Terugblik: “vrede” in Syrië… er is niet veel veranderd

Foto van Emir Faysal met zwarte strikje en traditionele Hejazikleding gedurende de Vredesconferentie in Parijs, oktober – januari 1919, waarbij over de toekomst van de door de geallieerden bezette Midden Oosten gediscussieerd werd.
Het Syrische congres in Damascus (maart 1920) verklaarde Syrië een onafhankelijke constitutionele monarchie en benoemde Faysal tot koning. Het koninkrijk zou tot juli 1920 bestaan. “Het tijdstip van de Franse beslissing Damascus te bezetten was duidelijk geïnspireerd door Libanese betrokkenheden. In de derde week juli gaf generaal Gouraud Faysal een “ultimatum”. Hoewel Faysal aarzelend het ultimatum accepteerde, was het Franse leger al aan het optrekken.