Tast het vermoeden van een virus het kritisch denken aan?

Open brief van artsen en gezondheidsprofessionals aan alle overheden van België en de Belgische media.


Wij, artsen en gezondheidsprofessionals, willen via deze weg onze ernstige bezorgdheid uiten, in verband met de gang van zaken de afgelopen maanden rondom de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus.

Wij roepen politici op om zich onafhankelijk en kritisch te laten informeren bij de besluitvorming rond en de verplichte implementatie van de coronamaatregelen.
Wij roepen op om in de beleidsdiscussie over corona weer oog te krijgen voor het doel dat de maatregelen zouden moeten dienen: het verbeteren van onze volksgezondheid, en dit op lichamelijk, mentaal en emotioneel vlak.
Wij stellen dat de maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen buitenproportioneel zijn en meer schade aanrichten dan dat zij goed doen.

Er is geen medisch grond meer die dit beleid nog rechtvaardigt: we pleiten dan ook voor een onmiddellijke beëindiging van alle maatregelen.
Wij vragen een herstel van onze normale democratische bestuurs- en rechtsstructuren en een open debat, waar alle experten aan bod komen zonder enige vorm van censuur.

‘Een oplossing mag niet erger zijn dan de kwaal’ is een stelling, die in de huidige situatie actueler is dan ooit. Wij stellen echter vast op het terrein dat de nevenschade, die nu veroorzaakt wordt bij de bevolking, op korte en op lange termijn meer impact zal hebben in alle lagen van de bevolking dan het aantal coronaslachtoffers dat nu gevrijwaard wordt.

Lees hier de volledige tekst. Klik hier voor de lijst der ondertekenaars: 679 artsen, 2227 medisch geschoolden, 17106 burgers.

Aansluitend met het b.g. is het opvallend hoe quasi alle overlijdens – behalve moorden en verkeersongevallen – toegeschreven worden aan “de gevolgen van corona”. Zoals de voormalige gouverneur van de Nat. Bank, die overleed na een rijkgevuld leven van 90 jaren, en de dame uit Nederland, een kankerpatiënte van 89...

En de media spelen dit argeloos gewetenloos mee…

Lees dit ook nog eens:

In Oostenrijk is een Weense advocaat, Gerold Beneder, opgestaan; hij wil naar het Grondwettelijk Hof trekken met een klacht tegen de corona-PCR-test. Hij stelt dat er geen oversterfte is, dat het gezondheidssysteem niet overbelast is. Wat hier nooit ofte nimmer door de fotogenieke tv-experten vermeld wordt is het feit dat de PCR-test slechts voor wetenschappelijke doeleinden goedgekeurd werd echter niet om medische diagnoses te stellen, d.w.z. de zgn. coronabesmettingen vast te stellen of te bewijzen. Kortom, zo stelt mr. Beneder, Oostenrijk heeft een testpandemie!!!

Een Portugees Hof van Beroep ging hem vooraf: het vonniste dat een PCR-test niet geschikt is als bewijs van een ziekte en dat quarantaine bij een uitgeroepen noodtoestand niet toegelaten is – het wordt zelfs “illegale opsluiting” genoemd. We citeren:

The PCR test “is unable to determine, beyond reasonable doubt, that such positivity result corresponds, in fact, to the infection of a person by the SARS-CoV-2 virus”, said the Lisbon Court of Appeal.

De PCR-test “is niet in staat om – zonder redelijke twijfel – vast te stellen dat dergelijk positief resultaat in de feiten overeenkomt met de infectie van een persoon door het SARS-CoV-2 virus”.

https://www.uticaphoenix.net/2020/11/17/portuguese-appeals-court-deems-pcr-tests-unreliable/

Court decides that quarantine in state of alert is illegal

Ondertiteling , vertaling en uitgeschreven tekst via icoontjes onderaan

1 gedachte op “Tast het vermoeden van een virus het kritisch denken aan?

 1. Beste redactie, dit wil ik toch even hier plaatsen.
  Te lezen bij Carine Knapen (Volledige tekst hier: https://www.carineknapen.info/post/resolutie-eu-parlement-13-11-20-impact-covid-19-maatregelen-op-democratie )

  Resolutie EU Parlement (13/11/20): impact Covid-19 maatregelen op democratie

  QUOTE Ik ben zeer gelukkig dat het Europees Parlement oog heeft voor de fundamentele rechten en vrijheden van de mens waaronder het recht van vrije meningsuiting, de vrijheid van verkeer, goederen en personen, het recht van vereniging, het zelfbeschikkingsrecht, het recht op onderwijs.
  Ik ben nog meer gelukkig dat het Europees Parlement benadrukt dat vrijheidsbeperkende maatregelen legitiem, noodzakelijk en proportioneel (en tijdelijk) moeten zijn ten opzichte van de situatie die zich voordoet en zij aan de kaak stelt dat en welke buitenproportionele maatregelen er door bepaalde overheden getroffen zijn. UNQUOTE

  En zij stelt de vraag: deze Resolutie dateert van 13.11.2020 en is al 10 dagen gekend door alle beleidsmakers en … de media ongetwijfeld ook. Waarom hebben wij daar nog niets over gehoord ?
  Retorische vraag natuurlijk. Dit doet mij opnieuw denken aan een zekere MVR die openlijk heeft gezegd lak te hebben aan de wettelijkheid. Tja.

  En wat te denken van dit:
  Annelies Verlinden (CD&V) over Kerstmis: “De politie zal aanbellen waar nodig”
  Heeft die ze nog wel alle 5 op een rij? Leven we ondertussen in een politiestaat? Maar neen toch, dan ben je pas echt een complotgekkie.

Reacties zijn gesloten.