Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De Azteken, bewoners van Aztlan, Mexicanen,  hadden bij het begin van de 16e eeuw een hoge beschaving en een waar imperium uitgebouwd. Zij waren grote bouwers en vooral aanbidders van de  sterren.  Hun god Huizilopotzli was een god van de oorlog, die vele mensenoffers vroeg. Opdat de zon zou opgaan de volgende dag moest hij, volgens hun geloof, de ingewanden van geofferde mensen eten. Ieder jaar werden er ‘n 3 à 4.000 mensen geofferd. In een tempel werden 133.000 lichamen van slachtoffers gevonden. Met de komst van de Spanjaarden was er een mogelijkheid  om deze onmenselijke praktijk te stoppen, maar uiteindelijk was het Onze Lieve Vrouw zelf die de gruwel beëindigde.

Veertig jaar na de ontdekking van Christoffel Colombus en tien jaar na de verovering van Mexico door de Spaanse conquistador Hernan Cortés, die het beeld van de onverzadigbare god met opengesperde mond verbrijzelde, verscheen Maria aan de heel eenvoudige man Juan Diego, aan de voet van de heuvel Tepeyac op 9 december 1531. Ze gaf hem  de opdracht aan de bisschop, de Spaanse franciscaan  Mgr. Juan de Zumarraga te vragen een kerk te bouwen, van waaruit zij de mensen zou helpen.  Aanvankelijk geloofde de bisschop deze eenvoudige man niet. Juan Diego vroeg O.L. Vrouw om iemand anders te sturen met meer gezag. Juan Diego woonde bij zijn oom die nu stervende was en een priester verlangde. Om geen oponthoud te hebben ging Juan Diego langs een andere weg om een priester te  halen, maar onderweg verscheen O.L. Vrouw opnieuw en zei hem dat zijn oom zou genezen en dat hij boven op de heuvel bloemen moest plukken als een teken voor de bisschop. In volle winter, op 12 december 1531, trof hij inderdaad Castiliaanse rozen aan, verborg ze in zijn cactusmantel, tilma, en bood ze de bisschop aan. De bisschop had voor zichzelf ooit gevraagd dat hij eens Castiliaanse rozen zou krijgen als teken dat zijn apostolaat door Maria gezegend was. De bisschop en zijn dienaren knielden in stomme verbazing. Toen Juan Diego zijn mantel opende was er echter tevens een wonderbaarlijke weergave van Maria op afgebeeld. Een tilma van cactusbladen vergaat normaal na een twintigtal jaren. Na bijna 500 jaar zijn deze tilma met de afbeelding van O.L. Vrouw nog steeds intact. De kleuren van de beeltenis van Maria zijn nog niet aan het afblotten en de gebruikte pigmenten zijn nog steeds onbekend. Vervolgens hebben deskundigen in de ogen van Maria de eigenschappen van gewone levende ogen ontdekt en op het netvlies de  beeltenissen van 13 mensen, die toen in die kamer aanwezig waren herkend.

Monk's Hobbit: The Sphinx in the Zodiac Cycle: From Mary (Virgo) to Christ  (Leo)

De sterren op de mantel van Maria zijn de nauwkeurige weergave van de  sterrenhemel op die morgen van 12 december ( de rode punten zijn de sterren op de mantel van Maria). Maria draagt een zwarte gordel, voor de Azteken een teken van zwangerschap. Haar gevouwen handen drukken uit dat ze iets wil geven. Maria verschijnt als de Vrouw die de kop van de slang, de duivel, verplettert (Genesis 3, 15).  Het volgende jaar werd al met de bouw van de kathedraal begonnen. Tussen 1531 en 1539 lieten acht miljoen indianen zich dopen. Ieder jaar komen ‘n 20 miljoen pelgrims bidden bij het beeld van  O.L. Vrouw van Guadelupe. Op 14 november 1924 werd een aanslag gepleegd met een bom in een vaas vlak bij de mantel met de  beeltenis. Alle glaswerk van de  basiliek vloog stuk, een ijzeren kruis werd omgebogen maar het beschermglas, de mantel en de beeltenis van Maria bleven intact.

De mensheid van de 21e eeuw heeft duizelingwekkende vooruitgang gemaakt op gebied van wetenschap,  techniek en het manipuleren met het menselijk leven. Velen aanbidden de  god van de onbeperkte vooruitgang en de vrijheid,  het kapitaal en het plezier. Volgens hun geloof moeten hiervoor de ongeboren kinderen gedood kunnen worden. Ieder  jaar worden naar schatting wereldwijd tussen 45 en 50 miljoen ongeboren kinderen gruwelijk gedood.

Zoals het in stukken snijden van de slachtoffers bij de Azteken algemeen gebruikelijk was, zo is ook in onze tijd het in stukken hakken van de kinderen een algemeen aanvaarde praktijk, die bovendien als “veilig” wordt geprezen. Ook deze god is onverzadigbaar en vraagt steeds meer mensenoffers.  We steunen de protestacties hiertegen en vooral de gebedsacties voor abortusklinieken. Lang geleden heb ik Mgr. Vaughan, destijds hulpbisschop van New York ontmoet. Hij was in Nederland toen ik daar een priesterretraite predikte. We nodigden hem uit om voor te gaan in onze slotviering wat hij graag aanvaardde. Hij vertelde dat hij als academicus weinig sympathie had voor protestacties, maar dat het overtuigde vrouwen waren die hem “over de brug” getrokken hebben. Hij was een vurige pro life activist geworden en deed mee met de rescue-beweging door te bidden voor abortusklinieken. Hij werd ook opgepakt en moest voor de rechter verschijnen die hem vroeg of zijn handelen wel als  waardig kon beschouwd worden in verhouding tot zijn functie. Hierop antwoordde hij dat hij van zijn voorganger een bisschopsring gekregen had met 3 personen er op,  Jezus, Petrus en Paulus en dat zij alle drie door het wettig gezag ter dood gebracht werden omdat ze getuigden van de waarheid. Verder vertelde hij dat wij als priesters het best het risico kunnen lopen in de gevangenis terecht te komen omdat we geen gezin in gevaar brengen. Humoristisch voegde hij er aan toe: “overigens, ons werk op onze bureau en onze wedde gaan ook gewoon door”. We moeten doen wat we kunnen om de huidige massale kindermoord te stoppen. Toch mogen we ons geen illusies maken.

De Spanjaarden waren niet in staat om de barbaarsheid van de mensenoffers te beëindigen. Ook wij zijn niet in staat om de huidige gruwel van mensenoffers, die vele malen erger is,  te stoppen met menselijke acties of redeneringen. Hiervoor zal de hemel zelf moeten ingrijpen, zoals O. L. Vrouw van Guadelupe deed. Laten we daarvoor ook bidden. Verder is er de mogelijkheid om de film “Unplanned”*  ook in ons land tot een succes te maken die vele mensen kan raken. Het is het ware verhaal van Abby Johnson, de jongste directrice van een abortuscentrum. Toen het tot haar doordrong wat abortus eigenlijk is, werd ze een vurige pro life activiste. Haar abortuscentrum is nu een centrum voor pro life. Pro vita kocht de Europese rechten voor deze film. Zorg dat deze film overal vertoond wordt. Trotseer de boycot. Ga kijken en neem mensen mee.

