Cijferdans

CijferdansCijferdans

De Gemeenschappen hebben schulden bij de RSZ.   44,6 miljoen euro, waarvan 40,89 euro door de Franse (!) Waalse Gemeenschap.

Verder gaat alles goed.  Vlaanderen betaalt. En hoe komen we dit te weten?  Dankzij Barbara Pas.

 

 

Fabeltjes uit het land van de profeet

Deze video doet ons bloed stollen.  Mohammed is een bastaard.  Wij beweren dat niet zomaar, het staat vast in de geschriften.  In de islamitische geschriften.  Mohammed werd geboren nadat zijn vader, Abd Allah,  al vier jaar naar het rijk der 72 maagden vertrokken was.  En zijn moeder was – laten we mild zijn – toen al een fan van de ‘kracht van de verandering’, want Mo’s zusters en broers hadden verschillende vaders.

Wij herhalen: wij beweren dat niet zomaar.

Je zou je nu kunnen afvragen hoe het mogelijk is dat een kind pas vier jaar na de dood van zijn verwekker geboren wordt.  Zelfs een ezelsdracht duurt niet zo lang.  Het antwoord is simpel: Abd Allah werd zijn vader genoemd, maar was het niet.  Wie was het dan wel?   Abd Allah, de gedoodverfde vader,  trouwde met Amnah en Mo’s opa trouwde met Halah op krek dezelfde dag. Amnah werd onmiddellijk na de trouwpartij zwanger en haar echtgenoot, Abd Allah, stierf terwijl zij zwanger was.  Mo’s opa kreeg een zoon, Hamzah,  met zijn vrouw Halah.  Deze laatste was vier jaar ouder dan Mo, ook al stierf Abd Allah, de zgn. papa, terwijl hij slechts een paar maanden met Mo’s mama getrouwd was.

Dus Mo moet ofwel vier jaar in de buik van Mo’s mama gezeten hebben of Mo’s papa was niet zijn vader.

En hoe weten we nu dat Mo’s oom, Hamzah, vier jaar ouder was dan Mo?  Door de overlijdensdata van Hamzah en Mo.  Islamitische geleerden ‘weten’ dat Mo acht jaar na zijn oom overleed op de gezegende leeftijd van 63.  Als ze in hetzelfde jaar geboren zouden geweest zijn, dan zou Hamzah met 55 naar Allahs jachtvelden vertrokken zijn.  Maar, wacht even, islamitische geleerden ‘weten’ ook dat Hamzah overleed in het derde jaar van de immigratie, en dan was hij 59.

De rest van het verhaal kan u op de video volgen.  Ondertiteling en geautomatiseerde vertaling is voorzien onderaan.  Al wordt u daardoor ook niet wijzer.   Zoiets als het geslacht der engelen.

 

 

 

 

Comical Bill: back in action

Bill Clinton wil zijn eega en zichzelf nogmaals vier jaar (of meer) toegang tot het Witte Huis verschaffen.  En daarvoor is een ‘little white lie’ – heeft niets met rassendiscriminatie te maken…) perfect toelaatbaar, nietwaar?  Het leidt sindsdien een eigen leven, het wordt geparafraseerd, slechts kinderen die nog niet puberen kennen zijn  ‘I did not have sexual relations with that woman’ niet

Die historische uitspraak wordt sinds gisteren gevolgd door een volgende die de geschiedenis zal ingaan “Drop her in any trouble spot and come back in a month and it will get better”  (Zet haar ergens af in de rimboe waar er onoplosbare miserie heerst, ga na een maand eens kijken en je zal zien wat zien hoe ze er als een Superwoman orde op zaken gebracht heeft.) Komaan, zeg!

Dat leugentje om bestwil over zijn ‘beoordelingsfout’ – naar verluidt telt telefoon- of orale seks niet mee bij echtelijke ontrouw – kunnen we hem nog vergeven, maar zijn lieftallige echtgenote bionische krachten toeschrijven is er vér over!

 

 

 

 

Wanneer in elke EU-lidstaat?

In 't verzet 3 luie stoel STOP3AAls we van iets zeker zijn, is het wel dat het land b als laatste zich zal verzetten tegen de islamisering.  Met een koning die een ‘enemy within’ wil bekampen, een begripvolle regering, een ‘hou-me-tegen’-importsecretaris, een Ganzendonckende De Wever en met aan-de-voet media moeten we niet verwachten dat een volksopstand iets voor de nabije toekomst is. 

In de voormalige Oostblok-landen gaat echter de zon op.  Daar schuwen ze zich niet voor een duidelijke mening, die ze ook in daden (willen) omzetten.

In Polen, in Tsjechië groeit het verzet tegen de EU.  Of het nu gaat om inmenging van binnenlandse politiek, over hùn grondwet, over voorgeschreven vervreemding.  Ze pikken het niet langer.

Na Polen is nu ook in Tsjechië een para militaire organisatie actief.  Ze noemen het een burgerweer.  Ze zijn ex-soldaten.  Reservisten.  Ze willen hun vaderland verdedigen tegen de NAVO, tegen de EU, vooral tegen migranten.  Maar ze willen hun militie ook open zetten voor burgers.  Oprichter Marek Obrtel maakt duidelijk: “wij noemen ons klaar en duidelijk nationale Heimwehr (Vert.: verdediging van ons huis, ons vaderland), met vele opgaven.  Eén ervan is de bewapende verdediging van het Tsjechische grondgebied, de kern van onze bezigheden.”

En hij bedoelt vooral tegen vluchtelingen.  Hij – en zijn organisatie – vinden dat als de regering tekortschiet, de burgers het recht hebben in te grijpen. En neemt de NAVO op de korrel die zijn land naar een oorlog met Rusland voert.  Hij ziet immers heil in een toenadering met Rusland.

Jacob Janda van de denktank ‘Europese Waarden” vindt dat het hier duidelijk om “fascisten, neonazi’s…”  gaat, eng verbonden met de partij “Nationale Democratie”.   Kortom ‘mestkevers’, van het ergste soort, al heeft hij die benaming niet in de mond genomen wegens auteursrecht in Vlaanderen.

Istanboels begraafplaats voor ‘verraders’

Niet alleen Barcelona kan bogen op een ‘Begraafplaats van de Veroordeelden’.  Ook Istanboel heeft sinds de putsch een plaats buiten de stad voorzien voor de onwaardigen, voor de zondaars, voor degenen die stierven tijdens de operettenputsch van Erdogan.

De begraafplaats draagt de officieuze naam “Begraafplaats van de Verraders”.
Ook na de dood blijft de wraak van de Verheven Leider aanwezig.

Helemaal achteraan in een hoek op een bouwplaats voor een nieuw hondenasiel in Oost-Istanboel zijn er verse graven op een nieuwe begraafplaats, exclusief voor de ‘verraders’ van 15 juli.

In totaal kwamen naar verluidt ca. 290 mensen om, daarbij 24 vermoedelijke putschisten.  De regering noemt ze ‘verraders’, een normale begrafenis onwaardig.  Daarom heeft het stadsbestuur van Istanboel een week na de zgn. putsch bekend gemaakt dat voor deze doden een speciale begraafplaats zal voorbehouden worden.  Met de innige wens dat “wie hier voorbijkomt, hen moge vervloeken en hen niet in vrede laat rusten,” gaf burgemeester Kadir Topbas nog mee aan Erdogans pers.

Erdogans democratie gaat er met de grove borstel door.   Ca. 16.000 mensen opgepakt, waaronder 10.000 met militaire achtergrond.

De Turkse overheid voor religieuze aangelegenheden heeft bevolen dat er geen begrafenisceremonie, noch een -gebed, mag uitgevoerd worden voor hen die tijdens hun betrokkenheid bij de putsch om het leven kwamen. Want “de intentie van dergelijke gebeden is de kwijtschelding van zonden voor gelovigen, maar deze personen verdienen geen kwijtscheldingshulp van gelovigen”.

Andrew Gardner, Turkije-expert bij Amnesty Int’l, spreekt van een stap die “tot een tamelijk vergiftigde en gevaarlijke sfeer” bijdraagt.  “Religieuze erediensten en een behoorlijke begrafenis ontzeggen is een feitelijke inbreuk van de mensenrechten.  Onvoorstelbaar.”

Aan de begraafplaats werd in een razend tempo gewerkt.  Binnen twee dagen werd een muur gemetseld.  Met sinds maandag een bordje “Begraafplaats van de Verraders”.   Dezelfde dag werd de eerste dode onder een stervende pijnboom in de grond gestopt, zonder gebed, zonder ceremonie.

De begraafplaats bevindt zich helemaal achteraan op de bouwplaats, niet toegankelijk voor het publiek.  Wie op het nabij gelegen provisorisch hondenasiel werkt, vindt dat zelfs honden het niet verdienen in de buurt van de verraders te moeten zijn.  Ook niet als ze dood zijn, ook niet als ze onder de aarde liggen te rotten.   “Zij zouden geen plaats naast onze honden mogen hebben.  Zij zouden nergens in Turkije mogen zijn.  Zij zouden moeten verbrand en hun asse in de oceaan geworpen worden.  Er zou nergens in dit land een spoor van hen te vinden mogen zijn.”

Als vloek kan dit tellen, want wie Turken en andere Prachtlanders kent, weet hoe zij met dieren omgaan.

Uitgegomd.  Zoals er wellicht in de gevangenis ook vermoedelijke putschisten in een vergeetput zullen belanden.

Klik hier voor video

24Min.onLine

 

Terugblik

http://www.iranreview.org/content/Documents/History-of-Polish-Iranian-Relations.htm

Immigratie is van alle tijden… Dat de poco media en EU-bonzen dit nog niet aangevoerd hebben als legitimatie voor de immigratiestroom naar de EU-landen met de beste sociale uitkeringen én om het slechte karakter van de Russische beer in het daglicht te stellen.

Ooit trokken Polen, EU-burgers, naar de Prachtlanden bezijden de Shatt al-Arab, het cultuurwalhalla van het Midden Oosten.  Weliswaar niet vrijwillig.  Daar zat de verdrijving door Stalin voor iets tussen.