Cyclus

POTENTIE VLAAMSE PARTIJEN OM MET CRISIS OM TE GAAN

Samizdat (mission) | Deus Ex Wiki | Fandom

Sedert deze plaag begon schrijf ik hier Samizdat berichten.  Zeer vroeg werd hier gemeld dat er schuldigen aan te wijzen zijn, nu te identificeren als de Chinese communisten en enkele rijkste “filantropen” van de wereld.  De onderzoeken naar gedachtenbeheersing van de meest misdadige geheime diensten van de wereld heeft zijn vruchten opgebracht.  Door angst verlamd zijn de mensen als lemmingen overal onder een regime van staat van beleg gegaan.

Intussen groeit er de fervente kamp, van vrijheidsbewuste burgers, om de grondrechten terug te eisen.  Vooral in de VSA, Duitsland, Zwitserland en Nederland.  Zoals op verslagen van Junge Freiheit en PI-News wordt gemeld, worden ze beschimpt als samenzwerings-theoriekers, extreem-rechtsen en nazi’s.  Antonio Guterres, secr.-gen.  van de  VN roept op tot strijd (lees wereld-censuur) tegen fake-news over de pandemie. 

In Antwerpen trachtten ook enkele tientallen te betogen voor de burgerlijke grondrechten; ze werden in de media beschimpt en De Morgen vond het uiteraard goed dat in heel de stad jacht op hen werd gemaakt.  Dertien van hen werden aangehouden (zelfs voordat dat ze een betoging konden vormfen).  Dit is de puurste dictatuur en is burgemeester De Wever daarvoor verantwoordelijk?

Eindelijk schrijft er een auteur op “Doorbraak” : Nooit meer lockdown (Frederik Ceyssens 11.5).  De eerste auteur na bijna twee maanden gepalaber.  Maar hier wil ik tot de kern komen: de Vlaamse politieke partijen hebben de weerloze burger in de steek gelaten, wanneer deze van de meest essentiële grondwettelijke rechten werd ontheven; ze verzuimden te spreken wanneer zeer zware boetes aan in wezen onschuldige burgers werden uitgedeeld.  Er heerste en heerst de stilte van het graf, wanneer het gaat om het feit dat de politie (met of zonder haar wil) wordt ingezet om een repressie te voeren tegen de onderdanen van dit land.  Nergens vernam ik een originele, moedige kijk, behoudens van Jean-Marie Dedecker.

In Nederland, dat sinds de 16E eeuw een cultuur heeft van tolerante verdediging van dissidenten, is er georganiseerd verzet o.a. van Robert Jensen en mensen van Café Weltschmerz  o.l.v. Karel van Wolferen (verwijzing op einde).  Kan men in politiek Vlaanderen dan niet meer zelf denken?  Of is de particratie zo almachtig?

Eigenlijk moet men deze “plaag” nog steeds beschouwen als een nachtmerrie-achtig intermezzo in de geschiedenis!!  Terwijl heel de wereld aan dat thema gekluisterd wordt, gaan de machten achter de schermen door om hun plannen uit te voeren.  Akkoord dat dit allemaal niet in Belgie bedisseld werd; maar de constellatie van een regering die absoluut Vlaams-vijandig is wordt verder uitgewerkt.  Magnette blijft met zijn oekazes aan het commando van de operatie.  Is dat even fijn geregeld dat er geen politieke meetings of betogingen kunnen gehouden worden……

Men heeft terecht Gwen Rutten in het vizier genomen, om haar obsessie om terug tot een unitaire staat te komen.  Maar één van de vooraanstaande leiders, achter de schermen en in de Loge zelfs wereldwijd, is Alexander De Croo*.  Denkt hij wellicht anders dan vader Herman De Croo?  Hij wil inhakend op de kritieken (over 5 gezondheids-ministers) terug tot één unitaire gezondheidszorg komen.  Dit is maar één staaltje uit de volledige ommezwaai, waarmee de VLD politiek-zelfstandig Vlaanderen wil uitschakelen.  Als men deze dagen de balans opmaakt van 75 jaar kleurpartijen-politiek na de oorlog, dan kan men enkel stellen dat deze Vlaanderen zware schade hebben toegebracht.  Zelfs N-VA heeft daaraan meegedaan, door vier jaren volkomen nutteloos mee te regeren.