P. Daniel

*Nvdr: enkele reacties van Nederlandse toeschouwers:

Vrijdag 16 oktober 2020

Flitsen

Zaterdag,  Syrië staat in brand! Grote vruchtbare landbouwgebieden en bossen in Homs, Lattakia, Tartus zijn op mysterieuze wijze gaan branden. Ook in Libanon is er op gelijkaardige wijze brand uitgebroken. Tienduizenden mensen moeten vluchten. De Syrische prof. Riad Qara Falah, klimatoloog,  zegt dat een natuurlijke oorzaak uitgesloten is. Ze zijn ’s nachts begonnen, dus tijdens de meest  koude periode. Overigens, waarom zijn er geen branden uitgebroken in voorbije jaren wanneer het nog veel warmer was, of enkele maanden geleden toen het we baadden in het zweet, het is nu putje nazomer? De herinnering aan de wijze waarop de VS en Turkije duizenden hectaren graanvelden hebben afgestookt gedurende de voorbije oogst, hangt nog vers in het geheugen. De Syrische president heeft gevraagd dat allen intens zouden  bidden opdat het land van een nieuwe catastrofe bevrijd mag worden. In de moskeeën over heel het land wordt daarvoor gebeden. Ook wij doen mee! Met man en macht wordt door brandweerkorpsen geblust. Mohammad Hassan, minister van landbouw meldde maandag dat alle 156 vuurhaarden geblust waren. Er werd  een noodfonds opgericht voor de getroffenen.  Het klimaatrapport van de VN waarschuwt dat “hittegolven” het grootste probleem worden, maar over de klimatologische oorlogsvoering en aanslagen wordt niet gesproken! Toppunt: de VS ambassade (die Damascus verlaten heeft!) roept de Syrische regering op meer acties te ondernemen om het volk te beschermen! Inderdaad, we kunnen beter bidden om inzicht in en beëindiging van deze superhuichelarij.

Maandag vierden we ’s morgens de Eucharistie voor de ontelbare kinderen die gedood werden (worden) voordat ze geboren konden worden, voor hun moeders die het dikwijls zelf niet wilden maar door hun omgeving gedwongen werden en hiervan voor de rest van hun leven de wonden meedragen en voor de moordenaars alsook  allen die er bij betrokken zijn. Deze Eucharistie voor de overleden kinderen willen we voortaan opdragen iedere maandag die hiervoor vrij is. Het is tevens een Eucharistie ter ere van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe.

Deze week is er flink gewerkt aan het plukken en verwerken van de  granaatappels. Er zijn vuurrode en groene, kleine en zeer grote granaatappels en er zijn zoete en zure pitten, witte en rode, soms in dezelfde granaatappel. De pitten worden gemalen en gekookt tot een gegeerd jus. De afval lusten de kippen.

Heilige Teresa van Avila | MaryPages

Het werk met de granaatappels hebben we onderbroken  om donderdag het feest van de heilige Teresa van Avila als een zondag te vieren. Ze is een model niet alleen van een totaal gegeven contemplatief leven maar ook van een actief leven daar ze 20 kloosters stichtte in evenveel jaren. De bisschop kwam ’s avonds nog even langs om te danken voor de humanitaire hulp die hij gekregen had en hij vierde de vespers mee.

België, nog steeds aan de kant van de moordenaars van het Syrische volk

Gedurende de gehele oorlog tegen Syrië werden chemische aanslagen gepleegd tegen de bevolking, meestal op een ogenblik waarop het leger een strategische stad of regio succesvol aan het bevrijden was. De media speelden hier telkens op in. Ze hadden geen enkele aandacht voor de gruwelijke moorden en aanslagen van de terroristen maar op het moment dat Syrië en Rusland aan de verdediging begonnen, dan spraken de media over “misdaden tegen de menselijkheid”. Dat kun je ook nu weer bij onze VRT zelf vaststellen.  De geheime diensten van de westerse mogendheden en media konden de wereld telkens wijsmaken dat chemische aanslagen het werk waren van de  Syrische regering en hun leger. Nooit konden ze hiervoor enig bewijs leveren. Hiervoor werd zelfs een aparte terroristengroep gevormd, de “Witte [Sc]Helmen”, die werden voorgesteld als de helden die de slachtoffers van “het regime” ter hulp kwamen. Zij maakten dramatische beelden van (hun eigen!)  chemische aanslagen om de Syrische regering daarvan de schuld te geven. Het Syrische leger heeft geen enkele keer chemische wapens ingezet. Het zou overigens niet alleen gevaarlijk maar ook oerdom zijn. Nadat westerse mogendheden en hun terroristen een grote chemische aanslag gepleegd hadden in Ghouta (23 augustus 2013) op kinderen die ze 2 weken eerder in Lattakia gekidnapt hadden, zond Obama zijn oorlogsvloot naar Syrië voor een militaire inval. De Engelsen voelden nattigheid en deden niet mee. De inval ging niet door. Fr. Hollande was razend. Poetin had een geniale inval en stelde voor aan Assad om alle chemische rommel in Syrië te laten opruimen, wat de Syrische president met veel plezier aanvaardde. Zo was hun rommel op een goedkope en galante manier verwijderd. Tevens  kon Obama zichzelf en de wereld wijsmaken: kijk eens, door mijn drastisch optreden heb ik Assad op de knieën gekregen! Iedere gram chemisch materiaal in Syrië werd onder internationaal toezicht opgeruimd, wat door de officiële instanties ook werd bevestigd. En toch bleef de molen van het “chemisch dossier” in Syrië onverminderd verder Niemand verzette één voet om die aanslagen te onderzoeken. draaien. Westerse mogendheden en terroristen bleven aanslagen plegen en bleven ook Syrië met succes beschuldigen. De ene vergadering na de andere werd door de VN ingelegd over “het gebruik van Chemische wapens in Syrië”. Het regende vervalste officiële rapporten waarin Syrië beschuldigd werd. In plaats van een bewijs werden vage aanklachten opgestapeld. Ondertussen schreef de Syrische permanente vertegenwoordiger Bachar al-Ja’afari na iedere chemische aanslag een uitvoerige brief met de nodige aanduidingen in de richting van de  terroristen,  naar de officiële VN instanties. Niemand verzette één voet om die aanslagen te onderzoeken. Op zijn meer dan 200 brieven heeft hij niet één antwoord gekregen. Toch bleven de  westerse mogendheden de ene VN vergadering na de andere inleggen om Syrië te beschuldigen. Het zijn er inmiddels al meer dan 80.

Op 5 oktober 2020 volgde de zoveelste vergadering over het gebruik van chemische wapens in Syrië, ditmaal over hetgeen er gebeurde in Douma op 7 april 2018. Het was een geveinsde aanslag. Kinderen hebben getuigd hoe zij moesten meespelen. Een cilinder met chloorgas werd op een bed gevonden. Deze zou door de  Syrische luchtmacht afgeschoten zijn, terwijl het huis voor geen schrammetje beschadigd is! Een wereldwonder? Neen, een onhandig opgezet spel door terroristen. Toch hebben VS, VK en Frankrijk een week later bombardementen uitgevoerd op Syrië, zogenaamd om Syrië te straffen. De zoveelste bombardementen zonder reden, illegaal en vooral onmenselijk. Rusland, dat nu  tijdelijk voorzitter is, wil de waarheid nogmaals aan het licht brengen en roept José Bustani, de eerste voorzitter van het OPCW (de organisatie voor verhindering van chemische wapens) op als getuige. Deze man had in 2003 al door dat Irak geen vernietigingswapens had en daarom moest hij van J. Bolton opstappen want de VS wilden een oorlog tegen Irak beginnen, zogenaamd omdat het massavernietigingswapens had. In echte maffiastijl voegde J. Bolton er bij “wij weten waar uw kinderen wonen”. Over het dossier van Douma kon J. Bustani getuigen dat er een deskundig onderzoek geweest was dat aantoonde dat er geen chemische aanslag had plaats gevonden maar dat alles gesimuleerd was. Dat was door deskundige onderzoekers uitgezocht. Ook zij werden prompt ontslagen en er werd een nieuwe team samengesteld en een nieuw gemanipuleerd rapport opgesteld. En wat gebeurt er nu? Zes landen, waaronder België, verzetten zich en verbieden dat José Bustani komt getuigen! Het is de eerste keer in de geschiedenis van de VN dat een gekwalificeerde getuige de toegang ontzegd wordt! De waarheid moet verborgen blijven, het OPCW hoeft geen deskundig en onafhankelijk onderzoek te doen naar het gebruik van chemische wapens maar moet valse propaganda voeren om de oorlogen van  westerse mogendheden te steunen en België moet voor slaafse vazal van de moordenaars blijven spelen.

