Inclusieve cijferdans

Als dit geen omvolking mag genoemd worden, wat is het dan wel? Alleszins géén “verrijking”, zoals sommige ivoren-toren-bewoners beweren.

KINDEREN IN ANTWERPEN

De officiële cijfers betreffende het percentage van vreemde kinderen (migranten) tot en met 6 jaar die geboren en woonachtig zijn in Antwerpen.
Deze cijfers werden niet alleen openbaar gemaakt door het Vlaams Belang maar ook door de TV-zender ATV en zullen bijgevolg wel correct zijn. Toch wel merkwaardig dat de rode Antwerpse zender deze cijfers in het openbaar werden bekendgemaakt want zowel op de nullen- als de kleuterzender en in diverse poco dag- en weekbladen worden zulke cijfers angstvallig doodgezwegen en als racistische propaganda bestempeld.

Districten:

Borgerhout: 81,4 %
Antwerpen stad: 79,8 %
Deurne: 75,3 %
Hoboken: 69,8 %
Merksem: 68,5 %
Berchem: 60,9 %
Wilrijk: 59,8 %
Ekeren: 29,1 %
Poldergemeenten: 21,7 %

Zoals vermeld, betreft het hier kinderen van vreemde origine tot 6 jaar en wat betreft de totaliteit van het aantal kinderen over het ganse district bedraagt dit 72,3 %.
Dit betekent dus dat bijna 3 kinderen op 4 die in Antwerpen geboren worden en wonen van vreemde origine zijn.
Daarbij kan dan gesteld worden dat de overgrote meerderheid van deze kinderen van Marokkaanse en Turkse origine zijn.

Thuistaal: Op de onderwijswebstek van het Vlaamse Gewest, kleuter en lager onderwijs, vindt u onderstaande cijfers:

Op een totaal van 704.153 leerlingen is voor 539.953 de thuistaal niet-Nederlands, heeft de moeder van 558.999 kinderen een laag opleidingsniveau, verneem je bij “evolutie leerlingenkenmerken” dat slechts één cijfer fors stijgt, nl. dat van schooltoelagen, en een constante stijging van de leerlingen met als “kenmerk” thuistaal niet-Nederlands. In cijfers: schooljaar 2015-2016: 136.561 – in het schooljaar 2019-2020: 164.200.

Wel een simpel rekensommetje toont aan wat de situatie en het beeld van de inwoners van het district Antwerpen zal zijn binnen zo’n 15 jaar.
De prognose is simpel en de geboortecijfers, huwelijken met inwoners van het thuisland, familiehereniging, de toevloed van nieuwe migranten en het sterftecijfer van de huidige oudere blanke bevolking zal er voor zorgen dat het aantal inwoners in het district uit ca. 75% migranten, bijna uitsluitend moslims, zal bestaan, die bovendien steeds minder Nederlands zullen spreken bij moeder-aan-de-haard.

CRIMINALITEIT IN ANTWERPEN

In totaal werden er in 2020 14.013 gevatte daders geregistreerd. In Antwerpen zijn 41% van de gevatte daders van criminele feiten vreemdelingen.

In totaal zorgden 5.589 vreemde daders voor meer dan 15 criminele feiten per dag het afgelopen jaar. 25,30% (3.550 daden) van de feiten werd gepleegd door niet-EU-burgers en 15,7% (2.039 daden) werd gepleegd door Europese vreemdelingen. Het percentage criminele feiten gepleegd door Belgen bedraagt 59% (8.266 daden)

In 2020 was er bij burgers met Belgische nationaliteit 1 gevatte crimineel per 51 inwoners. Bij Europese vreemdelingen in onze stad was dit 1 gevatte crimineel per 36 inwoners; bij niet-EU-vreemdelingen maar liefst 1 op 16. De criminaliteitsratio bij niet-Europese vreemdelingen ligt dus meer dan 3 maal zo hoog dan bij Belgen.