Zowel op het vlak van de mensenrechten, als op het vlak van de schade die aan economisch en cultureel Vlaanderen wordt toegebracht, moet de Beweging en zelfstandige denkers dringend een offensief starten.  Men besteed bvb. veel tijd aan het goed-in-de-markt liggende thema van immigratie.  Maar zelfs als het VB reusachtige stemmenwinst boekt, dan nog liggen de bevoegdheden om daar iets te veranderen bij de federale regering en de EU.  We hebben met het Nationalistisch Verbond, met echte topdenkers, 25 jaren gepoogd om primo het thema Vlaamse zelfstandigheid prioritair te krijgen en secundo N-VA en VB tot een werkelijke eenheid te bewegen.  Aan Tom van Grieken dient dan ook gezegd : al de pogingen tot verzoening zijn steeds op de meest categorische wijze verijdeld!!!  Vanwege vooral de N-VA.

Men kan het bijna niet diabolischer ineen steken.  Door de massale psychose, die overigens nog vele slachtoffers zal eisen, is het praktisch niet mogelijk de thematiek van het dreigende kalltstellen van 120 jaar Vlaamse Beweging onder het publiek te brengen.  De leiders van de politieke Vlaamse Beweging zullen dra moeten kiezen: trouw aan de duizenden Vlaamse strijders die ons zover brachten of het trouweloos verraden van de mogelijkheden die de kiezers ons evtl. zullen schenken.

Deze auteur is geen fatalist : op jonge leeftijd heb ik op 25 mei 1977 ontslag genomen uit de VU omwille van Egmont; werden we in de woelige dagen van 1988 uit het Vlaams Blok verwijderd omwille van hun nieuwe koers (onafhankelijkheid in mineur)  en werd de tocht verdergezet langs de niet-politieke Vlaamse Beweging.  Veel smaad en weinig vreugde!

Vandaag staan we er nog steeds, uit liefde voor ons volk.  Diegenen die ons telkens doen afwijken van het einddoel dienen andere heren: deze van de 33- graads Vrijmetselarij en de immer wakende krachten in jacobijns Parijs. 

Het is niet mogelijk, zoals Bart Maddens is gaan inzien, met de hoge Belgische heren kersen te eten.  Een Vlaams-nationalist wordt voor het absolute niets, het onwezen aanzien.  Dat bewustzijn moet men meenemen, als men een verder Vlaams-nationaal beleid maakt.

Jos Wouters, Boom

Verwijzingen:
– “Wie wist wat op welk moment?” Karel van Wolferen en Ramon Bril. Café Weltschmerz**
– Junge Freiheit en PI-News : artikels over het verzet in Duitsland. Vooral Stuttgart, Nürnberg, Berlin en München.
– Artikels op: Uncut-news.ch
– Katholiek Forum: oproep You Tube: Prominent clergy, laity issue statement exposing…” van John-Henry Westen***. Oproep van kerkleiders voor aandacht voor de basisrechten van de mensheid.

*Nvdr: Ter illustratie enkele “staatsmanschappelijke” ideetjes van De Croo Jr. – wie zoekt vindt er nog wel meer, soms als kleine quasi verborgen speldenprik, steeds meer als duidelijke betrachting, vermomd onder de wens “goed bestuur”:

“België werkt niet, tijd voor ‘PLAN BE'” (Knack, 14.7.16)

‘Ik wil dit land opnieuw meer federaal maken, maar dan in de authentieke betekenis van het woord’ (Knack, 13.12.17)

Voorstel De Croo om federale kieskring is natte droom van het FDF (VB 28.7.18)

Het waarschuwingssalvo van de herfederalisering (De Tijd, 6.8.18)

