Coronavaccinaties en mogelijke bijwerkingen


DE SPUIT & BIJWERKINGEN, WAAR STAAN WE?

Meer en meer mensen contacteren me met de vraag of ze al dan niet voor de spuit moeten gaan. Het is onmogelijk voor mij daar een antwoord op te formuleren. Alles hangt af van je medische achtergrond en in hoeverre je er zelf een risico in ziet om een spuit te ontvangen waar we de middenlange- en langetermijn effecten niet van kennen.

Wat zegt de wetenschap tot op vandaag?
Hieronder bespreek ik enkele wetenschappelijke vaststellingen
KANS OP OVERLIJDEN BIJ INFECTIE
0,05% onder de leeftijd van 70
0,01% onder de 25 jaar

Overlijdens in bovenstaande groepen zijn in hoofdzaak te wijten aan een combinatie met onderliggende aandoeningen. Behoort u tot deze groep?

NATUURLIJK VERWORVEN INFECTIE (NI) VS DE SPUIT
Een NI biedt een betere bescherming dan een spuit.
Naast het opwekken van antistoffen kunnen we terugvallen op B-cel en T-cel immuniteit (1).
Specifieke antistoffen verdwijnen bij de spuit na 4-6 maanden.
Plasmacellen (B-cel – terug te vinden in het beenmerg) tonen bij NI nog activiteit voor antistoffen IgA (in de luchtwegen, mucosale immuniteit) en IgG na 11 maanden. Bij de spuit bleken deze afwezig.
De onderzoekers besluiten verder dat het doormaken van een milde infectie levenslange bescherming biedt, de antistoffen verminderen maar bereiken een constant plateau en zijn bij herinfectie onmiddellijk paraat (2).
Enkele studies toonden al aan dat de huidige spuitjes niet meer voldoen om de massa aan mutaties te counteren, waarbij de efficiëntie al is teruggevallen van 0%-50% afhankelijk van de mutaties en verschillen in spike-binding (3, 4, 5). Er blijkt tevens uit verschillende studies dat het natuurlijk doormaken van de Sars-CoV-2 infectie leidt tot 80% efficiëntie in T-cel functie, zeg maar de lange termijn geheugenfunctie van uw afweersysteem. Hieruit blijkt ook dat een goed functionerende T-cel activiteit zorgt voor een minimaal ziektebeeld (5, 6).
Een andere studie in Nature beschrijft verder de efficiëntie van T-cel immuniteit tegen Sars-CoV-2 zonder dat er zelfs antistoffen werden teruggevonden (7). Blijkt dat bij contact met Sars-Cov-2, zonder het ontwikkelen van symptomen, de T-cel immuniteit zich al degelijk weet te ontwikkelen (7). Nog een andere studie in Nature Immunology toont aan dat de T-cel immuniteit na NI nog steeds bescherming zal bieden, lang nadat de antistoffen afnemen (😎. Volgens Nelde et al.(2021) blijkt het contact met eerdere verkoudsheidsvirussen (bétacoronavirussen) voor een T-cel immuniteit-opbouw te zorgen binnen 81% van de populatie, hiermee is deze groep al deels beschermt tegen Sars-Cov-2. Dit zijn vaak de mensen die de ziekte beperkt of niet actief doormaken (9).

Waar zou u zelf voor kiezen als u niet tot de risicogroep behoort? Natuurlijke verwerving of via het spuitje?

DE GEPUBLICEERDE CIJFERS VAN BIJWERKINGEN
Zijn ze betrouwbaar? Om verschillende redenen zijn ze alvast niet volledig te noemen. Veel van de registratie hangt af van de data-collectie. De woonzorgcentra melden nu met regelmaat dat ze uitbraken hebben enkele weken na vaccinatie, echter horen we dat er nog nauwelijks wordt getest vermits toch iedereen aldaar gevaccineerd is. Quod non!
Zo krijg ik ook meldingen uit ziekenhuizen waar tot de helft van de opnames patiënten betreft die al twee vaccinaties hebben ontvangen. Hear say dus! De cijfers komen alleszins niet naar boven. Daar wringt al voor een groot stuk het schoentje.

REGISTRATIE VIA FAGG, VAERS EN EUDRAVIGILANCE?
Uit onderzoek blijkt dat maar 5 – 10% van farmaceutische/medische ‘bijwerkingen’ effectief worden gemeld. 95% van de gezonheidswerkers laten na om meldingen door te geven (6). Dat laatste wordt in de hand gewerkt door de complexe meldingssystemen en door twijfel of er al dan niet een verband bestaat tussen oorzaak en gevolg (10). Het uitblijven van meldingen zorgt er natuurlijk voor dat verbanden moeilijk in kaart te brengen zijn. Het publiek heeft ook recht om zaken te melden, echter blijkt dat onze FAGG in 2018 welgeteld 365 publieke meldingen ontving op een gans jaar (11).
Steven Desanghere poogde eerder deze week al even alle meldingen met fatale afloop voor Pfizer in kaart te brengen voor de EU. Hij kwam ruim boven de 6.000 uit. Het is een huzarenwerkje van dagen om alle cijfers één voor één uit te zoeken en op te tellen. Bij het bekijken van de andere vaccins zien we gelijkaardige cijfers. Laten we er zeer conservatief mee omspringen en aannemen dat er maar 10.000 slachtoffers zijn gevallen tot op vandaag voor de vier vaccins en 90% werd NIET aangemeld. Iets om bij stil te staan. De meldingen van milde tot zware bijwerkingen lopen in de honderdduizenden. Niet bij te houden, ook hier betreft het maar het topje van de ijsberg.

DE BIJWERKINGEN
Stilaan komen er onderzoeken naar boven die problematische immuunreacties beschrijven, hier wordt echter geen woord over gerept.
· ADE (Antibody Dependent Enhancement)
Voor de vaccins op de markt kwamen werd er in de literatuur al gewaarschuwd voor het mogelijk ontstaan van ADE, het ontwikkelen van een overreactie van het immuunsysteem wat kan leiden tot superverspreiding met risico op overlijden. SARS, MERS en RSV delen dezelfde genoomstructuur als SARS-COV-2. Het ontwikkelen van vaccins voor SARS, MERS en RSV werd na vijf jaar stilgelegd door het risico op ADE. De vaccins bereikten nooit de markt (12, 13, 14, 17, 18). Mogelijks zijn een deel van de overlijdens door vaccins en de uitbraken in WZC’s en ziekenhuizen bij gevaccineerden hier aan te wijten. Om dit met zekerheid te bevestigen is het wachten op grootschalige postmortem onderzoeken, die ontbreken echter nog.

HERPROGRAMMERING VAN HET IMMUUNSYSTEEM
PFIZER
Vermits de vaccinatiecampagnes nog maar recent werden opgestart zijn onderzoeken omtrent de bijwerkingen nog schaars.
Onderzoek van de Radboud Universiteit in Nederland toont nu als eerste aan dat er bezorgdheden zijn omtrent het mRNA vaccin van Pfizer (19). Zo merken ze dat het vaccin niet alleen reageert tegen Sars-CoV-2 maar ook op andere ziekteverwekkers. Er wordt een sterke reactie opgemerkt tegen schimmels en bij bacteriën vermindert de immuunreactie. Potentieel gevaarlijk als je naast Sars-CoV-2 nog een bacterie opraapt. Zou kunnen verklaren hoe mensen die reeds ouder en zwakker zijn hier niet meer tegen bestand zijn.
Verder tonen ze aan dat T-cel immuniteit niet optimaal tot werking komt bij het vaccin. Interferonen die noodzakelijk zijn voor het aanvallen van het virus werken paradoxaal genoeg niet goed meer, wat mogelijks de verklaring is waarom gevaccineerden vatbaarder zouden kunnen worden voor de infectie. Dit zou, volgens het onderzoek, ook een indicatie zijn voor mogelijke vaccinatie-interferenties met andere vaccins (bvb. influenza) wat tot problemen kan leiden. Ook hier ligt mogelijks een verklaring dat gevaccineerden toch in het ziekenhuis belanden.
Nog opvallend, de TNF-alpha werking vermindert ook. Deze laatste heb je nodig om potentiële kankercellen te doden. Ook niet wenselijk…

MODERNA
Voor Moderna, ook een mRNA-vaccin, werd vastgesteld dat de Spike-eiwitten niet lokaal blijven zoals eerder werd gedacht. Het Spike-eiwit en het S1-antigen (ziekteverwekkers) werden teruggevonden in het bloedplasma doorheen het lichaam. Wat de mogelijke consequenties zijn blijft voorlopig onduidelijk (20).

ASTRAZENECA (Vaxzevria)
Al geruime tijd wordt dit vaccin in de media gebracht als de schuldige voor het ontwikkelen van tromboembolieën (bloedklonters). Heb dit altijd bizar gevonden gezien de cijfers steeds in het verlengde lagen van wat we binnen de normale populatie ook terugvinden. Dat is nu voor het eerst bewezen in een artikel verschenen in The Lancet (21). De onderzoekers baseren zich op de officiële gegevens en we weten dat dit een grote onderraportering kan inhouden. Anderzijds is het al maanden in de media waardoor we er zouden kunnen van uitgaan dat zowel publiek als artsen dit toch sneller zullen melden.

Wat is dan de reden dat dit vector-vaccin (een technologie de al zeer lang wordt gebruikt) nu in zulk slecht daglicht wordt geplaatst? Moet iedereen aan het mRNA?

JOHNSON & JOHNSON (Janssen)
Ook dit is een vectorvaccin en hier zien we hetzelfde verhaal in de media. Er wordt paniek gezaaid over tromboses en trombocytopenie, hoewel de aantallen nog lager liggen dan Astrazeneca? Zelfde redenering gaat volgens mij op als bij Astrazeneca. Het is nog wachten op onafhankelijk onderzoek over dit recenter vaccin.

DE OLIFANT IN DE KAMER
Onderzoekers berekenden de efficiëntie van de vaccins op populatieniveau. In The Lancet publiceerden ze de NNV (Number Needed to Vaccinate). Dit is een epidemiologische factor die nagaat hoeveel mensen je dient te vaccineren om één ziekte te voorkomen.
Voor COVID-19 is de NNV: 227 (!!) (22), voor de seizoensgriep is de NVV: 71 (23).
Hoe hoger de NNV, hoe groter de kans wordt dat de collaterale schade groter wordt dan het beoogde doel.

CONCLUSIE
De eerste onderzoeken tonen aan dat er toch enige reden tot bezorgdheid is. Er zijn behoorlijk wat aanwijzingen dat het vaccin weinig bijdraagt tot het counteren van de pandemie. Landen waar ze achterlopen met vaccinaties blijken dezelfde curves te volgen als landen die heel ver staan in de vaccinatie. Zoals ik al twee maanden geleden voorspelde gaan alle curves nu weer in dalende lijn, net zoals vorig jaar, dan wel zonder vaccins. Puur klimatologisch te verklaren. Zoals ik twee weken geleden voorspelde gingen de kinderen vanaf 12 jaar ook onderworpen worden zonder dat hiertoe enige biomedische reden is (zijn noch de vector, nog vatbaar en vermits ze de ziekte asymptomatisch beleven is overdracht zo goed als onmogelijk).

Het is aan u om zelf te beslissen wat de meerwaarde zou kunnen zijn om een vaccin te nemen. Aan u de keuze of én voor welk vaccin je zou opteren.

En nu is het tijd om alles open te gooien, zonder belachelijke niet-werkende maatregelen. Het virus slaapt, laat ons leven!
Geniet van de zon!

Auteur: Sam Leendert (ook gekend als Sam Brokken)


REFERENTIES
1) Sette, A., & Crotty, S. (2021). Adaptive immunity to SARS-CoV-2 and COVID-19. Cell, 184(4), 861–880.
2) Turner, J. S., Kim, W., Kalaidina, E., Goss, C. W., Rauseo, A. M., Schmitz, A. J., . . . Ellebedy, A. H. (2021). SARS-CoV-2 infection induces long-lived bone marrow plasma cells in humans. Nature.
3) Garcia-Beltran, W. F., Lam, E. C., St. Denis, K., Nitido, A. D., Garcia, Z. H., Hauser, B. M., . . . Balazs, A. B. (2021). Multiple SARS-CoV-2 variants escape neutralization by vaccine-induced humoral immunity. Cell.
4) Weisblum, Y., Schmidt, F., Zhang, F., DaSilva, J., Poston, D., Lorenzi, J. C., . . . Bieniasz, P. D. (2020). Escape from neutralizing antibodies by SARS-CoV-2 spike protein variants. ELife, 9.
5) Greaney, A. J., Loes, A. N., Crawford, K. H. D., Starr, T. N., Malone, K. D., Chu, H. Y., & Bloom, J. D. (2021). Comprehensive mapping of mutations in the SARS-CoV-2 receptor-binding domain that affect recognition by polyclonal human plasma antibodies. Cell Host & Microbe, 29(3), 463-476.
6) Al Dweik, R., Stacey, D., Kohen, D., & Yaya, S. (2017). Factors affecting patient reporting of adverse drug reactions: a systematic review. British journal of clinical pharmacology, 83(4), 875-883.
7) Wang, Z., Yang, X., Zhong, J., Zhou, Y., Tang, Z., Zhou, H., . . . Ran, P. (2021). Exposure to SARS-CoV-2 generates T-cell memory in the absence of a detectable viral infection. Nature Communications, 12(1), 1724.
8.) Cromer, D., Juno, J. A., Khoury, D., Reynaldi, A., Wheatley, A. K., Kent, S. J., & Davenport, M. P. (2021). Prospects for durable immune control of SARS-CoV-2 and prevention of reinfection. Nature Reviews Immunology.
9) Nelde, A., Bilich, T., Heitmann, J. S., Maringer, Y., Salih, H. R., Roerden, M., . . . Walz, J. S. (2021). SARS-CoV-2-derived peptides define heterologous and COVID-19-induced T cell recognition. Nat Immunol, 22(1), 74-85.
10) Vallano, A., Cereza, G., Pedròs, C., Agustí, A., Danés, I., Aguilera, C., & Arnau, J. M. (2005). Obstacles and solutions for spontaneous reporting of adverse drug reactions in the hospital. British journal of clinical pharmacology, 60(6), 653-658.
11) Valinciute-Jankauskiene, A., & Kubiliene, L. (2021). Adverse Drug Reaction Reporting by Patients in 12 European Countries. International journal of environmental research and public health, 18(4), 1507.
12) Cardozo, T., & Veazey, R. (2020). Informed consent disclosure to vaccine trial subjects of risk of COVID-19 vaccines worsening clinical disease. International Journal of Clinical Practice, e13795.
13) Cloutier, M., Nandi, M., Ihsan, A. U., Chamard, H. A., Ilangumaran, S., & Ramanathan, S. (2020). ADE and hyperinflammation in SARS-CoV2 infection- comparison with dengue hemorrhagic fever and feline infectious peritonitis. Cytokine, 136.
14) Tetro, J. A. (2020). Is COVID-19 receiving ADE from other coronaviruses? Microbes and Infection, 22(2), 72–73.
15) Clark, S. A., Clark, L. E., Pan, J., Coscia, A., McKay, L. G. A., Shankar, S., . . . Abraham, J. (2021). SARS-CoV-2 evolution in an immunocompromised host reveals shared neutralization escape mechanisms. Cell.
16) Thomson, E. C., Rosen, L. E., Shepherd, J. G., Spreafico, R., da Silva Filipe, A., Wojcechowskyj, J. A., . . . Snell, G. (2021). Circulating SARS-CoV-2 spike N439K variants maintain fitness while evading antibody-mediated immunity. Cell, 184(5), 1171-1187.e1120.
17) Lee, W. S., Wheatley, A. K., Kent, S. J., & DeKosky, B. J. (2020). Antibody-dependent enhancement and SARS-CoV-2 vaccines and therapies. Nature Microbiology, 5(10), 1185-1191.
18) Ricke, D. O. (2021). Two Different Antibody-Dependent Enhancement (ADE) Risks for SARS-CoV-2 Antibodies. Frontiers in Immunology, 12(443).
19) Föhse, F. K., Geckin, B., Overheul, G. J., van de Maat, J., Kilic, G., Bulut, O., . . . Netea, M. G. (2021). The BNT162b2 mRNA vaccine against SARS-CoV-2 reprograms both adaptive and innate immune responses. medRxiv, 2021
20) Ogata, A. F., Cheng, C.-A., Desjardins, M., Senussi, Y., Sherman, A. C., Powell, M., . . . Walt, D. R. (2021). Circulating SARS-CoV-2 Vaccine Antigen Detected in the Plasma of mRNA-1273 Vaccine Recipients. Clinical Infectious Diseases.
21) Østergaard, S. D., Schmidt, M., Horváth-Puhó, E., Thomsen, R. W., & Sørensen, H. T. (2021). Thromboembolism and the Oxford–AstraZeneca COVID-19 vaccine: side-effect or coincidence? The Lancet, 397(10283), 1441-1443.
22) Olliaro, P., Torreele, E., & Vaillant, M. COVID-19 vaccine efficacy and effectiveness—the elephant (not) in the room. The Lancet Microbe.
23) Demicheli V, Jefferson T, Ferroni E, Rivetti A, Di Pietrantonj C. Vaccines for preventing influenza in healthy adults. Cochrane Database Syst Rev. 2018 Feb 1;2(2):CD001269.

