‘s Werelds politie-agent moet nieuwe taken vervullen

De VSA moeten zich terug trekken uit Syrië…Onderstaand pleidooi voor een terugtrekking werd gehouden door Republikeinse verkozene voor Florida, mevrouw Anna Paulina Luna; zij stelt dat de VSA eigenlijk, feitelijk, niets te maken hebben in Syrië en dat ze er bovendien niet welkom zijn. Tja. Met dat laatste argument heeft ze niet bepaald overdreven: integendeel. De VSA-militairen bevinden zich illegaal op Syrisch grondgebied.

Wie dacht dat de aardbeving de VSA tot een vreedzamer inzicht zouden kunnen gebracht hebben, dat de VSA-strijdkrachten in Syrië eindelijk naar huis zouden geroepen worden, moet nog eens luisteren wat deze mevrouw Luna dan wel voor hen in petto heeft. Zij vindt dat alle VSA strijdkrachten zich gebundeld moeten voorbereiden op een oorlog met China. Tja. Zou mevrouw Luna nog nooit over de “interventies” van de VSA in bv. Korea en Vietnam gehoord hebben? En hoe die afliepen?

Of, zo zet ze haar politieke analyse voort, bij gebreke aan een échte oorlog met China, zouden de VSA strijdkrachten beter ingezet kunnen worden in Zuid-Amerika waar ze sterkere – én nuttige – allianties, die écht met hen samen werken, kunnen vormen. Immers, daar zitten de Chinezen de kaas tussen de VSA-boterham weg te eten.

Haar relaas werd bevestigd door generaal Laura Richardson, aan het hoofd van de US Southern Command (SouthCom), die stelt dat China als een roofdier de grondstoffen uit Latijns-Amerika weghaalt en er havens bouwt.

Natuurlijk wordt er geen melding gemaakt van SouthCom en zijn “theaterarchitectuur” in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, of zijn lange geschiedenis van militaire interventie, gesponsorde staatsgrepen, het trainen van doodseskaders, het illegaal financieren van moorddadige proxy-misdadigers (de “Contra’s”) en het ondersteunen van wrede dictators (bijvoorbeeld Augusto Pinochet, Anastasio Somoza, generaal Castelo Branco, Jorge Ubico, generaal Manuel Noriega, Jorge Rafael Videla).

Het begon met James Monroe en zijn minister van Buitenlandse Zaken John Quincy Adams en werd later gecodificeerd (door partijdige Democraten) als “Manifest Destiny”, een imperialistisch en expansionistisch beleid dat zogenaamd is begiftigd door USG “voorzienigheid” (of “goddelijkheid”).

China heeft geen militaire bases in Latijns-Amerika gevestigd.

Aan de andere kant… zijn er nogal wat VSA en NAVO-bases verspreid over heel Zuid-Amerika. Meer info uit het jaar 2017; er kunnen intussen enkele bijgekomen zijn: Más tropas de EEUU en Latinoamérica: Señales de una invasión anunciada (+ Infografía)

China heeft één militaire basis buiten zijn grenzen, in Djibouti, in de Hoorn van Afrika.

“Er moet een rol zijn voor China als een economische wereldmacht, maar ze moeten zich houden aan wereldwijde regels”, verklaarde Adm. Craig. S. Faller, SouthCom-commandant, in 2020.

“Wereldwijde regels” … zo lang ze maar ten gunste zijn van de “exceptional” USA, die menen zich alles te mogen en kunnen veroorloven.

Global Research