Quo vadis, Syria?

Alsof de miserie nog niet groot genoeg was, heeft Israël “vermoedelijk”, zoals de media het uitdrukken, voor de zoveelste keer een raketaanval gepleegd, ditmaal op de Syrische hoofdstad Damascus. Vanzelfsprekend handelde Israël uit pro-actieve zelfverdediging en zijn de Syriërs zelf verantwoordelijk voor de uitgelokte raketaanval. Indien ze ergens anders zouden wonen, zouden ze nu niet dood zijn. Mocht u dit ontgaan zijn, dan weet u meteen dat de “internationale gemeenschap” slechts selectief “meeleeft” met zwaar getroffen landen. Het is wel bijzonder cynisch dat Israël na de aardbeving beweerde hulp aangeboden te hebben aan de Syrische regering, maar dat deze geweigerd werd. “Hulp”…..of eerder… Help!

De VN humanitaire hulp-coördinator, Mike Robson, is bezorgd om de recente Israëlische agressie op Syrische grondgebied; hij vindt burgerdoelwitten onaanvaardbaar. Bij de b.g. Israëlische aanval werden een wijk met burgerwoningen, een cultureel centrum, het Technisch Instituut voor Antiek & musea en een Technisch instituut voor toegepaste kunsten geraakt. Robson appelleerde aan de goede wil van alle landen om op te houden met de aanvallen en de burgers van Syrië te beschermen.

De woordvoerder voor het Chinese buitenminsterie, Wang Wenbin, deed een oproep aan de VSA om onmiddellijk alle illegale unilaterale sancties tegen Syrië op te heffen en de Amerikaanse “geopolitieke berekeningen” opzij te schuiven. Slechts nadat heel de wereld al dagen lang hulp geboden had, de VN een oproep gedaan had, kondigden de VSA aarzelend een tijdelijke verlichting van de sancties aan. Geir Pedersen, de VN speciale afgevaardigde voor Syrië, stelde in Genève dat de nood even groot is in regeringsgebied als in de terroristenregio Idlib. De Syrische regering is niet onder de indruk van de “toegeving” die de VSA deden. “Misleidend,” is de conclusie, “de werkelijkheid geeft het tegenovergestelde weer.”

Inderdaad, hoe kunnen we anders de 15 miljoen dollar gift der VSA aan de zgn. “vrije pers” in Syrië duiden?

Intussen wordt verwacht dat de oogst van tarwe en gerst ook dit jaar minder groot zal zijn; reden: kleinere beplante oppervlaktes, minder bevloeiingswater (dammen in Turkije beperken het debiet van de stroom), tekorten van olieproducten en meststoffen.

De EUropese Raad zou naar verluidt de sancties “aangepast” hebben voor een termijn van 6 maanden. (23.2.23 19.u)

Misschien – hopelijk – is er dan toch een klein lichtpuntje na de catastrofale aardbeving: de (buur)landen schijnen bereid te zijn Syrië terug op te nemen in de Arabische familie.

Ahmed Aboul Gheit, secretaris-generaal van de Arabische Liga doet een goed woordje voor Syrië, dat in 2011 uit de Arabische Liga gegooid werd, en wil dat de politisering van de hulp aan Syrië ophoudt.

“Hulp verstrekken moet los staan van eender welke politieke koers in Syrië. De nadruk moet liggen op hulpverlening…”

Een belangrijk teken van verzoening kwam van Saoedi-Arabië, nadat b.g. Ahmed Aboul Gheit stelde: “

“De ontwikkelingen in Syrië hebben een Arabische pioniersrol nodig. Flexibiliteit door alle partijen is nodig wil men het economische verval en politieke blokkering doen stoppen. Syrië moet terug kunnen handelen in ‘s lands natuurlijke Arabische biotoop.”

De volgende Arabische Liga-conferentie zal plaats vinden in Saoedi-Arabië; men hoopt dat Syrië dan terug zal opgenomen worden in de schoot van de grote Arabische familie. Op 16 januari besliste het Syrische buitenministerie de import vanuit Saoedi-Arabië terug toe te laten met de aanvoer van 10.000 ton witte suiker.

Saoedi-Arabië zag de VSA-steun aan de Koerdische YPG met lede ogen evolueren waardoor Syrisch-Arabische stammen verdreven werden uit hun huizen, boerderijen en bedrijven. En de Koerden uit Noord-Syrië werden op hun beurt verdreven door de Turkse troepen en hun beschermelingen, het verzamelde amalgaam terroristen. Komen we nog op terug.

De aardbeving deed niet alleen de huizen beven maar ook de diplomatieke stilstand tussen verschillende Arabische landen en Syrië. Syrisch president Bashar Al-Assad ging voorwaar op visite in Oman – voor het eerst sinds meer dan tien jaar. Jordanië en Saoedi-Arabië hadden voorafgaand al voor dialoog gepleit.

