Cyclus

STANDVASTIG TEGEN DE VERDRUKKING

Ontdaan van alle franjes; naar de kern toegespitst, is de Vlaamse Beweging eigenlijk een strijd tegen de terreur (die ons het hart doorwondt) en voor de grootst mogelijke vrijheid.  Niet te verwisselen met het libertaire waarbij alles mag, alles kan.   Ik ben echt geen zwartkijker, laat staan een pessimist.   De plots uitbundige versoepelingen, het toestaan door hunne Hoogheden (aka Mark Van Ranst) van nieuwe (normale) vrijheden, betekent niet dat hun programma stopgezet is, nl.de uitrol van de Nieuwe Wereld Orde.  We zullen dus met nog meer geluid de stopzetting van alle maatregelen moeten eisen!

Ter herinnering breng ik nog eens een aantal uiteindelijke doelstellingen, achter de uitrol van de corona-angst-pandemie :

 • Een verzwakking van nationale staten
 • Een afbreuk van het traditionele rechtsbeginsel (bvb.  Romeinse recht), vervangen door gepolitiseerd recht
 • Een omvattende controle over media, culturele en politieke groepsvorming
 • Een bewaking van de bevolking op het vlak van internetgebruik
 • Het installeren van een “cultus van gehoorzaamheid”, verwezenlijkt door het periodiek toedienen van (waardeloze) vaccins en absurde vrijheidsbeperkingen.

Heel het scenario van de corona-politiek van de regeringen en het antwoord daarop van de bewust geworden burgers wordt door de top-Illuminati opgevat als een kat-en-muis-spelletje.  Zij zijn zo verdorven dat zelfs Satan beschaamd zou zijn voor hen.  Ter verduidelijking : ik denk niet dat bv. onze binnenlandse en vele buitenlandse protestbewegingen getriggerd worden door deze Illuminati.   Maar het spel van provocaties tijdens betogingen (bvb. de laatste Brusselse), de onderscheiden regels in de landen (quasi volledige vrijheid in het V.K. versus vaccinverplichting in Oostenrijk) duiden erop dat de WHO/WEF spelletjes speelt.  Klaus Schwab heeft trouwens al voor “corona” toegegeven dat ze controle uitoefenen over de meeste regeringen in de wereld.  Dit heeft de fractie van Forum voor Democratie, aan de hand van documenten, trouwens in NL op tafel gebracht.

Met alle goede bedoelingen van deze betogingen: waarom zeggen organisatoren vooraf dat ze niet tegen een aantal maatregelen zijn?  Er is ronduit ingevoerde dwang die zonder compromissen van tafel moet, zoals het CSTicket, de mondmaskers en de dwangbesluiten tegen de middenstand.  Indien men dit tot onderwerp van geven/nemen maakt, dan zullen een aantal dwangprocedures niet meer verdwijnen.   M.i. zouden de betogingen, dan ook niet in de eerste plaats tegen een aantal afgekondigde besluiten moeten gaan; maar ronduit en rechtstreeks voor de afzetting van de regeringen en zgn. specialisten die eenzijdig alles opleggen.

Speciale aandacht verdient de verlenging van het “Covid Safe Ticket” op 26.1.22.  De indieners waren Katrien Schryvers (CD&V), Freya Saeys (Open VLD) en Lorin Parys (N-VA)!!  In het Pallieterke van 27.1 bleek nochtans dat Vlaams Belang tegen dit ticket is en dat Peter De Roover zegt : “Over het Covid Ticket, want de safe is eruit gehaald, is ons standpunt ook duidelijk.  Wij geloven niet in de effectiviteit van die maatregel”…….”Want het gaat hier over een vrijheidsbelemmering”.   Kunt u nog volgen lezer?  Lorin Parys doet het omgekeerde wat Peter De Roover zegt.  Het oordeel over N-VA is ronduit vernietigend : men kan hen toch enkel nog beschouwen als “gecontroleerde oppositie”.  Dat ziet men ook aan de strenge corona maatregelen, ook in het verleden, in een aantal N-VA bestuurde gemeenten!

Retrospectief kan men zeggen dat de voorbereiding tot dit “Endspiel” reeds lang geleden voorbereid werd.  De geheime organisaties, met hun “eerbiedwaardige elite”, hebben het vuile werk als “Gojim”-leden gedaan, door de systematische afbouw van de oorspronkelijke waarden van Europa.  Ze hebben de media, het onderwijs en zelfs de “Kerken” ingepalmd om de volkse idealen van familie-verbanden, bescherming van de jeugd en besef van de burgerlijke vrijheden te vernietigen.  Enkele symbolische voorbeelden van de ondergang van Europa: in 2019 werd middels een spectaculaire kraak in het museum “das Grüne Gewölbe” in Dresden de mooiste diamanten sieraden uit de Duitse geschiedenis gestolen (waarden plusminus 115 miljoen euro).  Na hardnekkig onderzoek werden een viertal daders gepakt , afkomstig uit het milieu van de Arabisch-Europese clans in Berlijn.  De gestolen schat is spoorloos, zoals ook uit een vorige kraak van onschatbare munten.  Nu is het proces : de beschuldigden beschikken over de beste advocaten van Duitsland.  Hier gaat het niet om de intrinsieke waarde van deze schat van keurvorst August von Sachsen, maar om de opgestoken middelvinger van de talrijke clans die in de Duitse steden heer en meester zijn.  Identiek hier voor het niet kunnen uitzetten van de haatprediker uit Maaseik.  Europa op zijn knieën voor het uitschot van de wereld, dat hier “pünktlich” door de neo-liberale orde is binnengehaald.

