Cyclus

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

RES PUBLICA

De “Res Publica” is een Latijnse term, die duidt op het algemeen belang en welzijn binnen een staat.  Ons gemeenschappelijk ageren, ons activisme, heeft al voor de coronacrisis betrekking op de zorg voor het volkswelzijn.  Onze mening is dat die het best gediend is, in een federatie op Groot-Nederlandse grondslag (Vlaanderen + Nederland), waarbij de grondwet de grootst mogelijk vrijheid voor zijn burgers waarborgt.

100+ Aldous Huxley Quotes From The Dystopian Novelist - Comic Books & Beyond

In onze vorige Cyclus werd een filosofische conclusie gebracht, omtrent de oorsprong van deze coronadictatuur.  Met een verontschuldiging voor de vaak apocalyptische tijdingen, is het m.i. toch nodig om de juiste achtergrond van deze crisis te vinden.  Ook al zijn de berichten niet bemoedigend, het geeft een uitgangspunt om het verzet juist aan te pakken!

Dit artikel werd uitgesteld tot de laatste maatregelen van de B en NL regering bekend werden.  Men blijft de duimschroeven aandraaien – geïnspireerd door de extreem-linkse medische specialisten.  Het is geen toeval dat bv. in dit land en in Frankrijk, Duitsland en Nederland dezelfde lijn gevolgd wordt.  Het ontbreekt de mondige, bewuste burger aan een vergelijkend schema om te weten of de cijfers inzake ziekenhuisopnames, besmettingen, nieuwe golven, wel objectief correct zijn.

Om een strategie te ontwerpen, moeten we spijtig genoeg zeggen, dat het vaccinatie-paspoort overal zal ingevoerd worden (Merkel heeft het aangekondigd).  Dit zal zogenaamd de schuld zijn van de anti-vaxxers.  Ik en andere vaccin-weigeraars zullen ernstige maatschappelijke hinder ondervinden.  Maar de gevaccineerden zullen ook muilkorven moeten blijven dragen, in kleinere bubbels blijven en overal controles ondergaan.  Het is m.i van belang dat zoveel mogelijk mensen, om welke reden ook, halsstarrig dit vaccin weigeren.

In mijn geval primeert het concept van de integriteit van het menselijk lichaam.  Dit vaccin is een medisch experiment, dat men tracht te verplichten voor heel de mensheid.  Doordat het een experiment is, weten zelfs de wetenschappers niet welke gevolgen er op langere termijn zijn.  Het is dus ten zeerste af te raden voor zwangeren, diegenen die nog zwanger willen worden en kinderen!  Bijzonder verdacht is dat de farmaceutische bedrijven de financiële aansprakelijkheid hebben kunnen afwentelen op de staten (dus op u en ik).  In elk geval delen talrijke wetenschappers mee dat dit vaccin het DNA (kan) veranderen en het auto-immuunsysteem kan opwekken tot dodelijke reacties tegen eigen lichaam!

Sedert decennia ben ik, en vele anderen, activist voor de “Res Publica”.  Dit gaat in dit onland noodgedwongen over het volksnationale thema.  Nu we heden 50 jaren Vlaams Parlement vieren (zie speciaalnummer Vlaamse Newsweek) kunnen we de vraag stellen, hoe het komt dat we nog niet verder zijn geraakt inzake staatsopbouw.  Wat meer is, Jan Jambon en de Vlaamse Regering gedragen zich als in het leenroerig tijdperk, nl. als ondergeschikten van deze anti-Vlaamse regering.  Alexander De Croo heeft, vanuit heel zijn DNA, de restauratie van België in zijn programma staan.  Deze staat wordt gekenmerkt door een virulent anti-Vlaams racisme, zoals men kan merken aan de situatie in Brussel, de behandeling van het manifestatierecht van Vlaamsgezinden en de heksenjacht op elk minuscuul feit in de Vlaams-nationale hoek (à propos hoe zit het bvb. met de “misdaden” van kameraad Maris uit Limburg?)

Men moet dan ook met een vergrootglas kijken, naar enige wakkere reactie uit Vlaams-nationale hoek op de dictatoriale maatregelen rond corona.  Een ganse reeks grondwets-basisbeginselen worden geschonden en een deugdelijke reactie blijft uit…..   Hebt u al eens de strijdlust hierrond van Thierry Baudet en kamerlid Van Haga in Nederland bekeken?  Terecht zegt de wakkere Mr. Fernand Keuleneer in Knack : “Gaan we van pandemiewet naar een crisistoestandwet?”    MEN MOET TOCH MET ALLE MIDDELEN VERHINDEREN DAT ER WETTEN KOMEN DIE ONZE VRIJHEID VOORGOED BEEËINDIGEN !!   Vlaams-nationale volksvertegenwoordigers word wakker: ik citeer Aldous Huxley: “Feiten gaan niet weg omdat ze genegeerd worden.”

STREET DEMOCRACY: Quotes from Aldous Huxley...and others

Met de gebeurtenissen rond “la Sihame El Kaouakibi” zijn we beland bij de kern van het misdadig bestuur in dit land.  Waarschijnlijk laat men haar hiermee grotendeels wegkomen.  De partij die haar “gekocht” heeft, staat praktisch permanent voor het tegelijk claimen van het grootst mogelijke Belgisch unitarisme en tegelijk op een ruime manier aan alle vetpotten van de staat zitten.  Vanaf mijn jongste jaren weet ik al (dit verklaart ook mijn afkeer): “als men iets moet gedaan krijgen dat eigenlijk nipt of erover is qua regelgeving, dan moest je maar naar het dienstbetoon van de blauwen gaan”.  Hun haat voor Vlaanderen en zijn ‘bewuste’’ bevolking is evenredig met het aantal vieze zaakjes waar ze in verzeild geraken.  Vergeet niet dat Bart Somers, Vincent Van Quickenborne en Matthias Declercq een doorgedreven vervolging van de Vlaamse burger in hun programma hebben.

Men leidt ons dus NIET terug aan een normaal leven: daar mogen onze Vlaams-nationale leiders niet medeschuldig aan zijn!  Het kritieke punt zal over enkele maanden komen (wanneer men wellicht de vijfde golf aankondigt, alsmede een Hottentotse variant),  als zal blijken dat de meeste maatregelen NIET zullen ingetrokken worden, noch in dit land, noch in andere landen.

Voor een digitale dictatuur, zal men dan ook een digitaal ondergronds verzet moeten voorzien!  Oproep aan alle ethische specialisten!

De geest van verzet groeit hard in sommige landen (Oostenrijk, Italië, Nederland). Vlaanderen blijft achter, vnl. door de misdadige DPG Media en Mediahuis.   Werp de journaals en de MSM kranten buiten!

Jos Wouters, Boom, 26 februari 2021.

Aldous Huxley quote: People will come to love their oppression, to adore the...

Aanbevolen:

4 gedachten over “Cyclus

 1. Mr Wouters,
  Een korte inleiding over het gevaar van de pandemie wet :
  De P(l)andemie – wet van Frank, de neo zonnekoning !!
  Over de rechtsgeldigheid van het M.B. met betrekking tot de maatregelen die werden genomen in het kader van “Covid 19(84)” problematiek is er al ganse discussie gevoerd. Voor de rechtszekerheid was het immers noodzakelijk dat getroffen maatregelen worden opgelegd krachtens een wet. Ook de N-V A vroeg ook een wet : https://www.n-va.be/nieuws/een-pandemiewet-is-geen-risico met citaat : “De Kamer heeft nog steeds geen letter over de pandemiewet ontvangen, hekelt Peter De Roover. “Durft de regering haar fouten niet recht te trekken?”, stelt Kamerfractievoorzitter Peter De Roover op standaard.be. Is de soms nogal rigide manier waarop, ter bestrijding van corona, fundamentele vrijheden opzijgeschoven worden noodzakelijk? Zijn de maatregelen proportioneel? Kunnen slordigheden in de teksten verbeterd worden na een open parlementair debat? Sinds haar start vraag ik dat met de regelmaat van de klok aan de regering-De Croo in het parlement. Dat die de techniek van het ministerieel besluit gebruikt en blijft gebruiken, roept veel rechtsstatelijke vragen op…” (=einde citaat). De eerste minister De Croo is echter geen voorstander van een aparte wet : https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/algemeen/premier-geen-voorstander-van-aparte-coronawet/10281092.html met citaat : “Premier Alexander De Croo (Open VLD) is er niet voor gewonnen om een aparte coronawet aan te nemen. De coronamaatregelen kunnen volgens hem perfect met ministeriële besluiten worden genomen.” (=einde citaat). Intussen is Annelies , de blonde fee, al wel begonnen met een poging een wet uit de mouw te schudden :
  https://businessam.be/pandemiewet-komt-er-wel-stelt-men-ferm-bij-verlinden-nadat-de-croo-die-als-een-juridisch-risico-omschreef/
  met citaat : “Pandemiewet komt er wel’, stelt men ferm bij Verlinden, nadat De Croo die als ‘een juridisch risico’ omschreef… Wie krijgt het laatste woord over de coronamaatregelen, de regering of het Parlement? De discussie woedt nog steeds volop, nadat premier Alexander De Croo (Open Vld) gisteren een aparte coronawet ten grave leek te dragen. ‘Een nieuwe wet is een juridisch risico’ zo stelde de eerste minister. Maar minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) geeft niet af: ‘Wij werken verder aan een pandemiewet’, zo is het droge commentaar. En ook binnen de meerderheid leven er bedenkingen. Justitiespecialist Stefaan Van Hecke (Groen) vindt het ‘niet zinnig deze discussie nu zomaar te sluiten’. En ook binnen de eigen Open Vld is er druk, onder meer van oud-voorzitter Gwendolyn Rutten (Open Vld), om de corona-aanpak via een wet te regelen…. “ (=einde citaat). In de voormelde bron is er een uitgebreide analyse van de problematiek met de desgevallende “coronawet”. Het belangrijkste staat er echter niet. (zie infra). Zo te zien is er geen eensgezindheid binnen het Vivaldi kiekenkot !!! Een geluk dat Frank, de 6de man ?, er nog is, met de ervaring van Cambridge en Oxford, om orde op zaken te stellen, rekening gehouden met de verborgen agenda’s achter de Covid 19(84) samenzwering. https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210201_97750383
  met citaat : “Tegen eind maart moet noodwet er zijn: regering wil veel meer macht bij volgende pandemie Exportverboden opleggen, en zelf geneesmiddelen maken: een wetsontwerp van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) geeft de overheid verreikende macht in de strijd tegen pandemieën. “Het gaat om een allereerste ruwe aanzet”, klinkt het bij Vandenbroucke. “Die zal nog uitgebreid besproken en op heel wat punten gewijzigd worden.” Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) heeft een pandemiewet van tientallen pagina’s op de tafel van de regering-De Croo gelegd. De wet, die momenteel wordt besproken tussen de verschillende … “ (=einde citaat). Een meer kritischer analyse is er in de volgende bron : https://sceptr.net/2021/02/pandemiewet-zou-staat-ingrijpende-macht-geven/ met citaten : “Een wetsontwerp van een uitgebreide pandemiewet zou de Belgische staat ingrijpende macht over de economie geven in crisistijden. Dat schrijft De Standaard. …. Staat krijgt controle over economie. Naast tal van regelingen voor het aanleggen van strategische stocks en noodvoorraden en andere zaken die betrekking hebben op de pandemie, bevat het wetsvoorstel ook verregaande maatregelen die de overheid bij kan nemen bij een ‘crisis’, gedefinieerd als “een gebeurtenis die een groot aantal mensen daadwerkelijk of potentieel treft, die de gezondheid aantast of kan aantasten, en mogelijk de significante factor van sterfte of overmatige sterfte verhoogt”. Bij zogenaamd ‘marktfalen’ zou de overheid onder meer kunnen verbieden dat bepaalde geneesmiddelen of grondstoffen het grondgebied verlaten, het gebruik van geneesmiddelen en de verdeling of verkoop ervan beperken, verbieden en op verschillende manieren reguleren of controleren. Ook kan de staat bedrijven en werknemers opvorderen en zelf overgaan tot de productie van geneesmiddelen door dwanglicenties op te leggen….. (=einde citaten). Volgens de N- VA gaat het hier om een donkerrood dirigisme :
