Quo vadis, Syria?

Met deze Quo Vadis nemen we vandaag slechts twee thema’s onder de loep:

  1. De oproep van een VN-rapporteur om de sancties te beëindigen.
  2. Het ongelooflijke lef van Israël en de VSA om Syrië zo zwaar mogelijk te treffen.

De VSA zijn er trots op: “Assads Syria is starting to starve like Saddam’s Iraq” (Ned. Assads Syria begint uitgehongerd te geraken zoals Saddams Irak”. Hoe kan je dit als mens durven uiten? Verheugd te zijn dat ze mensen tot de hongerdood gedreven hebben…

Alena Douhan, speciale rapporteur van de VN over de impact van eenzijdig opgelegde sancties, klaagt deze aan in haar verslag over Syrië: zij stelt onomwonden dat ze de mensenrechten van het Syrische volk op talrijke gebieden schenden. Veel mensen worden in de armoede gedreven, hebben geen woning, geraken moeilijk aan voeding, medicijnen, kortom aan basisbehoeften. De bevolking wordt bijgevolg afhankelijk van humanitaire hulp en de samenleving kan zich niet herstellen of ontwikkelen. Geld overwijzen naar Syrië is onmogelijk omdat de Nationale Bank ook op de sanctieslijst staat. Degenen die willen helpen zijn uiterst voorzichtig, terughoudend, ze vrezen immers voor onrechtstreekse sancties. Ook de NGO’s. Is het nog normaal dat een arts een onderdeel van een kapotte CT-scanner in zijn land moet binnensmokkelen? Is het normaal dat tandpasta gemeld staat als een te sanctioneren artikel met als verklaring geschikt voor – “dual use” – iets dat zowel een gebruik in de burgermaatschappij als voor militaire doeleinden kan gebruikt worden? Het is pure boosheid “evil” – het Kwade – andere landen te dwingen mee te werken aan de VSA-sancties. Iedereen heeft de daver op het lijf om niet meegesleurd te worden in een neerwaartse spiraal eens de VSA een vloek uitgesproken heeft. En dat is het geval door de sancties, waarbij andere landen, die met Syrië op de een of andere manier handel drijven, hulp verlenen zoals bv. een nierdialyse-apparaat leveren, geld overmaken aan familieleden… mee door de VSA bestraft worden. Enz… enz…

U kan heel het gesprek ondertitelen en vervolgens vertalen via de icoontjes onderaan.

Zij klaagde in oktober ook al de sancties die Iran treffen aan; diabetici sterven omdat ze niet aan insuline geraken. Zelfde scenario voor kankerpatiënten. De VSA zeggen wel dat medicijnen vrijgesteld zijn van sancties; de banken echter niet. Als je de in te voeren medicijnen niet kan betalen, omdat de banken te bevreesd zijn om mee te werken, dan kan je de medicijnen ook niet invoeren.

Voor westerse media zijn de herhaalde Israëlische luchtaanvallen op Syrische grondgebied slechts bij uitzondering het mededelen waard. Sinds het begin van het jaar niet minder dan vier keer. In de Deir Ezzor regio was het de zwaarste ooit.

Israël krijgt daarbij hulp van de VSA, die ten oosten van de Eufraat “de olie beschermen” samen met hun vriendjes, de Koerden. Dezelfde Koerden, die in het noorden van Syrië in de steek gelaten werden, door dezelfde “bondgenoten, de VSA”, om plaats te maken voor een andere bondgenoot, Turkije. Toen riepen de Koerden, zoals een tijdje geleden weer het geval was in de grensstad Ain Issa, de hulp in van het Syrische leger. De Israëlische raketaanvallen van woensdag ll. op de Deir Ezzor grensstreek tillen de aanvallen naar een heel ander niveau, zowel op militaire als op burgerdoelwitten. Talrijke slachtoffers, zowel reguliere soldaten als burgerwachten. Zowel Syriërs, als Iraki’s en Iraniërs. Israël kreeg informatie over de doelwitten doorgespeeld van de VSA, die daar hun aanwezigheid zowel qua manschappen als qua materiaal opgedreven hebben. Intussen blijft Trump wel herhalen dat hij “onze jongens” naar huis wil halen...

Deze Israëlische webstek herinnert aan de inmiddels wereldwijd bekende voorspelling van Wesley Clark:

Stel u nu even voor dat enig ander land zich dit zou permitteren…

Rusland wordt zwaar onderschat.

Are Nuclear Launchers in Crimea a Game-Changer? - Center for Arms Control  and Non-Proliferation

Deels omdat Rusland geen overbodige ruchtbaarheid wil geven aan de balans met activa en passiva. Het land reageert meestal uiterst terughoudend zowel op kritiek als op complimenten. Noch klager, noch blagueur. Ondenkbaar dat Poetin impulsief zou twitteren over wat hem drijft, bezielt of uit zijn slaap houdt. Bij de VN Veiligheidsraad worden duidelijke en rustig-gemotiveerde tussenkomsten gehouden, zonder drama. Rusland doet zijn eigen ding… zonder zich te laten leiden door kortzichtige emo- of wraakpolitiek. In Afghanistan hebben ze hun lesje wel geleerd… Rusland speelt schaak met de rest van de wereld. Plant de zetten zorgvuldig en laat zich niet snel uit het veld slaan. Niet door tegenslagen – minder inkomsten – of door politieke manoeuvres van de tegenstanders – EU/Oekraïne, vergiftigingsbeschuldigingen Skripal/Navalny, spionagevermoedens, mediahetze, sancties… Soms is een bocht rondom het probleem weliswaar minder spectaculair, echter wel de verstandigere strategie naar het uitgestippeld doel.

Tijdens ons eerste en énige bezoek aan Rusland, de Wolgacruise in september 2019, op deze blog uitvoerig beschreven, hebben we ons gerealiseerd hoe weinig wij weten, hoe beperkt ons begrip is, hoe zeer wij Rusland in het verleden onderschat en/of verkeerd beoordeeld hebben. Rusland heeft ons niet nodig. De EU en de VSA kunnen tijdelijk voor een probleem zorgen waarop rustig echter weloverwogen gereageerd wordt. We verwijzen naar een vorig artikel, waarbij de “resultaten” van de “sancties” belicht werden..

Onderstaande video geeft een beeld van Ruslands rol in de Noordelijke IJszee, ook Arctische Oceaan genoemd, en van daaruit de invloed in andere landen. Het bekijken waard: zowel op geostrategisch vlak als op de beschikbaarheid van natuurlijke grondstoffen. Schakel onderaan de ondertiteling en vertaalmodus in.

Waarom Iran een Z-Koreaanse tanker in beslag nam

De verontwaardiging is groot: Iran laat door de Revolutionaire Garde een Zuid-Koreaanse tanker, de ‘Hankuk Chemi’, enteren wegens een nepreden – vervuiling van de zee – en naar Bandar Abbas leiden. Wat er hier niet bij verteld wordt is dat Iran al geruime tijd op de betaling van olie zit te wachten. Betaling die er niet komt omdat Zuid-Korea braaf aan de VSA-leiband loopt uit angst voor sancties. De huidige positie van het schip kunnen wij niet achterhalen vermits de speciale marine-webstekken geen (gratis) info hierover prijsgeven. Waarschijnlijk is de positiemelder uitgeschakeld.

Als je olie bestelt, als die olie geleverd wordt, dan is het niet meer dan normaal dat je de factuur voor die olie betaalt, toch? Niet dus. Intussen loopt het tegoed op tot 7 à 8.5 miljard dollar (verschillende bronnen), geblokkeerd bij een Zuid-Koreaanse bank.

Over de vier tankers op weg naar Venezuela, geënterd door de VSA, maakt niemand zich druk. En ook over de diefstal van Syrische olie door de VSA wordt in alle talen gezwegen.

Iran’s Revolutionary Guards seize South Korean-flagged tanker for ‘oil pollution’ in Persian Gulf

Brengt 2021 eindelijk gas via Nord Stream 2?

File:Nord Stream 2 logo.svg - Wikimedia Commons

Voor degenen die onze artikelenreeks over de gaspijplijn Nord Stream 2 niet gevolgd hebben, wie nog niet weet hoe een “bondgenoot”, een bevriende natie, en alle andere personen, bedrijven, overheidsinstellingen…bedreigt die van ver of dichtbij iets te maken heeft met de voltooiing van de pijpleiding, plaatsen wij dit filmoverzicht en verwijzen naar de meest recente publicatie over dit thema:

Zowel Duitse als Russische bronnen melden vooruitgang bij de werken aan de Nord Stream 2 pijpleiding. Zo zouden de werken in Duitse wateren inmiddels voltooid zijn. De Fortuna ligt nu in de haven van Wismar. Het schip zal vanaf midden januari in Deense wateren de activiteiten – nog zo’n 100 km pijpleiding – weer opnemen. De Fortuna wordt bijgestaan door de Baltic Explorer en de Murman. De Akademik Cherskiy zou voor anker gegaan zijn in de baai van Kaliningrad (bestemming wordt niet bekend gemaakt op desbetreffende informatiebronnen… geef hen eens ongelijk!…)

Hoewel Duitsland hoopt op een betere relatie met de VSA, is men niet van plan zich te laten chanteren… ook niet door Biden, die wat betreft Nord Stream 2 de mening van Trump deelt.