De top tien van gevatte daders per nationaliteit (2020) – Onderstaande tabel geeft een vertekend beeld vermits Belgen van vreemde origine als “Belgen” beschouwd worden:

  1. Belgen 8.266 (58,9%)
  2. Marokkanen 832 (5,9%)
  3. Nederlanders 757 (5,4%)
  4. Polen 386 (2,8%)
  5. Roemenen 304 (2,2%)
  6. Fransen 221 (1,6%)
  7. Afghanen 197 (1,4%)
  8. Spanjaarden 190 (1,4%)
  9. Serven 165 (1,2%)
  10. Algerijnen 161 (1,2%)

Leeftijd: Alarmerend is het feit dat afgelopen jaar bijna 10% van de gevatte daders van criminaliteit in Antwerpen in 2020 jonger zijn dan 18 jaar (9,2%).

Dit betekent dat 3 tot 4 criminele feiten per dag , waarvan de dader gevat werd, door minderjarigen werd gepleegd.
Voor wat de korpsprioriteiten betreft, betekent dit dat 6,8% (257 daden) van de gevatte daders van drugdelicten, 9,4% (303 daden) van de gevatte daders van lichamelijk geweld, 9,5% (14 daden) van de gevatte daders van woninginbraak en 12,3% (589 daden) van de gevatte daders van overige criminaliteit worden gepleegd door personen jonger dan 18 jaar.

41% van de gevatte daders in 2020 in Antwerpen zijn jongeren tussen de 18 en de 29 jaar. Zo zijn 59% (2.287 daden) van de gevatte daders van drugdelicten tussen de 18 en de 29 jaar, 31,6% (50 daden) van de gevatte daders van fietsdiefstallen tussen de 18 en de 29 jaar, 36,1% (1.163 daden) van de gevatte daders van lichamelijk geweld tussen de 18 en de 29 jaar, 30,6% (45 daden) van de gevatte daders van woninginbraak en 42% (787 daden) van de gevatte daders van overlast tussen de 18 en de 29 jaar.

Meer dan de helft van alle gevatte daders in 2020 is jonger dan 30 jaar.

Filip Dewinter: “Etnische registratie blijft taboe”

“Vreemdelingencriminaliteit blijft in Antwerpen een taboeonderwerp. Nochtans blijkt dat 41% van de gevatte daders in 2020 in Antwerpen vreemdelingen zijn, terwijl Antwerpen “slechts” 21% vreemdelingen op het totaal van haar bevolking telt.
Het Vlaams Belang wil in Antwerpen een etnische registratie van de gevatte daders van criminaliteit realiseren. Dit betekent dat bij gevatte daders van criminaliteit telkens genoteerd wordt of er bijvoorbeeld sprake is van de dubbele nationaliteit. Aangezien de dubbele nationaliteit niet wordt geregistreerd, worden al de gevatte daders met dubbele nationaliteit als Belgisch dader geregistreerd. De cijfers i.v.m. vreemdelingencriminaliteit verstrekt door het Antwerpse stadsbestuur schetsen dan ook een onvolledig beeld van situatie. Vergeten we overigens ook niet dat jaarlijks tienduizenden (ca. 30.000 per jaar) vreemdelingen de Belgische nationaliteit verwerven.”

Filip Dewinter: “Jongerencriminaliteit alarmerend”

“Bijna één op de tien van de gevatte daders van criminele feiten in 2020 in Antwerpen zijn jonger dan 18 jaar. Zelfs meer dan de helft van de daders van criminele feiten (50,4%) zijn jonger dan 30 jaar. Een gevaarlijke evolutie! Deze jonge boefjes dreigen op te groeien tot ervaren criminelen: zij zullen de criminaliteit van de toekomst gestalte geven. De criminaliteit in Antwerpen is grotendeels in handen van jongeren met alle gevolgen van dien. Strengere straffen en een ontradingsbeleid bij jongeren in het onderwijs zijn noodzakelijk om jongeren weg te houden van de criminaliteit.”

Cijfers opgevraagd bij het stadsbestuur. Meer info over cijfers en statistieken:
William Van Kerckhoven
Fractiemedewerker Vlaams Belang Antwerpen
0497/904.419
william.vankerckhoven@antwerpen.be

SLACHTOFFERS CRIMINEEL GEWELD

1 op 10 slachtoffers van criminaliteit in Antwerpen is minderjarig

10.173 slachtoffers van lichamelijk geweld in Antwerpen tijdens Coronajaar 2020

Omvang: Uit cijfers die Filip Dewinter opvroeg bij het stadsbestuur blijkt dat er in 2020, 31.370 slachtoffers werden geregistreerd. Dit betekent dat het afgelopen jaar bijna 6% van de Antwerpenaren geregistreerd werd als slachtoffer van criminele feiten. Een opmerkelijk hoog cijfer tijdens een jaar dat hoofdzakelijk gekenmerkt werd door de periode waarin de Antwerpenaar nauwelijks de deur uitkwam en alle horeca alsook de meeste handelszaken gedeeltelijk of permanent gesloten waren.

Leeftijd: Het gros van de slachtoffers zijn personen tussen de 30 en 45 jaar: 10.233 slachtoffers werden geregistreerd als 32,6% van het totaal.

Overzicht per leeftijdscategorie:

Minderjarig: 10,5% of een aantal van 3.292 slachtoffers (9 slachtoffers per dag)
18-29 jaar: 23,1% of een aantal van 7.260 slachtoffers (20 slachtoffers per dag)
30-44 jaar: 32,6% of een aantal van 10.233 slachtoffers (28 slachtoffers per dag)
45-64 jaar: 24,7% of een aantal van 7.746 slachtoffers (21 slachtoffers per dag)
Plus 64: 9% of een aantal van 2.839 slachtoffers (net geen 8 slachtoffers per dag)

Korpsprioriteiten: Het merendeel: 10.173 (32,4%) van de geregistreerde slachtoffers, werden het slachtoffer van lichamelijk geweld

Overzicht per korpsprioriteit:

Lichamelijk geweld: 10.173 slachtoffers (32,4%)
Overlast: 3.327 slachtoffers (10,6%)
Fietsdiefstal: 3.201 slachtoffers (10,2%)
Woninginbraak: 2.370 slachtoffers (7,6%)
Andere: 12.331 slachtoffers (39,3%)

Mannen/Vrouwen: 56% of 17.656 van de geregistreerde slachtoffers het afgelopen jaar waren mannen, 44% of 13.714 geregistreerde slachtoffers was vrouw. Voor wat de opsplitsing per leeftijdscategorie en korpsprioriteit betreft, geeft dit het volgende beeld:

Minderjarig: 1.755 mannelijke slachtoffers en 1.537 vrouwelijke slachtoffers
18-29 jaar: 3.955 mannelijke slachtoffers en 3.305 vrouwelijke slachtoffers
30-44 jaar: 5.804 mannelijke slachtoffers en 4.429 vrouwelijke slachtoffers
45-64 jaar: 4.662 mannelijke slachtoffers en 3.084 vrouwelijke slachtoffers
Plus 64: 1.480 mannelijke slachtoffers en 1.359 vrouwelijke slachtoffers

Lichamelijk geweld: 5.654 mannelijke slachtoffers en 4.519 vrouwelijke slachtoffers
Overlast: 1.961 mannelijke slachtoffers en 1.366 vrouwelijke slachtoffers
Fietsdiefstal: 1.811 mannelijke slachtoffers en 1.390 vrouwelijke slachtoffers
Woninginbraak: 1.294 mannelijke slachtoffers en 1.082 vrouwelijke slachtoffers
Andere: 6.925 mannelijke slachtoffers en 5.406 vrouwelijke slachtoffers

Meer agressie en verruwing tijdens Covid:

Filip Dewinter: “Ondanks de Coronaperiode blijft het aantal geregistreerde slachtoffers van criminaliteit in Antwerpen erg hoog: 31.370 slachtoffers. In Antwerpen had je in 2020, één kans op twintig om het slachtoffer van criminaliteit te worden. In vergelijking met de vorige jaren daalt het aantal slachtoffers en dat is ook logisch gezien het feit dat nauwelijks iemand de deur uitkwam wegens de Corona-omstandigheden.
Dat één op tien van de slachtoffers minderjarigen zijn, baart ons zorgen. Vooral het feit dat bijna 40% (10.173 registraties) van alle slachtoffers, slachtoffer zijn van lichamelijk geweld, wijst op meer agressie en verruwing van de samenleving”

Afsluitend dit diversiteitsverkooppraatje van de Stad Antwerpen onder de deskundige burgervader BDW. Noteer dat het omvolkte Antwerpen quasi heel Afrika ondersteunt…

We noteerden dit opmerkelijk citaat: “Afrika is tot mij gekomen, i.p.v. ik naar Afrika…”