Over de splinter en de balk

Matteüs 7:3-5 - BGT - Bijbeltekst van de dag - DailyVerses.net

…Maar als het Westen klaagt dat China agressief zijn eigen belangen nastreeft, is dat in zekere zin fundamentele dubbelhartigheid. De rijkdom en macht van China zijn het resultaat van een langdurige internationale consensus: dat het streven naar de laagst mogelijke productiekosten en de hoogst mogelijke winst van het grootste belang is. Niets mocht de afgelopen decennia de vlucht naar het goedkope China in de weg staan: niet het uithollen van de industrie thuis, het verlies van jobs of mensenrechten-kwesties. En het is niet alleen China dat bloeide door deze neoliberale concensus, het was vooral goed geweest voor de rijkste mensen in de rijkste landen. En veel van diezelfde mensen lijken nu beledigd door de wereld die ze hebben helpen creëren…

…een citaat uit het opiniestuk in Newsweek: “Chinezen, demagogen, oplichters en drugsdealers: waarom we geen mondmaskers hebben”

De balk in eigen oog – enkele voorbeelden:

Vermits we moeilijk Xi Yinping om een reactie kunnen vragen, probeerden we in bescheiden mate ook de andere kant van het verhaal te brengen. We namen als voorbeeld Zeebrugge, waar er realistisch-genuanceerd gereageerd wordt:

Carla Debart, hoofd containerterminal Cosco in Zeebrugge:

‘Je mag niet naïef zijn als je samenwerkt met China. Je moet je ogen openhouden. Tegelijk creëren investeringen van Chinese bedrijven ook opportuniteiten. Ze hebben vaak de middelen en het geduld die Europese spelers niet hebben. Iedereen weet dat de containerterminal van Zeebrugge zonder de Chinezen niet meer zou bestaan. Zonder hen was Zeebrugge op containervlak einde verhaal.’

In Griekenland was er hevig protest toen de Chinezen de haven van Piraeus kochten. In Zeebrugge verliep de overname geruisloos, mogelijk omdat Cosco al lang een minderheidsbelang in de terminal had. Debart: ‘Een haven is natuurlijk nog iets anders dan een terminal. Havens zijn toegangspoorten. Toen Cosco Piraeus overnam, dacht iedereen dat de tewerkstelling daar zou wegvallen en alles Chinees zou worden. Niets is minder waar. Er is tewerkstelling bijgekomen en er werd geïnvesteerd.’ (China’s COSCO Plan: Make Piraeus Europe’s Biggest Port – zie video onderaan)

Volgens Debart creëert Cosco dat aanzuigeffect ook in Zeebrugge. Lingang, een vastgoedbedrijf in handen van de stadstaat Shanghai, besliste vorig jaar 85 miljoen euro te investeren in Zeebrugge om er logistieke infrastructuur uit te bouwen. ‘Ze hebben dat alleen gedaan omdat Cosco Zeebrugge koos als Europees platform. Voor Zeebrugge is dat heel belangrijk want zo wordt de lading hier verankerd. De opleving van de containers is goed voor veel sectoren in en rond de haven.’

Uit: “Zonder China was Zeebrugge einde verhaal”

Coronabonds-XXXL

Drawing Europe': 28 leading cartoonists comment | Comment ...

Over het twijfelachtige voorstel van het “dynamische duo” Merkel-Macron om de Europese Unie na de pandemie uit het economische moeras te trekken:

Is dit de volgende fundamentele bocht van de kanselierster? Maandag ll. verkondigen Merkel en Macron een initiatief “ter economische redding van Europa na de coronacrisis” (… zij bedoelen de Europese Unie en misbruiken bewust “Europa”). Beide protagonisten stellen concreet voor dat de EU en de financiële markten 500 miljard euro voorzien om daarmee een fonds te spijzen ten voordele van de sterkst getroffen sectoren en regio’s.

Dikke adder onder het gras: in tegenstelling tot de huidige maatregelen voor noodlijdende staatshuishoudens in de EU en in de Euro-zone moeten deze financiële middelen niet als krediet uitgereikt worden, maar wel als een niet terug te betalen subsidiecheque. En zo wordt de corona-pandemie als een economische natuurramp behandeld, waarbij de getroffen nationale economieën ‘zonder eigen schuld’ in nood geraakt zijn. Inderdaad dringen opnieuw bepaalde landen op een “EUropese oplossing” aan… bepaalde landen, die sinds jaren hun financies niet in toom konden, resp. wilden, houden, die niet als een goede huisvader “de tering naar de nering zetten” en bij elke passende gelegenheid (… hun fantasie kent zoals hun schuldenput hierbij geen grenzen) op “gemeenschappelijke schulden” aandringen, kwestie van solidair mee te gaan in het “kan-niet-op”-verhaal.

Tot de dag dat het Merkel-Macron-duo uit een ander vaatje tapte, had de Duitse kanselierster Merkel de boot voor alle hiervoor uitgetekende voorstellen – in huidige jargon “coronabonds” – ver van de Duitse kust gehouden. Merkel kon deze ogenschijnlijk harde koers aanhouden daar de resp. landen door het staatsleningen-opkoopprogramma van de ECB nog altijd aan het nodige geld konden geraken. Echter, na het vonnis van het Duitse Grondwettelijk Hof, dat ging dwars liggen bij de uitvoering van het ECB-plan, is deze financieringsmogelijkheid in troebel water geraakt. Of de Merkel-Macron démarche ermee samenhangt? Het is niet onwaarschijnlijk. En dan drukken we ons nog voorzichtig uit.
Of het Duitse Grondwettelijk Hof hierin dan geen graten zal zien? In elk geval is het in strijd met de EU-akkoorden waarbij een lidstaat niet kan verantwoordelijk gehouden worden voor de schulden van een andere lidstaat… In het land b is dit echter sinds jaar en dag schering en inslag voor de inter-gewestelijke solidariteit.

Union-partner, CSU, blies koud en warm tegelijk: een gekende tjeventruk: “hou me tegen of…”

Moest het fonds inderdaad tot leven gewekt worden, dan weegt die véél zwaarder dan de “coronabonds” ooit zouden gedaan hebben. Die hadden ten minste nog de hypothetische kans dat het geleende geld ooit zou terugbetaald moeten, resp. kunnen worden. Maar als de 500 miljard euro zomaar – als gift – overhandigd worden, wie van de EU-lidstaten ziet zich dan nog verplicht zich aan de financiële discipline (max. tekort op lidstaat-balans) te houden? Logisch dat Oostenrijk, Nederland, Zweden en Denemarken er ronduit tégen zijn. Die zijn voor leningen en niet voor geschenken.

Wie of wat bezielt Merkel tot deze zeer merkwaardige bocht met niet te overziene gevolgen? Bij Macron stellen we ons die vraag niet, bij Merkel echter… Duitsland zit tenslotte aan de betalende kant. En eender hoeveel er als fonds, als bonds, als giften, als leningen… uitgereikt wordt… het zal nooit genoeg zijn. Vlaanderen als grootste netto betaler, waar geen Waalse haan of EUrofiel naar kraait of bezwaar tegen uit, heeft daar ervaring mee. Dat zowel Michel als Reynders de hoogste EU-ambten mochten bekleden, dat we een blauw franstalig konijn als première voorgeschoteld kregen, is geen toeval.

Schaamteloos

De 'Silent Highway'-Man,' Your MONEY o...

“Hef een coronataks op de oudere generatie”

Gezondheidseconoom Jan-Emmanuel De Neve (docent Univ. Oxford, adviseur Britse regering): “De jongeren zijn de eerste in lijn om hun job te verliezen… zij zijn ook degenen die het minste baat hebben bij de lockdown, omdat ze minder vatbaar zijn voor het virus. En dus moet er toch wel ergens het besef komen van de oudere generatie dat de jongeren zich voor een stuk aan het opofferen zijn.”

De Neve hoopt dat de politiek een manier vindt om die oudere generatie iets terug te laten geven, en denkt zelf aan een coronataks voor ouderen. “Eenmalig misschien, om die ongelooflijke inspanning van de jongere generatie toch wel te kunnen erkennen, op een structurele of constructieve manier.”

Minder vatbaar? Minder risico om eraan te overlijden, maar geen kleiner risico op besmetting. Zij geven wel degelijk het virus door… aan ouderen, die daardoor vroeger overlijden dan zonder besmetting. Moeten we de situatie niet omdraaien en de jongeren, die door hun onverantwoord gedrag verantwoordelijk zijn dat de crisis langer blijft duren, dat er méér mensen besmet worden, dat meer mensen niet kunnen gaan werken, dat de economie stilvalt, dat de staat geen inkomsten heeft… een coronataks opleggen?

En wat als gepensioneerden geen middelen hebben? Moeten ze dan creperen? Hoe noemen we dit? Chantage, losgeld?

