In de brievenbus

MM900285281[1]In De Zevende Dag van 26 oktober,  zei Tom van Grieken klaar en duidelijk (03’11”) dat hij zich kantte tegen subsidies voor gematigde moskeeën. Met recht. Natuurlijk werd hij hierop gepakt door de interviewer die verkondigde dat de Kerkfabriek wel subsidies krijgt. Wel, de Kerkfabriek krijgt die terecht.

In de grond zou, afgezien van de katholieke kerk, geen enkele andere kerk, noch de protestantse, noch de anglicaanse, noch de joodse consistorie, noch het humanistisch verbond enige subsidie mogen krijgen. In tegenstelling  tot de katholieke kerk hebben zij geen halve meter grond noch goederen aan de staat moeten afstaan.

Onder het Frans schrikbewind, einde 18 de eeuw, werden alle hoeven, huizen, landerijen, ziekenhuizen, godshuizen, bossen, weilanden, kunstschatten, akkers en abdijen door dat schrikbewind in beslag genomen. Na het concordaat tussen Kerk en Staat in 1801, onder Napoleon, werden de niet vervreemde, genationaliseerde goederen terug ter beschikking gesteld van de kerkelijke overheid. Die kreeg ze niet terug maar verwierf een soort van vruchtgebruik. De abdijen van Westmalle, Tongerlo, Postel -om maar enkelen te noemen – met de daaraan verbonden weilanden en landerijen, behoren niet aan de paters maar aan de gemeenten waar ze gelegen zijn. Hetzelfde geldt voor de O.L. Vrouw kathedraal, de St Pauluskerk, de St Jacobskerk, de St Andrieskerk in Antwerpen, ze behoren de Stad toe. Idem voor St Goedele in Brussel. Kortom alle kerken en kerkelijke bezittingen van voor 1801 zijn niet het bezit van de kerk.
De kerkfabriek krijgt voor het beheer een subsidie, maar moet ook haar deel betalen voor onderhoud- en restauratiewerken. En ja, de priesters krijgen het minimumloon voor de door hen gedane studies, net zoals de dominees, ijverende humanisten en rabbijnen. Maar de drie laatsten zonder enige inbreng.
Als je de stijgende waarden van de gebouwen, gronden, weilanden, bossen, schilderijen en kunstwerken in kerken, zou optellen,die dus niet aan de kerk behoren maar aan de staat, steden en gemeenten, overstijgen die ruimschoots de gegeven subsidies.

Om even op Napoleon terug te komen, die nam het hele archief van het Vaticaan in beslag, overtuigd dat hij de mensheid met allerlei schandalen zou kunnen verblijden. Het werd in plaats van een openbaring een afgang, want afgezien van de zaak Galilei viel er niets te rapen.

Anna Bijns

5 gedachten over “In de brievenbus

 1. Aan de andere kant zou ik het ook normaal vinden als de parochiehuizen ook voor katholieken die niet behoren tot de vele groeperingen van de politieke ex-ACW-groeperingen zouden opengesteld worden.

 2. Uw uitleg klopt als een bus. Ik heb trouwens in die zin eens gemotiveerd betreffende subsidies aan al die sektes (protestanten, islamieten, onzinnig verbond en dgl.) en de verantwoorde subsidies aan de katholiek kerk. Dat werd me niet in dank afgenomen wegens “achterhaald”….

 3. Wat door Napoleon vooral werd geviseerd in de Vaticaanse Archieven, waren de dossiers over de vrijmetselarij, en andere dossiers over “geheime kennis”. Bij dit laatste was vooral het dossier van Giordano Bruno !!! Een gedeelte ervan,het belangrijkste, de “Processo”, is echter verloren gegaan na de overbrenging naar Parijs. Napoleon had ook een bijzondere interesse voor de archieven van Venetië.
  Bron : Financial Vipers of Venice, pagina 224 – Joseph P. Farrel.

  Wat de inbeslagnames betreft tijdens het Franse terreur bewind, kwamen ook heel wat bezittingen in handen van economische collaborateurs die deze bij manier van spreken voor een appel en ei konden opkopen!!!
  Deze collaborateurs werden nooit vervolgd, en waren vervolgens actief bij de samenzweerders van 1830!!!
  Vergeet ook niet de honderden schilderijen die geroofd werden en die hangen te pronken in franse musea. Volgens het akkoord van Parijs van 1815 (waarna ik reeds verwezen heb in een andere reactie) dienden deze te worden teruggegeven!!!
  Vergeet ook niet dat tal van waardevolle gebouwen werden vernield tijdens deze bezetting.
  Vergeet ook niet de plundering via de “assignaties…!!!”
  Vandaag dragen we nog altijd de negatieve gevolgen van deze 20 jaar durende franse bezetting en dito terreur regime. Het belangrijkste gevolg is echter de ramp van 1830!!!

Reacties zijn gesloten.