Tegen de seksualisering van onze kleuters

Onze redactie mocht een oproep van Tegenstroom ontvangen met daarin een verzoek van het Comité der Bezorgde Ouders. Naar verluidt zou Sensoa onze kleutertjes willen gaan “seksueel opvoeden” volgens de huidige linkse alles-moet-kunnen religie. U wordt verzocht hun enquête te willen invullen en ondertekenen.

“… Deze zeer controversiële CSE-programma’s gaan veel verder dan de traditionele seksuele voorlichting. Ze moedigen geen duurzame relaties aan. Hoe je seks beleeft en dat je die beleeft, dat is van belang. Dat kan plaatsvinden binnen een een losse relatie, een vaste relatie, een open relatie, een huwelijk. Seksualiteit is niet meer exclusief bestemd binnen een vaste relaties, maar degradeert tot een genotsproduct waar je recht op hebt. Ze schotelen jongeren praktijkgerichte seksuele voorlichting voor en diverse genderrollen voor die promiscuïteit en risicovol seksueel gedrag bevorderen. Kortom, deze programma’s dagen onze maatschappij uit om onze grenzen te verleggen. Wat vroeger wettelijk illegaal was, gaat men nu aanbevelen. Bijvoorbeeld, overspel bestaat niet meer binnen open relaties…”

“…Veel ouders zijn geschokt over de invoering van deze allesomvattende seksualisering, doorweven met een libertijnse ideologie (Bron >>). Zij willen hun kinderen beschermen voor de risico’s van ‘praktijkgerichte’ seksuele voorlichting die jongeren reeds op jonge leeftijd leert over masturbatie, porno kijken, sexting, de eerste keer, experimenteren met seks, het opbouwen van een seksuele carrière (Bron>>). Ze willen hun kinderen tot 16 jaar, totdat ze wettelijk seksueel volwassen zijn, vrijwaren van psychische en fysische schade. Het gevaar van seksverslaving wordt geminimaliseerd.
Dit SENSOA-programma zorgt ervoor dat de gedachten van onze kinderen vroegtijdig bezoedeld worden met verkeerde seksuele voorstellingen die bovendien het vormen van stabiele relaties in gevaar kunnen brengen. Dan is het ook niet te verwonderen dat duurzame relaties minder kans hebben tot slagen.Veel ouders zijn geschokt over de invoering van deze allesomvattende seksualisering, doorweven met een libertijnse ideologie (Bron >>). Zij willen hun kinderen beschermen voor de risico’s van ‘praktijkgerichte’ seksuele voorlichting die jongeren reeds op jonge leeftijd leert over masturbatie, porno kijken, sexting, de eerste keer, experimenteren met seks, het opbouwen van een seksuele carrière (Bron>>). Ze willen hun kinderen tot 16 jaar, totdat ze wettelijk seksueel volwassen zijn, vrijwaren van psychische en fysische schade. Het gevaar van seksverslaving wordt geminimaliseerd.
Dit SENSOA-programma zorgt ervoor dat de gedachten van onze kinderen vroegtijdig bezoedeld worden met verkeerde seksuele voorstellingen die bovendien het vormen van stabiele relaties in gevaar kunnen brengen. Dan is het ook niet te verwonderen dat duurzame relaties minder kans hebben tot slagen…”

Lees het volledige artikel: Sensoa en hun ‘allesomvattende’ ‘praktijkgerichte’ seksuele opvoeding.

Beste vrienden, dit is een heel belangrijke enquête!

DOEN JULLIE MEE EN VUL JE DIE ENQUÊTE IN A.U.B.?

Sensoa beweert in te staan voor de seksuele gezondheid van onze jongeren, maar is dat zo?

Hier geven we weer wat SENSOA beoogt en daar mag jij je mening over geven; juist, onjuist, of geen mening. We zullen die antwoorden in kaart brengen en ermee naar minister van Onderwijs gaan.

Maar het is ook goed dat de ouders beseffen wat de bedoeling is van SENSOA en even nachecken wat er gegeven wordt in de school van hun kind.

Wil je die ook doorsturen naar velen zodat vele mensen wakker worden en beseffen wat er aan de hand is. Dank alvast! We hebben massa’s flyers in het Nederlands en Frans om uit te delen. Je kan ze bij ons aanvragen: info@bezorgdeouders.be

Participatieve Democratie – Vragenlijst (democratieparticipative.eu)

In Nederland werd aan dit thema reeds aandacht besteed door o.a. het FvD:

Bekijken op YouTube