Bretoense burgemeester wil zijn gemeente “redden” door een omvolking (2)

80% van de Callac bevolking is tegen de komst der “vluchtelingen”. Cijfers niet gestaafd door een referendum omdat de burgemeester dit niet ziet zitten.

Hij wil het niet “omdat hij weet dat 80% ertegen is en hij bijgevolg niet kan winnen“. Het gaat vooral om jonge mannen, Algerijnen en Marokkanen, die geen vluchtelingenstatus hebben.

Callac is geen uitzondering; heel Bretagne moet gevuld worden met de illegale kampeerders in grote steden en in de buurt van Calais.

Begint de opstand van het volk op gang te komen?

Waar zitten “de dappersten aller Galliërs”??? Is de Grote Leider de énige die merkt dat zijn stroomrekening gestegen is? Komen knijpkatten terug in de mode? Zelf stroom maken op de home trainer? Bovendien krijg je het er warm van. En waar halen we het gas? Keren we terug naar het stadsgas? Zo ja, waar halen we dan de steenkool vandaan? Probleem: https://businessam.be/steenkool-is-snelste-alternatief-voor-russisch-gas-een-grote-exporteur-is-rusland/

In Servië verzet men zich tegen de regenboogmissionarissen

Waar het verlinkste decadente westen stilaan tot een heruitzending van de “Val van het Romeinse Rijk” vervelt, is het een verademing dat er nog mensen zijn die de euvele moed hebben zich te verzetten tegen de voortdurende beledigingen van traditionele normen en waarden.

Tienduizenden Serviërs protesteerden gisteren tegen de ongeremde regenboog-indoctrinatie en verdedigden de traditionele gezinswaarden en eisten een verbod op de in september geplande Pride-stoet. De Serviërs houden het devies van de Hongaarse regering als voorbeeld: “Blijf met uw poten van onze kinderen!” (Nvdr: met onze verontschuldigingen aan het dierenrijk!)

https://balkaninsight.com/2022/08/15/thousands-march-in-belgrade-to-protest-against-euro-pride/

Cyclus

Het zal in 2029 zijn of met Sint Juttemis…

Tijdens het jaarlijkse diner van Doorbraak heeft voorzitter van Vlaams Belang Tom Van Grieken de uiteenzetting mogen houden.  Dank voor de cordon-vrije beslissing van Doorbraak. Tom heeft een uiteenzetting gegeven hoe hij het voornaamste streefdoel van zijn partij – uitroeping van de Vlaamse onafhankelijkheid – wil bereiken. (https://doorbraak.be/tom-van-grieken-we-bereiden-ons-voor-op-de-implosie-van-het-belgische-systeem/)

Daarop kwam o.a. ook in Doorbraak de reactie van Eddy Daniels : “Er zitten teveel soft-belgicisten bij N-VA”.  Hij noemt zijn toespraak een juiste analyse, maar vervolgens een verkeerde conclusie.  Zowel onvoldoende draagvlak binnen N-VA, als Franstaligen die eeuwigdurend lekker achter hun grendels zitten, maakt van Toms toespraak enigszins een vorm van wensdenken.  Uit de talrijke reacties op dit artikel en rond dit onderwerp, blijkt hoezeer betrokken Vlamingen daarmee in de knoei zitten.

“De” politiek, ook dit gegeven, zit behoorlijk strop!  Om het nog eens zeer beknopt te zeggen: België is in 1830 als een Franse satelliet gesticht.  Met veel moeite hebben generaties flaminganten het hoogstnoodzakelijke verworven, maar de hoogste politiek achter de schermen moet gehoorzamen aan wat de jacobijnen in Frankrijk, o.a. via Le Grand-Orient beslissen.  Daartoe heeft Vlaanderen zich in staatshervormingen nog eens vergrendeld (een meerderheid die steeds door een minder talrijke groep geblokkeerd wordt).

Dan zou er nog een zgn. brede volksstroming moeten ontstaan, die als rechtvaardig antwoord een streven naar eigen staat zou steunen.

De doorsnee Vlaming is niet met Vlaanderen bezig.  Ook de zorgvuldig uitgewerkte studies over de nog steeds stijgende transferts naar Wallonië laten de meerderheid der Vlamingen koud.  Hoe brutaal het ook klinkt, daar trekt de doorsnee Vlaming zich niet genoeg van aan om een ommekeer te eisen (dus dit in wezen materialistische argument is niet wervend).  Dan belanden we bij de liefde/aanhankelijkheid die een inwoner voor zijn land Vlaanderen zou kunnen hebben…..    Deze is nagenoeg onbestaande!

Als we de cruciale periodes in de Vlaamse Beweging herbekijken, dan was er bvb. tijdens de bloeiperiode van het VNV en tijdens de opkomst van de Volksunie (60- 70er jaren) een weliswaar beperkte maar zeer gemotiveerde groep die “militant” voor Vlaanderen streed.  Nu zitten we met wellicht negentig procent Vlamingen waarvoor de spreuk telt: “Het tegenovergestelde van liefde is niet haat, het is onverschilligheid.” (Elie Wiesel).  

Hoe is dit te verklaren: primo vooral vanaf de 90-er jaren was “de Mars door de Instellingen” voltooid (groen-linkse hegemonie) en secundo hebben de zgn. Vlaamsgezinde partijen nagelaten die liefde voor hun land te propageren.  Eén voorbeeld maar: Antwerpen, dat ik goed ken, is in de voorbije talrijke decennia zelden zo belgicistisch geweest van sfeer en uiterlijk als nu.  Daarom heeft correspondent Graaf van St.Germain gelijk als hij de N-VA gecontroleerde oppositie noemt.

Tom VG spreekt van een jaartal 2029: als men met rugdekking (van de bevolking) de Vlaamse staat wil uitroepen, dan moeten ze zonder enige verpozing de Vlamingen liefde voor hun volk en het invullen van hun identiteit bijbrengen.  Nu is zelfs minimaal dertig procent (soms hardcore) belgicist en men zal van hen wel degelijk beslissende tegenstand mogen verwachten.  Wanneer durft de Beweging de Belgische staat terug een bezettings-regime noemen en het predikaat “belgicist” als synoniem voor een belediging verklaren?

Intussen gaat de uitrol van de “Great Reset” steeds maar verder.  Ook de oorlog in Oekraïne is een strijd tussen de Amerikaanse en Commonwealth machtsaspiratie tegen het Slavische imperium dat niet hun bevelen opvolgt.  Op een breed terrein verliezen de Westerse media steeds maar meer ieder greintje geloofwaardigheid; kortom ze hangen aan elkaar van leugens! 

Het doel van mijn streven in dit verband, is juist geweest de waarheid te (h)erkennen en deze binnen de Vlaamse-nationale activistengroep door te zetten.  Op termijn dreigt de volledige betekenisloosheid voor die Vlaamse Beweging die meeheult met de tyrannieke één-opinie strekking.  Zoals een voorman in een blad schrijft i.v.m. Oekraïne: “Geef ons wapens! Geef ons weer een leger……”.  De legers die er nu aankomen, o.a. een Europees leger, zullen hetzelfde doel dienen als de ordekrachten in Shanghai en Beijing (Peking), waar de hele samenleving een groot concentratiekamp geworden is!

Zoals Karel van Wolferen in zijn blad ook verkondigt : we moeten zonder ophouden de mensen voorhouden dat de volledige afschaffing van elke vrijheid voor de deur staat, indien we passief alles ondergaan.  De zomer die in aantocht is, dient niet om in te dommelen, maar om de geest van verzet verder te blijven huldigen.

Jos Wouters, 13.6.22

  • De psychologie van totalitarisme I-III, Mattias Desmet (video 1video 2 ) Intro:

Over het einde der illusies en het nakende kantelpunt

Het liberalistische model heeft ons altijd verteld dat wij dankbaar en gelukkig horen te zijn; dankbaar omdat wij rechten en vrijheden hebben, die men in andere delen van de wereld niet heeft. Dankbaar omdat wij in een welvaart leven, die men in andere delen van de wereld niet kent. Dankbaar omdat ons bestuurssysteem democratisch is, waar dat in andere delen van de wereld niet zo is. Dankbaar omdat onze overheid plichtsbewust en verantwoordelijk is, omdat zij integerheid hoog in het vaandel draagt. Dankbaar omdat ons gerechtssysteem werkt, omdat het rechtvaardig, onpartijdig en efficiënt is. Dankbaar en gelukkig horen wij te zijn, om dit Utopia, dit Eden waarin wij leven en vertoeven mogen……maar… het is een illusie, een leugen en boerenbedrog.

Reeds vele jaren broeit en groeit in steeds meer mensen in deze maatschappij het gevoel dat er iets niet klopt. Wij horen dankbaar en gelukkig te zijn, maar we zijn het niet – getuige alleen maar het massale gebruik van antidepressiva en narcotica, getuige de zelfmoordcijfers, getuige de veelvuldige sociale drama’s, de depressies, de burn-outs en ga maar door…

Wat wij ‘horen’ te voelen, stemt niet overeen met wat wij écht voelen. Wat onze maatschappij voorgesteld wordt te zijn, strookt niet met wat wij haar ervaren te zijn.

De rechten en vrijheden die wij horen te hebben, zijn jaar na jaar meer uitgehold. Wanneer opmerkingen gemaakt worden dat het beleid in strijd is met de grondwet, dan worden deze opmerkingen door bepaalde politici afgedaan als ‘semantisch’, alsof die waarborg voor burgerlijke rechten en vrijheden louter folklore is, een sentiment van nostalgie zonder verdere waarde…

Zagen wij sinds de ‘War on Terror’ (post-2001) de burgerrechten betreffende de privacy uitgehold worden en de macht van overheid stappen nemen richting een totalitair regime; de voorbije twee jaar werd deze machtsverschuiving van Volk naar Staat exponentieel versneld onder het banier van ‘volksgezondheid’.

De realiteit is voor iedereen zichtbaar: QR-codes, pasjesmaatschappij, tracering, monitoring, gegevensvergaring -en opslag, boetes, drukuitoefening, vervolging, isolatie… ‘Vrijheid en Recht’ zijn vervangen door ‘Gehoorzaamheid en Gunst’ in een wereld waarin de Burger gedegradeerd is tot onderdaan, tot onder-danigheid…

Wij horen dankbaar te zijn om onze welvaart… welke welvaart? Het BNP? Daarmee voeden moeders hun kinderen niet. Het gemiddelde vermogen van ‘de belg’, een cijfer dat gruwelijk vertekend wordt door het aandeel van een handjevol superrijken? Daarmee heeft de dakloze geen dak boven het hoofd.

Lees verder

Cyclus

STANDVASTIG TEGEN DE VERDRUKKING

Ontdaan van alle franjes; naar de kern toegespitst, is de Vlaamse Beweging eigenlijk een strijd tegen de terreur (die ons het hart doorwondt) en voor de grootst mogelijke vrijheid.  Niet te verwisselen met het libertaire waarbij alles mag, alles kan.   Ik ben echt geen zwartkijker, laat staan een pessimist.   De plots uitbundige versoepelingen, het toestaan door hunne Hoogheden (aka Mark Van Ranst) van nieuwe (normale) vrijheden, betekent niet dat hun programma stopgezet is, nl.de uitrol van de Nieuwe Wereld Orde.  We zullen dus met nog meer geluid de stopzetting van alle maatregelen moeten eisen!

Ter herinnering breng ik nog eens een aantal uiteindelijke doelstellingen, achter de uitrol van de corona-angst-pandemie :

  • Een verzwakking van nationale staten
  • Een afbreuk van het traditionele rechtsbeginsel (bvb.  Romeinse recht), vervangen door gepolitiseerd recht
  • Een omvattende controle over media, culturele en politieke groepsvorming
  • Een bewaking van de bevolking op het vlak van internetgebruik
  • Het installeren van een “cultus van gehoorzaamheid”, verwezenlijkt door het periodiek toedienen van (waardeloze) vaccins en absurde vrijheidsbeperkingen.

Heel het scenario van de corona-politiek van de regeringen en het antwoord daarop van de bewust geworden burgers wordt door de top-Illuminati opgevat als een kat-en-muis-spelletje.  Zij zijn zo verdorven dat zelfs Satan beschaamd zou zijn voor hen.  Ter verduidelijking : ik denk niet dat bv. onze binnenlandse en vele buitenlandse protestbewegingen getriggerd worden door deze Illuminati.   Maar het spel van provocaties tijdens betogingen (bvb. de laatste Brusselse), de onderscheiden regels in de landen (quasi volledige vrijheid in het V.K. versus vaccinverplichting in Oostenrijk) duiden erop dat de WHO/WEF spelletjes speelt.  Klaus Schwab heeft trouwens al voor “corona” toegegeven dat ze controle uitoefenen over de meeste regeringen in de wereld.  Dit heeft de fractie van Forum voor Democratie, aan de hand van documenten, trouwens in NL op tafel gebracht.

Met alle goede bedoelingen van deze betogingen: waarom zeggen organisatoren vooraf dat ze niet tegen een aantal maatregelen zijn?  Er is ronduit ingevoerde dwang die zonder compromissen van tafel moet, zoals het CSTicket, de mondmaskers en de dwangbesluiten tegen de middenstand.  Indien men dit tot onderwerp van geven/nemen maakt, dan zullen een aantal dwangprocedures niet meer verdwijnen.   M.i. zouden de betogingen, dan ook niet in de eerste plaats tegen een aantal afgekondigde besluiten moeten gaan; maar ronduit en rechtstreeks voor de afzetting van de regeringen en zgn. specialisten die eenzijdig alles opleggen.

Speciale aandacht verdient de verlenging van het “Covid Safe Ticket” op 26.1.22.  De indieners waren Katrien Schryvers (CD&V), Freya Saeys (Open VLD) en Lorin Parys (N-VA)!!  In het Pallieterke van 27.1 bleek nochtans dat Vlaams Belang tegen dit ticket is en dat Peter De Roover zegt : “Over het Covid Ticket, want de safe is eruit gehaald, is ons standpunt ook duidelijk.  Wij geloven niet in de effectiviteit van die maatregel”…….”Want het gaat hier over een vrijheidsbelemmering”.   Kunt u nog volgen lezer?  Lorin Parys doet het omgekeerde wat Peter De Roover zegt.  Het oordeel over N-VA is ronduit vernietigend : men kan hen toch enkel nog beschouwen als “gecontroleerde oppositie”.  Dat ziet men ook aan de strenge corona maatregelen, ook in het verleden, in een aantal N-VA bestuurde gemeenten!

Retrospectief kan men zeggen dat de voorbereiding tot dit “Endspiel” reeds lang geleden voorbereid werd.  De geheime organisaties, met hun “eerbiedwaardige elite”, hebben het vuile werk als “Gojim”-leden gedaan, door de systematische afbouw van de oorspronkelijke waarden van Europa.  Ze hebben de media, het onderwijs en zelfs de “Kerken” ingepalmd om de volkse idealen van familie-verbanden, bescherming van de jeugd en besef van de burgerlijke vrijheden te vernietigen.  Enkele symbolische voorbeelden van de ondergang van Europa: in 2019 werd middels een spectaculaire kraak in het museum “das Grüne Gewölbe” in Dresden de mooiste diamanten sieraden uit de Duitse geschiedenis gestolen (waarden plusminus 115 miljoen euro).  Na hardnekkig onderzoek werden een viertal daders gepakt , afkomstig uit het milieu van de Arabisch-Europese clans in Berlijn.  De gestolen schat is spoorloos, zoals ook uit een vorige kraak van onschatbare munten.  Nu is het proces : de beschuldigden beschikken over de beste advocaten van Duitsland.  Hier gaat het niet om de intrinsieke waarde van deze schat van keurvorst August von Sachsen, maar om de opgestoken middelvinger van de talrijke clans die in de Duitse steden heer en meester zijn.  Identiek hier voor het niet kunnen uitzetten van de haatprediker uit Maaseik.  Europa op zijn knieën voor het uitschot van de wereld, dat hier “pünktlich” door de neo-liberale orde is binnengehaald.

Intussen worden hernieuwd een aantal gebruiken uit de volkscultuur en de Vlaamse Beweging afgeschaft.  Als voorbeeld gelden de vele carnaval-vieringen, maar ook het Zangfeest dat in maart moest doorgaan.  In het perspectief van het vroegere Europa zouden de christelijke kerken één van de voornaamste verzetshaarden tegen het verbieden van de vrijheid zijn geweest!  De acties bij “de slag van Lepanto” en “”het beleg van Wenen door de Osmanen” toont de kracht van geestelijke sterkte!  Vergeet niet dat het wereldrijk Rome destijds overgenomen werd door een sekte uit Palestina, die dan nog vreedzaamheid predikte.  Onze plicht is dan ook een geestelijk verweer op te bouwen en de progressieve staatskerken de wacht aan te zeggen!

Om te eindigen een gedachte van de onschatbare Karel van Wolferen:  “de betogingen zijn  wellicht niet het plan dat het meeste indruk maakt op de WEF-heersers.  Maar letterlijk iedereen moet zo veel mogelijk niet participeren in de maatregelen die men voor ons in petto heeft.”

Jos Wouters, Boom, 29.1.2022

PS :  Hierbij wil ik me verontschuldigen t.o.v. “Katholiek Forum” van de beschuldiging van censuur.  Mijn reactie op een artikel van een gevaccineerd lid werd veel later geplaatst, zodat ik voorbarige conclusies trok.

AfD in ‘t verzet

Terwijl de nieuwe Duitse kanselier op uitnodiging van de Bundestag aan zijn rede wil beginnen, toont de AfD-fractie haar mening over de huidige politieke gang van zaken:

“Freiheit statt Spaltung” – Vrijheid in de plaats van verscheurdheid

De Bundestagvoorzitster (m/x/?) is er niet mee opgezet…

Wat ging eraan vooraf? Men wil daar de Duitse Gründlichkeit indachtig, ongevaccineerde Bundestagsverkozenen uit het halfrond verbannen naar de bezoekerstribune zodat voor het oog van de wereld duidelijk is hoe men in het hedendaagse politieke Duitsland met ongehoorzamen omgaat. Hoe lang is het geleden dat het motto geldig was: “Führer, befiehl, wir folgen Dir… “? Misschien moet de Duitse regering het Münchner Hofbräuhaus af en toe huren om de bevolking te overtuigen?… Is het ondenkbaar dat ongevaccineerde verkozenen in de toekomst hun mandaat kwijt geraken?

Wat ging er vooraf aan de verzetsdaad der AfD? Kort voor het begin van het debat moest een parlementsakela al ingrijpen en de AfD-volksvertegenwoordigers berispen opdat ze hun masker correct zouden dragen. Eerst zitten er zes, vervolgens 19 op de parlementaire strafbank. De Bundestagsvoorzitster (m/x/?) Bärbel Bas (SPD) had nl. met toestemming van de meerderheid der fracties de coronaregels in de Bundestag nogmaals aangescherpt. Dus toen kanselier Olaf Scholz (SPD) zijn schaapkes wilde toespreken was de stemming al op een klimaatverhitte temperatuur gestegen.

In het parlement gelden de 2G spelregels. De volksvertegenwoordigers mogen het halfrond slechts betreden als ze dubbel gevaccineerd, resp. genezen zijn en daar bovenop een recente negatieve sneltest kunnen voorleggen. Het elegante FFP2-masker is bovendien een verplicht accessoire – ook als ze braafjes op hun plaats blijven zitten. Slechts twee uitzonderingen: de voorzitster (m/x/?) en de degene die achter de microfoon de kudde toespreekt. Volksvertegenwoordigers die zich hebben laten opfrissingsvaccineren (booster) zijn vrijgesteld van de sneltest. Wie niet luistert, moet in de hoek, resp. wordt verbannen naar de bezoekerstribune… maar… ook daar moet de stouterik een negatieve test voorleggen. En als dat niet helpt de moedwilligen te overtuigen dan kunnen ze altijd nog naar strafkampen verwezen worden… (sic)

Wij missen je nog steeds, Heer Ray!

In de wandelgangen van het Angeltjesparlement noemde men hem “Heer Ray”. Ray, de sarcastische, erudiete, muziekliefhebbende Antwerpse flamingant die ondanks alles nog even verliefd was op de Koekenstad als op zijn echtgenote, Gerda.

Ray De Bouvre, de stichter-leider-voorzitter-hoofdredacteur van Angeltjes overleed op 29 december 2012. Hij zou vandaag 83 jaar geworden zijn.

Waarmee kunnen we hem beter herdenken dan met een staaltje van zijn schrijfkunst? Het heeft nog niets van zijn actualiteit verloren:

Het is altijd dubbelzinnig als Vlaams-nationalist te pleiten voor de Belgische identiteit.  Maar ja, zolang we weten waar we het over hebben, overleven we deze kleine ramp.

Er zijn zo massaal veel buitenlanders in dit land binnengestroomd, van wie een overdreven hoog percentage in de gevangenis verblijft, dat het beheer van die instellingen een ware wanhoopsopdracht is.  In het land B. bevinden zich 9147 personen in staat van vrijheidsberoving.  Het percentage vreemdelingen ligt rond de 50% maar is in werkelijkheid aanzienlijk hoger, gezien de talrijke nieuwe en jonge belgen die met hun gemoed vastgehaakt blijven aan het moederland.  Een bruggetje: http://www.nationmaster.com/country/be-belgium

De loodzware en ingewikkelde staatsadministratie staat vaak een modern en efficiënt beleid in de weg.  De voorbeelden bij het mistroostige justitiedepartement zijn hilarisch, schrijnend en dramatisch.  Elke staatsambtenaar wordt behandeld als een klein kind,  gekneld tussen een veelheid aan reglementen en syndicale dienstbaarheden. Er worden aan mensen grote verantwoordelijkheden opgelegd maar ze beschikken over een blikken trommeltje, een griffel  en een lei om hun taak te vervullen.  Niet alleen bij justitie en in het gevangeniswezen maar ook bij het beschamende departement van financiën is het afstempelen van documenten vaak de enige taak die men kan volbrengen zonder in materiaalschaarste te vallen.   De verouderde computers staan in de kelder te roesten omdat ze niet geschikt zijn voor de aangekochte programma’s. En men moddert verder aan.

Hoe dit alles blijft draaien ?  Omdat er elke dag geld binnenstroomt en geld wordt door de staat verslonden als de koene ridder door de zevenkoppige draak.  De economie wordt dagelijks uitgemolken door dit schrokkige  land, zonder toekomst, met een lafhartig,  manipuleerbaar parlement en een groep toppolitici die eigenlijk stuk voor stuk levenslang verdienen, wegens misbruik van vertrouwen.

Er zal afstand gedaan worden van een van de ijzeren wetten van de dienaar van de staat : zijn nationaliteit.  Het begint met  de aanwerving van niet-Belgische cipiers, zodat er kan gecommuniceerd worden met het rapalje.  U ziet waartoe dit zal leiden, naar nog meer verwarring, onduidelijkheid en mogelijkheden tot misbruik, spanningen tussen het personeel, het betrekken van anderstaligen in gevangeniscomplotten, enz. 

Men is bezig deze staat uit te kleden en de greep van vreemdelingen en moslims wordt groter met de dag.  Wie dit vaststelt of beaamt, is een racist, ik weet het.  Alle wegen die tot hiertoe bewandeld zijn geworden, hebben nergens toe geleid in multikul land. Men gaat weer een stap verder in de afbouw van zekerheden.

Een poging om het land B iets positiefs te laten verrichten voor de eigen mensen, hebben wij niet gezien.  Al was het maar om ons pro-forma proberen mild te stemmen. Behalve het halfslachtige voorstel voor 11 juli, een onbetaalde feestdag.  Aan dat soort zaken zie je de wereldvreemdheid van die knapen in hun onderhandelingen.

Ray – 30.10.2007

Voor jou, Ray, dit vergeten liedje van Lucienne Delyle, dat je graag hoorde: