Proficiat Bart, je hebt het verdiend!

Dat de frut zuur was bij de poco media werd meer dan duidelijk in De Afspraak op vrijdag: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/kijk/2022/06/03/daf-laeremenans-reactie-van-grieken-arvato_49370462/ Bart zond ons onderstaand bericht over zijn benoeming als burgemeester van Grimbergen:

Vlaamse vrienden,

Donderdagavond 2 juni mocht ik de eed afleggen als nieuwe (aangewezen) burgemeester van Grimbergen. Een bevestiging van hogerhand moet nog volgen.

Als grootste partij in Grimbergen leveren we daarnaast nog twee schepenen (Karlijne Van Bree en Chantal Lauwers) en de voorzitter van de gemeenteraad (Peter Plessers). N-VA levert twee schepenen en CD&V drie.

Het nieuws van de afgelopen twee weken over de coalitie- en burgemeesterswissel in Grimbergen was voor velen een verrassing. In alle eerlijkheid moet ik u zeggen dat ikzelf deze wending een maand geleden absoluut niet had kunnen voorspellen.

Enkele weken geleden werden we plots geconfronteerd met een Open VLD die een groot probleem zag in het optreden van de eerste schepen (collega Roosen van N-VA), terwijl dit probleem in onze ogen gewoon niet bestond. De spanning had eerder te maken had met tekortkomingen van de vorige burgemeester (Open VLD).

Zonder voorafgaand overleg werden we uitgenodigd door de voorzitter van Open VLD, samen met oppositiepartij CD&V, die zomaar de rol van N-VA zou mogen overnemen. Op die manier breek je natuurlijk alle vertrouwen, zeker wanneer dit gepaard gaat met de dreiging van jarenlange interne conflicten, mochten we N-VA aan boord houden.

We zijn daarop zelf met CD&V gaan praten en vonden in deze lokale ploeg een nieuwe partner. Ook inhoudelijk werden er uiteraard afspraken gemaakt.

Noch N-VA, noch CD&V zagen problemen met de toepassing van de nieuwe wetgeving, die ervoor zorgt dat de grootste stemmentrekker van de grootste coalitiepartij automatisch de burgemeester wordt.

Wel werd gevraagd dat ik bij het begin van de raadszitting een plechtige verklaring zou afleggen, waarin ik namens Vernieuwing nogmaals onze ongebondenheid zou benadrukken en me zou engageren tot een humane invulling van mijn mandaat, ten bate van alle Grimbergenaars. Ik heb dat graag en met overtuiging gedaan.

Ik ben heel vereerd met dit vertrouwen en we zullen Grimbergen de komende 30 maanden naar best vermogen en met een sterke ploeggeest besturen.

Velen waren ontgoocheld dat ik in het begin van de legislatuur geen burgemeester kon worden. Toch denk ik dat ik de voorbije drie jaar als schepen nuttig werk heb kunnen verrichten.

Het burgemeesterschap is mij nu veeleer overkomen dan dat ik ernaar gestreefd heb. Maar uiteraard kon en wilde ik mijn verantwoordelijkheid niet ontlopen.

Hieronder vindt u wat zaken uit de regionale media, met name twee nieuwsuitzendingen van Ring-TV (24 mei en een studiogesprek van 3 juni) en een digitaal bericht van de VRT dd. 3 juni, met daarin een opvallend nijdig interview op Radio1.

Beste groeten!

Bart

Nieuws van vrijdag 3 juni
NIEUWS 03/06/2022 | Ring TV | Jouw zender, Jouw nieuws

Nieuws van dinsdag 24 mei
NIEUWS 22/05/2022 | Ring TV | Jouw zender, Jouw nieuws

Website VRT en Radio-interview
Ex-Vlaams Belanger Bart Laeremans legt eed af als burgemeester van Grimbergen: “Geen aanhangsel van mijn vorige partij” | VRT NWS: nieuws

Het hoeft geen betoog dat we het een groot gemis vinden dat hij niet meer als VB-volksvertegenwoordiger ons Vlaams gedachtengoed kan verdedigen. We kozen uit de talrijke video’s Barts toespraak op de IJzerwake, waaruit duidelijk mag blijken dat hij zijn Vlaams hart, ziel en wensen, niet op het altaar van het politiek-correcte denken opgeofferd heeft voor een “postje”… of een burgemeesterssjerp.

Vlaamse geschiedenis, religie en cultuur in Geel

Dimpna was de dochter van een heidense Ierse koning en een christelijke moeder van grote schoonheid. Haar moeder liet Dimpna in het geheim dopen door haar biechtvader Gerebernus. Toen het meisje nog een kind was, stierf haar moeder. Haar vader is radeloos en zoekt naarstig naar een nieuwe echtgenote, maar niemand kan de plaats van zijn overleden vrouw innemen. Als laatste wil hij zijn dochter dwingen met hem te trouwen. Dimpna vlucht daarop met Gerebernus naar het vasteland van Europa. Ze komen in de Lage Landen terecht en vestigen zich in de bossen in de Kempen. Hier leven beiden als kluizenaars en zorgen voor de armen en behoeftigen. Haar vader is hen achtervolgd en na enkele jaren vindt hij beiden in hun kluizenaarsverblijf. Wederom dwingt hij Dimpna om met hem te trouwen en haar biechtvader moet het huwelijk sluiten, maar hun antwoord is een duidelijk neen. Hierop ontsteekt haar vader in razernij, onthoofdt zelf zijn dochter en laat Gerebernus door zijn dienaren onthoofden. Lees meer…

Geschiedenis van de Ommegang

De Sint-Dimpna Ommegang, een van oorsprong religieuze processie om de Heilige Dimpna te herdenken, kent al een lange geschiedenis.

Cultureel erfgoed

In 1900 liep de eerste praalstoet uit om 1300 jaar Dimpna op een grootse manier te herdenken. In 1925 loopt opnieuw een historische praalstoet uit en in dat jaar beslist men om deze elke 25 jaar opnieuw te organiseren. De stoet krijgt een sterk religieus karakter en de processie wordt in de stoet opgenomen. Bij de jubelfeesten van 1950 spreekt men voor het eerst van een ‘Ommegang’ en vanaf 1951 trekt er zelfs twee maal per jaar een verkorte versie van de Ommegang als Sint-Dimpnaprocessie door te straten. De maatschappij verandert echter, het geloof krijgt een meer bescheiden plaats in de samenleving. Vanaf 1968 worden de tweejaarlijkse processies afgeschaft.

Megagebeurtenis

Het jaar 1975 is een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van de Sint-Dimpna Ommegang. In de stoet staan vanaf nu de legende van Sint-Dimpna, de geschiedenis van Geel en de gezinsverpleging centraal terwijl het godsdienstige meer naar de achtergrond verdwijnt. Deze editie was zo een groot succes, dat men in 1976 het Sint-Dimpnacomité opricht en besluit dat de Ommegang een vijfjaarlijkse traditie moet worden. In de daaropvolgende edities (1980 tot en met 2000) wordt de Ommegang verder uitgebouwd tot ‘megagebeurtenis’ met een groeiende aandacht voor kostuums, choreografie en muzikale omkadering.

Dimpnadagen

In 2005 worden de ‘Dimpnadagen’ boven de doopvont gehouden. Zij omvatten alle activiteiten die in dat Dimpnajaar ter ere van de Geelse patroonheilige georganiseerd worden. De Ommegang wordt omgevormd naar een historische processie waar zelfs de bisschop van Antwerpen in mee loopt. Voor het eerst wordt ook een heus totaalspektakel georganiseerd dat de legende van Sint-Dimpna en de geschiedenis van Geel evoceert: GheelaMania. De Dimpnadagen krijgen een vervolg in 2010 en 2015 en groeien uit tot het grootste gemeenschapsvormende project van de stad Geel. Meer bij: https://dimpnadagen.be/ommegang

Sint Dimpna-ommegang ( klik op ‘bekijken op YouTube’)

“Stedeling”

Als het kind maar een naam heeft, dachten we toen we de titel over de mogelijke redder van de tsjevenpartij lazen. In het Duits noemt men dit “um den heissen Brei herumreden”.

Dat het niet erover gaat dat hij in een stad woont, zal u allicht wel begrepen hebben. Ook niet dat hij geen voeling heeft met het platteland. Het gaat eerder om fijngevoeligheden die sinds geruime tijd – op straffe van excommunicatie – niet meer mogen benoemd worden

Dat het erom gaat dat de mogelijke “redder” afkomst, noch uiterlijk mee heeft om een christelijk-Vlaamse partij boven water te houden, te reanimeren, te leiden volgens de te verwachten eigenschappen, mag en zal nergens geschreven of uitgesproken worden. Als deze man het beste is dat de tjevenpartij kan naar voren schuiven om de partij te leiden, dan is deze CD&V niet meer waard te bestaan. En deze mening zal door menig goedmenende lokale politicus gedeeld worden. Zo zie je maar dat als je de wijn te veel aanlengt, er op de duur niets drinkbaars meer overblijft. Arme christendemocratie, arm Vlaanderen….

propaganda 2019

Een mening van Boudewijn Bouckaert

Stemmen gezocht voor Sammy! Waar ze te vinden? De meeste christenen stemmen al lang niet meer voor CD&V en zullen nu helemaal passen. De vrijzinnigen hebben alternatieven genoeg. Blijven nog onze moslims. Die zijn voor het overgrote deel (95%) soennitisch en kunnen het bloed van de sjiieten drinken en Sammy is sjiiet. Gelukkig heeft hij de Lotto onder zich. Daar maakt hij nog een winstkans. Voor Sammy Mahdi, een jonge stedeling, is het platteland terra incognita. Kan stedeling Sammy Mahdi straks plattelandszieltjes winnen voor cd&v?, vraagt kwaliteitskrant DM zich af.

Kan stedeling Sammy Mahdi straks plattelandszieltjes winnen voor cd&v? (demorgen.be)

https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/sammy-mahdi-tertio-%E2%80%98ik-heb-mijn-puzzel-gelegd%E2%80%99

N-VArrogantie

Volgens Theo Francken mag Vlaams Belang geen lijsten indienen en moeten we allemaal gehoorzaam op zijn N-VA stemmen. Alsof de stem van onze mensen eigenlijk zijn eigendom is, wat een arrogantie.

Dat zou volgens hem namelijk de enige ‘nuttige’ stem zijn. Andere stemmen zijn dan ‘weggesmeten’ stemmen. Die bestaan trouwens niet in een democratie. Een regering moet ook gecontroleerd worden. Dat doet de oppositie.

Eigenlijk willen ze zeggen dat uw stem van geen tel is en je helemaal geen keuze hebt, laat staan moogt beslissen. We hebben dat trouwens al eens gezien in 2014. Hun kracht van verandering bleek gewoon meer van hetzelfde te zijn. Dat komt omdat ze Belgisch willen besturen. Dat kan maar door de Vlamingen te negeren en het ondemocratisch cordon te handhaven waardoor de PS in Vlaanderen, zelfs tot de kleinste gemeente, bepaalt wie mag besturen en wie niet. Wat een onderdanigheid en kruiperigheid voor een ministerpostje van Defensie.

De N-VA-strategie in zijn geheel is er één die Vlaanderen onderwerpt aan linkse en Waalse dominantie. “Waanzin is steeds opnieuw hetzelfde doen, en dan verschillende uitkomsten verwachten”.

Daarom moeten we dat Belgisch besturen laten zijn voor wat het is en een assertieve Vlaamse regering tot stand brengen die van gemeenschap tot gemeenschap onderhandelt over de ordentelijke opdeling van België. Zoals ze ook in Tsjechoslovakije gedaan hebben. Daarom moet Vlaams Belang de grootste partij worden. Zodat we het initiatief in handen kunnen nemen. Zodat Vlaanderen volwassen kan worden en het beleid kan teruggeven aan de Vlamingen waar we al zo lang voor stemmen. Dat is onze missie 2024. Met jouw steun zullen we daarin slagen. Want het is genoeg geweest. Het is méér dan genoeg geweest. Tijd voor iets anders. Tijd voor Vlaams Belang!

Tom Vandendriessche

https://www.knack.be/nieuws/belgie/theo-francken-vraagt-vlaams-belang-niet-deel-te-nemen-aan-federale-verkiezingen-in-2024/

Van Grieken na oproep van Francken om federale verkiezingen te laten vallen: “Ze hebben schrik”