Schaamteloos

De 'Silent Highway'-Man,' Your MONEY o...

“Hef een coronataks op de oudere generatie”

Gezondheidseconoom Jan-Emmanuel De Neve (docent Univ. Oxford, adviseur Britse regering): “De jongeren zijn de eerste in lijn om hun job te verliezen… zij zijn ook degenen die het minste baat hebben bij de lockdown, omdat ze minder vatbaar zijn voor het virus. En dus moet er toch wel ergens het besef komen van de oudere generatie dat de jongeren zich voor een stuk aan het opofferen zijn.”

De Neve hoopt dat de politiek een manier vindt om die oudere generatie iets terug te laten geven, en denkt zelf aan een coronataks voor ouderen. “Eenmalig misschien, om die ongelooflijke inspanning van de jongere generatie toch wel te kunnen erkennen, op een structurele of constructieve manier.”

Minder vatbaar? Minder risico om eraan te overlijden, maar geen kleiner risico op besmetting. Zij geven wel degelijk het virus door… aan ouderen, die daardoor vroeger overlijden dan zonder besmetting. Moeten we de situatie niet omdraaien en de jongeren, die door hun onverantwoord gedrag verantwoordelijk zijn dat de crisis langer blijft duren, dat er méér mensen besmet worden, dat meer mensen niet kunnen gaan werken, dat de economie stilvalt, dat de staat geen inkomsten heeft… een coronataks opleggen?

En wat als gepensioneerden geen middelen hebben? Moeten ze dan creperen? Hoe noemen we dit? Chantage, losgeld?

Hoe trots zijn De Neve’s ouders op zoonliefs visie?

Meer bij https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/05/13/pano-gezondheidseconomen/

De reacties op twitter liegen er niet om: https://twitter.com/vrtnws/status/1260778495438999553

De Neve heeft nog een oplossing. Wie zich eenzaam voelt, wie last heeft met het zgn. “social distancing” – het afstand houden van de medemens – moet heel het probleem anders bekijken: vervang “social distancing” door “physical distancing” echter “socially connected”. Het gemis aan een knuffel en een zoen opgelost door sublimatie. Daar moet je een professor voor zijn.

Het juiste signaal uit Karlsruhe

Bundesverfassungsgericht Filesharing 1BvR2557-17 - new-media-law.net

Wat eraan vooraf ging: Een groep economen en ondernemers had tegen het in 2015 besloten Public Sector Purchase Programme (kort: PSPP) der ECB klacht wegens inbreuken van de grondwet ingediend omdat het tegen het verbod der “monetaire staatsfinanciering” ingaat en de ECB hiermee haar bevoegdheden overschrijdt (ergo: “ultra vires” handelt). En bovendien hadden de federale regering en het parlement verzuimd de verhoudingen der ECB-maatregelen te controlleren en indien nodig in te grijpen.

Weliswaar had het Europese Hof in 2018 beslist dat het PSPP het mandaat der ECB niet overschrijdt. Het Duitse Grondwettelijk Hof is het er echter niet mee eens en heeft dit in haar vonnis duidelijk gemaakt.

Bovendien heeft het Grondwettelijk Hof nog een bijkomende oorveeg uitgedeeld: Duitse grondwetinstanties en overheden mogen noch bij het in stand komen, noch bij de uitvoering van de ultra-viresmaatregelen meewerken. Ze zijn zelfs verplicht – in het geval van duidelijke bevoegdheidsinbreuken door EU-instanties – te streven naar de de opheffing der maatregelen. De Duitse federale regering en de Duitse nationale bank moeten binnen drie maanden het ECB-schuldenopkoopprogramma controleren en de resultaten voorleggen. Tot dan is de Duitse bankwereld elke medewerking aan het PSPP verboden.

Ook wanneer financiële experten ervan uitgaan dat het de ECB niet moeilijk zal vallen de verhoudingen der PSPP genoegzaam te documenteren en bijgevolg toch de toelating te krijgen, heeft het vonnis van het Grondwettelijk Hof verstrekkende gevolgen.

  1. de aankondiging van Mario Draghi (2012) dat de ECB al het nodige zou ondernemen om de euro te redden („whatever it takes”) is dan toch op grenzen gestoten.
  2. het Duitse Grondwettelijk Hof heeft met haar vonnis duidelijk gemaakt dat de EU, ondanks de voortschrijdende integratie, nog steeds een statenbond van onafhankelijke naties is en geen bondsstaat, de “Verenigde Staten van Europa”, zoals Vrhfstdt zo graag zou willen gerealiseerd zien. (…)

Kortom: Het Duitse Grondwettelijk Hof accepteert een voorafgaand vonnis van het EUropees Hof niet. Welke etiket krijgt de ECB-opkoop van staatsleningen? Is het veroorloofde geldpolitiek (Europees Hof)? Of is het voor de ECB verboden economische politiek (Duits Grondwettelijk Hof)? Het Duitse Grondwettelijk Hof – zoals alle andere grondwettelijke nationale rechtbanken – moeten kunnen fungeren als noodrem, als recht “op het laatste woord”. Voorwaarde is dat duidelijk aangetoond kan worden dat het EUropees Hof de bal compleet misslaat. Want dan telt zo’n EU-vonnis niet. Voor het eerst heeft het Duitse Grondwettelijk Hof van die competentie gebruik gemaakt. Het EUropees Hof heeft haar taak verzuimd de ECB te controleren, omdat het geen rekening gehouden heeft met de economische gevolgen van de uitvoering van het PSPP-programma.

Lees ook: Was das Karlsruher Urteil zu den Anleihekäufen für EZB und Bundesbank bedeutet

De Duitse Grondwet is geen vodje papier

Bundesverfassungsgericht Filesharing 1BvR2557-17 - new-media-law.net

Het hoogste Duitse gerechtshof – het Bundesverfassungsgericht – (Grondwettelijk Hof) heeft beslist dat de ECB (… en bijgevolg ook de Duitse nationale bank) gedeeltelijk tegen de Duitse grondwet handelt als zij staatsleningen (schuldpapieren) van zwaar schuldbeladen EU-landen opkoopt om deze uit de wind te zetten. Het vonnis wordt gemotiveerd: noch de Duitse regering, noch de Bundestag (parlement) hebben de ECB-beslissingen gecontroleerd en goedgekeurd. Daarmee overschrijdt de ECB haar bevoegdheden.

Voor het eerst sinds haar bestaan stelt het Bundesverfassungsgericht dat handelingen en beslissingen van EUropese instellingen blijkbaar niet door de bevoegdhedenorde gedekt zijn en bijgevolg in Duitsland niet kunnen omgezet worden, ergo zgn. “ultra vires-maatregelen”. M.a.w. de ECB heeft zichzelf een macht toegekend die ze niet heeft. Ter verduidelijking: de ECB heeft bij het schuldenopkoopprogramma verzuimd de verhouding tussen risicovolle staatsleningen, met zware economisch-politieke gevolgen voor quasi heel de EU-bevolking, en een voldoende democratische controle van deze maatregelen aan te tonen.

Gezien het ECB-miljardenprogramma m.b.t. de coronacrisis werd op dit vonnis met spanning gewacht.

Het Bundesverfassungsgericht maakte echter ook duidelijk dat er over de actuele hulpmaatregelen niet geoordeeld werd en realiseert zich dat in deze moeilijke tijd – waarbij de EUropese solidariteit zoals nooit tevoren onder druk gezet wordt – het vonnis initieel op ergernis zal stuiten, maar dat de plicht bij de regering en de Bundestag ligt een gedegen onderzoek naar b.g. verhoudingen als gevolg van het ECB-programma te doen.

U kan zich hier door heel het vonnis worstelen. Onze redactie gaf slechts de summiere motivering van het vonnis. M.a.w. de ECB – de EUropese Centrale Bank – staat niet boven de Grondwet der EU-lidstaten. Benieuwd hoe en of Merkel hieraan gevolg zal geven.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is EUSSR.jpg

De reactie van de Europese Unie op de uitspraak van de Duitse grondwetsrechters is bijna even arrogant en uit de hoogte als die van extremistische federalisten zoals Guy Verhofstadt. De EU-Commissie stelt dat de beslissingen van haar eigen Hof bindend zijn voor alle nationale rechtbanken. M.a.w. het Duitse Grondwettelijk Hof kan de hoogste boom in!

Vrhfstdt twitterde op zijn eigen diplomatieke wijze:

Guy Verhofstadt@guyverhofstadt· I am puzzled by the decision of the German Constitutional Court for three reasons: (1) The court states that the ECB is … too independent! https://bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2020/bvg20-032.htmlGuy Verhofstadt@guyverhofstadt·

(2) If every Constitutional Court of every member state starts giving its own interpretation of what Europe can and cannot do, it’s the beginning of the end. The EU’s constitutional watchdog is the European Court of Justice and that’s the way it should remain!Guy Verhofstadt@guyverhofstadt·

(3) Clearly, now that the German Constitutional Court tries to cut the wings of the ECB, the European Commission has to take its political responsibility and come forward with a bold trillion sized Recovery and Reconstruction plan.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Verhofstadt-I-have-dream-1024x668.jpg

Hij stelt dat hij nogal in de war is wegens drie redenen (vrije vertaling):

  • Het Hof stelt dat de ECB te onafhankelijk is!
  • Als elk Grondwettelijk Hof van elke lidstaat ermee begint haar eigen interpretatie van de EU-bevoegdheden te geven, dan is dat het begin van het einde. De waakhond van de EU is het het Europees Hof en daarmee basta!
  • Het is duidelijk: nu het Duitse Grondwettelijk Hof de vleugels van de ECB wil kortknippen, moét de EU-commissie haar verantwoordelijk nemen en een gedurfd miljardenzwaar Herstel- en Reconstructieplan erdoor drijven.

M.a.w. schaf de regeringen, de parlementen, de rechtbanken der EU-lidstaten gewoon af. De EU neemt het boeltje over!

Waarom virussen niet eens bestaan

Dit bericht, met het dringend verzoek het te willen delen, belandde via een gunstige wind in onze brievenbus. Auteur: Brecht Arnaert; “expert” geldbeheer en uitgever van Macrotrends. Onderaan vindt u het bruggetje naar een pdf-versie van Macrotrends. De inleiding luidt als volgt:

Black Clouds | Black Clouds Wallpaper | Cloud Wallpaper UK

De essentie:

1) Het idee van dat virussen bestaan ontstond bij de observatie van bacteriën. Sommigen onder hen stierven, en daarbij waren kleine elementen te zien, die men verkeerdelijk “fagen” noemde, omdat men dacht dat zij verantwoordelijk waren voor de “dood” van de bacteriën.

2) In realiteit waren deze “fagen” (dat is het Latijnse woord voor eters) echter sporen, kleine elementen die zich inderdaad vormen wanneer een bacterie niet genoeg voedingsstoffen krijgt, of toxische materialen te verwerken krijgt. Ze zijn echter niet de oorzaak van diens dood, maar diens manier van overleven.

3) Aangezien er “bacterio-fagen” of bacteriologische “virussen” bestonden, zo geloofden de eerste virologen althans, “kon het niet anders” dan dat er ook virussen voor menselijke cellen zouden bestaan. Dit is een non sequitur, maar toch was het de basis-hypothese.

4) Dit zijn en blijven echter hypotheses want “virussen” zijn nog nooit in geïsoleerde vorm gefotografeerd of in één keer uit het “isolaat” biochemisch aangetoond. Dat is sinds de uitspraak van het Oberlandesgericht van Stuttgart zélfs een juridisch feit (uitspraak van 16 feb 2016 – 12 U 63/15)

5) De reden dat we wél denken dat virussen bestaan, is omdat de academische gemeenschap, gebaseerd op wat zij dénken hoe een virus er moet uitzien, gegeven de valse analogie met het model van de “fagen”, deze virussen zélf construeert, op basis van stukjes eerder beschreven genetische informatie, opgeslagen in een database.

6) Deze genoom-beschrijvingen, dus, zijn niét gebaseerd op directe waarnemingen, maar op een conceptueel model dat volledig virtueel in de hoofden van de virologen bestaat, en waar vervolgens via een consensus-proces bepaalde genetische sequensen aan worden toegeschreven.

7) Echte wetenschap werkt echter niet via consensus, maar via controle-experimenten. Die zijn er tot op heden nog niet, en zelfs de wetenschappelijke instituten die wettelijk verplicht zijn om die uit te voeren, hebben die nog niet uitgevoerd.

8) Dr. Lanka heeft die op eigen kosten wél laten uitvoeren, en daaruit blijkt dat de hypothetische factor “virus” niet verantwoordelijk kan zijn voor het afsterven van die cellen. Ze sterven ook af zonder dat het zogezegde “virus” wordt toegediend.

9) Dit wordt bewust doodgezwegen, om evidente redenen. Onderzoekers die met resultaten komen die de consensus tegenspreken, worden geëxcommuniceerd, diens bevindingen worden volledig genegeerd en, ondanks gerechtelijke uitspraak, uit het nieuws geweerd.

10) Tot slot is ook de PCR-test die men gebruikt om mensen te testen op het “virus” onwetenschappelijk omdat die op zo’n manier worden afgesteld dat er geen, meerdere of veel positieve gevallen zullen worden aangetoond, afhankelijk van het aantal keer dat de testcyclus hernomen wordt.

Dit is de kortste samenvatting van wat Dr. Lanka zegt.

Rest er mij nog, en eigenlijk tegen mijn zin, een gruwelijk aspect aan toe te voegen, en dat is het dierenleed. Al wat men namelijk denkt te weten over de zogezegde “infectie”-ziekten komt uit proeven met dieren.
Om toch maar het effect te veroorzaken dat men wil zien (de gevolgen van een zogezegde “infectie”) haalt men onbeschrijfelijke gruweldaden met hen uit, waarvan ik u de details zal besparen. Lees daarvoor het artikel.

Mocht dit nog enige zin hebben – namelijk om het virus als ziekmakende factor te kunnen isoleren – dan is er nog ergens een afweging die kan gemaakt worden. Maar zelfs hier ontbreekt elk controle-experiment!

Conclusie: tot op de dag van vandaag, 25 april 2020, bestaat er geen enkel, maar dan ook geen enkel wetenschappelijk bewijs dat virussen mensen (of dieren) ziek maken.

Brecht Arnaert, 25 april 2020

PS: Gelieve massaal te delen, zodat de waarheid bekend wordt bij iedereen.
Deze leugen moet stoppen!

PDF Macrotrends speciale editie: Hoe de virus-illusie ontstond

Nvdr: Onze redactie eigent zich niet de expertise toe bovenstaande stelling te kunnen beamen/ontkennen. Toch wel nuttig om er eens over na te denken.

Oploevend naar Nordstream 2

Hoe vaart een zeilboot tegen de wind in? - Quora
Tegen de windrichting varen: oploevend, voortdurend over stag gaan…

De Akademik Cherskiy, een Russisch schip dat gaspijpleidingen op de zeebodem legt, normaal gestationeerd in het uiterste oosten van Rusland (zee van Japan), vertrok in februari met bestemming Baltische Zee om de Nordstream 2 verbinding af te werken. Sindsdien lijkt het wel alsof de kapitein elke dag ladderzat is: hij laat zijn schip een spreekwoordelijke zig-zag koers varen waarin ogenschijnlijk geen logica vervat zit.

Ogenschijnlijk. De kapitein verandert doelbewust om de zoveelste dag de koers van zijn schip. Singapore werd Maputo (… het voormalige schilderachtige Lourenço Marques in Mozambique) wegens zgz. onderhoud, hoewel daar geen werf met de technische kennis voorhanden is. De bestemmingshaven verandert hij om te verhinderen dat de VSA sancties hem treffen. Men herinnere zich het lot van de Grace I, de tanker die in opdracht van de VSA op 4 juli door de Britse marine in de Straat van Gibraltar gekaapt werd (zie onderaan). Derhalve wordt de uiteindelijke bestemming van de Akademik Cherskiy niet officieel bekend gemaakt, zodat de VSA geen formele redenen kunnen vinden om het schip op voorhand ergens te onderscheppen bij het doorvaren van smallere – territoriale of internationale – waterwegen.

In werkelijkheid is het een kat-en-muis-spel, is en blijft de uiteindelijke koers onveranderd. Het schip voer uiteindelijk door het Kanaal naar de voor de hand liggende eindbestemming. Het bewoog zich heel de tijd richting Baltische Zee, ongeacht de zig-zag koers, zoals een zeilschip oploevend, van de ene op de andere boeg, tegen de wind in moet varen. De bestemming kan bv. Sint Petersburg of Kalinigrad luiden. Gazproms plan om de Nordstream gaspijplijn af te werken blijft onveranderd: de Akademic Cherskiy, het enige Russische schip met een dynamisch stabilisatiesysteem, dat Denemarken eist om in hun territoriale wateren te mogen opereren, is en blijft ook onveranderd. Het dynamisch stabilisatiesysteem maakt het gebruik van ankers overbodig. Zonder het systeem moet men bij de uitvoering der werken alle 10 m een anker uitgooien.

