Welke statistische trucs worden gebruikt om “opwarming van de aarde” te construeren?

In de lezing van prof.dr. John Christy worden de computermodellen van de IPCC-auteurs geanalyseerd. Welke statistische trucs worden gebruikt om “opwarming van de aarde” te construeren?

John R. Christy is een Amerikaanse klimatoloog en Distinguished Professor of Atmospheric Science en directeur van het Earth System Science Center aan de Universiteit van Alabama in Huntsville. Hij was hoofdauteur van een deel van het derde beoordelingsrapport van het IPCC in 2001.

Bron: EIKE (Europäisches Institut für Klima und Energie, Duitsland).

… Of hoe men met gemanipuleerde statistieken en cijfers àlles kan bewijzen…

Meer over dit thema bij: www.climagate.nl. Deze webstek weigert bruggetjes toe te laten.