Heilige EU-apostel

130 Good morning ideas | good morning, good morning good night, good  morning greetings

Paus Franciscus heeft een decreet goedgekeurd waarin hij de “heldhaftige deugden” erkent van de Franse politicus, Robert Schuman, geroemd en geëerd als de “architect” van de EU. Deze officiële beslissing is de eerste stap naar Schumans heiligverklaring.

Na WOII bekleedde hij verschillende ministerposten in Frankrijk, maar werd vooral bekend voor zijn “Schuman plan” van 1950 waarmee hij de economische samenwerking van Europese staten beoogde, dat uiteindelijk zou evolueren naar de vorming van de EU. In de late ’50er jaren was hij de eerste voorzitter van het Europese parlement.

De pauselijke beslissing van zaterdag roemde de “heroïsche deugden” van de politicus die vanaf nu als “eerbiedwaardig” kan beschouwd en mag genoemd worden. De eerbiedwaardigheidsverklaring is een eerste stap naar de zaligverklaring.

Eer Schuman erkend wordt als heilige, moet er nog heel wat gebeuren. Zo moet men nu op zoek gaan naar mirakels die hem toegeschreven kunnen worden door het Vaticaan. Paus Franciscus prees Schuman omdat naar verluidt “een lange periode van stabiliteit en vrede” aan hem te danken is. Ach… de paus volgt het uitgetekende stramien: de EU kreeg tenslotte in 2012 ook al de Nobelprijs voor de Vrede.

Dat niet iedereen het met de pauselijke beoordeling eens is, zal u niet verbazen. De politiek als christelijke religie… Je zou het ook vloeken in de kerk kunnen noemen.

pope-puts-eu-founding-father-robert-schuman-on-sainthood-path

Vatican launches approval that might lead to EU ‘founder’ Schuman becoming a saint

Cyclus

VERSOEPELINGEN TEN BEHOEVE VAN TRICOLOOR FESTIJN

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

Ook bij vorige voetbaltoernooien was ik één van de weinigen, die stelling nam, tegen de belgicistische – opgeklopte – voetbalrage.  Naast het “verdriet” om het afnemen van onze grond- en vrijheidsrechten worden we ook weer geconfronteerd met expansief belgisch patriotisme.

We kunnen de gebruikelijke redenen benoemen: eerstens natuurlijk de inherente voetbalgekte (waar men dan niets anders achter zou zoeken) en tweedens het vorige malen ook aangehaalde onbetwistbare belgicisme van een groot deel van de bevolking.  Nu dient echter de aandacht gevestigd op het feit dat, verdacht ineens, heel wat versoepelingen mogelijk werden, die in deze voetbal-tijd pasten.  En de duidelijke focus dat een belangrijk deel van de bevolking, ondanks alle mens-vijandelijke maatregelen van dit regime toch weer voor hen staan te juichen!!!

Want vergis u niet: het beeld werd vrijgegeven van de regeringsploeg, vermomd als supporters van de Rode Duivels, vol tricolores en sommigen occulte handtekens makend.  Al wat in dit land aan de machtsuitoefening zit, vnl. de demonische krachten achter de schermen, poken deze loftuitingen voor België op.  Men moet dan ook vaststellen dat, gepaard aan de slaafse opvolging van de stilaan absurde corona-regels (bv. mondmaskers in openlucht, parken), we met een graad van idiotie bij de bevolking te maken hebben, die nauwelijks nog te overtreffen is.

In dit artikel wil ik het boek aanprijzen van de Vlaming Walter J. Baeyens, uitgegeven bij De Blauwe Tijger, Groningen:  “De Covid-19 Goelag”.  Hij haalt in dit boek gefundeerd en met vele verwijzingen (voetnoten) zijn stellingen aan, die we ook hier sinds maart 2020, telkens weer de wereld insturen.  Hij doet vele onthullingen, waaronder op blz. 158 : “tot deze groep van Young Global Leaders behoort ook Alexander De Croo, op dit moment, oktober 2020, premier van België……..  De Croo is trouwens een goede vriend van Gates”.  Men heeft in deze regering trouwens ook Frank Vandenbroucke binnengeloodst; een figuur die door zijn enorme politieke opspraak in het verleden, eigenlijk levenslang van een leidende functie in ’s lands bestuur uitgesloten zou moeten worden.  Deze Frank Vandenbroucke pleit nu, schijnbaar alleen, maar schijn bedriegt, voor het voortzetten van corona-dictatuur, zoals de mondmaskers.  Zoals ik in vorige “Cyclus” waarschuwde: we beleven nu een intermezzo, zodat ze na twee maanden met volle kracht weer kunnen verbieden.  Lees vooral : We gaan allesbehalve terug naar normaal”.

In de U.S. heeft een bekende medisch specialist, Dr. Buttar, ook nogmaals (met vele anderen) Bill Gates aangeduid als de “drijvende kracht” achter heel deze nep-pandemie, wat Michael Mannheimer vertaalt met : “US-Wissenschaftler beweist: Bill Gates ist der Drahtzieher des mörderischen Anschlags auf die Zivilisation in der Menschheitsgeshichte.  Corona war von Anfang an von ihm geplant”Kort vertaald: US-wetenschapper wijst Gates aan als de planner van de meest moorddadige aanslag op onze beschaving in de geschiedenis der mensheid.  Dat we met een bevolking zitten in ons land, die nog zeker voor drie-vierde  de leugens van de media gelooft, en er naar handelt, is tragisch.

Men heeft het lichaam van Jürgen Conings “gevonden”.  De kranten krijsen wild in het rond over de vloed van samenzweringstheorieën.  Mogelijk werd Jürgen Conings van aanvang aan gemanipuleerd door de geheime diensten , die bijna in elk land, een spoor van wandaden toedekken.  Noteer dat, als oefening, het nieuwe pan-Europees “leger-eskadron” uitgeprobeerd werd; deze zijn in het kader van de Illuminati ideeën opgevat, om opstandigheid op de meest professionele manier te verhinderen.  Hoeveel kans is er dat die “drijfjacht” van toen toch al succes had?  Want vergis u niet: de toelating van de betoging in Mechelen (13.6) was maar een afleidingsmanoeuver.  Ik nam niet deel (nam aan alle grote betogingen vroeger deel in de Voer, Schaarbeek, de taalgrens), omdat men moest schikken naar de muilkorven-plicht.  Noteer dat velen, geïntimideerd door het speciale sfeertje van “home-town” Mechelen toch niet deelnamen.

Ik bevind me, net als ettelijke decennia daarvoor, in de spits van de Vlaamse beweging.  Tot mijn verbijstering snapt het grootste deel van de actieven, niet welke het “dodelijke” gevaar is van deze uitrol van een digitale, controlerende dictatuur.  Over een aantal vrijheidsberovingen, die ook voor Nederland, permanent dreigen te zijn, hoor ik hen NIET.  De Vlaamse Beweging, de partijen incluis, moeten de onvoorwaardelijke beëindiging van de mondmaskerplicht, het opheffen van het verbod op vergaderen en manifesteren eisen en de onaantastbaarheid van zowel de woning als het lichaam (vaccinatiedwang) als niet te onderhandelen benoemen.

Het tricoloor tijdperk is vooral een oefening om de staatsburgers nog meer als slachtvee te kunnen klasseren.  Hoe kunnen de Vlamingen daarover in alle talen zwijgen, als het gaat om een staat, die ons al van bij de aanvang als tweederangsburgers behandelt?  Dit ziet men best aan onze situatie in Brussel en aan de taalgrens.  Iemand die ronduit zijn sympathie voor België, zelfs via het voetbal toont, kiest naar mijn opvatting tegen de belangen van de Vlamingen.

