Vestzak – broekzak

Een deel verdwijnt onder andere bijstandsstelsels, waarvan de hoogte van de uitkering niets verschilt.        De minima zijn overigens bij elk stelsel hetzelfde. Of het nu een leefloon, werkloosheidsuitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, invaliditeitsuitkering, uitkering voor gehandicapten, …

Media verdacht stil over werkloosheidsgraad België
Af en toe zijn er enkele positieve signalen die hoopgevend zijn. Er lijkt dan toch iets van al dat beursgeweld door te sijpelen naar de reële economie.
Zo lag in eigen land de werkloosheid in maart 2015 maar liefst 10% lager ten opzichte van maart 2014! Een daling van een tweecijferig getal!
Veemd genoeg kwam dit desondanks slechts zeer summier aan bod in onze media.  Lees meer…