Waarom de zesde staatshervorming zo schadelijk is voor Vlaanderen

Vraag 6: Worden de gemeenschappen en de gewesten financieel verantwoordelijk?

– Ja

– Ja, maar slechts in beperkte mate

– Neen

– Antwoord kan nog niet gegeven worden / Onduidelijk / Weet het niet.

Het juiste antwoord is: “Neen” voor de gemeenschappen en “slechts in beperkte mate” voor de gewesten.

Met “financiële verantwoordelijkheid” bedoelt men doorgaans dat een overheid de gevolgen draagt van haar eigen beleidskeuzen. Dit hangt nauw samen met fiscale autonomie, het zelf kunnen heffen van belastingen om daarmee de eigen uitgaven te dekken.

Voor de gemeenschappen voorziet het de zesde staatshervorming geen enkele financiële verantwoordelijkheid. Door de bevoegdheid voor onderwijs geven gemeenschappen nochtans meer uit dan de gewesten. Verre van verwaarloosbaar dus. Waarom dan geen financiële verantwoordelijkheid voor de gemeenschappen?

Enkel het Vlaams Gewest is de eerstkomende 10 jaar financieel verantwoordelijkheid. De inkomsten voor de andere Gewesten zijn namelijk gewaarborgd. Daarna zou er een geleidelijke uitbouw van die verantwoordelijkheid komen. Het verleden leerde ons echter hoe de Franstalige partijen omgaan met zo’n overgangsperiode. Na Lambermont was er al eens afgesproken dat de deelstaten meer verantwoordelijkheid zouden krijgen. Wanneer de toen afgesproken periode echter ten einde liep, in 2011 ongeveer dus, eisten ze gewoon een nieuwe regeling met een nieuwe overgangsperiode.

Wat denkt de Vlaamse beweging daarvan?

OVV: De beweringen van deze 6 partijen, als zou de Financieringswet leiden tot meer financiële verantwoordelijkheid voor de deelstaten, zijn misplaatst en objectief fout voor de Gemeenschappen. Voor de Gewesten komt er voor minstens de eerste 10 jaren evenmin iets van. En voor daarna zijn ze ongeloofwaardig.

Wat beloofd is, lijkt ons daarenboven ook redelijk klein en zelfs verwaarloosbaar vergeleken met de omvang van de huidige en toekomstige transfers. Financiële verantwoordelijkheid voor de deelstaten is een van de courante suggesties van experts en internationale/Europese overheden. Tevergeefs dus.

1 gedachte op “Waarom de zesde staatshervorming zo schadelijk is voor Vlaanderen

 1. Wat ze ook nog allemaal trachten te manipuleren, het is en blijft een groot bedrog zowel een 6de, 7de of 8ste staathervorming.
  De enige echte efficiënte resultaatgevende oplossing is:
  DE STAATSVORMING VAN DE VLAAMSE REPUBLIEK.
  In één klap een decadent parasitisme van onze schouders, een parasitisme van ± 18 miljard per jaar.
  Denk maar eens goed na wat we daar kunnen mee doen in Vlaanderen!!!
  Graag sugesties.

Reacties zijn gesloten.