EU wil van abortus een (on)mensenrecht maken

Onze redactie ontving het verzoek onderstaande petitie tegen de EU-abortusplannen kenbaar te maken. Verneem hoe omvangrijk de geplande EU-doctrine zal zijn. Angstaanjagend! Hou daarbij in het achterhoofd dat de importindustrie op volle toeren blijft draaien. En dan mogen we het woord “omvolking” niet in de mond nemen…


Het Europees Parlement stemt deze maand over het Matić-rapport dat onder meer abortus als een “mensenrecht” bestempeld.

Het rapport valt alle pro-life-wetten van Europa aan, bewerende dat het beschermen van het menselijk leven vanaf de conceptie “een vorm van gender-gerelateerd geweld” is.

Het mengt zich ook in de soevereiniteit van de EU-lidstaten, het roept consequent op tot abortus zonder enige beperking, tot radicale seksuele voorlichting en tot de afschaffing van de beschermde status van gewetensbezwaren van medici.


We moeten deze doodscultuur een halt toeroepen!

Schrijf nu naar de twijfelende Europarlementariërs van de Europese Volkspartij (veronderstelde conservatieven en christendemocraten) en vraag hen dit controversiële rapport te verwerpen! TEKEN DE PETITIE

Het Matić-rapport, waarover deze maand in de plenaire vergadering van het Europees Parlement wordt gestemd, is de meest agressieve strijd tegen de levens van ongeboren baby’s die ooit binnen EU-organen is gevoerd.

Het probeert abortus als een “mensenrecht” te bestempelen en zo alle door individuele lidstaten opgelegde beperkingen onrechtmatig te verklaren! Het zal worden gebruikt om abortus gedurende de hele 9 maanden van de zwangerschap te bevorderen en af ​​te dwingen, voor meisjes van alle leeftijden, zonder toestemming van de ouders en betaald met belastinggeld.

Het rapport is strijdig met alle pro-life wetten van Europa, beweert dat het beschermen van het leven vanaf de conceptie “een schending van de mensenrechten en een vorm van gender-gerelateerd geweld” is en dringt er bij de lidstaten op aan “obstakels voor abortus uit de weg te ruimen en te bestrijden”.

Maar, zoals we weten, bestaat er geen “mensenrecht” op abortus. Abortus komt uiteindelijk op één ding neer: het beëindigen van het leven van een onschuldig en weerloos mens. Bovendien heeft abortus ook verschillende negatieve gevolgen voor vrouwen. Deze feiten, waar het Matić-rapport aan voorbij gaat, worden door veel landen nog steeds erkend.

Een zogenaamd “recht” op abortus staat in geen enkel internationaal verdrag. En het Matić-rapport is de zoveelste poging om abortus ​​internationaal als een “mensenrecht” erkend te krijgen! Daarom schrijven we leden van het Europees Parlement (Europarlementariërs) aan om ze te vragen het rapport te verwerpen. We hebben enkele belangrijke, mogelijk twijfelende leden van de Europese Volkspartij (veronderstelde conservatieven en christendemocraten) geïdentificeerd, wier stemmen zullen bepalen of het rapport wordt aangenomen of verworpen. Met de hulp van CitizenGO-supporters zoals jij, zullen we beproefde campagnes voeren om hen onder druk te zetten het Matić-rapport te verwerpen omdat het tegen de waarden van hun kiezers ingaat.

Teken de petitie aan leden van het Europees Parlement om het Matić-rapport te verwerpen, dat abortus radicaal als een “mensenrecht” bestempelt en erop aandringt om alle restricties erop op te heffen.

Maar abortus is niet het enige provocatieve onderwerp in dit controversiële rapport. Hier is een samenvatting van de dieptepunten:
Het Matić-rapport roept op tot afschaffing van het recht op gewetensbezwaren van medisch personeel. Het doel van het Matić-rapport is om het voor pro-life artsen onmogelijk te maken zich te verzetten tegen het doden van een mens door middel van abortus. Volgens het rapport zou het weigeren van abortus door een arts “opgevat worden als het weigeren van medische zorg”. Dus als een dokter NEE zou zeggen tegen abortus, zou dat het einde van zijn carrière kunnen betekenen.

