Quo vadis, Syria?

Tien jaar na het begin van de oorlog in Syrië, heeft meer dan de helft van de bevolking humanitaire hulp nodig. Uni sono beschrijven de Syrische Rode Halve Maan (SARC), het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) en de Internationale Federatie van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan (IFRC) dit als het “leed” van een gehele bevolking. De toestand werd donderdag tijdens een online persconferentie besproken met SARC voorzitter Khaled Hboutbati, Rode Kruis voorzitter Peter Maurer, en IFRC voorzitter Francesco Rocca.

Naar schatting werden er een half miljoen Syriërs gedood en werd ca. de helft van de 20 miljoen Syriërs (totaal bevolking in 2011) gedwongen hun huis te verlaten, te vluchten naar het buitenland of elders in eigen land. Hboubati herinnerde aan het leed dat miljoenen Syriërs dagelijks lijden, veroorzaakt door een nooit geziene economische crisis die verergerd wordt door internationale sancties en de gevolgen veroorzaakt door de pandemie. Hoewel covid-19 wellicht één van de laatste bezorgdheden is van menig Syriër.

Volgens SARC, ICRC en IFRC hebben 13 miljoen mensen in Syrië nood aan humanitaire hulp en slagen 8 miljoen er niet in hun basisnoden i.v.m. voeding, medische verzorging en basis onderwijs te vervullen. Hboubati stelt dat mondmaskers en ontsmettende middelen voor menig Syriër luxeproducten zijn. Rocca voegde eraan toe dat de anti-corona maatregelen, zoals afstand houden, quasi onmogelijk te handhaven zijn in talrijke Syrische omgevingen. En dat de economische crisis het aantal Syriërs, dat niet dagelijks aan voldoende voedsel kan geraken, heeft doen toenemen: “vandaag zijn er meer behoeftige Syriërs dan vijf jaar geleden.” Hboubati pikte hierop in met “voedselprijzen zijn de laatste jaren met 236% gestegen” en dat dit gegeven “11 miljoen Syriërs tot op de rand gedreven heeft terwijl zij – voor de economische crisis – het probleem van voedseltekort niet kenden”. Een half miljoen kinderen in Syrië zou ondervoed zijn. “In Syrië wordt elke dag een kwestie van leven of dood. “ Zelfs een basisvoorziening als drinkbaar water is niet vanzelfsprekend. Opnieuw, en opnieuw, en opnieuw sloot het Turkse huurlingenleger de watervoorziening af in de Manbij regio.

En de VSA weten dit maar al te goed. Ze weten het, ze willen het. En het kan niet erg genoeg worden. Zo hopen ze op een volksopstand om Assad te verdrijven. Zo hopen ze een “puppet”, een stroman, te kunnen aanduiden om “de democratie te herstellen”. Er zijn nog moedige politici in de VSA die durven opkomen voor de Syriërs. Los van haar partij (Democraten), bleef en blijft Tulsi Gabbard het bedrog, de onmenselijkheid, aanklagen. Zij deed dit onder het presidentschap van Republikein Trump, zij blijft dit doen onder de president van haar partij:

Ook senator Rand Paul (Rep.), die stelt dat oorlogsfluisteraar John Bolton vervangen werd door eenzelfde creatuur van de Democraten, dat het bombarderen, de toename der VSA-konvooien in Syrië zonder toestemming van het Congress gebeurde, dat er niets goed kan voortkomen uit de aanwezigheid der VSA in Syrië:

De VSA zijn vrijgevig… met sancties én met bommen. Zoals een week geleden. Samen met kompaan Israël bestookte de VSA het grondgebied van Syrië. Enerzijds als wraak omdat er naar verluidt een Amerikaanse basis in Irak vanuit Syrië aangevallen werd, anderzijds een pro-actieve actie als zelfbescherming.

Lees verder

I.M. Francis Van den Eynde

Na zijn hartoperatie werd hij nooit meer de oude. Fel vermagerd – dat moest van meneer doktoor, leek Francis niet meer op de Francis die wij jarenlang gekend hebben. Wij wisten dat hij in het ziekenhuis opgenomen was en vernamen dat hij achteruit ging. Zijn overlijden is geen verrassing. Wij waren het niet altijd met hem eens, maar toch bleef hij steeds een kameraad. Opnieuw kunnen wij niet zoals het past afscheid nemen. Luc Vermeulen schreef beter dan wij het kunnen verwoorden deze laatste groet aan Francis.

“Onze kameraad Francis Van den Eynde , mede oprichter van Voorpost, is aan zijn laatste en definitieve reis begonnen.

Ich hatt einen Kameraden. Einen bessern find’st du nicht….Hoe dikwijls Francis hebben we dat lied niet samen gezongen bij het afscheid nemen van kameraden die ons verlieten. Nu Sisse, krijg ik het niet uit mijn hoofd, nu dat we afscheid moeten nemen van jou.

Samen hebben we een lange weg afgelegd, soms met een bochtje dat jij links (niet politiek natuurlijk) nam en ik rechts of andersom maar altijd kwamen we mekaar weer tegen. We liepen grotendeels dezelfde weg en zo werden we kameraden, makkers in de strijd.

Onze eerste contacten dateren van onze VMO tijd, jij bij VMO Brussel onder leiding van Bob Maes, toen was je nog een panlat dik, ik bij VMO Antwerpen onder leiding van Wim Maes. En zo gingen we samen verder tot de dag van vandaag via Were-Di de V.U. Vlaams Blok, Vlaams Belang en Voorpost.

In 1976 stonden we samen aan de wieg van Voorpost waarvan je voorzitter werd. We hebben onvergetelijke mooie en ook spannende avonturen beleefd zoals tijdens onze samenwerking met Baskische en Ierse nationalisten.

We droomden samen dezelfde droom de droom van een onafhankelijk Vlaanderen op weg naar de hereniging van de Nederlanden. Je bijdrage om van die droom een realiteit te maken is niet te overschatten. Op alle terreinen was je actief. Het aantal voordrachten dat je gegeven hebt, in alle uithoeken van de Nederlanden en doorheen heel Europa zijn niet te tellen alsook het aantal onderwerpen waarvoor men je mocht vragen. Jaloers was ik op je fenomenale geheugen. Om het even over welk onderwerp je ook kwam spreken je deed dat met verve, een uur, anderhalf uur, zonder ook maar eenmaal te moeten kijken op een blad papier. Plaatsen, data, namen, je was een lopende encyclopedie. En wanneer je voordracht ten einde was zat iedereen nog even geboeid te luisteren als bij aanvang.

Maar je was zoveel meer dan de actievoerder, de betoger, de auteur van honderden artikels en de spreker op talloze vergaderingen, meetings en sporenherdenkingen.

Je was ook de Bourgondiër de levensgenieter, eten, drinken en zingen. Hoeveel zangavonden heb je niet geleid, hoeveel liederen hebben we niet samen gezongen in onze Vlaamse kroegen als De Gezelle in Roeselare, de Leeuw Van Vlaanderen in Antwerpen en De Klokke in Duffel. Vlaamse liederen, Franse, Engelse, Duitse en Ierse, je repertorium was onuitputtelijk.

Jouw lied is nu uitgezongen Francis. Het was een bijzonder mooi lied met een rijke verscheidenheid aan strofen. Je bent vertrokken naar de andere kant. Ik mag hopen dat je daar je vele vrienden die je voorgingen zal ontmoeten om samen te genieten en te zingen.

Er valt nog zoveel meer te vertellen over jou zoals je liefde voor Brussel, de stad waar je in het Frans werd grootgebracht. Over je wondermooie vakanties in Zuid-Tirol over je lieve vrouw Mie-Jef…..

Sisse, je was als Klokke Roeland, je stem en je liederen galmden over de hele Nederlanden en ver daarbuiten Frankrijk, Duitsland, Ierland, Zuid-Tirol….Dit afscheid komt toch nog onverwacht. Op 1 april zou je 75 geworden zijn. Maar het is zoals onze kameraad Plog zei je hebt voor 2 x 75 geleefd.

Ik ben dankbaar je mogen gekend te hebben. Dankbaar om samen gebouwd te hebben aan dat Vlaanderen waar we van houden. Ik heb ontzettend veel geleerd van jou. DANK U WEL KAMERAAD!

Tot wederzien, tot wederzien! Al waar het moge wezen:

Na lang-of korten tijd, misschien In ’t ongekend nadezen

Guido Gezelle”

Wil hij niet of kàn hij niet?

That’s the question.

Question Mark What GIF by GIPHY Studios Originals - Find & Share on GIPHY

“Ik zal met alle plezier op jullie vragen antwoorden…” belooft de Amerikaanse president Joe Biden.

Vervolgens wordt de verbinding verbroken. Zonder verdere uitleg. Zelfs de Amerikaanse media vinden het verdacht. De persconferenties met Biden zijn naar verluidt bijzonder spannend. Voor zover ze doorgaan weet je nooit hoe en wanneer ze aflopen. Wil hij niet of kàn hij niet?

Het probleem is niet nieuw:

“People who closely follow politics have been upset recently at Joe Biden’s refusal to answer questions. He has been calling “lids,” the journalistic term for ending a campaign day early, quite often — sometimes before 10 in the morning.” Verneem meer…

Biden's gaffe problem

Taalfierheid

How Hard is it to Speak Icelandic? | Guide to Iceland

De Disney+ streamingdienst maakt er zich wel heel gemakkelijk vanaf in IJsland. Vanuit de ivoren taaltoren gaat men er gemakkelijkheidshalve snel vanuit dat de rest van de wereld zich wel zal aanpassen. De IJslandse minister van onderwijs pikt het niet dat geen enkele film of show ondertiteld of in het IJslands gesynchroniseerd werd.

Lilja Alfredsdottir, de IJslandse minister van Onderwijs stuurde deze week een klachtbrief naar Bob Chapek, de CEO van The Walt Disney Company. Daarin dringt ze er bij het bedrijf op aan ‘mee te werken aan de inspanningen van het land om zijn taal te behouden’.

…‘We werken er hard aan om onze taal in stand te houden, vooral onder kinderen en jongeren die dagelijks zwaar worden blootgesteld aan andere talen, voornamelijk Engels’, schreef Alfredsdottir in de brief, die ook op sociale media werd gepost. Ze merkte op dat het, vooral voor kinderen, van cruciaal belang is om zo veel mogelijk kennis te hebben van de eigen taal…’

Minister Alfredsdottir zegt dat ze van plan is om ook andere buitenlandse mediabedrijven op het matje te roepen, maar ze weigerde te zeggen of streamingdiensten boetes zouden kunnen krijgen voor het niet toevoegen van ondertitels.  Lees meer…

P.S. Naar verluidt zou in het Disney+ aanbod ook het Nederlands begrepen zijn.

Eigenmaak nieuws*

Why do they hate us? - VoxEurop

Let wel: niet van of door onze redactie. Wij zijn in deze slechts de slecht-nieuws-boodschapper. De EU gaat in versnellingsmodus. Als de bevolking té kritisch wordt voor het ter plaatse trappelen, de onkunde, de machtswellust der EU, dan pakt diezelfde EU uit met een opiniepeiling waaruit moet blijken dat de overgrote meerderheid der weg-met-ons idealisten voorstander zijn van nog méér macht voor de EU.

… Binnen de lidstaten van de Europese Unie heerst bij een meerderheid van de bevolking het gevoel dat Europa een grotere soevereiniteit nodig heeft…

… ‘Vooral de dreiging van het internationale terrorisme, de klimaatverandering en de bedreiging van de gezondheid worden naar voor geschoven om een versterking van de Europese soevereiniteit te steunen,’ aldus het rapport. ‘Dergelijke uitdagingen vereisen dan ook een inherente samenwerking en eenheid, waarbij verder moet worden gegaan dan het strikt nationale kader.’…

Om te besluiten met een complimentje “Nationalistische leiders vormen het grootste obstakel”.

Verneem hier meer…

*variante op “Fake News”

Wie Duits begrijpt, kunnen wij deze humoristische sketch aanraden. Eigenlijk alles behalve grappig…

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan.