Cijferdans

CijferdansCijferdans

Een enquête, georganiseerd door ING in 13 Europese landen omtrent het spaargedrag der inwoners bracht voor het land b volgende resultaten aan het licht:

65% van de ondervraagde Vamingen en Brusselaars zouden spaarcentjes hebben, tegenover 40% van de Walen.
53% van de Vlaamse gezinnen zouden geen schulden hebben, tegenover 38% van de Waalse.

Meer hierover bij ING Spaarenquête