In de brievenbus: De Lijn…

DE LIJN: een voorbeeld van samen op weg naar het stalinisme

De Lijn is in het oog van de storm terechtgekomen n.a.v. betalingen aan o.a. de Roma, die in de honderdduizenden euro’s lopen.  Nochtans moet er bij DE LIJN al sedert geruime tijd bespaard worden, omdat deze maatschappij niet bepaald florissant is.    Dat merkt men dan bvb. aan de bussen die vervuild rondrijden, aan regelmatige pannes omdat men het materiaal zo intens mogelijk gebruikt met zo weinig mogelijk kosten.

Maar het grootste schandaal is datgene waarom ik tracht nooit met het openbaar vervoer  te rijden.  Als het gaat om het vervoer in de grotere steden,de randgemeenten  e.d. stel ik vast dat men maar op en af de bus springt zonder dat er enige echte controle is.  Bij verscheidene observaties kan ik niet anders dan vaststellen dat een bepaald publiek zonder enig geldig vervoersbewijs rijdt (in de bussen en ook trams(?); Hiervan heb ik ook anonieme getuigenissen van buschauffeurs.  Die chauffeurs, die de controle op vervoerbewijzen correct zouden toepassen, riskeren zware agressie door het gepeupel.  “Begrijpelijkerwijze” is dan de houding van “de Lijn” zo dat men een soepele houding moet aannemen bij controles.   Dat wil eigenlijk zeggen helemaal geen controles.

Het grootste schandaal is echter de houding van de politieke verantwoordelijken (en benoemingen aan de top?).  Diegenen die hun vervoersbewijs correct gebruiken zijn m.i. een minderheid : het zijn brave volkse Vlamingen, die nog geleerd hebben eerlijk en correct voor diensten en goederen te betalen.  Er worden zelden controles of razzia’s gehouden op die lijnen, waar het misbruik zeer groot is.  Alle partijen aan de macht spelen dit spelletje mee.  Intussen is de  Lijn op deze wijze een emmer zonder bodem, waar nooit voldoende geld kan binnenkomen om de kwaliteit merkelijk te verbeteren.

Intussen heeft Roger Kesteloot, lid van de nomenclatura in dit land, wel aangekondigd een klacht in te dienen tegen diegene(n) die het lek i.v.m. Tom Meeuws hebben veroorzaakt.  Het is net zoals bij de verkeersboetes, waar min. Weyts zo over opschept : 60% wordt gewoon niet betaald.  Zoals met de zwartrijders bij de Lijn gaat het om een groep mensen, die op criminele wijze lak hebben aan alle voorschriften.

En dat is exact waarom het stalinisme ingang begint te vinden :  zoals Alexander Solszjenitsyn en Robert Conquest met feiten hebben bevestigd: tijdens de grote zuiveringen (van 1917 tot ver in de jaren zeventig) werden de criminelen in de Sovjet-Unie ingezet en bevoordeeld om politieke andersdenkenden en miljoenen onschuldigen  te terroriseren.  Het was niet alleen erg genoeg dat men voor jaren in de kampen verdween; daar beroofde het gespuis de mensen ook nog eens van alles wat hen dierbaar was.

Dat is wat exact in deze staat gebeurd : waar regelmatige plundering van staatseigendom door alle partijen aan de macht wordt toegedekt en rechters er nog in slagen het gespuis nog rapper vrij te laten dan dat ze opgepakt worden.

Jos Wouters, Boom

Nvdr: Ter illustratie enkele video’s over De Lijn: