Nog een doorn in het oog van de VSA

China - Trade - European Commission

Na zeven jaar sluiten China en EU investeringsakkoord

China en de Europese Unie gaan een handelsovereenkomst aan, die het gemakkelijker moet maken voor Europese bedrijven om te investeren in China. In een videogesprek tussen de Chinese leider Xi, de Duitse bondskanselier Merkel, de Franse president Macron en de EU-leiders Michel en Von der Leyen is de deal, na zeven jaar van overleg, door beide kanten goedgekeurd. Lees verder…

Het akkoord moet nog goedgekeurd worden door het EU-parlement. Het zou EUropese firma’s meer toegang geven tot de strikt controleerde Chinese markt. EUropese bedrijven zouden niet langer verplicht worden een “joint venture” met Chinese partners aan te gaan of hun technologie moeten delen. Meer hierover in de EU-persmededeling “Key elements of the EU-China Comprehensive Agreement on Investment”.

…Last week, as the negotiations picked up, Jake Sullivan, a senior aide to President-elect Joe Biden, urged European leaders to stall, calling for “early consultations” with the new administration. On Wednesday, Europe pressed ahead without them….

…For this reason, the fate of the agreement will be seen as an early test of Europe’s willingness to work with the incoming administration on various issues in the coming months and years…*

…Trump’s electoral defeat gave China an incentive to negotiate in hopes of reaching an agreement before Biden could rally allies against this type of deal… Bron: (Washington Post)

Ned. vert.

Toen afgelopen week de onderhandelingen hervat werden, drong Jake Sullivan, waarschijnlijk de toekomstige veiligheidsadviseur van Biden, in het verleden raadgever o.a. bij Obama en Hillary Clinton, erop aan de onderhandelingen uit te stellen en eerst met de nieuwe regering in de VSA overleg te plegen. Woensdag ging de EU toch voort zonder… (de goedkeuring van de VSA)…

… Het lot van dit verdrag zal als een vroege test beschouwd worden voor de EUropese bereidheid met de nieuwe (VSA) regering samen te werken over verschillende terreinen in de komende maanden en jaren…*

… Trumps verkiezingsnederlaag gaf China de stimulans te hopen op een akkoord vooraleer Biden een bondgenootschap kon op poten zetten tegen dit type akkoord…

*Er wordt unaniem door alle bronnen bevestigd dat vooral Angela Merkel er haast mee had. De chantage door de VSA betreffende Nord Stream 2 zal er zonder enige twijfel voor iets tussen gezeten hebben. (zie vorig artikel)

Brengt 2021 eindelijk gas via Nord Stream 2?

File:Nord Stream 2 logo.svg - Wikimedia Commons

Voor degenen die onze artikelenreeks over de gaspijplijn Nord Stream 2 niet gevolgd hebben, wie nog niet weet hoe een “bondgenoot”, een bevriende natie, en alle andere personen, bedrijven, overheidsinstellingen…bedreigt die van ver of dichtbij iets te maken heeft met de voltooiing van de pijpleiding, plaatsen wij dit filmoverzicht en verwijzen naar de meest recente publicatie over dit thema:

Zowel Duitse als Russische bronnen melden vooruitgang bij de werken aan de Nord Stream 2 pijpleiding. Zo zouden de werken in Duitse wateren inmiddels voltooid zijn. De Fortuna ligt nu in de haven van Wismar. Het schip zal vanaf midden januari in Deense wateren de activiteiten – nog zo’n 100 km pijpleiding – weer opnemen. De Fortuna wordt bijgestaan door de Baltic Explorer en de Murman. De Akademik Cherskiy zou voor anker gegaan zijn in de baai van Kaliningrad (bestemming wordt niet bekend gemaakt op desbetreffende informatiebronnen… geef hen eens ongelijk!…)

Hoewel Duitsland hoopt op een betere relatie met de VSA, is men niet van plan zich te laten chanteren… ook niet door Biden, die wat betreft Nord Stream 2 de mening van Trump deelt.

Met de zuidelijke pijpleiding, de zgn. Turkstream, gaat alles naar wens. Lees: Servië ontvangt eerste gas uit megaproject TurkStream en voorafgaand Europa gaat gas via Turkije afnemen met TurkStream

Rusland: van importeur naar exporteur

Is the bear the symbol for Russia because there are so many bears in  Russia? - Quora

De westerse sancties hebben een omgekeerd gevolg. Tegen de verwachting in, concurreert de Russische economie met de EU en groeit met nieuwe markten in het oosten. Problemen maken inventief.

Al in het afgelopen jaar was Rusland wereldwijd de grootste graanexporteur. Voor het oogstjaar 2020/21 heeft het Amerikaanse min. van landbouw (USDA) voor Rusland 37.500 ton granen, bestemd voor de export voorspeld. Maar ook in andere landbouwbranches maakt Rusland een inhaalbeweging. Bij de export van landbouwgoederen tekent men dit jaar – ondanks de coronacrisis, onder dewelke ook de Russische economie lijdt, een meerrendement van 21.5 miljard euro. Vooral granen en geperste olie uit landbouwprodukten zijn overal op de wereldmarkt in trek.

Dankzij een gedreven staatsinvesteringpolitiek is vooral de landbouw succesrijk. Sinds de sancties heeft Rusland geïnvesteerd in de eigen varkenskweek en is in een korte tijdspanne tot de 7de varkensvleesexporteur ter wereld gestegen. Belangrijke afzetlanden zijn Vietnam en Hongkong, gevolgd door Oekraïne, dat dit jaar – ondanks de gekende politieke geschillen – 29.600 ton varkensvlees uit het buurland geïmporteerd heeft. Rusland verovert stilaan nu ook de Chinese markt en wordt hiermee de concurrent der EU.

De EU-sancties, m.a.w. het handelsembargo (… de peren… varkensvlees… enz ) heeft bovendien de commerciële melkproductie in een sneller tempo doen stijgen. Weliswaar is het doel, vanaf 2020 volledig zelfvoorzienend te zijn, nog niet bereikt, maar dankzij verbeterde diergenetische, produktiestijgende en kostendalende strategie komen de doelstelliingen stilaan in reikwijdte. Voor de EU zal – zelfs na het verdwijnen van de sancties – op de Russische markt zo goed als geen plaats meer zijn…

De regering heeft in de afgelopen jaren vele miljarden euro in de landbouwsector geïnvesteerd. Kortetermijn bankleningen voor landbouwers leidden tot een investeringstoename, die met het westerse handelsembargo en de boycot van westerse produkten, aangemoedigd werd. Ruslands landbouw heeft desondanks nog meer financiële steun nodig om helemaal zelfvoorzienend te kunnen worden. Bovendien bieden de grote afstanden een bijkomend logistiek probleem.

Poetin ziet kansen voor zijn land. Bijgevolg zal de regering blijven inzetten op staatssteun. Niet alleen voor de landbouw. Hij bezocht recent nog in Siberië Tobolks, waar het hele spectrum van de petrochemie aan bod komt met duizenden jobs. Hij rekent met een verdere afname van olieverbruik op de wereldmarkt; bijgevolg wil hij dat Rusland zich meer gaat toeleggen op verwerkende productie – daar zou nog een groei van 4% mogelijk zijn. Bij de productie van polymeren (basisstof voor kunststof) zou Rusland bij de 10 belangrijkste mondiale producenten willen horen. Poetin wil dus een stabiele markt voor de Russische petrochemische producten. Als voorbeeld gaf hij het mogelijke gebruik van polymeerbuizen bij waterleidingen en rioleringen. 50% der onderhoudskosten zouden hiermee kunnen bespaard worden. In Rusland worden plastic buizen in woningen voor 35% gebruikt; in Europa daarentegen 85%.

Om het verbod op plasticgebruik in de rijkere samenlevingen – zoals bv. Duitsland – maken de Russische experten zich niet al te veel zorgen. De rijkere landen kunnen het zich veroorloven plastic te vermijden; armere landen daarentegen – bv. Indië, Pakistan, Mexico, de Filippijnen, Indonesië of Nigeria, zullen nog altijd op het gebruik van kunststof aangewezen zijn. En het zijn net deze landen die de volgende 30 jaar de drijfkracht achter de globale economische groei zullen vormen. (…)

Quo vadis, Syria?

Kerstmis in Syrië. Miserie in Syrië. Moed in Syrië. Wanhoop in Syrië. Bezetting in Syrië. Diefstal in Syrië. Stroomuitval in Syrië. Waterafsluiting in Syrië. Brandstichting in Syrië. Sabotage in Syrië. Koude in Syrië. Armoe in Syrië. En toch: Kerstmis in Syrië.

Een totaalpakket dat alles behalve een kerstgeschenk is en dat geen aandacht meer krijgt in de pers. Tenzij om te melden dat de VSA de sancties nogmaals uitgebreid hebben, zgz. om de Syrische overheid te dwingen zich te schikken naar de resolutie 2254 van de VN Veiligheidsraad. Zelfs de Syrische nationale bank moest eraan geloven. (…) Over de Amerikaanse bezetting van Syrisch grondgebied, over het stelen van olie, hullen de VSA zich in stilzwijgen.

Wie geloof hechtte aan de belofte de Amerikaanse soldaten terug te zullen trekken, zag zich bedrogen. Integendeel. Het Amerikaanse leger maakte plaats voor de Ottomaanse troepen en hun huurlingenleger; heel de noordelijke grensstreek staat op het verlanglijstje van Erdogan, die niet van plan schijnt te zijn zijn leger (ooit?) terug te trekken. De VSA verplaatsten zich, richting olievelden. Om de zoveel dagen worden er nieuwe Amerikaanse konvooien gemeld, die vanuit Irak Syrië binnen rijden met logistieke en militaire steun. 73 VSA voertuigen reden onder bescherming van de Koerden naar hun illegale basis te Khrab al-Jir (militaire luchthaven) in het NO van de prov. Hasakah. (…) In de andere richting vertrekken tankwagens met Syrische olie… Naar verluidt zou het om slechts 0.02% van de olie gaan die de VSA gebruiken. Pure pesterij. Met een enorme weerslag op de Syrische economie en grondstoffenbevoorrading. Met een bevolking die in de kou zit, die slechts sporadisch elektriciteit krijgt, die de dure prijzen voor gebruiksgoederen niet kan betalen… voor zover ze aangeboden worden. Dat er in de VN Veiligheidsraad ontelbare keren bevestigd werd per resolutie dat het grondgebied van Syrië soeverein en ondeelbaar is, dat de bezetting in strijd is met internationale wetten, schijnt niemand te deren.

Het mag duidelijk wezen: Syrië moet op de knieën, moet kapot. Volgens de Syrische buitenminister, Faisal Al-Miqdad, zouden er behoorlijk wat landen bereid zijn mee te helpen aan de heropbouw van Syrië. Zouden… moesten de VSA niet iedereen bedreigen met sancties. Zelfs de internationale conferentie die de terugkeer van vluchtelingen naar Syrië moest op gang trekken werd door de “Westerse hysterie” geboycot. Deelnemen aan een conferentie, waar iedereen wel zou bij varen – de gastlanden, de vluchtelingen én hun vaderland Syrië – stond gelijk met “hoogverraad” aan de Amerikaanse bevelen. Wie dit niet voor mogelijk houdt, moet zich maar eens beraden over de bedreigingen die de VSA geuit hebben t.o.v. “bondgenoot Duitsland” over Nord Stream 2.