  Een citaat uit de voormelde bron : “Donkerrood”, “dirigisme” ! Oppositiepartij N-VA reageert misnoegd op de plannen. Kamerlid Kathleen Depoorter maakt in De Standaard gewag van “dirigisme”, een verontrustende “totale machtspositie van de overheid” en een “donkerrood” werkstuk…..” (=einde citaten). De kritiek is echter nogal flauw, in feite gaat het hier om een marxistische – socialistische machtsgreep die volledig kadert binnen Covid 19(84) , een communistische samenzwering :https://www.henrymakow.com/understanding_de_facto_illumin.html?_ga=2.118508492.458677651.1612376663-198531215.1612193849 met titel : “ The Virus is Communism; COVID is the Excuse” (=einde titel).En voor een dergelijke staatsgreep is Frank de geknipte man. Nog een andere bron :
  https://www.frontnieuws.com/de-gefabriceerde-crisis-de-great-reset-en-de-nwos-build-back-better/ met citaat : “De waarschuwingssignalen zijn overal, voor degenen die bereid zijn ze te zien voor wat ze werkelijk zijn – een ongekende inspanning om menselijk gedrag te monitoren, te wijzigen en te controleren, vermomd als pandemiebestrijding.” (=einde citaat). In de voormelde bron worden immers enkele principes opgesomd, die doen denken aan de duivelse slogans van de Franse revolutie : “Vrijheid – gelijkheid en broederlijkheid”, die dan verzopen werden in het bloed van miljoenen doden. Een korte opsomming :“Covid-19 gebruikt om de noodzaak te rechtvaardigen om ‘beter te herbouwen’:
  1. De markt sturen in de richting van “eerlijkere uitkomsten”,
  2. Zorg ervoor dat investeringen gedeelde doelen bevorderen,
  3. Benut de innovaties van de Vierde Industriële Revolutie,
  Verhoogde bewaking is noodzakelijk voor de Reset. Zelfs voedsel zal worden beïnvloed, Ze willen niet terug naar normaal. (=einde opsomming)
  Of een samenvatting van de analyse van Klaus Schwab :
  “In 2030, You’ll Own Nothing And Be Happy About It “
  Of waarvoor een griep al niet goed is. De P(l)andemie wet van Frank doet ook denken aan de Ibramco zaak in volle oliecrisis met Willy Claes in een sleutelrol https://nl.wikipedia.org/wiki/Ibramco-affaire
  De voormelde discussie over een M.B. of een wet, gaat wel voorbij aan het belangrijkste, namelijk de motiveringsplicht en de beginselen van behoorlijk bestuur. Een wet zonder een afdoende motivering en zonder rekening te houden met de beginselen van behoorlijk bestuur, stelt evenzeer een probleem qua rechtsgeldigheid als een M.B. dat in het zelfde bedje ziek is. Het probleem waarmee de regering en al de samenzweerders zitten te worstelen is, dat voor een afdoende motivering, de juiste aard van het probleem en van het gevaar dienen bepaald te worden. Ofwel een griep ofwel een biologisch wapen uit het labo. Voor een griep zijn al die ingrijpende maatregelen niet nodig, deze werden ten andere in het verleden ook niet genomen. Opvallend is ten andere dat momenteel de jaarlijks terugkerende griep verdwenen is. Gezien het virus afkomstig is uit een labo, ik laat nog in het midden het welke, gaat het dan ook om biologisch wapen.. en dit wil dan ook zeggen : we zitten volop in een biologische oorlogsvoering… en dan is er ook een vijand met handlangers in het land. We zijn dus in staat van oorlog, die dan ook als dusdanig moet afgekondigd worden, de NBCR procedures dienen dan toegepast worden en het militair gerecht opgericht om de vijanden en de collaborateurs te vervolgen. Vervolgens kan dan de staat van beleg afgekondigd worden :
  http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1916101130&table_name=wet
  met titel : “ 11 OKTOBER 1916. – Besluitwet betreffende de staat van oorlog en de staat van beleg” (=einde titel). De voormelde besluitwet biedt dan ook voldoende mogelijkheden om op te treden. De P(l)andemie wet is dan ook niet noodzakelijk. Het probleem is dan ook niet van juridische maar wel van zuiver politieke aard : de regering moet immers kleur bekennen : een griep of een biologisch wapen. En in beide gevallen dient ze consequent te handelen. En dat is wat de regering niet wil.. de verraders betrokken bij deze Covid 19(84) samenzwering, zitten immers ook in de regering.
  In feite komt de ganse samenzwering er op neer dat een biologisch wapen, verpakt wordt als een griep, die dan bekampt worden met middelen die, niet alleen nutteloos zijn voor de beide gevallen, maar op de koop toe schadelijk, en dat allemaal om de verborgen agenda’s uit te voeren achter deze Covid 19(84) samenzwering. De regering dient dan ook het mes op de keel gezet te worden, om duidelijk te maken wat het juist is : een griep of een biologisch wapen. Zolang ze dat weigert, is er geen enkele bestuurshandeling mogelijk met een afdoende motivering. Het is op dit aspect dat de nadruk dient gelegd te worden. Trouwens Frank heeft ten andere geweigerd te antwoorden op een mail dienaangaande. Uit beleefdheid werd er in die mail niet verwezen naar het geld van Augusta. Het probleem en gevaar is dan uiteindelijk Vivaldi , een communistische logeregering, die mee heult met buitenlandse vijandige belangen, en dat is “hoogverraad”. (na WO II = de dood met de kogel).

