“Onafhankelijke” rechtspraak

Dat justitie in België gepolitiseerd is, zal maar weinigen verbazen. Verschillende arresten uit het verleden hebben duidelijk aangetoond, dat de vonnissen politiek geïnspireerd waren. Justitie is van oudsher een bolwerk van de vrijmetselarij, in de volksmond, “de loge”. De meeste loge-leden zijn ook te vinden bij de liberale  politieke strekking. Dit zijn gewoonweg de feiten.

Lees: Een politieke justitie met activistische rechters