EU-burgers in de toekomst ook zonder procesmogelijkheid tegen EU

Burgers kunnen de EU-instellingen ook in de toekomst niet voor het EHRM (Europees Hof voor de Rechten van de Mens) in Straatsburg dagen.

Dat heeft het Europees Hof van Justitie in Luxemburg  in een advies op vraag van de EU-commissie vastgesteld.  De EU is  van plan de EVRM  bij te  treden.  Bijgevolg zou het mogelijk zijn tegen de EU als individuele burger direct in Straatsburg klacht in te dienen, indien men zich in zijn rechten benadeeld voelt door de EU-wetgeving.  Tot nu toe kan men slechts individuele lidstaten  voor het EHRM dagen.  Het Europees Hof beschouwt de toetredingsplannen van de EU tot de EVRM op een groot aantal punten als niet compatibel met het recht van de EU.

Lees hier meer over het advies van het Europees Hof.

FVE