Ook al zou ik maar de stem van “de roepende in de woestijn” zijn, zeer kortelings zal de schrikbarende waarheid des te duidelijker worden.  In de latere herfst zal ons verzet duidelijk moeten geklonken hebben, want zwijgen is geen optie!  Men plant nu in het E.P. de goedkeuring van een “voorstel van vrouwenrechten”, waar abortus tot gevorderd tijdstip als een “mensenrecht” zou betiteld worden.  Alle Vlaamse partijen, behalve het Vlaams Belang, willen dit duivels voorstel goedkeuren!  (Matic rapport: www.europarl.europa.eu/document/A-9-2021-0169_NL.pdf).

Jos Wouters, Boom, Zomerzonnewende, 21 juni 2021

Blanke boeren krijgen geen coronasteun

Injustice Icons - Download Free Vector Icons | Noun Project

Blanke boeren in Illinois trekken naar de rechtbank tegen de recente covid-19 wet omdat deze federale subsidies toekent op basis van de huidskleur.

Eén van de eisers is Ryan Kent van Centralia, Illinois, een blanke boer die soyabonen, tarwe en maïs teelt op zijn ca. 2000 ha groot landbouwbedrijf dat zijn vader uit de grond stampte. De andere eisers zijn de gebr. Matthew en Joshua Morton uit Kell, Illinois, die ook blank zijn. Ook zij teelten soyabonen, tarwe en maïs. Zoals talrijke boeren hebben zij te lijden gehad door de pandemie en hebben een lopende lening met een uitstaand saldo.

Kent kreeg in 2010 een lening toegekend door het Min. van Landbouw (USDA) van $90,000 opdat hij 31 ha landbouwgrond zou kunnen bijkopen. Hij moet nu nog $43,000 terugbetalen – de aflossing brengt hem en zijn gezin nu, met de gevolgen van de coronacrisis, in financiële problemen.

Toen het Congress het American Rescue Plan Act (corona-gerelateerde wet ter ondersteuning van de economie) van $1.9 biljoen op 11 maart goedkeurde, nam hij aan dat ook hij in aanmerking kwam voor ondersteuning. Par. 1005 van de wet geeft het min. van financiën opdracht tot 120% van een lopende lening van een in de problemen geraakte landbouwer of veekweker vanaf 1 jan. ’21 te vergoeden. De eisers stellen dat het ondersteuningsprogramma tegen het 5de amendement van de grondwet zondigt, vermits het de VSA regering gelijke bescherming oplegt.

Sectie 1005 van de klacht bij de rechtbank “gaat ervan uit dat boeren en veekwekers sociaal benadeeld worden omwille hun ras” en “sluit categoriek andere boeren en veekwekers uit voor leningssteun omdat zij geen deel uitmaken van een “sociaal benadeeld ras”

USDA schat dat ca. 17,000 gepigmenteerde land- en veeteeltbedrijven in aanmerking komen voor het kwijt schelden van hun lening.

Het infoblad dat je voor de USDA dient in te vullen geeft vijf verschillende ras- en etniciteitmogelijkheden. Deze worden allemaal als “sociaal benadeeld” beschouwd, behalve als je het “blanke” vak hebt ingevuld.

Het gaat er niet om dat de eisers de lening niet willen terugbetalen. Het gaat erom dat de ene schuld kwijt gescholden wordt omdat de schuldenaar niet-blank is en dat de blanke collega daardoor oneerlijke concurrentie zal ondervinden.

Een soortgelijk probleem in andere VSA-staten:

White Illinois Farmers Sue Over Race-Based Farm Loan Relief Program

Toename wereldwijde christenvervolging

De Ranglijst Christenvervolging 2021 illustreert dat de intensiteit van christenvervolging wereldwijd fors is toegenomen. Tussen 1 oktober 2019 en 30 september 2020 zijn 4.761 christenen vanwege hun geloof gedood. Van de omgebrachte christenen werd 91 procent in Afrika vermoord.

Open Doors onderzoekt jaarlijks waar vervolging van christenen plaatsvindt en op wat voor manier dit gebeurt. De Ranglijst Christenvervolging hieronder laat zien in welke 50 landen christenen het zwaarst worden vervolgd om hun geloof.

Neem nota van de toestand in Syrië; slechts in regeringsgebied zijn de christenen veilig: https://www.opendoors.nl/ranglijst/syrie/

Megalomane wensdroom

Welcome to Greater Israel! - Islam Times

Groot-Israël*… van de Nijl tot de Eufraat. Volgens Wikipedia: “een uitdrukking die een terugkeer naar het verleden nastreeft met historische of gewenste grenzen van Israël”.

*Letterlijke vertaling van “Greater” = “groter”, wat de correcte doelstelling is, maar minder gebruikelijk in het taalgebruik Nederlands. “Groots” zou ook van toepassing kunnen zijn op de retoriek.

Slechts één partij weigert de ontmenselijking van het ongeboren kind te steunen…

“Zoals het er nu naar uitziet, zullen alle Vlaamse partijen in het Europees parlement deze tekst goedkeuren, behalve het Vlaams Belang. “Voor ons is het recht op leven het fundamenteelste mensenrecht. Wij kiezen  duidelijk voor het leven, en dus voor het ongeboren kind.”, aldus Europees Parlementslid Tom Vandendriessche. Mocht CD&V haar christelijke wortels niet verloochend hebben, zou zij met dezelfde woorden reageren. Maar nee, deze partij, die gaandeweg verschrompelt tot een mini-partijtje, zoekt tevergeefs redenen voor haar voortbestaan in holle slogans en futiliteiten. CD&V europarlementslid Cindy Franssen(?) stemde alvast voor de tekst in de bevoegde commissie…De partij spreekt zich verder niet uit…een akelige stilte!… Het verdiende loon komt echter, soms traag, maar het komt en het is onverbiddelijk.”

Uit: Abortus als mensenrecht: slechts één Vlaamse partij weigert deze schande!

Er is een mens gestorven…

… een zoon, een vader, een vriend, een metgezel, een kompaan, een mens met een hart en een ziel…én een Vlaming…

Kaarsen Plaatjes en Animatie GIFs » Animaatjes.nl

De politiek en de media beschreven Jurgen Conings als een hondsdol beest dat moest afgemaakt worden. Facebook ontploft. Verontwaardiging alom. “De mensen” zijn niet zo dom als de politici doen uitschijnen en als de media verwachten.

De rode draad is het toenemend wantrouwen t.o.v. heel de belgische santeboetiek. Wij maken ons geen illusies. In de belgische doofpot is nog plaats voor “lijken die uit de kast vallen”…

Enkele reacties:

“De reukzin van de speurhonden stopt net aan de zoekzone. ‘Experten’ zullen er wel een plausibele uitleg aan geven, zeker? Toevallig wordt het lijk gevonden door de burgemeester van Maaseik (Open VLD) op de verjaardag van MVR himself. In welke vochtige kamer zou dit bedacht zijn?”

“650.000 EUR om een dief te vatten die uiteindelijk ‘zelfmoord’ zou hebben gepleegd. Ondertussen zit de ‘geldverbrander’ nog steeds in de regering en bepaalt hij hoe lang we een mondmasker moeten dragen.”

“Onze heren, dames en andere biologische onzin van de Vlaamse roverheid zullen weer een nijpend tekort aan dekseltjes hebben voor hun stinkende potjes. De absurditeit van heel het JC verhaal is van die onmetelijke omvang dat het zelfs niet meer leuk is… “

“Welke bagger hebben sommige politici, media en ‘experts’ over deze man gegooid op een moment dat hij al overleden was?! Postume excuses zouden gepast zijn. Veel sterkte aan zijn partner, kinderen, familie en vrienden. Rust in vrede.”