**Nvdr: Kijk en verbaas u (niet):

***Nvdr: u kan de video waarnaar verwezen wordt, hier bekijken:

Ondertiteling en geautomatiseerde vertaling via icoontjes onderaan

Kunst komt naar je toe (5)

Hof van Busleyden is een indrukwekkend Bourgondisch stadspaleis, waar Thomas More, Erasmus en Margareta Van Oostenrijk over de vloer kwamen. Familievriendelijkheid staat hier centraal, en daarom ontdek je de indrukwekkende collectie samen met de kinderburgemeester van Mechelen. Wedden dat je mond openvalt bij de pronkstukken van het museum, de “besloten hofjes”?

Nog meer weetjes bij https://www.hofvanbusleyden.be/museum-in-huis

Cyclus

Période française de l'histoire de Belgique — Wikipédia

VLAANDEREN GEEN PROTECTORAAT VAN FRANKRIJK

Wanneer in maart de maatregelen werden afgekondigd tegen de “plaag” dan trachtte de Vlaamse regering hopeloos lichtere maatregelen te verkrijgen voor handel en industrie.  Niets te smeken of op de knieën te vallen!  De Waals/Brusselse machthebbers inspireerden zich met name op de Franse regelgeving.  In het eertijds verlichte Frankrijk heerst nu zowat de zwaarste buiten-wet-stelling van de nationale instellingen.  Met gigantische terreur maatregelen tegen de bevolking.

Nu gaan er in de Franse regering stemmen op om het strenge regime al minstens te verlengen tot 24 juli.  Zoals ik merk uit de Franstalige pers uit ons land, die ik nauwgezet volg, beschouwen deze de invloedssfeer van Frankrijk zo goed als binnenlands.  Vele Franse nieuwsfeiten worden er gebracht alsof het een binnenlands item is.  Het is dan ook een treffend artikel in Doorbraak op 30.4, van de hand van Ronny Vidts, dat aangeeft dat de Vlaamse regering onder Jan Jambon aan de leiband van de federale krachten ligt  (Jambon, apporte!).

Het is anderzijds opvallend dat tussen de talrijke, zeer onderscheiden artikels in Doorbraak geen grote kritiek op de ongrondwettelijkheid in dit land te lezen is.

In de Duitse alternatieve blogs wordt zeer terecht, herhaaldelijk, vermeld, dat de “grondrechten”, d.w.z. de basisartikelen in de grondwet EEUWIGHEIDSRECHTEN zijn.  Evenmin als in de “Bundestag” kan hier de parlementaire vergadering deze afschaffen en het volk heeft het recht deze te verdedigen, zelfs tegen de overheid.    Karel van Wolferen deed in zijn recentste you-tube opname, trouwens de basiseis alle boetes te vernietigen (in Nederland), die in strijd met de grondwet zijn opgelegd.  Dit geldt ook voor hier.

Men heeft een voorbeeld aan Frankrijk genomen en hier een aantal vervolgingen tegen de gewone burger gestart.  Dus worden er boetes uitgedeeld aan wegblokkades,  verkeerde aanwezigheid in parken, in tweede verblijf  (na huiscontrole) en na het overschrijden van de grens met Nederland en Frankrijk (ondanks het verdrag van Schengen).  Opmerkelijk is dat weerom Vlaanderen het overgrote deel van de boetes uitschrijft; in Wallonië verwaarloosbaar.  Ook worden er pertinent andere maatstaven gebruikt voor het islamitische deel van de bevolking.

Natuurlijk staan we hier voor een onberekenbaar virus, dat de zwakkeren onder ons onevenredig treft.  Mijn meevoelen gaat naar de slachtoffers, speciaal de ouderen die we ook in onze omgeving zo goed mogelijk beschutten en verzorgen.  Vanuit mijn christelijke overtuiging ben ik trouwens adept om de steeds maar uitbreidende euthanasieregelingen volledig af te schaffen.  Maar de willekeurige terreur en razzia’s tegen de onschuldige burgers heeft niets met efficiënt beleid te maken.  Parken afsluiten, mensen opjagen, steeds maar bijkomende controles aankondigen, is de politie inschakelen tegen de eigen bevolking. 

Frankrijk dreigt naar grote interne spanningen te gaan, indien hogegraads-vrijmetselaar Macron zijn speeltjes niet stopzet.  In het land, dat zich trots republikeins noemt, is elke denkbare oppositie onder curatele geplaatst.  Sophie Wilmès en haar Fransgezinde ploeg volgt met goeddunken de lijn van Frankrijk.  Vergeet niet dat ze vijf jaar schepen was in Ukkel en acht jaren in Rode.  Als ze daarna dergelijk Nederlands spreekt, is dat uit viscerale afkeer voor onze taal.  Heel de ploeg, met voorlopige volmachten, staat ten dienste van het “réveil” van de unitaristische krachten, die na deze periode met de laagste methodes zullen toeslaan.  Men kan de algemene sfeer al in het Laatste Nieuws volgen, dat meer dan ooit de maçonnieke krachten mobiliseert.

Voor na de intense uitbraak voorziet men het volgende :

  • Een vaccinatie-eis tegen Covid.  Er kan echter voorzien worden dat er de komende periodes mutaties gaan optreden.  Onderzoek heeft al aangetoond dat het virus in Frankrijk andere eigenschappen heeft als bvb. in China.
  • Een app, te installeren op de mobieltjes, die ervoor gaat zorgen, dat tegen elke privacy een medische specifieke codering voor ieder mens mogelijk wordt.
  • Een voorziene persoons-registratie, die de voorwaarde zou zijn om nog reizen naar het buitenland te doen.

Daarom nogmaals een oproep aan de rechterlijke en activistische wereld; specifiek aan de Vlaamse Beweging om de basisrechten met hand en tand te verdedigen.  In deze crisis merkt men de ongeschiktheid van politieke partijen om ongemakkelijk tegenstroom te roeien!  We zijn het echter verplicht aan de trouw voor ons volk om de vrijheidsrechten (vrije verplaatsing, vergadering en woonst) te garanderen.  Hierin is de VVB eerder een gelukkige uitzondering.

Intussen begint het verzet vorm te krijgen in Europa en vnl. in Amerika.  In vele Duitse steden en in Zwitserland komt de bevolking reeds op straat.  In Nederland bestaat met een aantal initiatieven op internet ook een vaste kern van verzet (o.a. blog E.J. Bron, Robert Jensen show, Café Weltschmerz).  In Frankrijk zal het ongenoegen bijzonder groot zijn, maar de censuur verhindert eender welke bericht op main-stream.

De Vlaamse regering heeft zich laten ringeloren door de Belgische krachten.  Ze moet krachtig weerwerk gaan bieden tegen de belgicistische “entente”, die eigenlijk haar vrijmetselaarsbevelen in Frankrijk haalt.  In de gekende Vlaamsgezinde persorganen is men de bevoegdheden al aan het bespreken voor na een volgende (zgn. glorieuze) verkiezingswinst van de V-partijen.  Men zou beter tot de realiteit terugkeren, de particratie in eigen rangen bestrijden en de strijd tegen alle vereende belgicistische krachten voorbereiden.

Tot slot nogmaals iets over het verbod op religie: meer en meer wordt het duidelijk dat de afspraken over het verbod (vooral christelijke eredienst) gebaseerd zijn op een grote haat tegen de Kerk(en). De dignitarissen van deze kerken slagen er zelfs niet in een deuk in een klomp boter te slaan.  Dat men de Franse Revolutie (waar men zich op inspireert) nog zo ging overtreffen!

Jos Wouters, Boom.

P.S.:  In Duitsland stichting van een anti-vrijheidsbeperking partij: Widerstand 2020*.

Contact : nichtohneuns.de

“We beleven een periode van staat van beleg”  Karel van Wolferen en Kees van der Pijl, Café Weltschmerz.

*Nvdr: De webstek van Widerstand 2020 is (tijdelijk?) niet raadpleegbaar. Hierbij een kennismakingsvideo:

Terugdringen?

Klauwaert: Oswald Van Ootegem

Zou Ben Weyts heimelijk i.s.m. Schild & Vrienden een Vlaams Legioen Leger opgericht hebben? Grapje!

Aantal leerlingen dat uitstroomt zonder diploma blijft maar stijgen:
Vlaanderen slaagt er niet in om het stijgende aantal vroegtijdig schoolverlaters terug te dringen, blijkt uit cijfers van de onderwijs­administratie. (…)

En hoe zou dat nu komen? De Vlaamse Overheid heeft er een studie aan gewijd, die wij niet kunnen inkijken. Hoeft ook niet. We zijn helderziende.

Dit is de inleiding waarop de studie gebaseerd is; neem nota van de vraagtekens:

“Welke soort klassamenstelling is de meest gunstige voor de leerprestaties, het welbevinden en het academisch zelfbeeld van leerlingen? Worden leerlingen best omringd door een brede diversiteit aan medeleerlingen? Of is het beter in de klas te zitten met gelijkaardige leerlingen? Er bestaan veel wetenschappelijke studies over het groeperen van leerlingen in homogene/heterogene klassen. Deze review bekijkt de effecten op het prestatieniveau en bespreekt andere groeperingscriteria zoals leeftijd, sociaal-economische thuissituatie, cultureel-etnische achtergrond en geslacht. Een inspiratiebron voor directeurs, pedagogisch begeleiders en anderen die beslissingen moeten nemen. In de reeks: Praktijkgerichte literatuurstudies onderwijsonderzoek” (…)

Gelukkig heeft het Gemeenschapsonderwijs (GO!) dé oplossing: Geen examens! Het zou immers “niet fair zijn”(…)

Kunst komt naar je toe (3)

Aan De Wapper vind je het Rubenshuis, – om de hoek van het voormalig Kon. Paleis, van waaruit de toenmalige prins Filip zichzelf voorzag van ‘meubelen en huisgerief’; slechts onder dwang gaf hij ze uiteindelijk na 15 jaar leentijd terug. Je wordt rondgeleid door dir. Ben Van Beneden. De Wapper kreeg pas in 1977 zijn naam. Vroeger stond er een huizenblok dat neergehaald werd.

Je slentert door de tuin waar Rubens zocht naar inspiratie, bewondert zijn kunstgalerij en stapt zelfs binnen in het heilige der heiligen: het atelier van de meester. Onderweg krijg je een spervuur van meesterwerken te zien, waaronder het beroemde zelfportret van Rubens zelf.

Gebruik het tandwieltje onderaan om de Nederlandse ondertiteling in te schakelen.

Ben Van Beneden verwijst tijdens de reportage naar het origineel schilderij (in het Rubenshuis een portret) van Helena Fourment, dat zich in München bevindt. Hier ziet u Helena in vol ornaat, in haar bruidsjurk:

Op de Meir, met huisnr. 54, vindt u Den Cleyen Sint Arnold, het ouderlijk huis van P.P. Rubens.

Kunst komt naar je toe (2)

Bruegel was een superster in de 16de eeuw, en dat is hij vandaag nog steeds. Bewonder vanuit je huiskamer de meesterwerken die aan de muur hingen bij keizers en koningen. Over VIPs gesproken: je gids is niemand minder dan museumdirecteur Michel Draguet. Hij stapt met jou zelfs binnen in het schilderij “De Val van de Opstandige Engelen”. Een niet-te-missen ervaring!

Ondertiteling met Ned. vertaling via icoontjes onderaan

Zogezegd

“Soms heb ik het idee dat wij in Vlaanderen de roetpieten zijn die met de zware zak sleuren, terwijl Sinterklaas in Wallonië zit en maar cadeaus blijft uitdelen. Natuurlijk stemt iedereen in Wallonië dan voor Sinterklaas. […] Maar in plaats van ons af en toe eens te bedanken, krijgen wij, Vlamingen, het verwijt dat we een bende nazi’s zijn”

Urbanus