Alsof de westerse sancties nog niet voldoende zijn, blokkeren de Turken en/of hun huurlingenleger regelmatig de waterbevoorrading naar de regio van al-Hasakah-stad. Opnieuw schreef Antonio Guterres een brief met de dringende bede aan Turkije om tussen te komen nadat ca. 1 miljoen mensen een maand zonder water zaten. Sinds een kleine week zou er weer water uit de kraan stromen. (…)

Peter Ford, de vroegere ambassadeur van het V.K. in Syrië (nu bestuurslid British-Syrian Society), heeft na zijn diplomatieke carrière, herhaaldelijk gewezen op wat er werkelijk gaande is. Hij stelt, in dit videogesprek, dat sinds een jaar de toestand op het terrein eigenlijk onveranderd is: de Syrische regering heeft ca. 70% van het grondgebied onder controle, er is het door de terroristen bezette Idlib en stukjes van de belendende provincies, en er is wat Ford “het wilde oosten” noemt, die driehoek grenzend aan Turkije en Irak, in realiteit een Amerikaans protectoraat met Amerikaanse troepen, gesteund door Koerdische milities, de zgn. SDF, die de opmars van het Syrische leger blokkeren. Met als resultaat dat het Syrische volk de olie en graanoogsten ontzegd wordt. De oorlog van de laatste 12 maanden was dus eerder een economische oorlog dan een militaire.

Peter Ford reageert op de Amerikaanse strategie – de wurging van het Syrische volk – opdat het in opstand zou komen tegen de eigen regering. En ja, de strategie heeft effect: er zijn lange rijen voor brood, voor benzine… de sancties hebben inderdaad effect, maar wat voor een politiek,een strategie, is dit? Het is een illusie te denken dat dit het beoogde resultaat zal geven. Het drukt een heel land in de miserie. Zelfs na tien jaar strijd is de Syrische regering verbazingwekkend veerkrachtig omdat ze de steun geniet bij het merendeel van de bevolking. Assad zal daardoor niet plooien en intussen veroorzaakt hun strategie verschrikkelijk lijden, te vergelijken met de situatie in Irak, die leidde tot de Iraakse oorlog. Twee VN coördinatoren noemden deze strategie toen zelfs “genocide” – ze werden gedwongen ontslag te nemen… Maar in het geval van Syrië hoort men geen protest of verontwaardiging, ook niet als artsen zelf onderdelen voor hun medische apparaten moeten binnen smokkelen. Ford stelt dat de westerse architecten van de sancties – vooral de VSA en het V.K. – wel beweren dat er medische uitzonderingen bestaan, maar dat is een cynische veronderstelling. Zij weten maar al te goed dat de praktijk er anders uitziet, dat de leveranciers afgeschrikt worden. Er is weliswaar geen duidelijk gespecifieerd punt in de wet (sanctie) die de handel in humanitaire goederen verbiedt, maar het heeft wel hetzelfde effect, vooral dan bij banken, die quasi verstijven, als ze in de buurt van een dollar-transactie met Syrië komen. Zelfs humanitaire instellingen, zoals bv. Amnesty International, die normaal gezien westerse landen steunen, klagen erover en noemen het een schandaal dat er beweerd wordt dat er medische uitzonderingen bestaan.

Volgende punt was de toegeving van James Jeffrey in november dat hij de president misleid had over het echte aantal soldaten in Syrië. Op de vraag wat nu buiten “het stelen van de olie”, zoals Trump triomfantelijk aan de wereld meedeelde, het geopolitieke doel is van de VSA stelt Ford dat zij een struikelsteen vormen – zelfs met een beperkt aantal militairen – mocht het Syrische leger willen oprukken over de Eufraat. Moest het Syrische leger zo onverschrokken zijn in die richting te trekken dan zou dit onmiddellijk een massale inzet van de Amerikaanse luchtmacht tot gevolg hebben. Ford vindt het merkwaardig dat de “chief executive” Jeffrey zijn baas, de Amerikaanse president Trump, om de tuin leidt over de aanwezigheid, het aantal, van het Amerikaanse leger in Syrië. Trump rekende met enkele honderden, waar het om duizenden ging. De afgang op elk gebied is voor mij – als voormalig ambassadeur en vertrouwd met het Britse systeem – totaal niet te vatten, zo verbazingwekkend… stelt Ford. Jeffrey heeft met zijn cynische vaststelling gelijk dat de aanwezigheid van deze militairen zorgt voor een groot geostrategisch plus voor de VSA en bijgevolg de Russische zege, en de normalisering van de leefomstandigheden in Syrië, beletten. Als echter het beëindigen van het conflict het doel is/was, dan wordt het tegenovergestelde bereikt. Ford voegt er nog aan toe dat wat Jeffrey in werkelijkheid zegde dat het plan A der VSA de verlenging van het conflict is om een ontstaan van een resolutie te beletten waarmee de VSA niet zo gelukkig mee zou zijn. Plan B bestaat erin een soort stroman-regering te installeren. Jeffrey gaf niet de minste aanduiding wie er in de plaats van Assad zou moeten benoemd worden. Niet moeilijk, want plan B is een lege doos. Er is geen soort Mandela in Syrië; er zijn slechts een hoop islamitische milities, die de VSA zogezegd bestrijden…

Op de vraag wat dan het doel was van de oorlog, waarom hadden de VSA & bondgenoten zoveel geld en energie over voor deze “proxy” oorlog (de CIA had hiervoor volgens de Washington Post een budget van 1 miljard dollar per jaar ter beschikking): Ford antwoordt: “ik zal zeggen waar het niet om ging. De VSA hadden niet tot doel een democratische regering op te richten. Er is immers geen enkel vooruitzicht daarop daar de VSA islamitische fanatici steunen. En bovendien feodale regimes in het M.O., zoals dat van Saoedi-Arabië, steunen. Het ging niet om democratie; het ging er enerzijds om Israël te helpen en anderzijds punten te scoren tegen Rusland. Israël omdat Syrië hardnekkig de teruggave van de Golan Hoogte eist en de Palestijnen steunt… Syrië kan deze zonden nooit vergeven worden… en sinds 50 jaar staan Syrië en Rusland elkaar na. Mocht Syrië op een ander paard (VSA) gewed hebben, dan zouden de VSA nu Assad steunen.”

