Vreemd toch…

…. hoe belangrijke nieuwsinformatie op de 25ste bladzijde van een belangrijke Vlaamse krant belandt. Neem nu volgend bericht:

“Chinese provinciebesturen gaven in het eerste kwartaal vergunningen voor kolengestookte energiecentrales met een capaciteit van minstens 20,45 gigawatt. Dat is meer dan de 8,63 GW in dezelfde periode van 2022 en meer dan de vergunde capaciteit van 18,55 GW van heel 2021. Dat zegt Greenpeace, dat verder aangeeft dat het land zo zijn beloftes om de uitstoot van fossiele brandstoffen te verlagen in het gedrang brengt.

Die beloftes worden als essentieel beschouwd om de klimaatopwarming onder controle te houden. Het land is, in absolute termen en per inwoner, de grootste uitstoter van broeikasgassen als CO2. De nog hogere uitstoot die eraan zit te komen, voedt de vrees dat China terugkomt op de doelen die het zelf gesteld had: tussen 2026 en 2030 de uitstootpiek bereiken en tegen 2060 CO2-neutraal te zijn…”*

Waarom komt dergelijk zo belangrijk bericht pas op de 25ste bladzijde en niet op de eerste pagina? Toch niet om plaats te maken voor een bericht over een befaamde kok die 2 Michelinsterren verliest?

Peter Logghe

*Uit: China versnelt bouw van nieuwe kolencentrales

Nederland begint steeds meer op de DDR te lijken

Wat doet Ongehoord Nederland nu verkeerd?

De NPO gooit het op een gebrek aan samenwerking, terwijl het net andersom is: andere zenders willen niet met ON samenwerken – , het verspreiden van “onjuiste” – lees “ongewenste” informatie – , gebrek aan onafhankelijkheid en objectiviteit, het aantasten van het vertrouwen in de publieke zenders…” …

Kortom: men schiet op de boodschapper…

Ach… in het onvolprezen land b en het vazalgewest Vlaanderen bestaat er zelfs geen TV-zender die gesanctioneerd kan worden voor het verspreiden van ongeliefde waarheden… Hier wordt gewoon het cordon médiatique toegepast.

Werd Tucker Carlson opgeofferd door Fox News?

Alleszins is het een vermoeden dat meer dan waarschijnlijk is. We citeren uit Schillers drama “Die Verschwörung des Fiesco zu Genua” een zin die in de Duitstalige gebieden overbekend is en die de nagel op de kop slaat:

“Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan. Der Mohr kann gehen.”

Vrij vertaald: hij heeft zijn nut gehad… weg ermee!

Wij zijn benieuwd waar en in welke capaciteit we Tucker Carlson zullen terugzien. Niet “of” maar wel “hoe” en “wanneer” we hem zullen terugzien. In elk geval zullen we hem missen, zoals miljoenen andere kijkers en politiek geïnteresseerden.

Wordt zonder enige twijfel vervolgd. Kijk intussen even mee naar dit gesprek met Elon Musk die stelt dat A.I. volgepompt wordt met leugens.

We zijn eveneens benieuwd wanneer – niet of – de vorige Tucker Carlson uitzendingen zullen gecensureerd en/of gewist worden.

Als zelfs de PVDA moet vluchten…

“… Vrijdag j.l. werd de 12-jarige Aaron Boers in Deurne/Antwerpen in elkaar geslagen door een tiental ‘jongeren’ die het Suikerfeest aan het vieren waren. Een etnische context die door geen enkele krant wordt overgenomen, daar gaat het dus enkel over ‘jongeren’. Maar papa Steven Boers, in een vorig leven lid van de Antwerpse muziekband Katastroof en nu districtsraadslid voor de PVDA in Borgerhout, is serieus kwaad en heeft het in een tweet over ‘krapuul’... “

Uit Acta Sanctorums: Katastroof te Deurne: PVDA-gezin op de loop voor moslim-‘krapuul’

We geven het toe, we moesten toch wel even grijnzen bij de verontwaardiging geuit door een PVDA-districtsraadslid, die de ambitie had “de straat naar de raad te brengen”, over de mishandeling die zijn zoon te beurt gevallen was op een pleintje in de omvolkte Antwerpse districten. Let wel, ons leedvermaak betrof de papa, niet de zoon die aan den lijve de multiculturele verrijking mocht ondervinden. Papa Boers vroeg zich hardleers af of “de jongeren zich verveelden”. Het is wachten op de imam die zich in naam van de “gemeenschap” komt verontschuldigen…

Toch wel straf, papa Boers had naar eigen zeggen veel succes met zijn anti-oorlogslied. En hij bracht ook een cd uit “Tegen de bierkaai”, waarbij hij voor de hoes geschminkt werd alsof hij in elkaar werd geslagen.

En de media, ach, die hebben het over “zinloos geweld”: Zoon (12) van ex-lid Katastroof slachtoffer van zinloos geweld: “Is dit een nieuwe hype onder jongeren die zich vervelen?

