Ter kennisname over “Een verslag uit Syrië zonder poco bril”

Even deze mededeling: pater Daniël ondervindt steeds meer moeilijkheden om zijn nieuwsbrief te verspreiden.  We kunnen er hier niet dieper op ingaan, maar zoals het spreekwoord zegt "een goede verstaander heeft slechts een half woord nodig".   Intussen wordt geprobeerd de geïnteresseerden, die op zijn verzendlijst staan, via een ander mailadres te bereiken.  Hij weet niet of de tussenpersoon erin geslaagd is vermits hij grotendeels van de buitenwereld afgesloten is.   Onze redactie heeft alvast geen volledige versie kunnen of mogen ontvangen.  Mocht één van jullie op deze verzendlijst staan én de nieuwsbrief van 1.12.23 toch in uw mailbox gekregen hebben, dan zouden wij het op prijs stellen als u dit even in de reactiemodule zou willen melden om vast te stellen waar de hapering (... censuur) zich voordoet. 
Mocht de verzending én ontvangst (nog) niet lukken, dan kan u de nieuwsbrief in de toekomst - als het God en de internetstoorders belieft, via dit kanaal lezen.