Alles kaat koet!

Alles kaat koet!

De regering van het land b gaf een voorstelling van de resultaten van haar begroting 2013*.  Het tekort bedraagt 2.7% – geraamd werd een tekort van 2.5%.  Niet goed dus.
Maar daar had de regering van Elio en co. een tsjevenuitleg voor.  Zoals vanouds geeft deze de anderen de schuld.  De gemeenten zijn de boosdoeners want zij hadden een overschot van 0.1% beloofd en moesten een tekort van 0.1% laten optekenen.  Een uitleg van keskeschiet want de regio’s presteerden 0.1% beter dan verwacht.

De cijfers zijn voorlopig want er moeten nog andere posten verwerkt worden.  Onze realiteitszin zegt dat de uiteindelijke resultaten niet beter zullen ogen, integendeel.  De studiedienst van de KBC liet weten dat, in vergelijking met buurlanden, de regering van het land b het minst saneerde (1.8% van het bbp).

*De belgische begroting verzamelt de inkomsten en uitgaven van de drie bestuursniveaus: federaal, gewestelijk en de gemeentelijk.

“”Sanering Belgische overheidsfinanciën nog niet halfweg'”

1 gedachte op “Alles kaat koet!

  1. Hoe kan men uitpakken met de resultaten van de begroting 2013 als het Waalse gewest hun resultaten niet overmaakt aan het rekenhof. Misschien kan de PS,voor de verkiezingen, deze cijfers voorleggen.

Reacties zijn gesloten.