Met de zuidelijke pijpleiding, de zgn. Turkstream, gaat alles naar wens. Lees: Servië ontvangt eerste gas uit megaproject TurkStream en voorafgaand Europa gaat gas via Turkije afnemen met TurkStream

Transatlantische sancties

File:Nord Stream 2 logo.svg - Wikimedia Commons

Nord Stream 2: Hoe ver willen de VSA gaan? Of wie heeft er een vijand nodig met zo’n vriend?

De werken aan de Nord Stream 2 pijpleiding gaan weer van start. Vandaag, zaterdag 5 december, zou men een volgend stuk pijpleiding beginnen te leggen , nadat de werken voor een jaar stil lagen omwille van de Amerikaanse bedreigingen met sancties en sabotage. De VSA werken ook voort… aan nieuwe sancties die zelfs nog dit jaar zouden moeten toegepast worden. En zo wordt de sanctiesnevel dichter en dichter met als doel de doodsteek te kunnen geven.

In Berlijn is de voorbereiding van tegenmaatregelen eindelijk ook begonnen. Eindelijk. Zelfs de georkestreerde vergiftiging van Navalny mag dit project niet doen stoppen. De Duitse maatregelen zouden afweeropties voor toekomstige VSA-sancties moeten tot stand brengen… het is wachten op de realisering.

Met “Belgium” in de titel bedoelt men de zitting van de EU in Brussel

Volgens plannen van de gewestregering Mecklenburg-Vorpommern zou Nord Stream 2 met een “sanctiesimmmune non-profit stichting” moeten beschermd worden. Voor de Duitse fed. regering en de EU staat de strategische autonomie en bijgevolg een zelfstandige wereldpolitiek op het spel.

De VSA willen het onoverzichtelijke sanctiesweb, dat ze over Nord Stream 2 gespreid hebben, nog dichter aanhalen. Een eerste stap was einde verleden jaar het Protecting Europe’s Energy Security Act (PEESA) waarmee de opschorting van de pijpleidingwerken afgedwongen werd door de speciale schepen, die deelnamen aan het leggen van de pijpleidingbuizen op de bodem van de zee, te bedreigen. Trump liet het PEESA effectief worden op 20 december 2019, waardoor het Zwitserse Allseas, wiens schepen als onmisbaar beschouwd werden, quasi onmiddellijk hun werk voor Nord Stream 2 staakten. Dat had tot gevolg dat Rusland een vervangschip, de Akademik Cherskiy, van de andere kant van de wereld naar de Baltische Zee moest laten varen en in grote mate moest aanpassen volgens de noodzakelijke voorwaarden (… zelfregulerende stabilisatie, een voorwaarde opgedrongen door milieupolitiek). Dat kostte veel tijd.

Daar bovenop dat buitenminister Pompeo de sinds 2.8.2017 wet – Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) – (de strijd tegen Amerika’s tegenstanders d.m.v. sancties wet) op 15.7.2020 een nieuwe interpretatie gaf. De CAATSA voorziet in sectie 232 dwangmaatregelen, straffen, voor iedereen die de bouw van de Russische pijpleidingen op de een of andere wijze ondersteunt. Pompeo maakte de wet met terugwerkende kracht – dus ook voor de tijd voorafgaand aan de goedkeuring van de wet. Een stap, die tégen alle tradities van rechtsspraak ingaat. Sindsdien wordt de wet ook op Nord Stream 2 toegepast, hoewel de bouw van de pijpleiding al voor 2.8.2017 contractueel goedgekeurd werd.

De terugwerkende kracht der CAATSA voor Nord Stream 2 heeft de transatlantische sanctiesoorlog op een heel nieuw niveau geheven omdat o.a. ook de veerhaven Mukran in Sassnitz op Rügen met sancties kan bestraft worden. Ook en vooral de burgemeester van Sassnitz, die van ambtswege deel uitmaakt van het bestuur der veerhaven Sassnitz. Dat Amerikaanse sancties zowel de Duitse infrastructuur als verkozen mandatarissen bedreigen is nieuw. (1)

En dat volstond niet voor de VSA. Zowel de Senaat als het Congress hebben een bijkomende wet voor de PEESA voorgesteld die nog dit jaar als deel van de National Defense Authorization Act (NDAA) moet gestemd worden. Waarmee de weg vrij ligt voor sancties aan het adres van verzekerings- en ijkingscontracten. Beide wetten onderscheiden zich bovendien van de CAATSA – die slechts werken voor een omvang van minimum 1 miljoen dollar bestraft – daar zowel PEESA als PEESCA geen limiet handhaven. Recent heeft het Amerikaanse buitenministerie op 20.10.20 de CAATSA opnieuw uitgebreid op diensten voor schepen die deelnemen aan de pijpleidingwerken. Waarop de Noorse certificeringsfirma DNV-GL zich terugtrok.

In de loop van het jaar zorgden de dreigbrieven, dito telefoons en berekende diplomatische druk door de VSA op de betrokken bedrijven voor toenemende ergernis in Duitsland. Reeds op het einde van verleden jaar ontving de leiding van het Zwitserse Allseas een brief in dewelke de VSA senators Ted Cruz en Ron Johnson verklaarden dat een voortzetting aan de contractueel afgesproken werk voor Nord Stream 2 “de toekomstige financiële overlevingskansen van hun bedrijf zou vernietigen”: “Stopt NU en laat de pijpleiding onafgewerkt achter…, of u riskeert uw bedrijf voor altijd op te moeten geven. (3)
Een soortgelijke dreigbrief werd bv. in augustus naar de veerhaven Mukran gestuurd. Cruz, Johnson en de VSA-senator Tom Cotton hadden daarin het bestuur “vernietigende sancties” aangekondigd en medegedeeld dat zij ervoor zouden zorgen – bij het niet volgen van hun eisen – Mukran financieel “ten gronde te richten”. Deze dreigingen, deze sancties zouden niet alleen het havenbedrijf maar bovendien ook de “leden van de raad van bestuur, kaderpersoneel, aandeelhouders en werknemers” treffen. (4)

Momenteel wordt uit economische kringen gemeld dat de Trump-regering systematisch een lange lijst van bedrijven en firma’s analyseert die ooit individueel “door VSA-vertegenwoordigers over aankomende sancties geïnformeerd werden”. (5)

Pure maffiapraktijken. Het gaat hier om ca. 120 firma’s uit 12 soevereine Europese staten.

Of er nu een Republikein (Trump) of een Democraat (Biden) in het Witte Huis zetelt, qua buitenlandse politiek zitten ze meestal op één lijn.

Waarmee we uiteindelijk tot de eerste tegenmaatregelen komen. Dialoog. Praten. Overtuigen. Onderhandelen. Niets hielp. De poging in augustus door financieminister Olaf Scholz om tot een akkoord te komen – Duitsland wou twee terminals bouwen – in Brunsbüttel en in Wilhelmshaven – voor het duurdere én vervuilende frackinggas der VSA, de belofte van ca. 1 miljard euro om de bouw te bespoedigen, het was al boter aan de galg.(6)

In augustus legden 24 EU-lidstaten klacht neer tegen de sancties bij het Amerikaanse buitenministerie. Zonder resultaat. (7)

In oktober publiceerde de European Council on Foreign Relations(ECFR) een uitgebreid strategieplan, waarin de verdedigingsmiddelen tegen de VSA-sancties tot zelfs een regelrechte economische oorlog uitgetekend werden. Dit plan, begeleid door het Duitse buitenministerie, moet nu door de EU-instanties en de nationale parlementen in de EU besproken worden. (8)

De meeste recente stap: het Bundesland Mecklenburg-Vorpommern bereidt momenteel een non-profit stichting voor, onder wiens paraplu Nord Stream 2 dan moet afgewerkt worden. De voorzitter van deze stichting, die naar alle waarschijnlijkheid immuun is voor de VSA-sancties, zou de voormalige minister-president van Mecklenburg-Vorpommern, Erwin Sellering (SPD) zijn. Experten dienaangaande hebben het over een “gewiekst juridisch manoeuvre”. (9)

Zoals de kaarten nu liggen en medegedeeld werd, worden de werkzaamheden na een eenjarige onderbreking (waarschijnlijk) vandaag hervat. De Nord Stream 2 AG heeft dit als zodanig aangekondigd. (10)

Veel hangt er vanaf: of Duitsland erin slaagt de bouw van de pijpleiding ondanks de tegenwerking van de VSA toch door te zetten? Als het VSA lukt – als precedent – de afwerking van Nord Stream 2 te verhinderen, dan zouden in de toekomst zelfs miljarden kostende infrastructuurprojecten in de EU zich moeten schikken naar de eisen van de VSA, vooraleer ze de “toestemming” van de Amerikaanse regering kunnen krijgen.

En daarmee staat niets minder dan de strategische autonomie van de EU ter debat. M.a.w. het vermogen een zelfstandige wereldpolitiek te kunnen voeren.

https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/8458/

1] S. dazu Transatlantische Konflikte (III) und Transatlantische Sanktionen. [2] Moritz Koch, Klaus Stratmann: Wettlauf gegen die Zeit: Ab 5. Dezember soll Nord Stream 2 fertiggebaut werden. handelsblatt.com 27.11.2020. [3] S. dazu Erdgasdrehscheibe Deutschland. [4] S. dazu Transatlantische Sanktionen. [5] “Wir brauchen wieder eine Partnerschaft des gegenseitigen Respekts”. ost-ausschuss.de 23.11.2020. [6] Bundesregierung bietet eine Milliarde Euro zur Rettung der Pipeline. zeit.de 16.09.2020. [7] America Hernandez: EU countries protest US sanctions in warning to Washington. politico.eu 13.08.2020. [8] S. dazu Wirtschaft als Waffe. [9] Stefan Ludmann: Land will Stiftung für Nord-Stream-Pipeline gründen. ndr.de 27.11.2020. [10] Moritz Koch, Klaus Stratmann: Wettlauf gegen die Zeit: Ab 5. Dezember soll Nord Stream 2 fertiggebaut werden. handelsblatt.com 27.11.2020.

Het verborgen gezicht van de groene energie (+)

Fantasy mage wizard sorcerer art artwork magic magician wallpaper |  3360x1890 | 685286 | WallpaperUP

Op ARTE liep gisteren een documentaire “La face cachée des énergies vertes”, over de leugens van de groene stroomreligie. Een “live” uitzending met reacties van kijkers. Voorlopig nog zonder Nederlandse vertaling. Of de nullenzender dit durft te programmeren? Waarschijnlijk niet wegens niet links, groen, dogmatisch genoeg. Als men de groene luchtdroombel doorprikt, wordt men sowieso niet gehoord.

De reportage begint bij 16’15”. Schuif de tijdlijn door.

(+) De video is intussen nog slechts tegen betaling zichtbaar. Kan echter op 29.11. opnieuw op ARTE bekeken worden. Meer info: Documentaire : La face cachée des énergies vertes

Of u kan de Duitse versie bekijken met mogelijkheid tot ondertiteling en geautomatiseerde vertaling:

In dit verband viel ons een artikel in een vaktijdschrift van de automobielwereld op. Terwijl de EU-Commissie binnen vier jaar de verkoop van alle auto’s met benzine- en dieselmotoren wil verbieden, is deze analyse over de uitstootwaarden der hybride wagens bijzonder ontluisterend. Echter… wie luistert ernaar in deze waanzinnige milieutijden?

… We weten al langer dat die extreem lage uitstoot van plug-in hybrides op papier niet zo veel zegt in de praktijk, want het hangt allemaal af van het gebruik: alleen als je de batterij regelmatig oplaadt en vooral korte ritten doet, is het mogelijk om die theoretische waarden te halen. Althans, dat is wat we dachten… Volgens de ngo-koepel Transport & Environment (T&E) zijn uitstootcijfers van minder dan 50 gram een utopie, zelfs als je vertrekt met een volle batterij…

“Plug-in hybrides zijn valse elektrische wagens gebouwd voor labotests en belastingsvoordelen, niet voor de echte wereld. Overheden zouden moeten stoppen met miljarden aan belastinggeld in subsidies te pompen voor deze auto’s.” 

Verneem meer bij de Autowereld: “PHEV’s veel vervuilender dan wat constructeurs beweren”

De droogleggingsplannen van de EU

Daniel Mikhailov / Projects / Horse | Dribbble

Binnen vier jaar wil de EU-Commissie een verbod op de verkoop van benzine- en dieselauto’s. Binnen vier jaar…

Er moet nl. een nieuwe uitstootnorm opgedrongen worden, een norm die technisch-mechanisch niet op te lossen is. Het komt erop neer dat een auto – in elke verkeers- of rijsituatie – uitstootvrij is. Zelfs de slijtage van de banden, door schuren op de bodem, moet zonder enige invloed zijn. Telt echter niet voor elektrische auto’s – die rijden op luchtkussens… Bovendien zou heel de EU in zones moeten opgedeeld worden waarin men in zondige en niet-zondige regio’s zich mag/niet mag voortbewegen. Vanzelfsprekend hangt er een penitentie boven het hoofd van de zondaars…

De ondergang van de Europese auto-industrie. Heel het linksgroene sprookje moet volgend jaar al beslist worden – vindt de EU-opperakela van der Leyen.

Waar moet de stroom vandaan komen? Hoeveel gaat die kosten? In dit vermaledijde land dat het mijne niet is, maar dat ik wel mee mag onderhouden, wil men de kerncentrales sluiten en vervangen door gascentrales, die niemand kan betalen. En het gas dat uit Rusland naar Duitsland met de Nord Stream 2 pijpleiding moet komen wordt door de VSA gesaboteerd. Tegen het duurdere frackinggas uit de VSA (hallo milieufanaten!) zijn er zeker geen bezwaren? Los van de bijzonder milieu-onvriendelijke winning is er ook nog het milieuvervuilend plaatje van de tankschepen.

Gelukkig is de verkoop van kaarsen voorlopig nog niet verboden. Hoewel… heeft Greta in de school al uitgerekend hoeveel de aarde opwarmt als elk gezin ‘s avonds pakweg 20 kaarsen aansteekt?

Lees ook de analyse van Dr. Hans Werner Sinn, Hoogleraar economie Universiteit München, voormalig voorzitter Ifo Instituut en lid adviesraad Duits ministerie van Economie, vertaald naar het Nederlands in de De Tijd (30.11.2019):

… Die formule van de EU is een reusachtig boerenbedrog. Ook elektrische wagens stoten flink wat CO2 uit, het enige verschil is dat de uitlaatpijp bij de energiecentrale ligt. Zolang met steenkool of gas gestookte centrales nodig zijn om de energielevering te verzekeren in periodes dat er wind noch zon is, draaien elektrische wagens, net als benzine- of dieselwagens, voor een stuk op koolwaterstoffen. En zelfs als ze opgeladen worden met energie opgewekt door zon of wind, worden enorme hoeveelheden fossiele brandstoffen gebruikt om batterijen te maken in China of elders, die meteen de veronderstelde uitstootbeperking tenietdoen….

De Europese regelgeving voor het brandstofverbruik van het wagenpark zal het klimaat niet beschermen. Ze zal wel jobs vernietigen, de economische groei aantasten en het wantrouwen van de bevolking in de ondoorzichtige Europese bureaucratie vergroten. Lees: “EUropa bedot ons met elektrische wagens”

Doe het licht niet uit!

Radeloos - Folkert Buiter

Het is hier al donker genoeg…

Petitie voor het open houden van kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 na 2025

In 2003 besloot Verhofstadt I onder impuls van Agalev (nu Groen) de sluiting van de kerncentrales in 2025 op te leggen. Desondanks fors veranderde tijden en steeds toenemende energienood, kiest minister Van Der Straeten (Groen) voor een duidelijke koers, nl de sluiting van alle kerncentrales en de bouw van gascentrales ter vervanging. 

Energieproductie BE heden:
– Kernenergie = 48%  
– Windenergie = 9% 
– Fotovoltaïsch (Zon) = 4% 
– Andere hernieuwbare bronnen = 5%
– Fossiel en andere = 34%

CO2 productie per KWh:
– Kernenergie = 12g 
– Windenergie = 11g 
– Fotovoltaïsch (Zon) = 45g 
– Gas = 490g 

Bij sluiten alle kerncentrales:

– 72 Mio EUR per jaar aan nucleaire rente
+350 OF 614 tot 940Mio EUR per jaar aan CRM kosten (kost voor gascentrale wanneer niet in functie). Bronnen verschillen hier in.
+ 113 toenemend tot 240Mio EUR per jaar aan CO2-emissie rechten.
Onzekerheid over voldoende stroomvoorziening met noodzaak tot afkopen stroom bij buurlanden evenals stroompannes.
Een van de vuilste stroomproducenten in Europa voor de komende 10 jaar.
Wind- en zonneE is flucturerend, waardoor het net onder- en overbelast kan worden.
Toenemend elektrisch wagenpark, met een verwachte fore toename in energienood welke niet in rekening gebracht is.
Hoewel de Vivaldi coalitie officieel nog geen beleidskeuze gemaakt heeft, zijn de intenties van minister Van Der Straeten (Groen) duidelijk. Zo reageert nu ook Engie dat zij geen levensduurverlengende maatregelen zullen treffen, noch bekostigen, voor de kerncentrales gezien het beleidsklimaat onder deze minister. Zij gaan dus resoluut van een sluiting uit.

Zoals Kristof Calvo al liet weten; Bij het bekomen van 25.000 handtekeningen kunnen wetsvoorstellen op de agenda van de Kamer komen. Laat ons als burgers onze kracht bundelen en ervoor zorgen dat we gehoord worden, alvorens we de komende generaties met miljardenfacturen en een ongeziene energiecrisis opzadelen!

Teken hier de petitie!

Misschien moet De Croo eens op bezoek gaan bij Mark Rutte. De VVD heeft alvast kernenergie terug op de agenda geplaatst:

Finland staat al verder:

En Groene Tinne zoekt Bob-de-Bouwers voor gascentrales:

Waarom Gaddafi moest sterven

victa placet mihi causa: Barnardje wil niet hangen

Gisteren was het negen jaar geleden dat Gaddafi geëlimineerd werd.
Oorlogen hebben tot doel om bevolkingen “in beweging te zetten”. Zo was het in Syrië, zo was het ook in Libië.

Na het akkoord met Gaddafi liep het aantal landingen van “vluchtelingenboten” in Italië drastisch terug en waren in 2010 quasi op nul teruggebracht. Degenen die plannen voor de etnische herstructurering van Europa hadden – en altijd nog hebben wegens redenen die economische belangen overschrijden en die met historische wraak te maken hebben – konden dit niet toestaan. Gaddafi moest verwijderd worden. Opdat de mensensmokkel-industrie weer kon bloeien en groeien.

Resolutie 1973 Veiligheidsraad Verenigde Naties 17 maart 2011:

Verenigde Naties en Libië

De VN Veiligheidsraad heeft rond half twaalf ‘s avonds onze tijd een resolutie aangenomen die de weg vrij maakt voor militair ingrijpen in Libië. Er waren tien stemmen voor, nul tegen en vijf onthoudingen. Binnen het mandaat valt een no-fly zone en ‘alle noodzakelijke maatregelen’ om burgers te beschermen tegen aanvallen van Moammar Gaddafi, de man die zijn eigen burgers vermoordt.  De Verenigde Naties willen geen bezettingsmacht in Libië. Op het centrale plein in oppositiestad Benghazi steeg gejuich op.

Rusland, China, Brazilië, India en Duitsland onthielden zich van stemming. Frankrijk, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Bosnië en Herzegovina, Gabon, Libanon, Nigeria, Colombia, Portugal en Zuid-Afrika stemden voor.

En dan was er ook nog Sarkozy die per se wou verhinderen dat het omkopingsgeld, dat hij van de Libische leider ontvangen had, aan het licht zou komen. Bijgevolg was de politieke coup, de verwijdering van het leiderschap, niet genoeg: Gaddafi moest sterven. Alle belangen, onder eender welke vlag, onder eender welke titel of doelstelling, kruisten zich bij de aanval op Libië. Zoals de ondermijning van de US-dollar, wat niet kon getolereerd worden door de VSA.

U kent de rest van het verhaal: in 2011 stortte Libië in en de tsunami illegale volksverhuizers (her)begon, via de poco media als “vluchtelingen” door onze strot geduwd. Dit hoewel geen enkele Libiër “vluchtte” en in Italië belandde. Het ging uitsluitend om economische strandjutters uit de Sub-Sahara, die uit het zuiden naar Libië doorstootten, gebruik makend van het gecreëerde machtsvacuüm. Maar ook hier laat de omvang en de snelheid, waarmee de volksverhuizing begon, vermoeden dat het vooraf bedacht en georganiseerd werd.

Alles en iedereen stond gereed. De Libische mensensmokkelaars stonden in de startblokken om de illegalen naar de Westerse sociale kassen te verkassen. De Afrikaanse mensenhandelaars stonden popelend te wachten om hen naar Libië te vervoeren. De journalisten, heel de poco media-industrie was er klaar voor om ons emotioneel te chanteren met de “vluchtelingen”, waarvoor we ons hart, ons land en onze portemonnee moesten openen. De NGO-reddingsvloot – al dan niet gesteund door de eigen EU-veerdienst – wachtte, de korte golf-radio en de gsm op stand-by om het vooraf geseinde afvaartbericht te ontvangen en zich naar de afgesproken coördinaten te begeven waar de zgz. “drenkelingen” konden opgevist worden… Vervolgens koers naar Sicilië met op de kade een meute journalisten die uitkeek naar zwangere vrouwen, kleine kindjes, bibberende grijsaards, uitgehongerde verstotenen der aarde…

Of Sarkozy de enige politicus is die bij de voorbereiding van de oorlog tegen Libië betrokken was? Of hij de enige politicus is die omkopingsgeld van Gaddafi ontving? We hebben onze vermoedens… zijn echter realistisch genoeg om te erkennen dat we dat naar alle waarschijnlijkheid nooit zullen te weten komen. Of het naar alle waarschijnlijkheid niet zouden kunnen navertellen.
Onderstaande statistiek spreekt boekdelen:

