In ‘t verzet tegen de seksualisering van kinderen

Webinar: Waarom zijn de programma’s van Sensoa schadelijk voor de fysische en psychische gezondheid van onze kinderen/ jongeren?

Donderdag 25 januari om 20u

Sensoa is het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid. Ze willen ongewenste zwangerschappen en besmetting met soa’s voorkomen. Ze ondersteunen leerkrachten met vorming en lesprogramma’s. Wie vindt dit niet goed?
– Als je even hun lespakketten doorneemt en aanverwante websites,  dan zie je duidelijk dat ze voor een vrijzinnige seksualisering staan en dat dit niets meer met wetenschap en gezondheid te maken heeft, maar met een ideologie die opgedrongen wordt via het onderwijs.
– Zij promoten de genderideologie van jongs af aan. Ze maken de lichamelijke nieuwsgierigheid en lustbeleving vroegtijdig wakker bij heel jonge kinderen, belasten kinderen met informatie die niet aangepast is aan hun leeftijd.
– Ze benadrukken vanaf 12 jaar dat het uitvoeren van seks moet gebeuren met wederzijdse toestemming zonder de diepgang en zin van seksualiteit te belichten.  
– De seksuele rechten van het kind en het genieten van seks staat centraal.
– Zij nemen het programma van de Wereldgezondheidsorganisatie over, zonder kritische vraagstelling. Dit in plaats van te luisteren en samen te werken met de ouders.
– We nemen enkele lesprogramma’s van Sensoa door zodat je ziet hoe dit tot stand komt. Tevens luisteren we naar wat deskundigen hierover te zeggen hebben.
– Nadien is er mogelijkheid tot het stellen van vragen. We raden ouders, leerkrachten, directies aan om deze Webinar te volgen. Inschrijven verplicht. De webinar is gratis.
Welkom! De link voor de webinar wordt op donderdag 25 januari per e-mail verstuurd aan zij die ingeschreven zijn.
INSCHRIJVEN >>

Ter illustratie deze video’s over de toestand bij onze noorderburen. Bij ons ziet het er niet anders uit. Dries kaartte de situatie reeds aan: