De westerse beschaving dreigt zijn ziel te verliezen

Veel mensen geloven dat een coronapas hen vrijheid verschaft. Maar vrijheid is de mogelijkheid naar eigen wil te handelen. De coronapas biedt geen vrijheid, maar privileges: speciale rechten die aan mensen worden toegekend als beloning omdat zij de vaccinatie hebben genomen. Dat is anders dan echte vrijheid.

Iemand kan zeggen: “Ondanks alle coronamaatregelen voel ik me niet onvrij!” Sommigen voelen zich misschien vrijer dan ooit, omdat ze bijvoorbeeld niet naar kantoor hoeven. Maar wie vrijheid vertaalt als ‘zich vrij voelen’, neemt genoegen met wat ik noem ‘subjectieve vrijheid’. Subjectieve vrijheid verwijst naar de mate waarin er in iemands leven gebeurt wat diegene wenst.

In objectieve zin is men vrijer in een land waar minder verboden en belemmeringen zijn, en waar de bewegingsvrijheid groter is.

De realiteit is dat de autoriteit die jou privileges geeft, die ook zo weer kan afnemen. Op elk willekeurig moment kunnen ze de regels veranderen. Je krijg geen vrijheid maar je maakt jezelf onderhorig. Waar je een vaccinatie kunt nemen om een medische reden, kan dit over gehoorzaamheid aan het QR-systeem niet worden gezegd. Dat is namelijk puur het omdraaien van de machtsverhoudingen. In plaats van dat ik me ziek voel, of bang ben ziek te worden, en daarom drukke plekken mijd, conditioneert men mij om van de staat te verwachten dat de staat mij beschermt tegen de (mogelijk) slechte gezondheid van anderen. Wie meedoet aan QR-codes, steunt een een algehele verschuiving van individuele verantwoordelijkheid naar collectivisme. Je maakt jezelf tot slaaf van de willekeur van autoriteiten.

Wat is de rechtvaardiging van dit beleid? We hebben te maken met een nieuwe ethiek die wezensvreemd is aan de individualistische uitgangspunten van het vrije westen. De voorstanders van de coronamaatregelen willen de burgers aan deze ethiek laten wennen, om hen mentaal voor te bereiden op een systeem van massa-surveillance en social credit zoals in China. Het doel is burgers constant te laten denken vanuit de maatschappelijke complicaties van virusverspreiding, zodat het denken in termen van natuurrechtelijke vrijheden en individuele zelfbeschikking vreemd en ontoegankelijk wordt.

Als we op deze manier doorgaan, verliest het ‘vrije westen’ de eigen ziel, karakter en identiteit. Er is geen massasterfte door virusverspreiding, maar het westen sterft wel een geestelijke dood.

De Westerse beschaving is gebaseerd op het idee van onvervreemdbare individuele rechten, die slechts bij hoge uitzondering door de staat mogen worden ingeperkt. Deze klassieke grondrechten, bedoeld om de natuurlijke vrijheid van het individu te garanderen, worden door de beleidsmakers en opiniemakers geframed als egoïstische rechten. Wie tegensputtert krijgt te horen dat hij of zij ‘zelfzuchtig’ is en een ‘minderheidsstandpunt’ verkondigt. “Ik doe het voor een ander.”

Dit is een ethiek gebaseerd op altruïstische motieven die we in de hele geschiedenis terugzien, vroeger bijvoorbeeld in het communisme. Burgers worden aangespoord om hun persoonlijke belangen op te offeren ‘voor het collectief’, maar geen enkel mens is volledig onkreukbaar. Altruïsme is een maatstaf waar geen mens ooit perfect aan kan voldoen, en als je je wel afmeet aan een moreel gebod waarbij je chronisch tekortschiet, dan opent dit de weg voor nóg meer offers. Totdat uiteindelijk de zelfbeschikking van het individu verdwijnt en een totalitaire controlestaat is geboren.

Pas dus op, want wie de wereld wil redden, zoekt meestal naar een excuus om de wereld te overheersen.

Dr. Sid Lukassen, politiek filosoof en onafhankelijk denker, in De Andere Krant

sidlukkassen.com

(2) Sid Lukkassen | Facebook

Mocht Sid Lukassen voor u een nobele onbekende zijn, bekijk dan onderstaande beelden. Een jaar geleden was hij te gast bij Joost Niemöller in Café Weltschmerz:

2 gedachten over “De westerse beschaving dreigt zijn ziel te verliezen

 1. Naar mijn bescheiden oordeel is de leugen, de kleine duivel in ons, al eeuwenlang de vijand. De leugen is zeer prominent aanwezig in ons huidig aards bestaan. Door de technische vooruitgang, de sociale media, de morele afgang heeft ze vrij spel. Gaan we daar in mee of verzetten wij er ons tegen is de vraag van één miljoen.
  De eerlijkheid, de klaarheid zijn onze enige wapens om ons er tegen te verzetten en de leugen uit de wereld te doen verdwijnen. Politici, wetenschappers, virologen mogen we niet toelaten de leugen verder te promoten. Vrijheid van denken en handelen moet het gedragspatroon zijn voor iedereen.

