Enerzijds, anderzijds

Terwijl er non-stop xxx-duizenden mensen naar Duitsland verscheept worden, die daar vanzelfsprekend meer dan welkom zijn… U weet wel, wegens het knijpend vakkrachtentekort. Terwijl die xxx-duizenden zelden of nooit enige vakkennis, laat staan diploma’s van gepresteerde studies, meebrengen – tenslotte zijn kelners of poetsvrouwen ook welkom – werd in de radio doodleuk medegedeeld dat de conjunctuur in Duitsland ineen stuikt, dat het aantal arbeidslozen snel toeneemt en dat momenteel 2.81 miljoen mensen als arbeidsloos (erwerbslos) gemeld worden …

2.81 miljoen mensen zonder job, terwijl de onovertroffen rood-groene-streepje blauwe regering beweert dat er bittere nood is aan vakkrachten, dat er dringend naar Afrika vliegtuigen moeten gestuurd worden om werkwilligen te gaan ophalen…

En zeggen dat wij vroeger opkeken naar het verstandige, werkzame, vlijtige, succesrijke Duitsland.

.