De OPCW-onderzoekers, die hun bewijs – dat Syrië geen gifgasaanval in Douma uitgevoerd had in 2018 – moesten verdonkermanen – heel dit ingestudeerd verhaal, overgenomen door politici en media, dat een eigen leven ging leiden en dat leidde tot de luchtaanvallen der VSA & bondgenoten, tot de eindeloze oorlog, tot de onmenselijke sancties en leed der bevolking… wat vindt Ford daarvan? Hij antwoordt het is een herhaling van Irak. De wereld hanteert een amnesie over de zgz. aanwezigheid van massa-destructiewapens in Irak. Men herinnere zich het dossier van Colin Powell dat hij aan de VN presenteerde.*

*Lie by lie;: a timeline how we got into Iraq

Het is zoals Groundhog Day als je luistert naar de veronderstellingen over het gebruik van chemische stoffen door Assad. Het is totaal zinloos; hij zou in zijn eigen doel schieten. Het was een uitnodiging voor een massale militaire interventie. Je moet al behoorlijk krankzinnig zijn of aan waanvoorstellingen lijden om te geloven dat Assad zo stom zou zijn zijn eigen graf te graven. Puur bedrog. Of beter een reeks van bedriegerijen. Het is toch wel zeer onthullend dat geen enkele plaats door een VN of internationaal team onderzocht werd, behalve Douma, de plaats die onmiddellijk na de zgz. gifgasaanval, door het Syrische leger heroverd werd. De VSA konden dus de internationale onderzoekers niet tegenhouden maar dat belette hen niet Syrië te bombarderen. Ze wachtten zelfs niet op het resultaat van het onderzoek… en toen het rapport er was werd het verdonkermaand en moesten de onderzoekers liegen of anders…

Het wordt nog altijd misbruikt als rechtvaardiging van de onmenselijke sancties, de bezetting van NO Syrië en de wrede economische druk.

Op de vraag waarom de media zo stil zijn hierover, antwoordt Ford dat hij als voormalig diplomaat en ook werkzaam gedurende 8 jaar binnen de VN in het M.O., perfect weet hoe het daar draait en het hem niet verbaast. Hij heeft immers van binnenuit de VN “machinery” gezien hoe de westerse machten druk uitoefenen en vooral dan door de VSA. Je kan geen carrière maken bij de VN als je de VSA tot vijand maakt, door eerlijk te zijn. Een organisatie als de WHO is gemakkelijk te manipuleren door de VSA & bondgenoten, zijn eigen land inbegrepen. Gewoonlijk plaatsen ze hun poppetjes op die plaatsen, maar af en toe, glipt er eentje – een eerlijk persoon – door de mazen van het net en die maakt dan een rapport waarin staat dat een gifgasaanval geënsceneerd werd i.p.v; een echte gebeurtenis. En de campagne tégen de waarheid gaat voort en voort en voort…

Vervolgens gaat het over de Witte Helmen, hun rol bij de beschuldigingen van zgz. gifgasaanvallen. Ford stelt dat hun rol cruciaal is bij de westerse pogingen Syrië te ondermijnen. Westerse regeringen realiseren zich na het Iraakse débâcle dat ze een “smoking gun” nodig hebben om hun ingrijpen te rechtvaardigen en dat is de rol van de WH. Zij zorgen voor de gefotoshopte afbeeldingen, voor verzonnen incidenten die samengevat, hen de reden, het bewijs, geven – the smoking gun – van de beschuldigingen. Zij zijn het alibi voor de bombardementen, voor de eindeloze economische en militaire druk op Syrië. Zonder hen, zonder hun zgz. getuigenissen via geënsceneerde video’s geproduceerd door de WH, zou dit verhaal nog ongeloofwaardiger zijn dan het nu al is. Het is slechts een kleine investering voor de VSA en voor westerse regeringen. 50 miljoen dollar per jaar. Een peulschil in vergelijking met de voordelen als ze erin slagen Syrië op de knieën te krijgen. De sinistere kant – dat ze zonder schromen zij-aan-zij opereren met de terroristen – executies inbegrepen en het verhaal van hun medeoprichter, Le Mesurier, die zgz. zelfmoord pleegde, die zijn hand niet omdraaide voor een beetje fraude… wat denkt Ford daarover?

Er komt naar verluidt een film over… Misschien wil Tom Cruise wel de rol van Le Mesurier spelen? Ford doet er ook aan mee, speelt zichzelf. De dood van Le Mesurier is waarschijnlijk vervelend voor de Britse Veiligheidsdienst. Doel van de filmorganisatoren achter de schermen: het blazoen van Le Mesurier en van de WH van elke smet reinigen.

Peter Ford vindt het enigszins bemoedigend dat westerse regeringen zich uit de naad werken – via de BBC – om de inzet van Aaron Maté (YT-kanaal) en van hemzelf als zodanig beschadigend beschouwen voor het imago van de WH, cruciaal in heel hun verzonnen verhaal, dat zij een propagandakanaal zoals de BBC gebruiken om te beletten dat het WH-imago ineenstort als een kaartenhuisje. Kortom: het is een compliment.

Op de vraag wat te verwachten met Biden als president, antwoordt Ford dat hij niet optimistisch is. Hij verwacht dat de toestand eerder slechter dan beter zal worden. Waarschijnlijk een vervolg van de status quo; de politiek, zoals beschreven door Jeffries, zal voortgezet worden: het conflict laten voortduren, beletten dat Assad militaire vooruitgang boekt, het voortduren van de economische oorlog om Assad ten val te brengen en een zelfmoordbriefje te laten ondertekenen… in de vorm van het accepteren van verkiezingen, zoals voorgeschreven door de VSA. De vraag is of de toekomstige politiek niet avontuurlijker en invasiever zal worden. Met een bruggenhoofd van enkele duizend militairen, die nu al in Syrië bases opgericht hebben, vreest hij dat Biden dat aantal zou kunnen opdrijven om de militaire druk op Assad te doen toenemen en meer no-fly zones creëren. Er is immers nu al de facto een no-fly zone boven de driehoek ten oosten van de Eufraat, bezet door de VSA met hun paladijnen, de Koerden. Het zou kunnen dat dit nu ook in Idlib zal geprobeerd worden te realiseren…. Wat wel een ironisch zou zijn vermits het zou betekenen dat de Amerikaanse luchtmacht de air-wing van al-Qaeda zou worden… Dergelijke zaken hebben we al gezien. Hij is dus zeker niet optimistisch en Trump – met al zijn tekortkomingen – heeft – volgens Ford – verschillende pogingen gewaagd om het aantal troepen in Syrië te verminderen maar hij werd op de vingers getikt.

Nvdr: mocht u bovenstaande video niet kunnen bekijken (we ondervinden weer moeilijkheden bij het plaatsen), klik dan op: https://youtu.be/NbbjsMedCZg

Afsluitend: Kerstindrukken uit Syrië:

De alom tegenwoordige viruscommissaris (2)

In het eerste deel van dit artikel sloten we af met Van Ransts niet toevallige banden, resp. belangen, bij de big farma.

PROEFWERK GESCHIEDENIS

Wat betreft zijn sympathie voor de globalisten, verwijzen wij naar de laatste Cyclus van Jos Wouters. En de steun van het land b is ook geen toeval.

Het is nu bijna een jaar geleden dat een belgische delegatie naar Davos trok om deel te nemen aan wat nadien in heel de wereld zou bekend worden door de beruchte toespraak van voorzitter Klaus Schwab die ongegeneerd pleitte – of moeten we “aankondigde” zeggen? – voor een grote omvorming van de wereld: “The Great Reset” – iedereen even arm, iedereen… behalve de elite, die aan de touwtjes trekt! Onthoud deze namen: Alexander De Croo – niet toevallig premier van een Vlaanderenhatende regering – voormalig communicatiedeskundige Sophie Wilmès die waarschijnlijk vooraf een Prozac-kuur genomen had om te herstellen van haar stress als première – het echtpaar Schwab én last but not least de Coburgers. (foto hier)

We hebben het hier herhaaldelijk aangehaald hoe Klaus Schwab op een ijskoude wijze zijn perfide plan “The Great Reset” uit de doeken deed. Een plan dat niet zomaar ineens kwam aanwaaien. En net op dat tijdstip – wie gelooft er aan toeval? – hield Van Ranst zijn causerie in het Chatham House, waarbij hij zijn deel van de “reset” trachtte te verkopen, niet gehinderd door enige bescheidenheid of zelfrelativering. (zie deel 1) Voor een herprogrammering van de bevolking moet je zetbazen inhuren, manipulators, goochelaars, poppenspelers die ongehinderd door gewetenswroeging de mensen, ja zelfs de massa, psychologisch of emotioneel in de richting manoeuvreren die zij willen zonder dat de gemanipuleerden daar erg in hebben. Zij praten hun slachtoffers een belanghebbende rol aan of indien dat niet lukt een schuldgevoel. Zelfs het meest nuchtere slachtoffer krijgt, indien hij lang en/of diepgaand genoeg “bewerkt” werd niet alleen het gevoel, maar zelfs de overtuiging, dat hij zelf schuld heeft aan het probleem en dat hij daarom maar best moet gehoorzamen naar zgz. “experten”, die het zo mooi kunnen uitleggen… tenslotte komen ze quasi dagelijks op TV… dan zal het wel waar zijn, toch?

Klaus Schwab tekende dé grote communistische droom uit: één wereldregering met gehoorzame robotten, die niets zullen hebben en het niet erg zullen vinden dat ze niets hebben.

Keren we terug naar de belgische deelnemers van het complot:

“… Reeds in 2013 werd toenmalig minister van pensioenen Alexander De Croo (Open Vld) voorgedragen als vicevoorzitter van de vergrijzingsdenktank van het World Economic Forum (WEF). De Global Agenda Council on Ageing, zoals de denktank voluit heet, is samengesteld uit experten uit de academische en politieke wereld en de bedrijfswereld. Ze focust op de bewustwording rond veroudering en de voorbereiding van de samenleving op de gevolgen van de wereldwijde demografische transformatie. Voorzitter van de denktank is John Beard, de directeur van het Department of Ageing and Life Course van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). “

De onverbloemde reclame voor “voltooid leven”, voor een geregisseerde, door de regering gesteunde zelfmoord, is daarbij een schakel in de ketting der onproductieven, resp. overbodige ballast, die nuttig kan ingezet worden.

De Croo wist zich goed te omringen, o.a. door de intelligente en niet te onderschatten Van Quickenborne. Laten we niet vergeten dat hij deel uitmaakte van de Coudenberggroep, een denktank, die “wil bijdragen tot de politieke hernieuwing van dit land”. O.a. door te strijden voor belangrijke unitaire instellingen én – wat recent nog maar eens geopperd werd – een staatshervorming met vier gewesten, zodat Vlaanderen voor eens en altijd uitgerangeerd kan worden in een 3 vs. 1 minderheid. Als we Quickie’s c.v. doorlopen dan valt het op hoe hij als een volleerd schaker via uitgekiende zetten naar een hoger niveau de concours kan stijgen.

En dat bleef niet opgemerkt:

“In 2010 werd Vincent Van Quickenborne door het World Economic Forum geselecteerd als Young Global Leader.[21] Het Forum van Young Global Leaders is een platform van leidende figuren uit politiek, economie, technologie en internationale samenwerking. Van Quickenborne viel de eer te beurt door zijn successen op het vlak van administratieve vereenvoudiging en de internationale promotie van België als investeringsland.[22] “(Bruggetjes naar bronnen bij Wikipedia)

We verwijzen i.d.v. naar vorige publicaties over Quickie als Frank, de neo-zonnekoning. Alle sporen leiden niet naar Rome, maar wel naar Londen. Is het dan ondenkbaar dat we vermoeden met een regering opgescheept te zitten, die ons in de pas wil doen lopen én tegelijkertijd elk streven naar meer Vlaamse autonomie in de kiem – voor eens en altijd – wil smoren? En wat is er dan geschikter dan de bevolking hun vrijheid, hun religie, hun job, hun inkomen, hun amusement, hun familie- en vriendenkring te ontzeggen? Zogezegd om ons te redden? Moeten daarvoor de middenstand, de KMO’s… opgeofferd worden? Een minder voorzichtig iemand zou zelfs een samenzwering kunnen vermoeden – actief dan wel passief – en al diegenen die daaraan hun medewerking verlenen vallen op zijn minst onder toepassing van art. 135 bis van het Strafwetboek; het bewijs hiervan kan met alle middelen geleverd worden cfr. art. 443, 3de lid.

Wat de buitenlandse vijandige beïnvloeding en bemoeinisssen betreft, werd hierboven het Chatham House genoemd, de zetel van het RIIA, het Royal Institute of International Affairs, naar verluidt een onafhankelijk strategisch instituut met hoofdzetel in Londen. Het zou naar verluidt als taak hebben gezaghebbende commentaar (… kritiek, voorstellen, marsbevelen…) te geven op mondiale gebeurtenissen en oplossingen aan te reiken voor dito problemen. Bij Wikipedia wordt u in het ongewisse gelaten betreffende het ontstaan van het RIIA.

In Robin Browns “The Secret Society: Cecil John Rhodes’s Plan for a New World Order” vernemen we:

“Na een ontmoeting met generaal Gordon van Khartoum in Zuid-Afrika in het jaar 1881, richtte Cecil John Rodes een geheime organisatie op, die tot doel had een nieuwe wereldorde te verwezenlijken. Deze organisatie, in lijn met de Jezuïeten-discipline, werd Rhodes levenslange obsessie. En na zijn dood leefde het voort en groeide onder de leidiing van zijn executeur, lord Alfred Milner. De organisatie speelde een belangrijke rol in de regering van Brittannië gedurende de Grote Oorlog en bij de controversiële vredesvoorwaarden om er een einde aan te maken; het was tevens betrokken bij verzoeningsinitiatieven met Hitler, de Hertog van Windsor en mevr. Simpson voor WOII. De geheime organisatie leeft voort tot op de dag van vandaag, daarbij inbegrepen het RIIA (Chatham House) en de Rhodes studiebeurzen.”

En zoals kringen van een steen in de kikkerpoel vinden we ook de Round Table Group (Milner Group) terug bij hun rol in de bloedige oorlog tegen de Boeren in Zuid-Afrika. De inleiding stelt duidelijk:

“The Royal Institute of International Affairs (RIIA or Chatham House) is nothing but the Milner Group “writ large.”*  It was founded by the Group, has been consistently controlled by the Group, and to this day is the Milner Group in its widest aspect. It is the legitimate child of the Round Table organization, just as the latter was the legitimate child of the “Closer Union” movement organized in South Africa in 1907.  “

*writ large betekenis: vetjes gedrukt, met hoofdletters geschreven

In het b.g. bruggetje leest u een uitgebreide uiteenzetting van de activiteiten van The Round Table – Milner group en het RIIA. Hieruit blijkt dat het dan ook heel wat meer is dan een loutere NGO. In feite is het een instrument dan wel wapen, in handen van The Crown – The City en de RKM in Londen, het machtscentrum van de wereld. Over de plannen verwijzen wij graag naar dit artikel (in het Engels dat u zo nodig via uw pc kunt laten vertalen): “Jacob R” – World Government Needed for World Currency (Encore) Of u zou ook kunnen wachten tot u het aan de lijve kan ondervinden… het einde van het leven dat we gekend hebben, het begin van de robotisering der mensheid:

goals098.jpeg

Kortom: als Van Ranst dan een toespraak houdt, mag houden,  georganiseerd door het RIIA,  m.b.t. de Covid 19(84) “maatregelen”, dan betekent dit op zijn minst dat zijn naam in het balboekje der intimi staat, dat hij bij de kleine kring van ‘experten” gerekend wordt die betrokken zijn bij de uitvoerende fase van deze Covid 19(84) samenzwering. 

Besluit:

Lijden we nu aan paranoia als we een samenzwering vermoeden, als we rekening houden met de internationale en supranationale aspecten, resp. aangereikte oplossingen voor deze Covid 19(84) “crisis”, zoals we ook gelijk kregen bij de uitvoering van het Calergi Plan en Agenda 21-30, als we vermoeden dat de sporen der gebruikte wapens lopen naar de “banksters” en zgz. weldadigheidsgoeroe’s met de welwillende hulp van regeringen en belanghebbenden zoals de loges?

Wees waakzaam. “Er gebeuren rare dingen rondom ons“. (Urbanus parafraserend: De wereld is om zeep)

Indien u het nog aankan, kijk dan naar deze film: Covid-19 Het Systeem. U wordt er niet vrolijk door.

H.P.

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Vanaf maart werd 2020 in toenemende mate voor een groot deel van de mensheid een verschrikkelijk jaar.  Het corona virus werd driftig aangegrepen om dag na dag angst en terreur te verhogen: lockdown, mondmaskers, winkels, bedrijven, kerken dicht. Het regime beslist zelfs over de plaatsen aan de familietafel. Vaccinatie voor iedereen wordt in het vooruitzicht gesteld.  We gaan in de richting van een totale controle van de bevolking, een droom die zelfs de gruwelijkste dictators in de geschiedenis niet konden realiseren.

In de hele wereld groeit het aantal onafhankelijke wetenschappers en mensen met gezond verstand die stellen dat deze maatregelen geen wetenschappelijke verantwoording hebben. Covid 19 is als een seizoen griep, zeggen ze, met eenvoudige middelen goed te genezen. Lockdown is volgens Nobelprijswinnaar en biofysicus prof. Michael Levitt een “gigantische vergissing”, zoals blijkt uit Zweden, IJsland, Hongkong, Zuid-Korea en Japan.  Mondmaskers voor gezonde mensen hebben geen zin. De algemeen gebruikte PCR test geeft valse besluiten,  zoals de uitvinder zelf, Kary Mullis en vele deskundigen waarschuwen. Het aantal “positieven” stijgt dramatisch, maar er wordt niet bij vermeld dat nauwelijks iemand van hen ziek is of ziek wordt. Volgens vele onderzoekers is een vaccin niet nodig en zijn de huidige covid 19 overhaast gefabriceerde vaccins onveilig en mogelijk een aantasting van ons DNA. Zo worden mensen als proefdieren gebruikt. Vaccins hebben al mensenlevens gered maar ook ziekten gegeven en de vrijheid van weigeren moet gewaarborgd blijven. Het eenzijdige obsessionele verhaal van media en regeringen echter duldt geen enkele wetenschappelijke kritiek. De auteurs ervan worden bedreigd, belachelijk gemaakt,  ontslagen of zelfs opgesloten. De beste wetenschappelijke tijdschriften verspreiden valse studies, door de farmaceutische industrie betaald, om het officiële verhaal te steunen.