 2. Sid Lukassen geeft hier een analyse, die m.i. zeer beperkt is, maar ik begrijp die man, hij moet nog eten en leven. (zie de ervaringen van Sam Brokken). Hij gaat dan ook niet door tot op het bot. Een beperkte poging daartoe volgt hierna.

  Europa heeft zijn ziel al lang verloren.. Het werkelijke begin van de ondergang begon met de oprichting in 1913 van de FED , het monster van Jekyll eiland.. en de beslissende stap was de capitulatie van het Duitse Leger op 08.05.1945. Met de vernietiging van Duitsland was de laatste hinderpaal opgeruimd.
  https://www.henrymakow.com/martin_bormann_was_rothschild.html?_ga=2.74026642.1207529794.1638280489-700547824.1638280489
  met citaat : “This book is the smoking gun that proves the Second World War was a charade. While most Nazis were sincere, the movement was sponsored and controlled at the top by the Masonic Jewish central bank cartel in order to kill “goyim” on both sides, increase banker wealth and power, destroy Germany, and advance world government. Assimilated Jews were also sacrificed to create the Jewish state as HQ of the NWO. (=einde citaat).

  Van toen af begon de werkelijke ondergang, in het begin op een zeer sluipende en heimelijke manier, maar nadien steeds meer openlijker. Een belangrijke tussenstap was de Mei revolte van 1968, die door de CIA werd georganiseerd en waarbij de oorlog begon tegen de waarden van onze westerse beschaving cfr. de scenario’s van Gramci, de Frankfurter Schule, Alynski, Cloward Piven, e.a. saboteurs.

  Een doorslaggevende rol werd o.a. gespeeld door de logemaffia’s in dienst van de Banksters van Wall Street en The City, het epicentrum van de macht met de RKM.
  Dit alles moet ons leiden naar een communistische NWO dictatuur en terreur. Een “communisme -marxisme – maoïsme en socialisme” dat intussen al verantwoordelijk is voor ruim 150 miljoen doden.
  Momenteel zitten we in de eindfase, zoals ook gepland werd in de Kabbala met het 7de millennium met de machtsgreep van het ”Uitverkoren volk” , en waarbij de “goyim” de keuze heeft tussen de dood of de slavernij. Bron Kabbalah Secrets van DeAnne Loper.

  3 belangrijke wapens met daarbij nog enkele sub wapens, worden ingezet door de 2 Olifanten in de kamer :
  Coudenhove Kalergi – Agenda 21-30 en Covid 19(84).
  Deze 3 zijn er op gericht onze westerse maatschappij in alle domeinen te ondermijnen en uiteindelijk te vernietigen.

  4 belangrijke hoofdaannemers(sic) spelen hierbij een sleutelrol :
  Big Money – Big Media – Big Tech en Big Farma.
  Deze bedienen zich van aannemers :
  Politiek – klassieke media, ook genoemd pocopers en een verzameling van (pseudo) intellectuele en wetenschappelijke middens.
  En deze aannemers werven dan “collaborateurs” aan, te vinden bij de :
  “Roden – Groenen – Feministen – seksuele en etnische minderheden”.
  Deze hebben dan enkele gemeenschappelijke kenmerken.
  “Complexen, frustraties, obsessies, en een verblinding door afgunst & nijd en haat & wraak.”, tegen diegenen op wiens kosten ze ondertussen parasiteren.
  Dit werd treffend beschreven in de volgende bron :
  https://www.frontnieuws.com/de-waarheid-over-tirannie/
  met citaat :
  “Elk regime dat aan de macht wil blijven, moet dit geheim van de hegemonie kennen: de wens om de samenleving te zuiveren van de vijand, dwingt tot naleving. Elke tirannie in de geschiedenis is afhankelijk geweest van rekruten in de eigen gelederen vanuit de cultuur. Zij geloven de leugen terwijl ze heel goed weten dat het een leugen is. De leugen stelt hen in staat deel te nemen aan de zuivering. Zij worden de gewillige beulen. Dat is door de geschiedenis heen altijd zo geweest, ongeacht de specifieke en verschuivende desiderata van het despotisme van het moment.
  De culturele impuls achter het demoniseren van de ongevaccineerden is in essentie puriteins. We moeten ons ontdoen van onreine dingen en mensen. Daarom horen we dat ongevaccineerden uit ziekenhuizen worden geweerd, en daarom is er een bijna zwijgen van de media over de wreedheid waarmee ze worden ontslagen. Vaccinatie is gaan dienen als proxy voor politieke loyaliteit, net zoals het maskeren dat vorig jaar deed.
  De verkeerde politieke ideologie aanhangen maakt je onrein. Je moet gezuiverd worden. Daarom is de Biden-regering ook niet bezorgd over massaontslagen. Het helpt het land te zuiveren van recalcitranten. Het is een maoïstische impuls, en Biden heeft zijn eigen Rode Garde, de Karens die op Twitter en in winkels schreeuwen en die in hun eentje in auto’s maskers dragen. Zij zijn de tirannen aan de basis.
  De historicus Will Durant schreef: “Er is altijd, in elke samenleving, een minderheid wiens instincten zich verheugen in de toestemming om te vervolgen; het is een bevrijding van de beschaving.” Hij heeft gelijk. Het is de Joker. Het is de Rode Garde. Het zijn de ontevredenen die een betekenis zoeken voor hun miserabele leven, en ze denken dat ze die gevonden hebben in de vervolging van anderen. De regering profiteert hiervan, en ontketent de lust tot het opleggen van leed. De sadistische impuls verspreidt zich en breidt zich uit, en bedreigt de beschaving zelf. “ (=einde citaat).

