Het belang van onze taal

Hoe meer ‘verrijkers’ we binnenhalen, hoe ‘armer’ onze taal wordt. Hoe meer ‘exoten’ zich hier vestigen, hoe minder kans we maken onze droom – een onafhankelijke republiek Vlaanderen – te kunnen realiseren.

U kent de olifant in de schoolklassen. U volgt misschien de sociale media. Wij ergeren ons mateloos aan het taalgebruik. Niet alleen doorspekt van Amerikaanse uitdrukkingen (… en stilaan ook Arabische schuttingtaal), maar bovendien zonder enige taalkundige kennis – noch qua woordenschat, noch qua spraakkunst. Van jaar tot jaar wordt het taalgebruik armer, wordt de woorden’schat’ eerder een afspiegeling van het geamputeerde taalgebruik der VSA in het gedwongen keurslijf der sociale media. Vandaag nog in de krant een artikel over de juiste schrijfwijze, resp. -keuze, van een ‘d’ of ‘dt’. Vroeger wist dit elke leerling van het derde leerjaar lager onderwijs. Nu vormt dit zelfs een probleem voor universiteitsstudenten. Ze vertrouwen volledig op hun computer die hun tekst automatisch verbetert… of zou moeten verbeteren.

Boekwinkeltjes.nl - Galle, Dr. Marc - Voor wie haar soms geweld aandoet.  Radiota

Als wij tijdens een gesprek met onze (klein)kinderen de drang niet kunnen weerstaan, bij een zoveelste ‘right‘, ‘get real‘, ‘in your dreams‘, ‘fluffy‘, ‘cute‘, ‘sure‘, ‘cool‘, ‘shoppen‘… of wat men het ‘f-woord‘ noemt, hen erop te wijzen dat er Nederlandse woorden bestaan die perfect weergeven wat men wil zeggen, dan zijn wij ‘boring‘… bekrompen, betweterig, ouderwets. En we vragen ons dikwijls af of wij hiervoor de taalstrijd gevoerd hebben?

Vanuit Nederland is er geen hulp op komst. Ook zij worden ingepalmd door de veramerikanisering, mondialisering… en bijgevolg het uitwissen van onze cultuur en taal.

“Het promoten van een taal die op wereldniveau toch eerder beperkt is wat betreft het aantal gebruikers, kan immers worden bestempeld als patriottistisch en conservatief.”

schrijft Sarah Schoenmakers, die vervolgens een lans breekt voor VL-NL-samenwerkking, voor meer taalfierheid, zowel hier als aan de overkant:

Over het feit dat Vlaanderen en Nederland een gemeenschappelijke taal bezigen is al veel gezegd en geschreven. Toegegeven, het Nederlands zoals gebruikt in Nederland en Vlaanderen is niet identiek en klinkt niet gelijk, maar desalniettemin kan er niet worden ontkend dat de taal van beide landen dezelfde is. Omwille van deze verenigende factor kan de vraag worden gesteld of België en Nederland niet meer inspanningen kunnen doen om de Nederlandse taal te promoten. Lees verder…

Uit het taalarchief:

1 gedachte op “Het belang van onze taal

  1. Het behouden van Nederlandse taalintegriteit is belangrijk, maar nog belangrijker is het behoud van de integriteit der arische bloedlijnen in onze bevolking, want verdere verdunning van die bloedlijnen met vreemde raciale invloeden is onomkeerbaar, terwijl taal nog altijd hersteld kan worden. Het raciaal onderwerp is er één dat te weinig ter sprake komt, maar het is nochtans van uiterst belang, want Germaans Europa zal niet langer Germaans Europa zijn zonder het behoud van de bloedlijnen in de zuiverheid waarin we die geërfd hebben van onze voorvaderen. Een raciaal genegroïdiseerd Europa is “Eurafrika” en niet het Europa dat onze vaderen gedurende tweeduizend jaar gekend hebben.

    Het zionistisch “rechts” in Europa draagt de Amerikaanse valse notie uit van een “propositie-natie”; het Vlaams Belang pretendeert zoals de N-VA dat leden van vreemde etniciteiten die zich hier vestigen Vlamingen zijn indien zij papieren hebben en zeggen dat zij “zich Vlaams voelen”. Indien men het begrip “Vlaming” gaat uitstrekken buiten Germaanse bloedlijnen naar alle etniciteiten onder de zon, dan maakt men van die etnische benaming een subversief vehikel ter ondermijning van onze arische bevolking. Men moet trouwens niet denken dat de laaglandse, Germaanse cultuur en taal behouden blijven indien ariërs hier vervangen worden met negers; die dingen zijn arische tradities en verdwijnen evenredig met arische bloedlijn-integriteit.

    De westerse ariërs moeten het aandurven om hun recht te proclameren om hun eigen ancestrale landen in bezit te houden die zij geërfd hebben van hun voorvaderen. Dit heeft niets met haatdragendheid jegens de andere rassen te maken; men kan bezit van eigen landen willen voor westerse ariërs en dit tegelijkertijd willen voor andere volkeren. Dit is eigenlijk vanzelfsprekend, maar de bevolking is zodanig geconditioneerd door de gedachtenprogrammering op de mediakanalen dat mensen een duw in de rug moeten krijgen om gezond verstand te gebruiken.

Reacties zijn gesloten.