Wie heeft er nu gelijk? Kijken we naar de resultaten. Het officiële verhaal van media en regimes leidt naar angst, terreur, wereldwijde armoede, vernietiging van de vrijheid en de waardigheid van  mensen en massale dood. Totale afsluiting veroorzaakt onoverzienbare schade voor iedereen.  Ontelbare ouderen sterven in mensonwaardige eenzaamheid. Wat kinderen, jongeren, studenten wordt aangedaan is iedere opvoeding onwaardig. Ondernemers worden massaal tot wanhoop en zelfs zelfdoding gedreven. De Wijsheid van God, de wijsheid van onze natuur, de oeroude wijsheid van de mensheid worden afgewezen. De mens verheft zichzelf als de schepper. Individuele grillen vormen als “mensenrechten” de nieuwe tien geboden.  De  technische mogelijkheden moeten we gebruiken, ja, maar hoe? Met wijsheid en niet met psychopathische waanzin  zoals in  de openlijk geprezen spectaculaire beenhouwerij waardoor een man omgewerkt wordt tot vrouw om dan een kind te baren dat hij/zij zelf verwekt heeft!

Apocalypse - Wikipedia
Apocalyps afgebeeld in het Osogovo Klooster, Noord-Macedoniëedonia

We beleven de eindstrijd van Satan tegen God, door Jezus zelf voorspeld en beschreven in het laatste Bijbelboek, de Apocalyps. Het is de heerschappij  van de Draak  die zijn macht geeft aan “Beesten” en handlangers.  Wie hen niet aanbidt wordt vervolgd en “niemand kan kopen of verkopen als hij het teken, de naam van het beest of het getal van zijn naam niet draagt” (Apocalyps 13, 17). Dat is de  nieuwe wereldorde, “The Great Reset”,  “Build Back Better”,  totaal anders en beter, van o.m. Klaus Schwab en zijn privé club Wereld Economisch Forum van miljardairs, wereldleiders, bankiers, mediamagnaten, wapen bazen, Big Farma en Big Tech, de 1% wereldelite die nu alles controleert en dankzij de armoede van de wereldbevolking nog veel rijker wordt.

De geboorte van Jezus in Bethlehem is de belangrijkste gebeurtenis uit de wereld-geschiedenis, in de annalen van keizer Augustus zelfs geen voetnoot waard. Zo is nieuwe wereldorde van het Wereld Economisch Forum voor onze waardigheid niets waard, integendeel. Als een meerderheid van de bevolking dit lijdzaam blijft dulden, zal 2021 nog veel verschrikkelijker worden. Indien ze tot inzicht komt, massaal opstaat,  terugkeert naar de Wijsheid van God, van de natuur en van de mensheid van alle tijden, samenwerking met verschillende wetenschappelijke visies aanvaardt, bevrijdt ze zich van de globaliserende dictatuur.  Dit wordt een terugkeer naar eigen vrijheid en waardigheid, naar God, naar Jezus Christus, zijn Evangelie en zijn Kerk, naar de eigenheid en originaliteit van ieder volk. Alleen dan krijgen we in 2021 onze menselijke waardigheid terug. De elite die niet meer door een meerderheid wordt gedragen, verliest haar macht waardoor haar ideologie van globalisatie en totale wereldcontrole eindigt. Ideologieën verdwijnen, de menselijke werkelijkheid blijft.

Wees niet bang, Jezus zegt: “Wanneer zich dit alles begint te voltrekken, richt u dan op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing komt nabij” (Lucas 21, 28).

Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar

*******

Deze week willen we vrij houden om Kerstmis zo waardig mogelijk te vieren mét liturgische diensten, nachtmis en  dagmis, waarin we de intenties van al onze lezers, weldoeners, vrienden én eventuele vijanden uitdrukkelijk in gebed voor de Heer zullen brengen. Daarom sturen we volgende  vrijdag geen bericht.

P. Daniel, 18.12.2020

Flitsen

Terwijl de Latijnse kerk de derde zondag van de Advent viert, zondag “Gaudete” (= verheugt u!) viert de oosterse kerk de zondag van de “voorouders” van Jezus naar het vlees. Hiermee zijn niet alleen bedoeld Joachim en Anna, de ouders van Maria, Moeder van Jezus, maar ook alle “voorlopers” en patriarchen uit het Oude Verbond. Vanaf Adam worden vermeld Enoch, Melchisedech, Abraham, Isaak, Jakob. Vervolgens de 12 patriarchen en hen die onder de Wet leefden Moses, Aaron, Jozua, Samuel en David. Tenslotte alle profeten, grote en kleine, waarbij Jesaja bijzonder de profeet van de verwachting is. Dit feest wil ons hoopvol richten op de komst van God in Jezus Christus.

Lees verder

“Het is niet aan de (farma)bedrijven om te bepalen wat nodig is…”

En toch is dit de harde realiteit!

Big Pharma Stickers | Redbubble

“… De race om covid-19 vaccins legt de tekortkomingen bloot van een medisch innovatiesysteem dat wordt gedreven door de belangen van bedrijven, in plaats van door gezondheidsnoden…”

“… Zo is een vaccin waarvan maar één dosis nodig is interessanter dan een vaccin waarvan je twee dosissen moet toedienen met enkele weken ertussen, en is het veel moeilijker en duurder wanneer een vaccin bij ultralage temperatuur moet worden bewaard. Het probleem is dat de WGO geen enkele macht heeft om dat soort eisen af te dwingen. Het gevolg is dat het initiatief volledig bij de farmabedrijven komt te liggen. Die gaan aan de slag met de technologie die ze al in huis hebben, met als doel zo snel mogelijk een vaccin op de markt te krijgen. Dat geeft niet noodzakelijk het beste resultaat voor de volksgezondheid….”