Zondag ll. veranderde het schip nogmaals zgz. van koers. Als bestemmingshaven werd Aberdeen afgewisseld met Nakhodka (… de vertrekhaven…) . Daarvoor luidde de bestemming Las Palmas, Spanje. Het schip voer helemaal rond de Kaap van de Goede Hoop (Z.A.) (ETA eind maart) i.p.v. de kortere, snellere route door het Suezkanaal te gebruiken. Duurder? Misschien zelfs dat niet, vermits de brandstof intussen veel goedkoper werd en de doorvaartaccijnzen van het Suezkanaal ook niet mals zijn. En de mogelijke entering in de Straat van Gibraltar zal ook wel een rol gespeeld hebben bij de langere vaarroute. Bovendien is er geen haast bij. Het is sowieso raadzamer pas in de zomer te werken. De Akademik Cherskiy kan 2 km pijplijn per dag leggen.

Gazprom houdt nog 2 andere ijzers in het vuur, nl. 2 andere pijplijnleggers, die al ingezet werden om het Russische gedeelte van de Nordstream 2 af te werken en zouden kunnen ingezet worden mits toestemming van de Deense regering daar zij geen stabilisatiesysteem hebben.

Sinds het vertrek van Kahhodka op 10 februari is de Akademik Cherskiy op zee. Het bunkeren en de bevoorrading van levensmiddelen e.d. op zee zal geen probleem vormen. Poetin voorzag in januari dat de Nordstream 2 pijplijn – ten laatste – in het eerste kwartaal van 2021 zal opgeleverd zijn.

U herinnert zich wat eraan vooraf ging: dankzij de VSA sancties (december 2018) besliste de Zwitserse Allseas Group S.A. hun deelname aan de pijplijnlegging op te schorten. Er bleven toen nog amper 160 km over. Nordstream 2 is een gemeenschappelijk project van het Russische Gazprom en vijf belangrijke west-Europese energie concernen. De pijplijn zal tot 55 miljard m3 gas per jaar van Rusland naar Duitsland kunnen doorsluizen, waarmee de momentele capaciteit verdubbeld wordt. In februari maakten Duitse media bekend dat de VSA bijkomende sancties zouden overwegen mocht Rusland zo driest zijn de pijplijn af te werken, waarbij Europese energieconcernen én de mogelijke gasafnemers mee zouden mogen delen in de sanctieszegen.

Volgens de laatste opgeroepen plaatsbepaling van vesselfinder heeft de Akademik Cherskiy het Kanaal achter zich gelaten en bevindt het zich ten NW van Groningen. Wie kunnen de VSA nu nog bevelen het schip te kapen? Dat de Duitsers in hun eigen voet gaan schieten, is hoogst onwaarschijnlijk. Zouden de Denen zo gedienstig willen zijn? In elk geval zijn de Amerikanen niet van plan het blauw-blauw te laten.

Lengtegraad3.53308°
Breedtegraat53.17959°
StatusUnder way using engine
Snelheid9.1 Knopen
Koers24.1°
GebiedNorth Sea

Wordt zonder enige twijfel vervolgd. Alleszins houden wij de Akademik Cherskiy in het oog en u op de hoogte.

Bill Gates en WHO, ‘partners in crime’?

Bill Gates -- American entrepreneur, business leader ...

Bill Gates werd in 2017 voor korte tijd India uitgegooid omdat door zijn vaccins tegen polio 500.000 kinderen verlamd raakten. Dit speelde in de periode 2000-2017. In die tijd kreeg ook het RIVM tientallen miljoenen van Gates om … een poliovaccin te ontwikkelen! Hoever zit de wel heel duistere Gates in ons overheidsorgaan, het RIVM? Dan de WHO. Trump schortte onlangs de financiering ervan op omdat de WHO op de hand van China zou zijn. Wij deden onderzoek om deze uitspraak te verifiëren en kwamen erachter dat de WHO helemaal niet op de hand van China is, maar dat Bill Gates dit orgaan controleert, simpelweg omdat niet overheden maar de Foundation van Bill Gates de WHO controleert als diens grootste sponsor.

Over de b.g. polioslachtoffers nadat ze ingeënt werden:

Robert F. Kennedy Jr., een fervent beschermer van kinderrechten en een anti-vaccinatie-activist heeft een petitie gelanceerd geadresseerd aan het Witte Huis, met een oproep voor een onderzoek naar de praktijken Bill & Melinda Gates Foundation: “Investigations into the ‘Bill and Melinda Gates Foundation’ for Medical Malpractice & Crimes Against Humanity

Volg bruggetje voor meer info.