We wensen de familie Boers veel sterkte…

VN-Mensenrechtenraad eist afschaffing éénzijdige sancties…

… iets dat op weinig aandacht in de poco media kan rekenen. Als er resoluties gestemd worden die de linkse media bevallen, dan wordt dit breed uitgesmeerd, maar als er een resolutie gestemd wordt, die niet overeenstemt met de door de VSA gedirigeerde politieke ideologie, dan is de kans op publicatie eerder klein.

Aldus geschiedde op 3 april, de dag dat in de VN-Mensenrechtenraad een resolutie voorgesteld werd “The negative impact of unilateral coercive measures on the enjoyment of human rights” (De negatieve bijwerkingen van éénzijdige dwangmaatregelen op het naleven van de mensenrechten) waarin van alle landen geëist werd “geen éénzijdige dwangmaatregelen meer op te leggen, te onderhouden, uit te voeren” daar deze “tegen het Charter van de VN en de normen en grondwetten voor vreedzame relaties tussen de staten ingaan”. De video van de stemming vindt u hier: A/HRC/52/L.18 Vote Item 3 – 55th Meeting, 52nd Regular Session Human Rights Council | UN Web TV

De VN-Mensenrechtenraad bestaat uit 47 leden. Resultaat van de stemming: 33 stemden pro, 13 tegen en 1 onthouding (Mexico). De 13 die tegen stemden waren – had u iets anders verwacht? – NAVO-lidstaten en andere satellietstaten der VSA, die wereldwijd sancties uitdelen tegen iedereen die weigert zich als een trouwe vazal aan de VSA-dominantie te onderwerpen. De 13 zijn: het land b, Duitsland, Finland, Frankrijk, Georgië, Litouwen, Luxemburg, Montenegro, Roemenië, Tsjechië, Oekraïne, G.B. en de VSA.

Volledigheidshalve, stemden voor de resolutie: Algerije, Argentinië, Bangladesh, Benin, Bolivië, Chili, China, Costa Rica, Ivoorkust, Eritrea, Gabon, Gambia, Honduras, Indië, Kameroen, Qatar, Kazachstan, Kirgisistan, Cuba, Malawi, Maleisië, Malediven, Marokko, Nepal, Pakistan, Paraguay, Senegal, Somalië, Zuid-Afrika, Soedan, Oezbekistan, VAE en Vietnam.

De resolutie vermeldt dat “men gealarmeerd is over het niet in verhouding en zonder onderscheid menselijk leed door de éénzijdige sancties en hun negatieve werking op de burgerbevolking, vooral op vrouwen en kinderen” en “op het recht op leven, het recht van iedereen van de bereikbare fysische en psychische gezondheid, medische zorg, het recht op vrijheid van honger en het recht op een passende levensstandaard, op voeding, onderwijs, werk en woning, het recht op ontwikkeling en het recht op een propere, gezonde en duurzame omgeving”. Bovendien werd vastgesteld dat sancties leiden tot “zware schendingen van mensenrechten bij de getroffen bevolkingsgroepen” vooral dan bij “oudere mensen en mensen met een handicap”.

Bovendien:

“Wij veroordelen scherp de voortdurende éénzijdige praktijk van dergelijke maatregelen door bepaalde machten als drukmiddel, incl. politieke en economische druk, tegen het in het vizier genomen land, vooral tegen de minst ontwikkelde landen en de ontwikkelingslanden met het doel deze landen te verhinderen hun recht te beslissen over een eigen politiek, economisch en sociaal systeem.”

Men hoeft niet bepaald een groot politiek licht te zijn om te begrijpen tegen wie deze resolutie zich richt. De resolutie is een muilpeer voor de VSA & de gehoorzame westerse bondgenoten, die bijgevolg ook braafjes tégen deze resolutie gestemd hebben. Sancties zijn volgens het VN-Charter slechts toegestaan als ze door de VN-Veiligheidsraad beslist werden. Alle andere zijn een inbreuk tegen het volkerenrecht, zoals we in het VN-Charter kunnen lezen.

Volgens het VN-Charter is elke poging zich met de binnenlandse zaken van een andere staat te bemoeien verboden (Art. 1). Noch individuele staten, noch groepen van staten, noch de VN zelf mogen zich in de binnenlandse aangelegenheden van een andere staat mengen. Uitzonderingen volgens art. 2, par. 7 geven aan dat de VN-Veiligheidsraad eerst een bedreiging of een vredesbreuk vaststellen. Dat is in het verleden al eens gebeurd. De VN-Veiligheidsraad heeft sancties tegen Noord-Korea uitgesproken, die door het volkerenrecht gedekt zijn. Maar dat zijn zo ongeveer de énige sancties die momenteel door het volkerenrecht gedekt zijn. Alle andere, door de VSA & bondgenoten opgelegde sancties tegen Rusland, Wit-Rusland, Venezuela, Syrië, Cuba e.a. zijn in strijd met het volkerenrecht.