“… Maar nu ligt de lat lager. Snelheid krijgt voorrang op belangrijke karakteristieken….”

“…  De extra kosten voor opslag en transport bij -70 °C zijn enorm. En die kosten zijn voor het gezondheidssysteem, niet voor het bedrijf. …”

“… ‘Als het niet meteen juist zit, wordt dat achteraf niet meer veranderd…”

“… Er zitten inderdaad mogelijk betere vaccins in de pijplijn. Maar het zal moeilijk worden om hun werkzaamheid, laat staan superioriteit, te bewijzen als de eerste generatie vaccins al beschikbaar is…”

“… Het is niet aan bedrijven om te bepalen wat er nodig is. Hun doel is een product op de markt te brengen en te verkopen. Dat is een vaststelling, geen verwijt. Daarom is het belangrijk dat overheden wél de juiste vragen stellen en eisen opleggen om het onderzoek van industrie en universiteiten in de juiste richting te sturen….”

“… BioNTech (dat samen met Pfizer het vaccin ontwikkelde, red.) ontving 450 miljoen van de Duitse overheid. Moderna kreeg een miljard dollar van de Amerikaanse overheid. Het vaccin van AstraZeneca en de Universiteit van Oxford ontving ruim een miljard pond overheidsgeld. Het onderzoek naar de vaccins is dus niet alleen gebouwd op jaren publiek onderzoek, maar bovendien rechtstreeks gesubsidieerd. En dan zijn er nog de vooraf toegezegde aankopen. Je zou deze vaccins dus als een publiek goed kunnen beschouwen. Een ‘people’s vaccine’, zoals een aantal wereldleiders hebben voorgesteld…”

Lees heel het opiniestuk “De farma-industrie geeft ons niet wat we nodig hebben”.

Hypocriete Gates

Voor wie het nog niet begrepen heeft: Bill Gates zegt dat drankgelegenheden en restaurants ‘tot zijn spijt” gedurende 4 à 6 maanden moeten gesloten worden/blijven. Geen terugkeer naar het “normale” leven tot 2022.

In hoever wordt Gates “normale” leven beïnvloed door de coronacrisis? Met een geschatte rijkdom van 118 miljard dollar… Moet hij vrezen voor een faillissement, moet hij werknemers op straat zetten, moet hij schrapen om rond te komen, de verwarming lager zetten?…

Lees ook: Fox News personalities attack Bill Gates for pandemic comments on CNN

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Nadat de vieringen van de Goede Week  en Pasen, de heiligste tijd van het liturgisch jaar, van regeringszijde werden verboden, heeft een ministerieel besluit de openbare Eucharistievieringen met Kerstmis eveneens verboden, tot half januari 2021, waarbij kerkelijke gezagsdragers zich gewoon neerleggen.  De gruwelijkste dictators uit de geschiedenis konden van een dergelijke terreur, opgelegd én aanvaard, niet eens dromen. Enkele joodse organisaties hebben een kortgeding aangespannen en op 8 december, het feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, heeft de Raad van State laten weten dat deze inperking van de  godsdienstvrijheid niet in verhouding is en tegen zondag moet aangepast worden. De minister van justitie reageert daarop door te zeggen dat hij denkt dat het “wellicht mogelijk is” om een Eucharistieviering  te houden “met 10 mensen!” Uiteindelijk komt hij met de regeling dat maximaal 15 mensen mogen deelnemen. Stel u even voor, in een kathedraal, die duizend of meer mensen kan bevatten en in onze grote kerken met hoge plafonds en alle ruimten! Zo wordt het volk in  angst en terreur gevangen gehouden zonder enige verantwoorde reden, in de hoop dat religieuze leiders en gelovigen er in blijven trappen.

De protesten van deskundigen over heel de wereld rollen nu als een vloedgolf over ons heen, maar worden radicaal uit in onze media geweerd (Karien Reiss & Sucharit Bhakti,  Corona, vals alarm? De Blauwe Tijger, 2020; vertaling van een Duitse bestseller; https://www.deblauwetijger.com/product/corona-vals-alarm/).

Nvdr: ook hier ondervindt onze redactie moeilijkheden om onderstaande video te plaatsen. Youtube wil immers geen ander klokje laten luiden. Mocht u hieronder geen gesprek in de BlueTiger Studio zien over het boek “Corona, vals alarm”, dan weet u dat Youtube het als ongeschikt voor uw ogen en gemoedsrust beschouwde.

Zij hebben het niet over détails maar over de grond van de zaak. De covid 19 is een seizoengriep en veel minder dodelijk dan verschillende griepen uit de voorbije jaren, waarbij de zieken extra werden verzorgd en aan de gezonde bevolking geen enkele dwangmaatregel werd opgelegd. Zij tonen met verpletterende bewijzen aan dat algemeen opgelegde mondmaskers meer kwaad dan goed doen (https://www.hpdetijd.nl/2020-10-12/stress-en-angst-zijn-voor-de-gezondheid-van-ouderen-gevaarlijker-dan-corona/) en voor kinderen ‘kindermishandeling’ is, dat afstand houden geen zin heeft en dat algemene afsluiting (lockdown) vernietigend is voor het maatschappelijke,  economische, sociale, culturele  en religieuze leven. De PCR testen, algemeen gebruikt, voeren de angst op maar zijn zeer  onbetrouwbaar (https://www.carineknapen.info/post/duitse-studenten-doorprikken-de-pcr-test). En de vaccins zijn gevaarlijk (https://www.ninefornews.nl/ierse-professor-waarschuwt-voor-risicos-coronavaccin-mensen-kunnen-heel-ziek-worden/).

Waarom mag de kern van de zaak niet openbaar besproken worden door onafhankelijke deskundigen?

Lees verder