Di Rupo en co liegen ons de dieperik in.

Di Rupo hororTerwijl de regering Di Rupo geen gelegenheid voorbij laat gaan om te benadrukken dat ons land het economisch veel beter doet dan de buurlanden en het gemiddelde Europese land, wordt België volgens Die Welt het nieuwe zorgenkindje van Europa.
http://www.knack.be/nieuws/belgie/belgie-wordt-nieuw-zorgenkindje-van-europa/article-normal-113770.html

Voegt België zich weldra bij landen als Spanje, Ierland en Portugal? –
http://www.beurs.com/2013/10/30/voegt-belgie-zich-weldra-bij-landen-als-spanje-ierland-en-portugal/33622

Het urgentiebesef bij de bevolking is inderdaad veel te laag. Volg ik de mainstream media in Vlaanderen, dan zie ik journalisten met een beteuterd gezicht vertellen dat de Belgische staatsschuld voorbij de honderd procent gepasseerd is. Waarom vertellen ze niet, zoals Johan Van Overtveldt dat wel doet in zijn medium(Trends), dat dat cijfer enkel de expliciete staatsschuld weergeeft? Reken je er de impliciete bij – de verplichtingen die de staat opgenomen heeft tegenover zijn burgers – dan kom je aan bijna vijfhonderd procent. – http://www.beurs.com/2013/10/30/de-plotsheid-der-dingen-interview-met-brecht-arnaert/32909

Het is naïef om te denken dat dit niet in oorlog zal eindigen
http://www.beurs.com/2013/10/30/immense-default-van-het-westers-systeem-is-onderweg/33607

Wat zich nu afspeelt is zeer ernstig en listig, met het oog op de onvermijdelijke splitsing om deze landsdelen leefbaar en bestuurbaar te houden, is wallonië onder di rupo en onder impuls van het hof en met medewerking van de CD-V en de meelopers, dat zijn al de zogenaamde “democratische” partijen, bezig  belgië en dus ook Vlaanderen met een gigantische schuld op te zadelen.
Zoals in een vechtscheiding een van de partners het huwelijk op de valreep nog tracht te redden door de gezamenlijke schuld te doen stijgen, zodat het voor elkeen afzonderlijk onmogelijk wordt om die lasten te dragen, je weet wel, het vertrouwen van de banken, lees hier buitenland. Indien de ex toch doorzet zal hij bloeden.
De staatsschuld stijgt met 800€ per seconde las ik, dus nietsdoen is het motto om de belgische kanker te bestendigen.

In  jan 2012 stonden we nog aan de top in Europa, sindsdien heeft het socialistische wallonië onder di rupo Vlaanderen leeggezogen, alles is aan het werk om de volgende verkiezingen te winnen en niets anders, niets nuttigs. Het Marshallplan die Duitsland erbovenop hielp werd betaalt door de Amerikanen, die van di rupo door de Vlamingen. Vive la belgique de papa.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NursnrBtc18

Maar reeds in 2011 zei Gerolf Annemans het al hoe het zou aflopen, historische woorden en een voorspelling die nu al uitgekomen is.
http://www.gerolfannemans.org/3/images/PDF/20111208tsskinzakeregeerverklaringdirupoi.pdf
Tussenkomst van volksvertegenwoordiger Gerolf Annemans namens het Vlaams Belang n.a.v. de regeerverklaring van di rupo in de Kamer van Volksvertegenwoordigers .