Intussen worden hernieuwd een aantal gebruiken uit de volkscultuur en de Vlaamse Beweging afgeschaft.  Als voorbeeld gelden de vele carnaval-vieringen, maar ook het Zangfeest dat in maart moest doorgaan.  In het perspectief van het vroegere Europa zouden de christelijke kerken één van de voornaamste verzetshaarden tegen het verbieden van de vrijheid zijn geweest!  De acties bij “de slag van Lepanto” en “”het beleg van Wenen door de Osmanen” toont de kracht van geestelijke sterkte!  Vergeet niet dat het wereldrijk Rome destijds overgenomen werd door een sekte uit Palestina, die dan nog vreedzaamheid predikte.  Onze plicht is dan ook een geestelijk verweer op te bouwen en de progressieve staatskerken de wacht aan te zeggen!

Om te eindigen een gedachte van de onschatbare Karel van Wolferen:  “de betogingen zijn  wellicht niet het plan dat het meeste indruk maakt op de WEF-heersers.  Maar letterlijk iedereen moet zo veel mogelijk niet participeren in de maatregelen die men voor ons in petto heeft.”

Jos Wouters, Boom, 29.1.2022

PS :  Hierbij wil ik me verontschuldigen t.o.v. “Katholiek Forum” van de beschuldiging van censuur.  Mijn reactie op een artikel van een gevaccineerd lid werd veel later geplaatst, zodat ik voorbarige conclusies trok.

1 gedachte op “Cyclus

 1. Mr Wouters,
  U trekt opnieuw de aandacht in uw Cyclus op tal van problemen waar we mee geconfronteerd worden. Enkele toelichtingen, ook op andere recente publicaties bij Golfbrekers, voor een beter overzicht.

  Het verzet : Het is goed dat er betoogd wordt, maar dan dienen er wel klare en duidelijke doelstellingen geformuleerd te worden over de verborgen agenda’s achter de Covid 19(84) samenzwering en over de verraders. Het louter liggen zeuren dat men het beu is, brengt geen aarde aan de dijk. Kan dat in een Belgicistische betoging, wetende dat achter deze Covid 19(84) een verdoken terreur schuil gaat tegen Vlaanderen ?

  Met betrekking tot het CST werd dit reeds gedaan bij Golfbrekers :
  https://www.golfbrekers.be/het-cst-een-vlag-die-een-andere-lading-dekt/comment-page-1/#comment-45343

  Het zou natuurlijk nog beter zijn actie te voeren voor de gebouwen van de 2 Olifanten in de kamer en van hun aanhangers, zodat deze ook duidelijk in beeld komen.

  Bovendien kan de Covid 19(84) terreur niet los gezien worden van het Coudenhove Kalergi plan en Agenda 21 -30. Deze 3 wapens, met dan enkele onderdelen, vormen één geheel, dat wordt ingezet door de 2 Olifanten in de kamer.

  Agenda 21 – 30 is nu brandend actueel met de uitstap uit de kernenergie en de onbetaalbare energie prijzen. De zo pas getroffen maatregelen dienaangaande door Vivaldi stellen niets voor. Zie recente tekst bij Golfbrekers.
  Trouwens is het geen tijd om opnieuw te gaan kijken naar wat er in de ondergrond zit in Vlaanderen, ook al werden de rechten daarop verkocht door de Belgische bezetter in 1944 aan de Britten.
  Dit alles is geen toeval en kadert in de oorlog tegen onze westerse maatschappij om de industrie te ontmantelen, de energievoorziening te saboteren en ook de voedselproductie af te bouwen. Dit heeft dan ook niets te zien met het klimaat en de CO 2 uitstoot, maar wel met de ombouw tot een communistische NWO.

  De Groenen als crypto communisten spelen hierbij een doorslaggevende rol.

  Hierbij speelt er zich dan nog een financiële oorlogsvoering af, via nul renten, een torenhoge inflatie, exploderende schuldbergen veroorzaakt door het maken van geld van gebakken lucht, stijgende belastingen, wegsmeltende spaargelden, oplopende begrotingstekorten enz… Dit laatste is nu ook een probleem waarmee Vlaanderen te kampen heeft, mede dankzij de Covid 19(84) en stijgende transferten. Zie recente tekst bij Golfbrekers.

  Dit alles moet dan leiden tot een maatschappij zoals reeds voorzien werd in de uitspraak van Schwab over de toestand in 2030 :
  “You Will Own Nothing & Be Happy” – Davos 2022 The Great Reset.

  Via de Covid 19(84) terreur moet dan ook de volledige middenklasse weggeveegd worden. Een noodzaak voor een communistisch systeem.
  Het is dan steeds van belang het totale beeld voor ogen te houden en niet in het spel te treden van de vijanden door zich toe te spitsen op kleine onderdelen ervan. En de aanval is de beste verdediging. En het is veiliger gevreesd dan geliefd te zijn dixit Machiavelli.

  Uiteindelijk komen we bij de grond van het probleem : de Belgische bezetting van Vlaanderen sinds 1830.

  Het verzet dient dan ook in de eerste plaats gericht te zijn tegen de Belgische bezetter van Vlaanderen, tegen de logemaffia’s, tegen de PS maffia, tegen Vivaldi, een communistische logemaffia bende, tegen de samenzweerders en verraders, die al jaren actief zijn, en na een lange mars door de instellingen quasi het volledige staatsbestel in handen hebben samen met de MSM en de pseudo – intellectuele middens. Kortom tegen een gigantische rot corrupt systeem !!

  We worden in Vlaanderen op alle fronten tegelijkertijd aangevallen. En het gevaarlijkst zijn de collaborateurs, waar de Vlaamse regering vol van zit.
  Het dient dan ook tot niets één klein onderdeel van de ingezette wapens aan te pakken.
  Het zijn vooral de verborgen agenda’s die op tafel dienen gegooid te worden.. en die schuil gaan achter tal van maatregelen en gebeurtenissen. De maskers moeten ook afgerukt worden.

  Dit geldt ook voor de terreur uitgeoefend door dit rot corrupt regime, via o.a. Antifa, een communistische terreur bende, en waarvan Mateke Rousseau lid is of was.
  Idem voor Frank, Trotskist, adept van een massamoordenaar met een Cambridge verleden, met de 5 van Cambridge gekend voor hoogverraad,
  Idem voor Alexander Eveline De Croo, openlijke adept van het WEF van Schwab die openlijk zegt dat hij tal van regeringen in zijn zak heeft, met het oog op de Great Reset. Een grondige analyse is er in de volgende bron i:
  https://www.wanttoknow.nl/politiek/the-great-reset-alles-gaat-overhoop-ook-jouw-wereld/comment-page-1/#comment-625271
  Idem voor Verlinden waarachter er via haar vroeger advocaten kantoor en ex-confrater (=man van Kamela Harris) sporen lopen naar de Deep State .

  Er is het geheime pact van 2005 tussen de UNO en ruim 190 landen om dit Covid 19 experiment uit te voeren. Kwam reeds vroeger aanbod bij Golfbrekers. En niemand stelt hierover vragen.
  En het belangrijkste is dan nog de rol van de logemaffia’s, een internationale criminele organisatie, waar het bloed bij manier van spreken met beken vanonder de voordeur in de tempels stroomt !!

  Wanneer gaat het V.B. dit aanpakken ? Idem voor alle zo gezegde rechtse partijen. Zeuren en zagen en aanmodderen in de kantlijn zijn nutteloos.
  De enige partij die momenteel poogt door te dringen tot de kern van de samenzwering is het FdD in Nederland, nadat Baudet er een deel mollen had uitgeschopt. Vooral Gideon speelt een gedurfde rol, hopelijk verongelukt hij niet te snel.

  Zolang dat men geen juiste en volledige diagnose durft te stellen, van de NWO kanker met de 2 Olifanten in de kamer, zal er niets veranderen. Men dient dan ook een duidelijke taal te spreken, desnoods ruw en ongezouten. Men dient dan ook al te beginnen met de “mollen” er uit te schoppen. Zoals U ook stelt, is de infiltratie en sabotage al jaren bezig.. en men onderschat in rechtse en Vlaamsgezinde kringen nog steeds het gevaar van dit rot corrupte regime.

  Een Vivaldi terreurregime dat men elke dag dient te bestormen met al hun beerput dossiers, uit het heden en verleden, en er is genoeg str.. in de Vivaldi beerput, er is dus geen risico dat men zonder zal vallen.
  Het doel heiligt dan ook de middelen, want het gaat hier immers om de keuze tussen het overleven of de ondergang, of het leven of de dood. En als er geen verzet komt die naam waardig, dan kunnen we in 2030 vergeten.
  P.S. de Juwelenroof in Dresden : Mr Wouters poog een onderscheid te maken tussen opdrachtgevers en uitvoerders, en denk aan een land met een organisatie waarvan de 1ste letter begint met een “M”.

Reacties zijn gesloten.