Pedagogische pareltjes

Een greep uit niet-confessionele zedenleer 6de leerjaar lager onderwijs – een school ergens in de Antwerpse Kempen

Evaluatieblad derde trimester, beoordelingen in te vullen door leerling en leerkracht, van te weinig, gaat wel, tot zeer goed

Thema: Gender in de blender

  • Ik kan stereotype denkbeelden kritisch benaderen en beseffen dat er geen ‘juiste manier’ is om een jongen of een meisje te zijn
  • Ik kan in eigen woorden de termen ‘gender’, ‘sekse’, ‘genderidentiteit’, ‘genderexpressie’ en ‘transgender’ uitleggen.
  • Ik ben bereid om mezelf en anderen de kans te geven om een fijne zoektocht naar zichzelf te beleven en er op een respectvolle manier mee om te gaan.

De kinderen uit verre landen, die hier aangespoeld werden, missen deze pareltjes pedagogie. Zij volgen uiteraard geen zedenleer maar de oud-vertrouwde godsdienst uit hun herkomstland. Zij kunnen bijgevolg geen “fijne zoektocht” ondernemen naar wat de westerse maatschappij hen zoal als geslachtencocktail te bieden heeft.