Aantal gelande immigranten in Italië

Gaddafi voelde de bui hangen. De zgn. “Arabische Lente” was het excuus voor de westerse inmenging in Libië, zoals ook het geval was in Syrië, met catastrofale gevolgen voor de bevolking. Tunesië ontsnapte aan de ‘democratie’-oorlogen van het westen; daar valt immers niets te rapen en is van geen belangrijk geostrategisch belang. Tunesië mocht na de zgn. Jasmijnrevolutie haar eigen boontjes doppen… en kreeg prompt een radicaal-islamitische regering, waardoor de economische toestand én het toerisme de genadeslag kreeg.

Gadaffi wist wat eraan zat te komen:

Het complot om Syrië te vernietigen

Gedurende de laatste tien jaar hebben buitenlandse machten geprobeerd Syrië kapot te maken. De meeste mensen zijn zich daar niet van bewust daar de poco media het voorstellen als een revolutie of burgeroorlog. Je moet doelbewust bij alternatieve media gaan zoeken om een tegenstem te horen.

De waarheid is dat Israël Zuid-Syrië wil opeisen (… onder het mom van veiligheidszone), Turkije Noord-Syrië (… eveneens onder het mom van veiligheidszone) en de Perzische Golfstaten willen een veilige gaspijplijn naar Europa (…$$$). De eerste twee zijn gedeeltelijk geslaagd en de VSA verdienen nog een behoorlijke dollar aan de oliediefstal uit de regio, ten oosten van de Eufraat, die ze met de hulp van de Koerden bezet houden. Daar bovenop komen de frustraties van de VSA, die sowieso alle Israëlische wensen steunen, t.o.v. onwillige staten (… hoe durven ze zich verzetten tegen de wil van Uncle Sam?…), die hun economie niet aan de leiband van westerse wereldbedrijven willen laten lopen… Een stok om de koppige hond te slaan is gemakkelijk gevonden – echter niet te opvallend.

Een echte invasie van Syrië zou politieke problemen veroorzaakt hebben. Om een natie te vernietigen wordt de voorkeur gegeven aan onderhuidse methodes, zoals oproer aanwakkeren, minderheden opjutten en bewapenen, leugens, bedrog én het zenden, het infiltreren van duizenden vreemde huurlingen om het “spontane” verzet in goede banen te leiden. Daar bovenop, nadat het halve land kapot geschoten was, miljoenen mensen op de vlucht sloegen, hebben de VSA – en de EU – onmenselijke sancties opgelegd, die de burgers levensnoodzakelijke goederen ontzeggen. En om de goedkeuring van de wereld, of het oogje dichtknijpen, te waarborgen spelen de media een onschatbare rol als medeplichtigen.

De video toont in 10 minuten waarover wij hier al jarenlang herhaaldelijk berichten. U kan via de icoontjes onderaan de ondertiteling en vertaling inschakelen. De gesproken Engelse commentaar is echter zeer goed verstaanbaar.

Dit filmpje heeft de verdienste heel de problematiek – oorzaak en gevolg – kort samen te vatten. En neen, het werd niet door de Syrische regering, door Iran of door Rusland samengesteld, maar wel door kritische Amerikanen. Onderaan vindt u talrijke verwijzingen naar bronnen, die sowieso vrij toegankelijk zijn… voor wie wil lezen en begrijpen. De bewijsvoering – o.a. John Kerry die zonder verpinken bevestigde dat de “soenni”staten bereid zijn alle kosten te betalen “zo toegewijd zijn ze” als de VSA “zoals we in andere landen gedaan hebben” er korte metten mee maken “getting this job done”, m.a.w. Syrië militair in te nemen, te bezetten en een stropop aan het hoofd te plaatsen. Een stropop, die gewillig luistert naar “his masters’ voice”. De wijze waarop Kerry “getting this job done” (… dit varkentje even wassen…) vermeldt, over de hoofden van de Syrische bevolking heen, getuigt van een minachting zonder gelijke.

Vooraleer het zo ver kon komen, vroeg Assad Rusland om hulp. Bouwde Rusland twee gaspijplijnen, eentje in het zuiden en eentje in het noorden. De pijplijn uit de soenni-staten werd overbodig. Nord Stream 2 wordt – zoals u weet – vakkundig met alle middelen gesaboteerd. Intussen lijdt het Syrische, het Libanese volk onder de “sancties”. Wij blijven het herhalen: het Westen drijft deze landen in de armen van Rusland en China. Ze hebben geen keuze (meer).