt en zonder geweld. Iedereen is geroepen hieraan mee te werken. Het volk moet de indringers en tirannen verdrijven, de ketens verbreken, de decadentie stoppen, de dictatuur afschudden, de vrijheden herstellen en het soevereine land met zijn waarden terug in handen nemen. Dit is overigens geheel in overeenstemming met resolutie 37/43 van de  Verenigde Naties (3 december 1982: het volk heeft het recht zijn onafhankelijkheid, nationale eenheid, bevrijding van vreemde koloniale machten, met alle middelen, zelfs met gewapende  strijd te verdedigen).

Zoals Frankrijk met de Franse Revolutie de hele westerse beschaving flink heeft verwoest, zo kan het nu ook de voorloper worden van een gewettigde strijd tegen een geheel ontaard regime om de authentieke christelijke en menselijke waarden te herstellen. Rémy Daillet-Wieleman heeft hierbij al het voortouw genomen met een oproep: “Voor een vredevolle en wettige staatgreep, met 82 maatregelen, waarvan 15 die onmiddellijk van kracht zijn”.

Bij  deze 15 horen: verbod op massale vergiftiging van de grond door chemische of kunstmatige middelen, verbod op installatie van 5 G, afschaffing van de verdragen van Lissabon, Maastricht en het Schengen akkoord (getekend door Europese bureaucraten over de hoofden van het volk), afschaffing van alle vormen van milieutaksen; verbod op massale vaccinatie, afschaffing van dwangmaatregelen opgelegd omwille van de corona en van de boetes hiervoor uitgeschreven; onderzoek naar de ministers en staatssecretarissen  sinds 1981. De andere maatregelen handelen over grondige hervorming van bankwezen, gerecht, onderwijs, voedselvoorziening, gezondheid, vereenvoudiging van de administratie, vrijheid van werken en beroepen, herstel van de openbare eerbaarheid, afschaffing van de 580 vormen van belastingen… Frexit, Frankrijk uit de EU, herstel van de soevereiniteit van het volk, opheffing van de vrijmetselaarsloges en van satanische en criminele organisaties en de leden vanaf de 33e graad moeten voor de rechter komen, afschaffing van subsidies voor abortus en opheffing van Family Planning en aanverwante organisaties, afschaffing van homohuwelijk en al wat er mee samenhangt. Iedere “dokter” die zich vergrijpt aan “chirurgie-charcuterie”  om personen van geslacht te veranderen wordt gestraft met 10 jaar effectieve gevangenisstraf, afbreken van heiligschennende beelden en heropbouw van monumenten en kloosters door de Franse Revolutie verwoest, afschaffing van de huichelachtige leuze “vrijheid, gelijkheid” en zoeken naar een nieuwe leuze, herstel van de monarchie…

De bijval voor dit uitgebreide voorstel is overweldigend. Ieder kan zich inschrijven om dit te steunen. Bovendien blijkt er in de VS een gelijkaardige staatsgreep bezig te zijn. De nieuwe staatssecretaris van defensie Chris Miller heeft gezegd dat alle oorlogen moeten stoppen en nu stelt hij dat de CIA moet ontmanteld worden. De CIA mag zelf  geen enkele geheime operatie meer opzetten, alles moet onder zijn gezag komen. (radio-quebec-coup-detat-mondial-la-cia-demantelee/ https://odysee.com/@Radio-Quebec:a).

Nvdr: Sinds pater Daniël het bovenstaande schreef heeft Facebook al het profiel van deze zgn. complotdenker verwijderd. U kunt hier alle videoboodschappen bekijken die hij wereldkundig maakte, o.a. over de Deep State, de Great Reset, Flynn, Big Pharma enz.

*******

De kloof wordt steeds groter tussen enerzijds degenen die door angst aangegrepen de opgelegde maatregelen strikt opvolgen en hierin openlijk in de media  geprezen en aangemoedigd worden en anderzijds degenen die inzien dat de dwangmaatregelen buitensporig zijn, wetenschappelijk onverantwoord, het maatschappelijk leven blijken te vernietigen en naar een werelddictatuur dreigen te gaan. Zij worden uit de media gecensureerd, dikwijls persoonlijk bedreigd en ontslagen.

We willen nu aantonen dat we de moed niet mogen opgeven en dat een grondige vernieuwing van maatschappij én geloof toch mogelijk zijn. Vandaar de informatie over deze ‘staatsgreep’ en verder de noodzaak van de uitbouw van een “huiskerk”. Vervolgens geven we het slot van de studie over Antiochië als roep om eenheid. En onder “En dit nog” vindt je verpletterend materiaal dat illustreert hetgeen we schrijven.

P. Daniel

Flitsen

Opdracht van Maria in de tempel - Wikipedia

De Opdracht van Maria in de tempel (21 november) is in de Latijnse liturgie slechts een gedachtenis, maar het is een groot feest in het oosten, dat kostbare tradities met meer liefde koestert. En zo hebben ook wij dit feest gevierd. De historische aanleiding is de wijding van “de nieuwe kerk van Maria” in Jeruzalem (543). Het feest verspreidde zich in de 7e eeuw in heel het oosten en tegen het einde van de 16e eeuw in het westen. Gegevens uit het apocriefe evangelie van de heilige Jakobus hebben hierbij een grote rol gespeeld, die overigens ook de moslims hebben overgenomen (We zagen ooit een prachtige moslim film over de kinderjaren van Maria, weliswaar met verschillende historische onnauwkeurigheden maar met een aangrijpend beeld over de zuiverheid van Maria en haar radicale toewijding aan God). Deze verhalen willen de voorbereiding van Maria op haar grootse taak illustreren en vooral haar totale toewijding aan God vanaf haar prille jeugd als “vlekkeloze hostie”, “heilige kelk”, “levende tempel en troon van de Koning”. Na de Eucharistie bidden we altijd een gebed tot de heilige Jozef, een gebed tot de heilige aartsengel Michael en zingen we  het Salve Regina.

Lees verder

1000 virologen. 1000 keer belogen! (2)

Groeiende censuur op YouTube en Twitter - Veren Of Lood

We hernemen dezelfde titel van ons artikel dd. 25 november – ditmaal echter niet met een vraagteken. En wel omdat het videogesprek met prof. dr. med. Matthias Schrappe gewoon gecensureerd werd. Waarom? Omdat hij het niet eens is met de telling der coronabesmettingen door het RKI, een filiaal van het Duitse federale Min. van Gezondheid..

Telkens men aan de officiële versie van de coronacrisis durft te twijfelen, wordt men ofwel uitgelachen, genegeerd, gecensureerd of zelfs voor de rechtbank gebracht om u te verantwoorden voor zoveel gebrek aan burgerzin.

En wat had hij dan “beweerd” dat zo des duivels was dat het niet voor uw ogen en oren geschikt was? Wel, hij heeft de cijfers durven in twijfel trekken. Hij stelt dat de uitvergroting der coronabesmettingen en relevante cijfers niet zomaar als waarheidsgetrouw kunnen gezien worden. Hij stelt dat – los van de (on)betrouwbaarheid van de tests – het aantal tests, resp. besmettingen, te gering is om dit op de gehele bevolking van Duitsland te extrapoleren. Echter, zijn grote zonde is dat hij het waagde de heiligenstatus van het RKI (Robert Koch Institut), de Duitse versie van Sciensano, in twijfel te trekken, zijnde een “politiek-gestuurd” uitvoeringsorgaan van de regering, het Min. van Gezondheid. En dat bijgevolg de wetenschappelijke neutraliteit niet vanzelfsprekend is.

“… Wij hebben cijfers nodig, geen vermoedens. Er worden grondrechten beperkt zonder dat we eigenlijk correct interpreteerbare cijfers hebben en ik hou dat, zowel als wetenschapper als burger – voor absurd dat we zonder een vaste cijferbasis tot dergelijke beperkingen overgaan… “

Gelukkig werd de video intussen door andere YT-ers geladen. Hier krijgt u hem dus opnieuw, twee keer zelfs. De eerste uit de originele uitzending op ZDF – hopelijk sluipt ten minste een ervan door de mazen van het censuurnet:

Vrijspraak ondanks “bekentenissen”

las vegas law blog: 5 TV Lawyers Who Only Make It Worse For Us.

Het lijkt wel een uitzending van een Amerikaanse politie- en justitiereeks, waarbij uiteindelijk eind-goed-al-goed “het recht zegeviert”. In Dendermonde kreeg een beklaagde vrijspraak ondanks zijn “bekentenissen”. Dit dankzij het puike werk van zijn advocaten.

De moeite waard om even de tijd voor te nemen. Een reconstructie, geschreven door het advocatenkantoor:

Op 19 oktober 2020 jl. velde de correctionele rechtbank van Dendermonde een nu al memorabel vonnis waar feitelijk niet genoeg over gezegd en geschreven kan worden. Onze cliënt CVH werd immers vrijgesproken van moord, hoewel hij in 2011 zijn betrokkenheid (meermaals) had bekend aan de politie.

Deze bekentenissen werden echter afgelegd in – zacht uitgedrukt – dubieuze omstandigheden. Maar vooral: ze werden afgelegd door een kwetsbare verdachte zonder de bijstand van een advocaat, zodat deze cliënt niet bestand bleek tegen de ongeoorloofde druk die de verhoorders op hem hadden uitgeoefend.

… De zaak betreft een onopgeloste moord van juni 2009. Na twee jaar onderzoeken hadden de speurders nog steeds geen doorbraak kunnen forceren. In oktober 2011 stapt de vader van CVH het politiekantoor van Temse voor de zoveelste keer binnen, omdat zijn zoon wordt geterroriseerd door meerdere personen uit de wijk. En voor de zoveelste keer wordt hij wandelen gestuurd. In alle emotie roept hij in het buitengaan: “Moet mijn zoon dan eindigen als die Turk?”. In Temse was immers net een flyer rondgedeeld om tips te krijgen over deze onopgeloste moord, waardoor de zaak opnieuw over de tongen ging. Voor het eerst kreeg vader VH plots wél de aandacht van de politie, waarvoor hij al zo lang smeekte. Deze kreet om hulp ontketende echter een nachtmerrie, die ruim negen jaar lang zal duren.

Kort daarna werd zijn zoon CVH, onze cliënt, opgepakt. Het was algemeen geweten dat CVH zwakbegaafd was en gold als speelbal voor de delinquenten uit de buurt. Zij namen zijn geld en gsm af, ze ‘leenden’ zijn auto en lachten hem uit. Ook de politie wist maar al te goed dat CVH een gemakkelijk doelwit was. Zijn zogenaamde betrokkenheid bij de moord werd onder meer afgeleid uit het feit dat zijn gsm op het (vermoedelijke) moment van de moord onder die zendmast werd gecapteerd. Dit was ook de zendmast waar hij woonde, maar dat lieten de speurders er gemakshalve uit. In Temse staan twee zendmasten, dus iedereen die daar woont was aldus een potentiële verdachte…

Lees er alles over in: The Belgian Confession Tapes: de zaak waar men een onschuldige toch een moord liet bekennen.