De resolutie, door de VN-mensenrechtenraad met een grote meerderheid goedgekeurd, is eigenlijk niets speciaals. Hiermee werd “slechts” geëist dat het westen het volkerenrecht respecteert en juist om die reden hebben de westerse landen ook in gesloten rangorde tegen de resolutie gestemd. Ook de Braziliaanse buitenminister verklaarde op 17 april tijdens een ontmoeting met zijn Russische collega Lavrov dat “buiten het feit dat ze (de sancties) niet door de VN-Veiligheidsraad beslist werden, ze bovendien negatieve gevolgen hebben voor de economie in heel de wereld, vooral in de ontwikkelingslanden… “

Mag het dan verwonderen dat het westen bv. in Afrika snel aan invloed verliest? De westerse sancties zijn niet alleen schadelijk voor de economie van de getroffen landen, ze zijn ook dodelijk. Niet zelden worden daarbij bv. ook banken gestraft en/of staten uit het internationale betalingssysteem SWIFT geweerd. Hoe kan een land bv. medicijnen kopen als men die ten gevolge van de sancties niet mag en bijgevolg kàn betalen?

Na de aardbeving in Turkije en Syrië was het medeleven groot; tegelijkertijd werd er echter niets gedaan aan de sancties die de levering van bepaalde medicijnen, zowel door de VSA als de EU (dat trouwens ooit een Nobelprijs voor de vrede kreeg) verboden, bijgevolg onmogelijk, maakte.

Het westen zag er trouwens geen graten in honderdduizenden kinderen door sancties te doden, zoals bv. in Irak. Ter herinnering het hautaine antwoord van de daarvoor verantwoordelijke VSA buitenministerin Madeleine Albright, op de vraag of de prijs van 500.000 gedode kinderen in Irak het allemaal wel waard waren… voor een oorlog die de VSA en het V.K. begonnen omwille van massavernietigingswapens die er niet waren…

https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/home

Elon Musk laat zich niet in een hoek dringen

Sociale media en andere kanalen gonzen al dagen over dit gesprek dat een BBC-journalist had met Elon Musk of zgz. “haatboodschappen” op Twitter.

Elon Musk blijft aandringen hem enig bewijs voor te leggen… “Geef mij één voorbeeld…”

Er komt geen voorbeeld… Uiteindelijk wil de BBC-journalist zich ervan afmaken door “Laten we verder gaan. Onze tijd is beperkt…”

Mocht u ingeïnteresseerd zijn, kan u via dit bruggetje het volledige gesprek bekijken.

‘tScheldt weet meer over mevrouw Hermans

Het was ons (en U allicht) duidelijk dat ze niet omwille van haar culturele kennis de chouchou van de Brugse politieke kaste is. Zou iemand het ons kwalijk nemen dat we aan een andere exotische schoonheid moesten terug denken, die door een andere partij omarmd en de hemel in geprezen werd?

‘tScheldt legt haarfijn bloot hoe Dalilla Hermans haar job als ‘trajectcoördinator Brugge Europese Culturele hoofdstad van Europa’ verkreeg. U hoeft slechts op onderstaand bruggetje te klikken:

BREAKING: Benoeming Dalilla Hermans is niet WOKE, maar old school onder tafel ons-kent-ons aanstelling

Een kleine lichtblik in een duistere wereld

Het “Geweten” mocht weer in actie treden. Het EUropees Hof voor de Rechten der Mensachtigen heeft gevonnist dat een transman, die een kind krijgt, “moeder” mag genoemd worden.

Een transman uit het steeds gekker wordende Duitsland, die in de geboorteakte van haar kind als “vader” wou vermeld worden, werd afgewezen – waarmee trouwens vonnissen van meerdere Duitse rechtbanken bevestigd werden. Er is geen sprake van zware discriminatie, zo verklaarde het Geweten dinsdag in Straatsburg. De eiser werd geboren als zijnde een vrouwelijk specimen van de zoogdierenklasse “mens” en had een kind op de wereld gezet nadat diens identiteit als “man” reeds juridisch geboekt stond. ( Lees: vonnis ECHR 105 (2023) – 04.04.2023 )

De Duitse federale rechtbank vonniste vooraf tegen de eis van de transman met argumenten over de biologische oorsprong van de “mens”: “De moeder is de persoon waaruit het kind geboren werd. Aan het verband tussen de voortplantingsfunctie en het geslacht is niet te tornen!”

… We hebben intens medelijden met het kind dat in dit gekkenhuis moet opgroeien.

Heel geslachtsbewust Duitsland stond de laatste dagen op zijn kop nadat de “Tagesschau” in een bericht over de nieuwe invulling van kraamverlof der ouders niet over de “moeder“, maar wel over de “geboortegevende persoon” sprak om, zoals het in moderne woke-tijden hoort, transmensen niet uit te sluiten. Onmiddellijk daarop begon het debat. Markus Söder (CSU), premier van de Freistaat Bayern, had het over “woke-waanzin” bij de zender. En de voormalige federale ministerin voor het gezin, Kristina Schröder (CDU), uitte haar bezorgdheid over moeders die beroofd worden van hun geslachtelijke identiteit “vrouw”.

De “Tagesschau” heeft intussen in “achteruit” geschakeld en gebruikt weer het normale begrip “moeder”.

Alle gekheid op een stokje: zou het KMSH toestaan dat we onze teef aanbieden als dekreu?…