Radicaliseringsbidden?

“Gebeden” in lagere school in Nice – islam rukt op

Buitenschoolse momenten worden volgens officiële richtlijnen ingevuld met ondersteuningslessen, ludieke ateliers of groepsactiviteiten, activiteiten dus die door de school worden opgezet om de vorming van kinderen te vervolledigen. Maar op maandag 13 november hebben twee leerlingen van een lagere school in Nice dit moment aangegrepen om “een gebedsstonde” te organiseren. Volgens de burgemeester Christian Estrosi en de rector van de academie, Nathalie Chicot, gaat het over “inbreuken op het lekenonderwijs”.

De ouders werden op het kabinet van de burgemeester ontboden. De leerlingen kwamen ervan af met een “waarschuwing”. Want, zegt Jean-Luc Gagliolo, verantwoordelijke voor onderwijs van Nice, het gaat om kinderen van 8 jaar “die niet de bedoeling kunnen hebben om de school te ontwrichten”. De burgemeester voegde eraan toe: “De toestand in de wereld rechtvaardigt dat men geen olie op het vuur giet”. In juni had dezelfde burgemeester nochtans al gewaarschuwd voor “islamitische gebeden georganiseerd door kinderen van de lagere school”, en “minuten van stilte opgedragen aan de profeet Mohamed”.

Angst voor islamfobie verstikt elk debat

Tot hiertoe bestond op het Franse territorium enkel één officiële gids om radicalisering tegen te gaan bij jongeren van 15 tot 25 jaar (Prévenir la radicalisation auprès des jeunes de 15-25 ans). Maar de radicalisering start op veel jongere leeftijd. Tijdens het eerbetoon naar aanleiding van de islamitische moord op Dominique Bernard werden in Frankrijk meer dan 500 verstoringen en bedreigingen geregistreerd. 183 leerlingen werden uitgesloten tot ze voor de disciplinevergadering zouden verschijnen. Maar sindsdien werd geen enkel resultaat voorgelegd. Geen statistieken, geen cijfergegevens. Alleen dit bericht uit onderwijskringen: “Kinderen die geradicaliseerd zijn, uit de groep halen, lijkt wettelijk niet mogelijk”. Frankrijk staat erbij en kijkt ernaar.

Onder die geschorste leerlingen, een kind van 10 jaar in de Pyrénées-Atlantiques. Zijn straf? Een leraar gaat nu “intens met hem werken”. Al in 2022 bleek uit cijfers dat lagere en middelbare scholen steeds vaker getroffen worden door dit soort van islamitische geloofsijver. De schoolinstellingen fluiten in het donker en durven – uit angst hetzelfde lot te zijn beschoren als de leraars Bernard en Paty – niet optreden. Een vrouwelijke inspecteur van de academie verzekert bijvoorbeeld: “Meestal zijn inbreuken op het lekenonderwijs niet verbonden met vermoedens van radicalisering”. Men laat betijen met andere woorden. Om de sociale vrede te bewaren? U kent het intussen: zachte heelmeesters….

Peter Logghe