Abortus en anticonceptie voor meisjes “ongeacht hun leeftijd” en zonder toestemming van de ouders.

LHBTQ- en gender-indoctrinatie vanaf de basisschool, zonder voorafgaande verwittiging en toestemming van de ouders.

Onomkeerbare zogenaamde “geslachtsveranderingsoperaties”, ook voor minderjarigen, die allemaal worden betaald door de publieke gezondheidsstelsels.

Inmenging in de exclusieve bevoegdheden van de lidstaten over de definitie en het beheer van hun binnenlandse gezondheidsstelsels of hun beleidsafwegingen met betrekking tot volksgezondheid. De intellectuele co-auteur van deze pro-abortusaanval is Neil Datta, uitvoerend directeur van het Europees Parlementair Forum voor Seksuele en Reproductieve Rechten, die — zoals onze voorzitter, Ignacio Arsuaga, je onlangs vertelde — gebruik maakte van een hoorzitting in het Europees Parlement om ons werk in diskrediet te brengen en CitizenGO te belasteren als “een gevaar voor de democratie”, door illegaal gebruik te maken van documenten die zijn gestolen van Arsuaga’s harde schijf en deze daarbij ook verkeerd te interpreteren. Tijdens deze hoorzitting bekritiseerde hij op grove wijze dat –CitizenGO effectief is geweest met het stoppen van eerdere soortgelijke rapporten, zoals de Estrella- en Lunacek-rapporten. Uiteraard was het enkel de activiteit van vele duizenden CitizenGO-supporters die deze bedreigingen kon helpen afwenden. Maar deze dreiging is nog veel erger! Help ons alsjeblieft om ook dit rapport te stoppen: Zeg tegen EP-leden: stem TEGEN tegen het Matić-rapport en VOOR het respecteren van het recht op leven en de soevereiniteit van de lidstaten!

Hoe de situatie ervoor staat? Het controversiële Matić-rapport werd al met een absolute meerderheid goedgekeurd door de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid van het Europees Parlement (FEMM). Op dit moment zijn sommige fracties fel gekant tegen het controversiële rapport, maar andere zijn enthousiast voorstander. Voor wat er op tijdens de plenaire sessie gebeurt, ligt de bal bij de centrum-rechtse Europese Volkspartij, de grootste partij in het Europees Parlement, die zelf verdeeld is over de kwestie. Dus wat we hebben gedaan, is een lijst maken van mogelijk twijfelende leden van het Europees Parlement — zij hebben de sleutel in handen om dit abortusoffensief te kunnen stoppen!
Teken nu jouw petitie aan hen — het ligt in hun handen om de radicale uitbreiding van abortus in Europa te stoppen! Teken en zeg tegen de EVP-leden: abortus is geen recht en kan geen recht zijn; stem tegen het Matić-rapport.

Bedankt voor je inzet ter verdediging van het leven! Alle goeds, Michiel Hemminga en het hele CitizenGO-team P.S.
Teken meteen om een ​​bericht te sturen naar de twijfelende parlementsleden van de EVP (centrum-rechts) en vraag hen TEGEN abortus als “recht” te stemmen.

N.B. Na de stemming zullen we informeren over de stemmen van onze “eigen” Europarlementsleden, zodat je weet wie de cultuur van het leven ondersteunt en wie de doodscultuur, het doden van onschuldige baby’s, opdringt.
Meer informatie: Matić-rapport:
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0169_NL.pdf
Analyse van het Matić-rapport van het Political Network for Values (Engels): https://politicalnetworkforvalues.org/en/2021/05/the-political-network-for-values-denounces-the-radical-matic-report-and-calls-the-members-of-the-committee-to-recover-the-core-values-of-the-european-union/