Hoe trots zijn De Neve’s ouders op zoonliefs visie?

Meer bij https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/05/13/pano-gezondheidseconomen/

De reacties op twitter liegen er niet om: https://twitter.com/vrtnws/status/1260778495438999553

De Neve heeft nog een oplossing. Wie zich eenzaam voelt, wie last heeft met het zgn. “social distancing” – het afstand houden van de medemens – moet heel het probleem anders bekijken: vervang “social distancing” door “physical distancing” echter “socially connected”. Het gemis aan een knuffel en een zoen opgelost door sublimatie. Daar moet je een professor voor zijn.

Het juiste signaal uit Karlsruhe

Bundesverfassungsgericht Filesharing 1BvR2557-17 - new-media-law.net

Wat eraan vooraf ging: Een groep economen en ondernemers had tegen het in 2015 besloten Public Sector Purchase Programme (kort: PSPP) der ECB klacht wegens inbreuken van de grondwet ingediend omdat het tegen het verbod der “monetaire staatsfinanciering” ingaat en de ECB hiermee haar bevoegdheden overschrijdt (ergo: “ultra vires” handelt). En bovendien hadden de federale regering en het parlement verzuimd de verhoudingen der ECB-maatregelen te controlleren en indien nodig in te grijpen.

Weliswaar had het Europese Hof in 2018 beslist dat het PSPP het mandaat der ECB niet overschrijdt. Het Duitse Grondwettelijk Hof is het er echter niet mee eens en heeft dit in haar vonnis duidelijk gemaakt.

Bovendien heeft het Grondwettelijk Hof nog een bijkomende oorveeg uitgedeeld: Duitse grondwetinstanties en overheden mogen noch bij het in stand komen, noch bij de uitvoering van de ultra-viresmaatregelen meewerken. Ze zijn zelfs verplicht – in het geval van duidelijke bevoegdheidsinbreuken door EU-instanties – te streven naar de de opheffing der maatregelen. De Duitse federale regering en de Duitse nationale bank moeten binnen drie maanden het ECB-schuldenopkoopprogramma controleren en de resultaten voorleggen. Tot dan is de Duitse bankwereld elke medewerking aan het PSPP verboden.

Ook wanneer financiële experten ervan uitgaan dat het de ECB niet moeilijk zal vallen de verhoudingen der PSPP genoegzaam te documenteren en bijgevolg toch de toelating te krijgen, heeft het vonnis van het Grondwettelijk Hof verstrekkende gevolgen.

  1. de aankondiging van Mario Draghi (2012) dat de ECB al het nodige zou ondernemen om de euro te redden („whatever it takes”) is dan toch op grenzen gestoten.
  2. het Duitse Grondwettelijk Hof heeft met haar vonnis duidelijk gemaakt dat de EU, ondanks de voortschrijdende integratie, nog steeds een statenbond van onafhankelijke naties is en geen bondsstaat, de “Verenigde Staten van Europa”, zoals Vrhfstdt zo graag zou willen gerealiseerd zien. (…)

Kortom: Het Duitse Grondwettelijk Hof accepteert een voorafgaand vonnis van het EUropees Hof niet. Welke etiket krijgt de ECB-opkoop van staatsleningen? Is het veroorloofde geldpolitiek (Europees Hof)? Of is het voor de ECB verboden economische politiek (Duits Grondwettelijk Hof)? Het Duitse Grondwettelijk Hof – zoals alle andere grondwettelijke nationale rechtbanken – moeten kunnen fungeren als noodrem, als recht “op het laatste woord”. Voorwaarde is dat duidelijk aangetoond kan worden dat het EUropees Hof de bal compleet misslaat. Want dan telt zo’n EU-vonnis niet. Voor het eerst heeft het Duitse Grondwettelijk Hof van die competentie gebruik gemaakt. Het EUropees Hof heeft haar taak verzuimd de ECB te controleren, omdat het geen rekening gehouden heeft met de economische gevolgen van de uitvoering van het PSPP-programma.

Lees ook: Was das Karlsruher Urteil zu den Anleihekäufen für EZB und Bundesbank bedeutet

De Duitse Grondwet is geen vodje papier

Bundesverfassungsgericht Filesharing 1BvR2557-17 - new-media-law.net

Het hoogste Duitse gerechtshof – het Bundesverfassungsgericht – (Grondwettelijk Hof) heeft beslist dat de ECB (… en bijgevolg ook de Duitse nationale bank) gedeeltelijk tegen de Duitse grondwet handelt als zij staatsleningen (schuldpapieren) van zwaar schuldbeladen EU-landen opkoopt om deze uit de wind te zetten. Het vonnis wordt gemotiveerd: noch de Duitse regering, noch de Bundestag (parlement) hebben de ECB-beslissingen gecontroleerd en goedgekeurd. Daarmee overschrijdt de ECB haar bevoegdheden.

Voor het eerst sinds haar bestaan stelt het Bundesverfassungsgericht dat handelingen en beslissingen van EUropese instellingen blijkbaar niet door de bevoegdhedenorde gedekt zijn en bijgevolg in Duitsland niet kunnen omgezet worden, ergo zgn. “ultra vires-maatregelen”. M.a.w. de ECB heeft zichzelf een macht toegekend die ze niet heeft. Ter verduidelijking: de ECB heeft bij het schuldenopkoopprogramma verzuimd de verhouding tussen risicovolle staatsleningen, met zware economisch-politieke gevolgen voor quasi heel de EU-bevolking, en een voldoende democratische controle van deze maatregelen aan te tonen.

Gezien het ECB-miljardenprogramma m.b.t. de coronacrisis werd op dit vonnis met spanning gewacht.

Het Bundesverfassungsgericht maakte echter ook duidelijk dat er over de actuele hulpmaatregelen niet geoordeeld werd en realiseert zich dat in deze moeilijke tijd – waarbij de EUropese solidariteit zoals nooit tevoren onder druk gezet wordt – het vonnis initieel op ergernis zal stuiten, maar dat de plicht bij de regering en de Bundestag ligt een gedegen onderzoek naar b.g. verhoudingen als gevolg van het ECB-programma te doen.

U kan zich hier door heel het vonnis worstelen. Onze redactie gaf slechts de summiere motivering van het vonnis. M.a.w. de ECB – de EUropese Centrale Bank – staat niet boven de Grondwet der EU-lidstaten. Benieuwd hoe en of Merkel hieraan gevolg zal geven.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is EUSSR.jpg

De reactie van de Europese Unie op de uitspraak van de Duitse grondwetsrechters is bijna even arrogant en uit de hoogte als die van extremistische federalisten zoals Guy Verhofstadt. De EU-Commissie stelt dat de beslissingen van haar eigen Hof bindend zijn voor alle nationale rechtbanken. M.a.w. het Duitse Grondwettelijk Hof kan de hoogste boom in!

Vrhfstdt twitterde op zijn eigen diplomatieke wijze:

Guy Verhofstadt@guyverhofstadt· I am puzzled by the decision of the German Constitutional Court for three reasons: (1) The court states that the ECB is … too independent! https://bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2020/bvg20-032.htmlGuy Verhofstadt@guyverhofstadt·

(2) If every Constitutional Court of every member state starts giving its own interpretation of what Europe can and cannot do, it’s the beginning of the end. The EU’s constitutional watchdog is the European Court of Justice and that’s the way it should remain!Guy Verhofstadt@guyverhofstadt·

(3) Clearly, now that the German Constitutional Court tries to cut the wings of the ECB, the European Commission has to take its political responsibility and come forward with a bold trillion sized Recovery and Reconstruction plan.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Verhofstadt-I-have-dream-1024x668.jpg

Hij stelt dat hij nogal in de war is wegens drie redenen (vrije vertaling):

  • Het Hof stelt dat de ECB te onafhankelijk is!
  • Als elk Grondwettelijk Hof van elke lidstaat ermee begint haar eigen interpretatie van de EU-bevoegdheden te geven, dan is dat het begin van het einde. De waakhond van de EU is het het Europees Hof en daarmee basta!
  • Het is duidelijk: nu het Duitse Grondwettelijk Hof de vleugels van de ECB wil kortknippen, moét de EU-commissie haar verantwoordelijk nemen en een gedurfd miljardenzwaar Herstel- en Reconstructieplan erdoor drijven.

M.a.w. schaf de regeringen, de parlementen, de rechtbanken der EU-lidstaten gewoon af. De EU neemt het boeltje over!

Waarom virussen niet eens bestaan

Dit bericht, met het dringend verzoek het te willen delen, belandde via een gunstige wind in onze brievenbus. Auteur: Brecht Arnaert; “expert” geldbeheer en uitgever van Macrotrends. Onderaan vindt u het bruggetje naar een pdf-versie van Macrotrends. De inleiding luidt als volgt:

Black Clouds | Black Clouds Wallpaper | Cloud Wallpaper UK

De essentie:

1) Het idee van dat virussen bestaan ontstond bij de observatie van bacteriën. Sommigen onder hen stierven, en daarbij waren kleine elementen te zien, die men verkeerdelijk “fagen” noemde, omdat men dacht dat zij verantwoordelijk waren voor de “dood” van de bacteriën.

2) In realiteit waren deze “fagen” (dat is het Latijnse woord voor eters) echter sporen, kleine elementen die zich inderdaad vormen wanneer een bacterie niet genoeg voedingsstoffen krijgt, of toxische materialen te verwerken krijgt. Ze zijn echter niet de oorzaak van diens dood, maar diens manier van overleven.

3) Aangezien er “bacterio-fagen” of bacteriologische “virussen” bestonden, zo geloofden de eerste virologen althans, “kon het niet anders” dan dat er ook virussen voor menselijke cellen zouden bestaan. Dit is een non sequitur, maar toch was het de basis-hypothese.

4) Dit zijn en blijven echter hypotheses want “virussen” zijn nog nooit in geïsoleerde vorm gefotografeerd of in één keer uit het “isolaat” biochemisch aangetoond. Dat is sinds de uitspraak van het Oberlandesgericht van Stuttgart zélfs een juridisch feit (uitspraak van 16 feb 2016 – 12 U 63/15)

5) De reden dat we wél denken dat virussen bestaan, is omdat de academische gemeenschap, gebaseerd op wat zij dénken hoe een virus er moet uitzien, gegeven de valse analogie met het model van de “fagen”, deze virussen zélf construeert, op basis van stukjes eerder beschreven genetische informatie, opgeslagen in een database.

6) Deze genoom-beschrijvingen, dus, zijn niét gebaseerd op directe waarnemingen, maar op een conceptueel model dat volledig virtueel in de hoofden van de virologen bestaat, en waar vervolgens via een consensus-proces bepaalde genetische sequensen aan worden toegeschreven.

7) Echte wetenschap werkt echter niet via consensus, maar via controle-experimenten. Die zijn er tot op heden nog niet, en zelfs de wetenschappelijke instituten die wettelijk verplicht zijn om die uit te voeren, hebben die nog niet uitgevoerd.

8) Dr. Lanka heeft die op eigen kosten wél laten uitvoeren, en daaruit blijkt dat de hypothetische factor “virus” niet verantwoordelijk kan zijn voor het afsterven van die cellen. Ze sterven ook af zonder dat het zogezegde “virus” wordt toegediend.

9) Dit wordt bewust doodgezwegen, om evidente redenen. Onderzoekers die met resultaten komen die de consensus tegenspreken, worden geëxcommuniceerd, diens bevindingen worden volledig genegeerd en, ondanks gerechtelijke uitspraak, uit het nieuws geweerd.

10) Tot slot is ook de PCR-test die men gebruikt om mensen te testen op het “virus” onwetenschappelijk omdat die op zo’n manier worden afgesteld dat er geen, meerdere of veel positieve gevallen zullen worden aangetoond, afhankelijk van het aantal keer dat de testcyclus hernomen wordt.

Dit is de kortste samenvatting van wat Dr. Lanka zegt.

Rest er mij nog, en eigenlijk tegen mijn zin, een gruwelijk aspect aan toe te voegen, en dat is het dierenleed. Al wat men namelijk denkt te weten over de zogezegde “infectie”-ziekten komt uit proeven met dieren.
Om toch maar het effect te veroorzaken dat men wil zien (de gevolgen van een zogezegde “infectie”) haalt men onbeschrijfelijke gruweldaden met hen uit, waarvan ik u de details zal besparen. Lees daarvoor het artikel.

Mocht dit nog enige zin hebben – namelijk om het virus als ziekmakende factor te kunnen isoleren – dan is er nog ergens een afweging die kan gemaakt worden. Maar zelfs hier ontbreekt elk controle-experiment!

Conclusie: tot op de dag van vandaag, 25 april 2020, bestaat er geen enkel, maar dan ook geen enkel wetenschappelijk bewijs dat virussen mensen (of dieren) ziek maken.

Brecht Arnaert, 25 april 2020

PS: Gelieve massaal te delen, zodat de waarheid bekend wordt bij iedereen.
Deze leugen moet stoppen!

PDF Macrotrends speciale editie: Hoe de virus-illusie ontstond

Nvdr: Onze redactie eigent zich niet de expertise toe bovenstaande stelling te kunnen beamen/ontkennen. Toch wel nuttig om er eens over na te denken.