 2. Wat kan je nog doen als bijna alle rede uit de samenleving is verdwenen. Dat het wat dat betreft ook aan de kant van Vlaamse partijen zo stil is, blijft mij ook verbazen. Als er iemand de tekenen van dictatuur, repressie en ontmenselijking zoud moeten herkennen dat zijn zij het wel. Niet dus. Heel jammer.
  Maar wat steeds erger wordt in deze destructieve dynamiek is dat elk rationeel argument beantwoord wordt met nog meer repressie en wilder om zich heen slaan.

  Getuige daarvan is wat de “Vlaamse” regering stiekem achter uw rug heeft in mekaar geflanst, nl. het Decreet van 18 december 2020 tot wijziging van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19 (B.S. 28.12.2020 – inwerking gesteld op 12.01.2020 )

  Het is de moeite dit eens volledig te lezen. Ik citeer hier niet alles, maar enkel dit

  § 1. In afwijking van artikel 47, § 1, 1°, gaat iedere persoon van wie bewezen is dat hij besmet is met COVID-19 of van wie de arts een ernstig vermoeden heeft dat hij besmet is met COVID-19, onmiddellijk in tijdelijke afzondering, hetzij op zijn hoofdverblijfplaats, hetzij op een andere gepaste plaats.
  Dus quarantaine, ook buiten uw eigen huis, kan worden verplicht op basis van een VERMOEDEN !!!
  En verder:
  Onverminderd de toepassing van de in het Strafwetboek gestelde straffen, worden gestraft met een geldboete van 26 tot 500 euro en met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden of met een van deze straffen:
  1° degenen die geen gevolg geven aan de dwangmaatregelen (zoals testverplichting en quarantaine verplichting, nvdr) of die de uitvoering of naleving ervan verhinderen of belemmeren;
  2° degenen die de toegang, bedoeld in artikel 41, § 3, en in artikel 46, 2°, verhinderen of belemmeren (zoals uw huis, nvdr);
  3° degenen die de uitoefening van de bevoegdheden van de ambtenaar (aangeduid door de gemeente, nvdr) verhinderen of belemmeren of die de ambtenaar verhinderen of belemmeren bij de uitvoering van artikel 41, § 4 en 46, 3°; 4° degenen die de beslissing na beroep, vermeld in artikel 81, § 3, niet uitvoeren of niet naleven, of die de uitvoering of de naleving ervan verhinderen of belemmeren.

  Was getekend de Vlaamse regering onder leiding van Jan Jambon. De dictatuur in Vlaanderen onder de N-VA is geboren.
  Zum kotzen.

 3. Ik ben het volledig eens met de heer Wouters en de twee reacties daarop.Misschien moeten ze ook verwijzen naar de verwoede tegenstand van het Vlaams Belang tegen al deze misgeboorten van de Federale en de Vlaamse Regering.
  Of word er hier ook een schutskring rond het VB gelegd?.

 4. Mr Wouters,
  U legt de vinder in de wonde.. de oorverdovende stilte in Vlaanderen tegen de Covid 19(84) samenzwering en terreur. De “omerta” van de maffia verzinkt er bij in het niet. Dit geldt zowel voor de politiek, voor de MSM media als voor tal van beroeps – en belangenorganisaties, die dan ook de rechtmatige belangen van de aangesloten leden verraden en verkopen. Hoe lang gaan die leden deze verraders blijven financieren ?? Zijn al die “kopstukken” van deze organisaties dan allemaal corrupt ? Omgekocht dan wel gechanteerd ?? Idem voor de vakbonden, die anders moord en brand schreeuwen en de boel platleggen voor een “scheet in een fles…”. En waar zitten de afstammelingen van het “”roemrijke verzet uit WO II”?, of zitten ze nu volop in de collaboratie ?
  Over de MSM verraders – en collaboratiepers dienen we ons geen illusies meer te maken, gecontroleerd dat deze pers is door linkse en logemaffiosi !!!
  Alleen op het internet zijn er nog alternatieve bronnen zoals Golfbrekers natuurlijk, KA Vlaanderen waar in de reacties mensen aanbod komen met een gedegen medische kennis. Er is ook het Katholiek Forum waar vooral Jules Van Rooyen analyses maakt, die tot op het bot gaan. In mindere mate is er ook nog ReactNieuws en ’t Scheldt, en recent verschijnen er ook al enige kritische artikelen bij Doorbraak, maar zonder natuurlijk veel potten te breken.
  Voor de rest dienen we naar het buitenland te kijken : o.a. Nederland, Duitsland en vooral de USA. Er is dus ondanks alles, een massa info beschikbaar, om te gebruiken voor het stellen van kritische vragen.. en vragen stellen is niet strafbaar !! En ook hier in de politiek heerst een doodse stilte !! Ook bij het Vlaams Belang !! Als ik de webstek bekijk, gaat men zelfs mee in de vaccinatie terreur. Onbegrijpelijk !!
  Bij dit alles, een ongeluk komt immers nooit alleen, is er de vendatta van Vivaldi, een communistische logebende, tegen alles Vlaams en rechts is, met een Stalinistische terreur. Ook hier blijft het in Vlaamse en rechtse kringen meer dan stil, buiten enkele symbolische reacties. Denkt men nu werkelijk dat er geschenken gaan uitgedeeld worden. Men zal dan ook het geweer van schouder moeten veranderen, en in de tegenaanval gaan, tegen het Belgische kunstmatige wangedrocht, dat Vlaanderen bezet, saboteert en plundert. Het komt er dan ook op aan een klare duidelijke taal te spreken, rauw en ongezouten, want zachte heelmeesters maken stinkende wonden.
  Dat men al begint Sun Tzu te lezen en toe te passen. Er is immers genoeg drek in de Belgische beerputten om het bezettersregime en de verraders mee te lijf te gaan. En gebruik alles uit het verleden dat bruikbaar is. Ik heb daar in recente reacties al naar verwezen. Als de PS & SP-a eisen om Schild en Vriend te verbieden : https://www.hbvl.be/cnt/dmf20210215_92608694
  met citaat : “Sp.a en PS willen organisaties die aanzetten tot haat, geweld en discriminatie, kunnen verbieden. Ze kijken onder meer naar Schild & Vrienden, de extreemrechtse jongerenvereniging opgericht door parlementslid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang), zo schrijft De Morgen.” (=einde citaat),
  eis dan onmiddellijk dat de PS & SP- a maffia’s vervolgd worden voor het organiseren van een criminele organisatie cfr. artikel 324 bis S.W. Idem voor de logemaffia’s waarvan het lidmaatschap elke overheidsfunctie dient uit te sluiten. Als Dries denkt in Gent, een bastion van de logemaffia’s, een eerlijke kans te hebben, dan droomt hij. Hij zou beter een voorbeeld nemen aan Jeroen Piqueur en zijn advocaat Hans Rieder. https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210225_93039629
  met citaat : “Het wrakingsverzoek van Hans Rieder, advocaat van voormalig Optima Bank-topman Jeroen Piqueur, tegen de onderzoeksrechter die al vijf jaar het onderzoek leidt naar de ondergang van de bank, is ingewilligd. Dat heeft het Gentse hof van beroep donderdag beslist. Onderzoeksrechter Annemie Serlippens moet zich nu terugtrekken uit de zaak, waardoor het dossier vertraging oploopt.” (=einde citaat). Deze O.R. gaf ook al blijk van partijdigheid in het onderzoek tegen Schild en Vriend !!
  https://palnws.be/2021/02/onderzoeksrechter-annemie-serlippens-partijdig-volgens-strafpleiter-hans-rieder/
  met citaat : “Onderzoeksrechter Serlippens liket in mei 2019 tweet waarin Francken en Van Langenhove ‘ranzig’ en ‘fascistisch’ worden genoemd” (=einde citaat). Wat heeft Dries zijn advocaat gedaan ??? Ofwel is deze onbekwaam, ofwel laat hij zijn cliënt vallen ?? (en hier ben ik nog beleefd !!).
  Men onderschat dan ook nog altijd het gevaar dat uitgaat van een regime, rot corrupt tot op bot, dat nu in handen is van een communistische logemaffia bende. Een dodelijke combinatie, letterlijk en figuurlijk, en zoiets gaat men niet te lijf met de broek op de enkels.

Reacties zijn gesloten.