Tot vervelens toe… asielpolitiek

STOP1 IndianenWe kunnen hier dag in, dag uit, de asielpolitiek in de westerse EU-lidstaten aanklagen, maar het brengt geen zoden aan de dijk.  Zolang de politiek halsstarrig de kop in het zand steekt blijven ze komen.  Zelfs de uitgewezenen keren herhaaldelijk terug.  Voor zover de overheid ze effectief van het grondgebied ‘durft’ te verwijderen.  Meestal wordt een vodje papier overhandigd om de asielzoeker vriendelijk te verzoeken binnen xxx dagen het grondgebied te verlaten.  Opvolging? Welke opvolging?  Alsof daar iemand tijd en goesting voor heeft.  Men is immers volop bezig een volgende lading in ontvangst te nemen.

Een voorbeeld uit Essen (D):

Ca. 700 afgewezen asielzoekers uit de Balkan proberen via allerlei achterpoortjes en met de actieve hulp van dokters en van de asiellobby te blijven.  Voor  hen kunnen het nooit genoeg zijn.  Ze verdedigen hen alsof het om hun eigen kinderen zou gaan. Verleden  jaar werden er slechts 53 uitgewezen. De laffe overheid staat erbij en kijkt ernaar.


De overheid is immers overbelast.  Op de Duitse dienst Immigratie hebben ze een personeelstekort, wat bewijst hoe hoog de nood is aan vakkrachten. Velen krijgen een papiertje uitgereikt waarop staat dat hun asielaanvraag niet kon behandeld worden … wegens personeelstekort… en dat ze daarom tot de behandeling van hun dossier kunnen blijven.  Klinkt bekend in de oren.  Het land b als lichtgevend voorbeeld.

Import-jongeren.  We willen er graag aan herinneren dat zij onze pensioenen zullen betalen, al zien zij hun professionele carrière enigszins anders:

Gelukkig zijn er nog mensen die begrip tonen.  In Trier krijgen ze kunstonderwijs (met tolk) als deel van een therapeutisch proces om hun trauma’s te verwerken “opdat het dagdagelijkse leven niet meer overstroomt”.

Maar voor scholen is er geen geld.  Scholen worden gesloten wegens instortingsgevaar…

FT

5 gedachten over “Tot vervelens toe… asielpolitiek

 1. We kunnen hier dag in, dag uit, de asielpolitiek in de westerse EU-lidstaten aanklagen, maar het brengt geen zoden aan de dijk. Dat is de realiteit , Verzet genoeg maar slechts van een kleine minderheid . De meerderheid heeft gekozen voor het uitroeien van onze westerse beschaving . Zelfs de zogezegde Heilige Katholieke kerk doven hun lichten als de normaal denkende mens zijn stem laat horen. De enkele strohalmen die we nog hebben worden langs alle kanten tegengewerkt . De Islam blijft zich afrukken , zielige zoekers of asielzoekers krijgen bescherming . IS , Boke met Ham en nog een paar van die top religieus gestoorde gangsters halen bijna dagelijks het nieuws , met het scheppen van onmenselijke onterende barbaarse activiteiten . Het begint steeds minder indruk te maken . Als ik jaarlijks mijn stad en familie bezoek zie ik meer en meer kopvodden ! Het is mijn stad niet meer , Antwerpen is van “iedereen” geworden. Het is nog maar een begin , Onze kerkelijke feestdagen moeten eraan geloven , langzaam maar zeker . Zelfs “zwarte Piet” werd onderwerp van discussie . Terug naar het stenen tijdperk , terug naar de wet van de sterkste. Wij hebben een troost , in alle gemoedsrust kunnen wij het tijdelijke met het eeuwige verwisselen . Rood Groen en dito correcten zullen het iets moeilijker hebben .

 2. ‘ Zolang de politiek halsstarrig de kop in het zand steekt blijven ze komen’? In door en door linkse landen als D, NL, en ZW ligt het toch ietsje anders: daar is het hele volk links, de politiek is wel verplicht om te volgen. Zoals in het artikel ook staat: ze beschouwen de moslims en de zigeuners als hun kinderen. In D staat zelfs de enige licht rechtse partij, de AfD, op instorten.

 3. Een bruggetje over de samenzwering tegen Duitsland, en uitspraken van “verraders”.
  http://michael-mannheimer.net/2014/02/15/die-jahrtausend-verschwoerung-deutscher-politiker-gegen-ihr-eigenes-volk/
  Dergelijke uitspraken, en de ermee gepaard gaande razernij, kunnen niet alleen door politieke motieven verklaard worden, zij moeten dan ook “psychopathologische gronden” hebben.
  Welke “deskundige” durft het aan hier een grondige wetenschappelijke analyse van te maken!!!

 4. Er is helemaal geen samenzwering tegen het duitse volk door politiekers en elite, simpelweg omdat het duitse volk in grote meerderheid akkoord is met politiek en elite. Als ze niet akkoord zijn kunnen ze op een rechtse partij stemmen, maar dat doen ze niet: Die Freiheit, Pro Köln, Pro NRW, zijn geflopt bij gebrek aan kiezers. AfD valt bijna uiteen als er nog maar een rechtse idee geopperd wordt. De CDU is uit zelfbehoud naar links afgeslagen. De CSU, de enige conservatieve kracht in D, heeft alleen aanhang op het platteland in Beieren, niet in München.
  Het zou mij allemaal weinig interesseren als D niet zoveel invloed had op ons, via Brussel. Maar nu gaan ze ons verplichten om even links te worden. Weg met de EU, of D uit de EU. Ik wil iemand als Poetin of Orban ipv Juncker, of een ZU (Zwitserse Unie) als alternatief waar we bij kunnen aansluiten.

Reacties zijn gesloten.