Kinderindoctrinatie op Duitse regimezenders

KIKA staat voor kinderprogramma’s op ARD en ZDF: filmpjes, spelletjes, de regenbooggekte en… politieke voorlichting. Een wakkere Anabel plaatste onderstaand tweetje. Vermits dergelijke berichten wel eens de neiging hebben plots te verdwijnen, ging onze redactie op zoek naar een andere bron. Deze video hebben wij eronder geplaatst.

Eerst wordt aan de lieve, onschuldige kindjes duidelijk gemaakt dat er bij en door het AfD rechts-extreme meningen durven geuit worden. Maar dan wordt er ook nog aan toegevoegd wàt bv. rechts-extreme meningen zijn. Zoals, we citeren:

  • “rechts-extreme meningen zijn bv. dat mensen met een andere huidskleur of geloof minder waard zijn
  • rechts-extremen zijn ook tegen mensen die uit andere landen naar Duitsland gekomen zijn omdat ze moesten vluchten of omdat ze hier wilden werken.
  • rechts-extremen vinden dat zij wèg moeten uit Duitsland.
  • Bovendien lasteren sommige AfD-leden steeds weer over het politieke systeem in Duitsland en zij proberen blijkbaar de Duitsers hierom woedend te maken. Velen vinden dat gevaarlijk. Maar het is duidelijk dat niet alle mensen die voor het AfD stemmen rechts-extreem zijn of dat deze alles goed vinden wat het AfD wil of zegt. Velen kiezen hen uit protest omdat ze ontgoocheld zijn in de andere partijen en omdat ze willen dat deze zich meer met hun problemen bezig houden.
  • Anderen vinden het beangstigend dat zo veel kiezers bereid zijn het AfD hun stem te geven zodat nu zelfs een AfD-politicus “Landrat” (districtsleider) kon worden. Ze zijn bezorgd dat het AfD in de toekomst steeds meer benoemingen zou kunnen krijgen en dat mensen met rechts-extreme meningen steeds meer macht in Duitsland krijgen en deze uitvoeren.”

(Nvdr: letterlijke vertaling van de tekst in de KIKA-video)

Het is niet voor het eerst, en waarschijnlijk niet voor het laatst dat een kinderprogramma misbruikt wordt voor politieke propagandadoeleinden.

De uitzending van 27.06.23 was een herhaling van deze dd. 27.10.19 (video 1 hieronder) Blijkbaar vinden de regimezenders dat ze niet genoeg op dezelfde nagel geklopt hebben. Volgens de peilingen zou het AfD de SPD voorbij gestoken hebben. Ja, er heerst ongerustheid bij onze oosterburen. Niet voor de teloorgang van de geroemde “democratie”, maar wel om een politieke wending die de rood-groene-streepje blauw-regering niet graag ziet komen. De Union ook niet, vermits deze hoopte garen te kunnen spinnen door het ongenoegen dat momenteel bij de bevolking heerst. Bijgevolg wordt er naarstig gezocht naar redenen om het AfD te kunnen verbieden.

https://www.fr.de/meinung/alice-weidel-afd-chefin-eskaliert-wittert-propaganda-zdf-kinderfernsehen-13183825.html

https://www.merkur.de/politik/kika-afd-mecklenburg-vorpommern-nikolaus-kramer-nazi-ns-vergleich-tv-goebbels-propaganda-zr-13762379.html

https://www.focus.de/politik/deutschland/tv-sender-weist-kritik-zurueck-afd-politiker-nennt-kika-doku-zu-fluechtlingsliebe-indoktrination-minderjaehriger_id_8271240.html