Eisenpakket

Turkse gemeenschap eist eigen ministerie in Duitsland

11 ‘Turkse’ volksvertegenwoordigers veroverden een zitje in het Duitse federale parlement.  Zelfs de CDU-fractie heeft met Cemile Giousouf haar eerste Duits-Turkse parlementair.  Terwijl de personeelscarroussel lustig rondjes draait, zit de Turkse gemeenschap niet stil.  De interesses van ‘hun mensen’ moeten verdedigd en geöptimaliseerd worden.

Ze eisen… Zo kennen we ze, ze eisen… Turken, Marokkanen, kortom verrijkers uit de Prachtlanden, hebben een gemeenschappelijk mantra: ‘eisen‘.
Ze eisen structurele veranderingen voor meer deelname en participatie.  Met een speciale wet en een nieuw ministerie, een ‘ministerie voor deelname en migratie’.

De Turkse gemeenschap ziet een probleem bij de verdeling der competenties.  Want meerdere ministeries zijn bevoegd voor verschillende bereiken.  Daarom willen ze een nieuw ministerie dat alle bevoegdheden m.b.t.  migratie en vluchtelingen (lees asielzoekers) centraliseert.  En dat ministerie zou een ondertekeningsrecht (lees vetorecht) moeten hebben bij alle wetsvoorstellen over migratiepolitiek.
En ze hebben daarbij een visie.   Namelijk dat de duo-nationaliteit een belangrijk punt op de agenda bij de coalitiegesprekken moet zijn.  En – in verband hiermee – de afschaffing van de verplichte nationaliteitskeuze.  Volgens de Turkse gemeenschap zou hiervoor een meerderheid in het federale parlement te vinden zijn.  De CDU/CSU hield / houdt de boot tot nu toe af.

Volgens een onderzoek is de modale Turkse Duitser / Duitse Turk niet hiermee bezig.  Wat hem interesseert is hoeveel belasting hij moet betalen en welke sociale uitkeringen hij kan ontvangen.

Laten we niet vergeten dat Erdogan bij een bezoek aan Duitsland ‘assimilatie een misdaad tegen de menselijkheid’ noemde.

FT
Bron:Deutsch-Türkische Nachrichten