Het hele verhaal over Douma en de corruptie bij het OPCW kun je uitgebreid lezen in het Nederlands bij: https://willyvandamme.wordpress.com/2020/10/11/chemische-wapens-belgi-steunt-censuur/ ; In het Frans:https://www.mondialisation.ca/onu-syrie-querelle-autour-du-dossier-chimique-et-de-lopportunite-dun-precieux-temoignage/5649946

Een model voor een waar feminisme

Amy Coney Barrett, door Donald Trump voorgedragen als 9e rechter bij het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft de proef doorstaan in de hoorzittingen van de senaatscommissie. We verwachten nu de goedkeuring door de meerderheid van de honderd senatoren. In haar openingstoespraak stelde ze zichzelf voor, zonder enige pretentie maar ook met grote vrijmoedigheid. Ze sprak over haar studies in Notre Dame, haar loopbaan in de rechten, haar man en haar kinderen. Verwijzend naar hetzelfde aantal leden van haar gezin als van de rechters zei ze: “ik ben gewoon in een groep van 9 te zijn”. De tien democraten van deze commissie, die fel tegen haar  kandidatuur gekant zijn, wilden haar aanvallen vanuit de gezondheidszorg, de Obamacare en vooral vanuit de zogenaamde “reproductieve rechten van de  vrouw”. die in de praktijk steeds ruimer worden ingevuld. Voor de vijanden van het geloof zijn vooral haar katholieke levenshouding en haar eerbied voor de heiligheid van het menselijk leven een doorn in het oog. Ze leek uiterlijk erg kwetsbaar maar antwoordde rustig, kalm en vastberaden, zonder in hun val te trappen. Rechters, zo liet ze verstaan, doen niet aan politiek en maken geen wetten, maar passen de tekst van de wet toe zoals die geschreven is. Ze bleef hoffelijk en straalde een grote innerlijke kracht uit.

Het huidige feminisme beschikt nu over een waaier van boegbeelden, kronkelende actrices met veel stem en weinig stof, van de homowereld  tot de transgenders. Er is een wansmakelijk overaanbod. Het wordt tijd voor iets totaal nieuw, wat uitstekend door Amy kan ingevuld worden. Ze draagt een mooi kleed met een eenvoudige collier, heeft een stralende  glimlach en realiseert een voor onze tijd erg boeiend vrouwelijk ideaal. Ze besliste om haar carrière verder te zetten, een groot gezin te stichten dat tevens open en multicultureel zou zijn en gebouwd op een solied katholiek geloof. “Ik geloof in de kracht van het gebed” zo gaf ze haar publiek nog mee. Bovendien passen naast haar nog andere modellen, zoals de heilige vrouwen die vandaag in de katholieke liturgie herdacht worden.

De heilige Hedwig (+ 1243) gaf heel haar leven voor haar gezin van 7 kinderen én de armen om haar heen. De heilige Margareta-Maria Allacoque (+ 1690) wijdde zich als maagd en religieuze geheel toe aan de beleving en openbaring van de Liefde van God voor de mensen. Zou onder het heftig verzet vanwege de grootste bestrijders van Amy, naast hun afkeer ook niet een jaloezie schuilgaan jegens deze vrouw, die blijkbaar in harmonie leeft met zichzelf, met haar gezin, haar omgeving en vooral met God?

En dit nog: