Inzicht op weg naar beterschap

Eindelijk een vleugje goed nieuws uit de “exceptional USA”. In Florida is men tot de conclusie gekomen dat het vak “sociologie” als hoofdvak aan de universiteiten mag geschrapt worden. De New York Times berichtte:

In December, Florida’s education commissioner wrote that “sociology has been hijacked by left-wing activists.”

Students can no longer take sociology to fulfill their core course requirements, Florida’s state university system ruled on Wednesday. Instead, its board of governors approved “a factual history course” as a replacement.

The decision by the 17-member board of governors came after fierce opposition from sociology professors in the university system, which includes the University of Florida and Florida State.
[…]

The replacement history class includes “America’s founding, the horrors of slavery, the resulting Civil War and the Reconstruction era.”

De onderwijsgoeroes hebben vastgesteld dat sociologie compleet door linkse activisten gekaapt werd. Of er eigenlijk wel een begrip “sociologie” bestaat? Heeft “sociologie” een wetenschappelijke basis of is het slechts een schaamlapje voor de onbeschaamde innesteling van communisten & gelijkgezinden? Men heeft het vak “sociologie” nu zodanig onthoofd dat het niet meer tot een hoofdvak van studenten kan behoren en dat studenten bijgevolg niet verplicht kunnen worden de sociologische prietpraat te moeten bijwonen en/of sociologische examens afleggen. In de plaats zouden er geschiedenislessen over de VSA komen.

Dat de “sociologie-professoren” moord en brand schreeuwen, kunt u zich wel voorstellen.

Florida Eliminates Sociology as a Core Course at Its Universities