  Vooral de laatste paragraaf is van belang en geeft een juist analyse van diegenen die meewerken aan deze Covid 19(84) terreur. Of een “klootjesvolk” verblind door haat en wraak. En die zijn dus niet bezig met de gezondheid.

  Na een jarenlange mars door de instellingen zijn in tal van landen de sleutelposten in handen van verraders en saboteurs. Deze weten zich nu gesteund door het voormelde klootjesvolk, dat nu “Gouden Tijden” beleeft. Dit klootjesvolk is dan ook niet geïnteresseerd in rechten, maar is enkel verblind door haat en wraak, ook al gaan ze mee ten onder. Deze zijn dan ook hopeloos verloren. Dit “klootjesvolk” is dan ook niet gemotiveerd door “Altruïsme” , waar Sid Lukassen zo naar verwijst. Waar hij wel juist zit, is met de verwijzing naar het Chinese “Social Credit Score” systeem, dat echter maar een onderdeel is van de The Great Reset, van Schwab. Een uitgebreide analyse is er in de volgende bron :
  https://www.frontnieuws.com/corrupte-wetenschap-en-elite-macht-covid-19-techno-slavernij-en-de-great-reset-zijn-nu-aanstaande/
  met citaat, ik verwijs voor de rest naar de tekst in de brug :
  “Gezien het feit dat het fundamentele doel van de staatsgreep is om de menselijke bevolking aanzienlijk te verminderen en degenen die nog in leven zijn, te onderwerpen aan permanente bewaking en controle van geest en gedrag, als “techno-slaven” voor de wereldwijde elite, is de tijd om weerstand te bieden nu gekomen” . (=einde citaat).
  Dit sluit aan bij het scenario cfr. de Kabbala.

  Nog een analyse in een bron die vooral betrekking heeft op Nederland :
  https://www.xandernieuws.net/uncategorized/alles-gaat-kapot-maar-in-de-politiek-gebeurt-niets-toevallig/
  https://www.xandernieuws.net/algemeen/euro-evangelie-economisch-journalist-arno-wellens-digitale-id-en-totale-eu-controle-in-2022/
  En dan het uiteindelijke doel :
  https://www.xandernieuws.net/algemeen/wetenschappers-presenteren-nanosysteem-waarmee-internet-of-bodys-wordt-gerealiseerd/
  met citaat :
  “Technologie om alle mensen digitaal aan A.I. te koppelen en te beroven van al hun privacy en vrije wil ligt reeds klaar, en zal volgens het WEF in 2030 verplicht zijn ingevoerd
  In zijn boek ‘Covid-19: The Great Reset’ schrijft WEF topman Klaus Schwab hoe in 2030 een ‘Internet of Bodys’ zal zijn gerealiseerd, en de lichamen van ALLE mensen verplicht aan centrale A.I. systemen zullen zijn gekoppeld. Zelfs uw gedachten, wensen en emoties zullen worden gecontroleerd en aangestuurd, en nooit meer van ‘uzelf’ zijn, omdat er geen ‘uzelf’ meer bestaat. Science fiction fantasieën van een globalist wiens machtswellust hem in zijn bol is geslagen? Misschien, maar wetenschappers hebben onlangs een paper gepubliceerd waarin het magnetische nanosysteem dat nodig is om in ieder mens een cybernetische bio-interface (inclusief ‘DNA hydrogel’) te integreren, tot in detail wordt beschreven. De technologie om de vrije mensheid definitief te beëindigen en Schwabs gruwelijke ‘cyborg’ visioen te realiseren ligt dus klaar.”(=einde citaat).

  Voor dit systeem moeten we gevaccineerd worden, afgezien van de ook geplande bevolkingsvermindering.(=lees : genocide).

  Alleen een kleine minderheid biedt nog moedig weerstand.
  https://www.xandernieuws.net/algemeen/kunnen-de-massale-protesten-in-het-westen-de-great-reset-staatsgreep-tegen-onze-samenleving-nog-stoppen/
  Met betogingen alleen zal men er niet komen. De vijanden, met dan vooral de 2 Olifanten in de kamer, moeten benoemd en ontmaskerd worden, samen met de collaborateurs. Er moet dus een klare duidelijke taal gesproken worden.
  Binnen partijen en organisaties zal er eerst moeten afgerekend worden met de “mollen” die er zit om stokken in de wielen te steken. En Vlaanderen is vergeven van dergelijke mollen en drollen.
  De tijd dringt, geschenken zullen er niet uitgedeeld worden en mirakels gebeuren in Lourdes, en wie in de democratie slaapt, wordt wakker in de dictatuur.

Reacties zijn gesloten.