Gesloten centrum voor ‘transmigranten’?

De maatregelen van de regering inzake de problematiek van de ‘transmigratie’ zijn weinig meer dan symptoombestrijding. Het Vlaams Belang pleit voor een effectief en efficiënt uitwijzingsbeleid en de oprichting van een gesloten centrum voor ‘transmigranten’.

Zowel de toestanden in en rond het Maximiliaanpark in Brussel als de situatie op enkele snelwegparkings tonen aan dat de problematiek met zogenaamde transmigranten steeds nijpender wordt. Dat wordt bevestigd door de nieuwste cijfers van de politie, waaruit blijkt dat het aantal opgepakte ‘transmigranten’ in nauwelijks twee jaar tijd meer dan verdubbeld is: van 3.916 in 2015 naar 9.347 vorig jaar.

Deze escalatie hoeft niet te verbazen. Zo bleek uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en staatssecretaris Theo Francken op een vraag van het Vlaams Belang dat slechts 1,8 procent van de 3.228 ‘transmigranten’ die tussen april en september 2016 in West-Vlaanderen werden opgepakt, daadwerkelijk werd gerepatrieerd.

De bewaking van de snelwegparkings die de regering met veel tromgeroffel aankondigt, komt dan ook niet alleen te laat, maar stelt vooral ook te weinig voor. Het effect van dit soort maatregelen is immers marginaal, zolang een uitwijzingsbevel niet wordt gevolgd door een repatriëring. Bovendien krijgen (potentiële)‘transmigranten’ op die manier de boodschap dat België ‘the place to be’ is voor hun illegale doorreis naar Groot-Brittannië, wat voor een nieuw aanzuigeffect zorgt.

Als deze regering de problematiek van de ‘transmigratie’ echt wil aanpakken, zal ze de middelen voor de gedwongen terugkeer van illegalen drastisch moeten optrekken. In dat kader pleit het Vlaams Belang bovendien voor de oprichting van een gesloten terugkeercentrum voor ‘transmigranten’, waarvan een ontradend effect zal uitgaan.

Het Vlaams Belang herinnert er tenslotte aan dat zeer binnenkort de nieuwe ferrylijn tussen Oostende en Ramsgate in gebruik wordt genomen. Men hoeft geen helderziende te zijn om te weten dat heel wat illegalen hierin een extra mogelijkheid zullen zien om de oversteek naar Groot-Brittannië te wagen. Meer controles, meer middelen voor gedwongen terugkeer en de oprichting van een gesloten centrum voor ‘transmigranten’ zijn dan ook een dringende en dwingende noodzaak.

Barbara Pas
Fractievoorzitter in de Kamer

 

4 gedachten over “Gesloten centrum voor ‘transmigranten’?

  1. Tijdens mijn studies leerde ik over de transformator , transport en trans-isomeer. Nu is echter alles “trans” geworden: transgender, transmigrant, transeuropees, … en wellicht ook transpolitiekers, d.w.z. politiekers (behorende tot de erkende democratische partijen) die zich dank zij de politiek op allerlei slinkse manieren weten verrijken

    • En wij denken dan aan de ‘transen’ bovenaan de toren (ergens in een Vlaams strijdlied).

    • …alles is trans geworden: je hebt ook nog transpensioen, trans-weduwe uitkering, transkindergelden en transziekte uitkeringen. Trans is de toekomst.

Reacties zijn gesloten.