Omvolking is niet slechts een woord

De Antwerpse regionale zender ATV – met een rode inslag – hield een “debat” over de omvolking.

Neem nota van de vooringenomenheid, zowel van de gasten, als van de gastvrouw. Niet ongewoon bij de ATV. Neem nota van de nieuwe woordenschat. Neem nota van het elitaire vingertje.

1 gedachte op “Omvolking is niet slechts een woord

  1. Zonder Germaanse bloedlijnen is er geen Vlaams volk; zo simpel is het. In het debat wordt de Amerikaanse notie van een “propositie-natie” gehanteerd, dewelke een absurde notie is. De klassieke betekenis van “natio” is de som van afstammelingen van een gemeenschappelijke patriarch volgens het bloed. Het woord zodanig proberen te ontwrichten uit zijn klassieke betekenis dat het niks meer te maken heeft met bloedlijnen is woordenmanipulatie. Men gebruikt op die manier het woord “natie” om de natio te verwoesten.

    Het is misdadig om op de schaal van een volk de voorvaderlijke bloederfenis te ruïneren, en het getuigt van verachting en disrespect jegens de voorouders. Het vals idee van een “propositie-natie” is mede gebaseerd op de leugen dat de continuatie van culturele erfenissen volledig los staat van bloedlijnen. De werkelijkheid is dat een menigte negers uit Afrika niet een Vlaamse culturele erfenis gaat preserveren eenvoudigweg omdat zij op Vlaamse bodem wonen; zij hebben niet hetzelfde karakter en dezelfde gedeelde geschiedenis als de Vlamingen.

    Het Germaans ras moet in Vlaanderen gepreserveerd worden, en dat vereist in deze situatie dat mensen van de nordische en sub-nordische raciale types een gesloten stam gaan vormen te midden van de huidige multi-etnische chaos waarin mensen dan exclusief huwen binnen hun eigen raciaal type. De smeltpot-politiek van de maçonnerie heeft een toestand gecreëerd waarbij een Germaanse worsteling voor bestaansruimte onvermijdelijk is.

    Tom Van Grieken hangt vast in het secularisme zoals Marine Le Pen in Frankrijk, die haar nicht, Marion Maréchal, bekritiseerde om haar godsdienstige “rigiditeit”. Er moet een katholieke grondbeweging opgebouwd worden ter constructie van een katholieke polis op Vlaamse bodem. Ons volk is helaas ontrouw geworden aan de God van Hlodowig en Hlothilde, en daarom komt er zoveel kwaad over ons land. Het is imperatief dat het verbond hernieuwd wordt dat God in Reims sloot met de Franken in het doopsel van Hlodowig. Voor de Tweede Wereldoorlog was hier nog een katholiek bastion in Vlaanderen; zelfs had de Sodalitium Pianum, een geheim netwerk dat voor de Heilige Paus Pius X de maçonnieke infiltratie van de Kerk bestreed, een Vlaamse presentie in de persoon van Alfons Jonckx. Dat wordt nu “integraal-katholicisme” genoemd door academici.

Reacties zijn gesloten.