Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De Azteken, bewoners van Aztlan, Mexicanen,  hadden bij het begin van de 16e eeuw een hoge beschaving en een waar imperium uitgebouwd. Zij waren grote bouwers en vooral aanbidders van de  sterren.  Hun god Huizilopotzli was een god van de oorlog, die vele mensenoffers vroeg. Opdat de zon zou opgaan de volgende dag moest hij, volgens hun geloof, de ingewanden van geofferde mensen eten. Ieder jaar werden er ‘n 3 à 4.000 mensen geofferd. In een tempel werden 133.000 lichamen van slachtoffers gevonden. Met de komst van de Spanjaarden was er een mogelijkheid  om deze onmenselijke praktijk te stoppen, maar uiteindelijk was het Onze Lieve Vrouw zelf die de gruwel beëindigde.

Veertig jaar na de ontdekking van Christoffel Colombus en tien jaar na de verovering van Mexico door de Spaanse conquistador Hernan Cortés, die het beeld van de onverzadigbare god met opengesperde mond verbrijzelde, verscheen Maria aan de heel eenvoudige man Juan Diego, aan de voet van de heuvel Tepeyac op 9 december 1531. Ze gaf hem  de opdracht aan de bisschop, de Spaanse franciscaan  Mgr. Juan de Zumarraga te vragen een kerk te bouwen, van waaruit zij de mensen zou helpen.  Aanvankelijk geloofde de bisschop deze eenvoudige man niet. Juan Diego vroeg O.L. Vrouw om iemand anders te sturen met meer gezag. Juan Diego woonde bij zijn oom die nu stervende was en een priester verlangde. Om geen oponthoud te hebben ging Juan Diego langs een andere weg om een priester te  halen, maar onderweg verscheen O.L. Vrouw opnieuw en zei hem dat zijn oom zou genezen en dat hij boven op de heuvel bloemen moest plukken als een teken voor de bisschop. In volle winter, op 12 december 1531, trof hij inderdaad Castiliaanse rozen aan, verborg ze in zijn cactusmantel, tilma, en bood ze de bisschop aan. De bisschop had voor zichzelf ooit gevraagd dat hij eens Castiliaanse rozen zou krijgen als teken dat zijn apostolaat door Maria gezegend was. De bisschop en zijn dienaren knielden in stomme verbazing. Toen Juan Diego zijn mantel opende was er echter tevens een wonderbaarlijke weergave van Maria op afgebeeld. Een tilma van cactusbladen vergaat normaal na een twintigtal jaren. Na bijna 500 jaar zijn deze tilma met de afbeelding van O.L. Vrouw nog steeds intact. De kleuren van de beeltenis van Maria zijn nog niet aan het afblotten en de gebruikte pigmenten zijn nog steeds onbekend. Vervolgens hebben deskundigen in de ogen van Maria de eigenschappen van gewone levende ogen ontdekt en op het netvlies de  beeltenissen van 13 mensen, die toen in die kamer aanwezig waren herkend.

Monk's Hobbit: The Sphinx in the Zodiac Cycle: From Mary (Virgo) to Christ  (Leo)

De sterren op de mantel van Maria zijn de nauwkeurige weergave van de  sterrenhemel op die morgen van 12 december ( de rode punten zijn de sterren op de mantel van Maria). Maria draagt een zwarte gordel, voor de Azteken een teken van zwangerschap. Haar gevouwen handen drukken uit dat ze iets wil geven. Maria verschijnt als de Vrouw die de kop van de slang, de duivel, verplettert (Genesis 3, 15).  Het volgende jaar werd al met de bouw van de kathedraal begonnen. Tussen 1531 en 1539 lieten acht miljoen indianen zich dopen. Ieder jaar komen ‘n 20 miljoen pelgrims bidden bij het beeld van  O.L. Vrouw van Guadelupe. Op 14 november 1924 werd een aanslag gepleegd met een bom in een vaas vlak bij de mantel met de  beeltenis. Alle glaswerk van de  basiliek vloog stuk, een ijzeren kruis werd omgebogen maar het beschermglas, de mantel en de beeltenis van Maria bleven intact.

De mensheid van de 21e eeuw heeft duizelingwekkende vooruitgang gemaakt op gebied van wetenschap,  techniek en het manipuleren met het menselijk leven. Velen aanbidden de  god van de onbeperkte vooruitgang en de vrijheid,  het kapitaal en het plezier. Volgens hun geloof moeten hiervoor de ongeboren kinderen gedood kunnen worden. Ieder  jaar worden naar schatting wereldwijd tussen 45 en 50 miljoen ongeboren kinderen gruwelijk gedood.

Zoals het in stukken snijden van de slachtoffers bij de Azteken algemeen gebruikelijk was, zo is ook in onze tijd het in stukken hakken van de kinderen een algemeen aanvaarde praktijk, die bovendien als “veilig” wordt geprezen. Ook deze god is onverzadigbaar en vraagt steeds meer mensenoffers.  We steunen de protestacties hiertegen en vooral de gebedsacties voor abortusklinieken. Lang geleden heb ik Mgr. Vaughan, destijds hulpbisschop van New York ontmoet. Hij was in Nederland toen ik daar een priesterretraite predikte. We nodigden hem uit om voor te gaan in onze slotviering wat hij graag aanvaardde. Hij vertelde dat hij als academicus weinig sympathie had voor protestacties, maar dat het overtuigde vrouwen waren die hem “over de brug” getrokken hebben. Hij was een vurige pro life activist geworden en deed mee met de rescue-beweging door te bidden voor abortusklinieken. Hij werd ook opgepakt en moest voor de rechter verschijnen die hem vroeg of zijn handelen wel als  waardig kon beschouwd worden in verhouding tot zijn functie. Hierop antwoordde hij dat hij van zijn voorganger een bisschopsring gekregen had met 3 personen er op,  Jezus, Petrus en Paulus en dat zij alle drie door het wettig gezag ter dood gebracht werden omdat ze getuigden van de waarheid. Verder vertelde hij dat wij als priesters het best het risico kunnen lopen in de gevangenis terecht te komen omdat we geen gezin in gevaar brengen. Humoristisch voegde hij er aan toe: “overigens, ons werk op onze bureau en onze wedde gaan ook gewoon door”. We moeten doen wat we kunnen om de huidige massale kindermoord te stoppen. Toch mogen we ons geen illusies maken.

Lees verder

NL, diefstal en fraude in de pensioenwereld. En bij ons dan.

Via reputatiemanagement houdt de pensioenwereld de schone schijn op. Op vele congressen wuiven economen en pensioenbeleggers zichzelf en elkaar lof toe. In voor werknemers en gepensioneerden onbegrijpelijke taal probeert de bedrijfstak pensioenindustrie op congressen zijn onmisbaarheid te tonen. Maar in Zwarte Zwanen 3 zegt de Amerikaanse pensioendetective Ted Siedle dat schimmigheid en geheimhouding de voedingsbodem voor diefstal en fraude vormen.

In deze aflevering probeert MAX in gesprek te komen met de invloedrijke pensioenbeleggers. Zo probeert maker Grimbergen een interview te krijgen met een van de machtigste financiële mensen ter wereld, Larry Fink van Blackrock. Blackrock heeft ongeveer 4000 miljard euro van anderen onder beheer, waaronder bijna 200 miljard Nederlands geld.

Een spannende episode in deze aflevering gaat over het Pensioenfonds Meubel, waar meubelmakers en standbouwers hun pensioenpremie moeten afdragen. Op het moment dat Lehman Brothers in 2008 failliet ging, lag er meer dan 300 miljoen Nederlands pensioengeld bij de bank. In de documentaire vertelt een betrokken bestuurslid van het fonds wat er in de zeven jaar na het faillissement werd ondernomen om het pensioengeld te redden.

Gepensioneerden maken van hun hart geen moordkuil. Voorts veel aandacht voor het ontbreken van een moraliteit in de wereld van het grote geld.
http://www.omroepmax.nl/zwartezwanen/uitzending/tv/zwarte-zwanen-3-de-perverse-prikkels-blijven-dinsdag-14-juli-2015/

gelukkig is er het zilverfonds

Wie de media beheerst, kan bepalen hoe de massa denkt.

Soms komt het voor dat een journalist zijn frustraties naar buiten brengt, zoals Udo Ulfkotte, voorheen 17 jaar journalist bij de Frankfurter Allgemeine Zeitung, in zijn boek “Gekaufte Journalisten”. Hij onthult dat hem werd geleerd te liegen en te verraden. Hij werd betaald door de CIA en de Bundesnachrichtendienst om het nieuws te manipuleren in het voordeel van de Verenigde Staten. Volgens Ulfkotte zijn de westerse media door en door corrupt.

In zijn boek noemt Ulfkotte de namen van veel journalisten die op de loonlijst van Washington staan. Hij heeft een afkeer van de islam sinds hij door de Taliban in Afghanistan werd gedwongen om zijn christelijk geloof vaarwel te zeggen en zich te bekeren tot de islam onder bedreiging van het doorsnijden van zijn keel en onthoofding met een zwaard. Geen enkele Duitse mainstream journalist is het op straffe van ontslag toegestaan om zijn boek te bespreken. Volgens Ulfkotte daalt het aantal krantenabonnees en hij adviseert om de krant de deur uit te doen en de journaals weg te zappen. Hij ziet nog maar weinig in betaalde journalistiek; hij prijst daarentegen het internet als medium.

Talrijk zijn de onderwerpen, waar de gewone burger geen weet van heeft. Met name journalisten in het Westen zijn voor het merendeel instrumenten van de grote bazen achter de schermen. Pers, radio en televisie zijn in handen van de elite die ook de politiek beheerst. Wat volgens de machthebbers achter de schermen bekend moet worden, wordt breed uitgemeten, terwijl zaken die men wil verzwijgen niet aan de orde komen.
Nu weer waarschuwt hij ons voor de dreigende oorlog met Rusland.

Op uw plaatsen. Spot aan. Actie.

MM900356606Op uw plaatsen.  Spot aan. Actie.

Als je beelden bekijkt van de gearmde wereldtop op de eerste rij zou je de indruk kunnen hebben – moeten hebben – dat deze de betoging leidde.


De massa, de V.I.P.’s en de realiteit.  Niets is wat het lijkt.  Theater op wereldniveau.

Zit m’n dasje goed? Zit m’n jasje goed?

 

1-Netanyahu-Abbas-ParisAls blikken konden doden!

“Doucement, nous sommes tous Charlie!”

FT

 

 

Meiachtenzestigers, LEZEN!

At your service
‘Zet de radio aan, Pim Fortuyn is neergeschoten!’ Mijn moeder riep het van onderaan de trap. Adrenaline door mijn lijf. ‘Yes! Net goed.’ Ik dacht het, misschien riep ik het zelfs naar mijn moeder. Tja, eigen schuld toch? Die man had zoveel nare dingen gezegd, zoveel mensen gepest, getreiterd, uitgedaagd. Dan vroeg je er toch om?

…….Het demoniseren van Fortuyn gebeurde gewoon en iedereen die zichzelf respecteerde en als respectabel te boek wilde staan ging er in mee. Al mijn rolmodellen, en ik dus ook. Toen Volkert van der Graaf de trekker overhaalde, ging er naast de schokgolf ook een onmiskenbare golf van opluchting door het land. In ieder geval heb ik hem gevoeld. Er was iets uitgeschakeld dat uitgeschakeld moest worden.

…….Alles in mijn omgeving ademde de morele zelfgenoegzaamheid van de Paarse periode. Niet alleen waren onze eigen opvattingen pragmatisch-links en kosmopolitisch, er heerste bovendien een vanzelfsprekende consensus: alle andere opvattingen waren sowieso onjuist, maar nog meer dan dat, ze waren minderwaardig, ethisch verwerpelijk.

……Niet dat de (lees) “politieke machthebbers en de gevestigde linkse nieuwsbrengers” en die vele anderen de trekker hebben overgehaald – o nee, dat zouden ze nooit doen. Maar zij waren wel de boegbeelden van een cultuur die de politieke opvattingen van Fortuyn onmiskenbaar moreel diskwalificeerden. De moord was de uitkomst van een publiek debat waarin ‘goede opvattingen’ niet beargumenteerd hoefden te worden. Een debat dat doordrongen was van twee gevaarlijke tendensen. Ten eerste heerste er een kwalijke intellectuele luiheid, een collectieve onwil om eigen opvattingen te beargumenteren en te verdedigen tegenover andersdenkenden. Ten tweede was er de meer kwaadaardige intellectuele tirannie, de neiging om andere opvattingen te onderdrukken als immoreel, als ‘fout!’ De eigen standpunten waren moreel superieur en spraken dus voor zich. Wie dat niet wilde inzien was gek of gevaarlijk.

……Zelf heb ik me ervan proberen te bevrijden, maar in het maatschappelijk debat zijn de intellectuele luiheid en intellectuele tirannie waaraan Fortuyn ten prooi viel nog lang niet verdwenen. Neem Geert Wilders. Die heeft ‘kopvod’ gezegd en zijn schare ‘Minder! Minder! Minder!’ laten roepen, hij heeft een Franse ‘extreemrechtse’ politica uitgenodigd – dus. Ja, dus wat eigenlijk? Argumenten horen we niet. De man deugt gewoon niet. Vieze smaak in je mond. Geen aandacht aan besteden.

……Er zou toch langzamerhand een collectieve waakzaamheid moeten zijn ontstaan voor het doorwerken van de mechanismen van intellectuele luiheid en intellectuele tirannie? En een bereidheid om de eigen principes keer op keer te toetsen en te verdedigen?
Blijkbaar niet. Het Openbaar Ministerie achtte het vorige week opnieuw verstandig om juist Geert Wilders te vervolgen. Een democratisch verkozen politicus die al tien jaar (op de kop af deze week – gefeliciteerd, lieve rechtstaat!) permanent beveiligd moet worden, vanwege opvattingen die overigens, wat je er ook van vindt, allesbehalve antiparlementair of antidemocratisch te noemen zijn.
Wie denkt de waarheid in pacht te hebben en zich de hooghartigheid toestaat die we zagen tegenover Fortuyn in 2002, die moet zich realiseren dat Fortuyns toen zo ‘radicale’ analyses tegenwoordig gemeengoed zijn geworden in de politiek.

https://www.jalta.nl/article/fortuyn_werd_vermoord_en_ik_was_blij.html

Zeg niet lichtvaardig ‘GAS’: er zit een ingrijpende filosofie achter

Samen met de verkoop van de week- en maandbladen daalde het cijfer van het aantal GAS-boetes in Vlaanderen.  Al moet u niet zoeken naar een oorzakelijk verband.  Dat is er niet.  Hoewel… wat ons betreft mag iedereen die Humo of iets dergelijks koopt een GAS-boete aan zijn been krijgen.  Vlaanderen zou een pak netter zijn zonder die rommel.

Terug naar de GAS (…let op het gebruikte lidwoord).  Volgens HLN verheugde Vlaanderen zich in 2013 over 42.624 boetes, 20% minder dan in 2012.  U kan zelf vaststellen hoe GAS-bewust uw gemeente het beleid in de hand houdt.
In het Koninkrijk van Vandela houden ze het record met 11 boetes per 100 inwoners.  Ook De Panne en Kokzijde doen het goed.  Waarschijnlijk heeft het iets met de gezonde zeelucht te maken. Word je ijl van in je hoofd… zoals van het gas (…let op het gebruikte lidwoord).

Ontdek hier hoeveel boetes er in uw gemeente werden uitgeschreven in vergelijking met het aantal inwoners.  Antwerpen staat op 6 met 2.7 boetes, al zal daar snel verandering in komen want binnenkort worden er brievenbuscontrolleurs op pad gestuurd die moeten vaststellen of uw brievenbus wel voorschriftsmatig leeggemaakt wordt.  Knap van het stadsbestuur om de bevolking een geheugensteuntje te geven bij het plichtmatig betalen van de rekeningen.  Zo riskeert u geen bijkomende intrestboete voor een laattijdige betaling.  Een ontradingsbeleid, noemt men dat.  Dank u.

Nu vrezen we dat de abonnementen van de gazetten, de boekskes en andere nuttige papieren informatiebronnen nog meer zullen afnemen.  Wie kan het nog riskeren een gelijktijdig abonnement op de Frut, de Knack, Humo, Libelle en… ‘t Pallieterke te nemen?  Al zullen er weinig Antwerpenaars rondlopen met zo’n brede interessesfeer.

Zo komen we bij onze winkel.  Misschien kan er iemand Bart DW voorstellen Golfbrekers een subsidie te geven zodat we een paar langbenige secretaressen kunnen aanwerven.  Kwestie van de vervrouwelijking – naar goed voorbeeld van de EU-leiding – op een aanvaardbaar peil naar ongekende hoogtes te brengen en om onze redacteurs op tijd en stond een taske koffie te serveren.  Kunnen we die papieren gazetten ineens helemaal afschaffen.  De groenen moeten dit toejuichen: hoeveel bomen worden er gespaard?  Hoe zuiver zal de lucht dan wel kunnen worden?  Moeten we die niet meer gaan kopen in niemandsland en de noordpool kan dan rustig verder toevriezen tot IJsland en Lapland. Kunnen we langlaufen van Zuid-Zweden tot bij de Eskimo’s.  Op eigen kracht.  Zetten we meteen de oliebaronnen en dito sjeiks een hak.

Hierbij een kort overzicht van zware feiten waarop GAS-boetes van toepassing zijn:

FVE

De stem van het volk, is het nog niet duidelijk!

islamterreurZondagmorgen een debatprogramma op BBC1.
Tijdens de debatten o.a. over de verkrachtingen van Britse kinderen en het terroriseren van de lokale bevolking door datzelfde islamitische importgebroed, liep er een rondvraag die mijn mening als een referendum kan aanzien worden. De vraag was of de multiculti-samenleving een succes is en geslaagd kan genoemd worden.
De uitslag verbaast ons niet maar voor de inteelt linkse pers die steeds dezelfde sirenezang verkondigen zou zo een uitslag hun neus in de werkelijk duwen.
Ik zie het de grote nullenzender en die andere regimezender niet doen in dat onland van ons, het resultaat zou veel gelijkenis vertonen, ook in de rest van Europa.

http://grizzom.blogspot.be/2014/08/bbc-saturday-morning-live.html