Uit Bahrein kwam de secretaris-generaal van de Kon. Bahrein Stichting voor humanitaire hulp op bezoek. Gespreksthema: een betere samenwerking voor medische en andere hulp aan de getroffen bevolking. Syrisch gezondheidsminister Ghabbash stelde dat “Syrië en Bahrein echte broederbanden hebben.” Uit Bahrein zou een groep artsen komen die met de Syrische medische hulpverleners zullen samenwerken. In afwachting werd een vliegtuig met 38 ton medisch hulpmateriaal gestuurd. (…)

Gisteren kwam de Armeense buitenminister, Ararat Mirzoyan, met een delegatie aan op de luchthaven van Damascus met hulpgoederen voor de getroffen bevolking.

Irak blijft hulp aanvoeren. Als we de geautomatiseerde vertaling Arabisch-Nederlands correct interpreteren dan heeft Irak meer dan 10.000 ton voeding en hulpmateriaal voorzien (of geleverd – is niet helemaal duidelijk) en bijna 4 miljoen liter brandstof en heeft de toelating gekregen voor 385 grote vrachtwagens met elk 30 ton hulpmateriaal.

De Syrische Rode Halve Maan (SARC) kreeg eindelijk hulpgoederen in containers van Italië en de EU “voor alle Syriërs”. Echter… de terroristen weigerden toegang te verlenen.

SARC tekende donderdag een samenwerkingsverdrag met het Italiaanse AICS (Italian Agency for the Development of Cooperation) onder het goedkeurend oog van de diplomatieke zaakgelastigde van de Italiaanse ambassade in Syrië, dhr. Massimiliano Dantono. Doel: medische en humanitaire hulp aan de getroffen bevolking. Bedrag: 1 miljoen euro. Moge het goede voorbeeld gevolgd worden door andere EU-lidstaten. (…)

Het Nationaal Aardbevingscentrum liet donderdag weten dat hun opmetingsstations 68 naschokken registreerden met een kracht niet sterker dan 4 op de Richter-schaal. M.n. 47 in Liwa Iskenderun, tussen 1.7 and 3.7 magnitude, 3 ten westen van Beiroet, tussen 4, 2.1 en 2.4 magnitude, 4 op de Syrisch-Turkse grens, tussen 2.3, 2.9 en 14 lichte schokken op Turks grondgebied. Woensdag werd een schok van 4.2 geregistreerd in de bezette Palestijnse gebieden.

Tot slot komen we bij de volgende protagonist in Syrië: Turkije.

De aardbeving heeft de geplande toenaderingspogingen tussen Turkije en Syrië even op de achtergrond doen belanden. Uitstel is geen afstel, bevestigde Mikhail Bogdanov, de Russische speciale afgevaardigde voor het M.O.. In december hebben de resp. defensieministers en veiligheidsbazen elkaar ontmoet in Moskou. Iran zou er ook bij betrokken worden, wat door alle partijen goedgekeurd werd. Rusland wil dat de situatie gestabiliseerd wordt. Het werk op de achtergrond houdt in dat er voorwaarden vastgelegd worden voor toekomstige toenaderingssamenkomsten. Turkije heeft zoals bekend alle banden met de Syrische regering afgebroken na het begin van de oorlog in Syrië, bezet de noordelijke regio, heeft daar de Koerden verdreven en speelt de rol van Peetvader in Idlib.

Bogdanov twijfelt er niet aan dat de Turkse militaire aanwezigheid op het Syrische grondgebied “tijdelijk” is. Turkije heeft herhaaldelijk de eenheid en soevereiniteit van Syrië bevestigd. De Syrische en Turkse buitenministers hadden eigenlijk afgesproken in februari. Maar toen kwam de aardbeving. Met zo’n 50.000 doden.

Dat Iran mee aan tafel mag zitten klinkt logisch: voor Syrië een betrouwbare bondgenoot en het land onderhoudt tevens sterke relaties met Turkije.

Afsluitend deze videogetuigenissen en nogmaals een oproep voor steun. We weten het, u wordt murw geslagen met oproepen voor financiële steun aan Oekraïne, en nu ook via diverse internationale organisaties en binnenlandse komedianten aan Turkije en Syrië. We zeggen niet dat ze daar geen hulp nodig hebben. Weet echter dat het zeer twijfelachtig is dat het poco westen de door de sancties gewurgde bevolking in het Syrische regeringsgebied iets van de verzamelde giften zal toestoppen. Bijgevolg herhalen we vandaag:

Pater Daniël (klooster Mar Yakub, Qâra), momenteel voor een tweetal weken in de abdij van Postel, : deed ook een oproep voor wie vanuit België wil steunen : IBAN BE32 0682 0832 4402 / BIC: GKCC BEBB (op zijn burgerlijke naam en adres: Herman Maes, Abdijlaan 16, 2400 Mol-Postel)