1 gedachte op “Coronavaccinaties en mogelijke bijwerkingen

 1. Vermits apothekers nu worden ingeschakeld om vaccins te promoten (lees op te dringen, soms nogal agressief) en er dus blijkbaar nu ook ‘populatiemanagers’ zullen worden ingeschakled om twijfelaars te overuigen heb ik hieronder “enkele vragen” voor hen, waarop ik een antwoord verwacht om mijn twijfel weg te nemen.
  Is er een noodtoestand?
  Welke definitie hanteert u om te spreken van een pandemie en/of epidemie?
  Hoe verhoudt de actuele toestand met een IFR van 0,15% en een recovery rate van 99,8% totaal
  99,97% beneden de 70 jaar
  99,997% beneden de 20 jaar
  zich tot deze definitie? Zijn de voorwaarden voldaan? Ik denk het niet.

  Hoe betrouwbaar is de PCR test?
  Hoe verspreidt zich het virus? Via oppervlakten of via druppels of via aerosolen? En zo ja, wat is de verhouding en de relatieve bijdrage tussen deze wijzen van overdracht?
  Wat is de virus load die nodig is opdat een overdracht plaatsvindt?
  Wat is de virulentie van Covid-19?
  Waarom zijn vaccins de enige oplossing?

  Wat is het effect van de vaccins op
  a/ asymptomarische personen
  b/ presymptomatische personen
  c/ symptomatische personen
  d/ postsymptomatische personen
  Waarom worden personen niet vooraf getest in welk stadium ze zitten?
  Waarom worden mensen niet getest op voorafgaande immuniteit voordat zij een vaccinatie nemen, gezien de bezorgdheid in verband met over-immunisatie?

  Wanneer ik de ziekte al heb gehad en dus mijn natuurlijk immuunsysteem zijn werk heeft gedaan, waarom moet ik dan nog gevaccineerd worden?
  Wat is de asymptomatische verspreiding en in hoeverre bestaat die? Is dat onderzocht?
  Waarom zou mijn natuurlijk immuunsysteem niet gewoon zijn werk doen?
  Waarschijnlijk heeft het dat al gedaan in veel gevallen. Is dit al onderzocht?

  Merck is gestopt met de ontwikkeling van twee COVID-vaccins, omdat na uitgebreid onderzoek werd geconcludeerd dat de injecties minder bescherming boden dan het virus zelf op te lopen en natuurlijke antilichamen te ontwikkelen. Op 25 januari kondigden zij aan dat de vaccins een “inferieure” reactie van het immuunsysteem genereerden in vergelijking met een natuurlijke infectie.
  Is deze studie onderzocht?
  Waarom worden er geen medicijnen gebruikt tegen de ziekte?

  Waarom werd eerst geproken van 1 vaccin, daarna 2 en nu al 3. Wanneer zal dat stoppen?
  Zullen de vaccins werken op nieuwe varianten? Of lopen ze altijd achter de feiten aan?
  Zijn deze nieuwe varianten virulenter of juist niet?
  Zijn dan nieuwe vaccinaties noodzakelijk en zo ja hoeveel?
  Zijn de huidige vaccinaties dan nog wel nuttig? Wat is hun effectiviteit?
  Hebben dan de nieuwe varianten meer speelruimte na vaccinatie?
  Wat is de werkingsduur van de vaccins?
  Worden de maatregelen nog voortgezet na vaccinatie? En zo ja, waarom?
  Kan ik nog besmet geraken na vaccin? Kan ik nog ‘verspreider’ zijn na het vaccin?
  Zo ja, waarom moet ik het dan nemen?
  Waarom hebben sommige gevaccinerden antistoffen en anderen niet?
  Als je antistoffen hebt ben je dan beschermd of niet of slechts gedeeltelijk?

  Waarom moet ik mij laten vaccineren als de ander dat al is? Ofwel werken ze en is de gevaccineerde beschermd ofwel werken ze niet en waarom zou ik ze dan moeten nemen?
  Waarom krijg ik geen keuze in welk vaccin ik krijg toegediend?
  Waarom zijn de CT waarden in de PCR test verschillend voor gevaccineerden en niet-gevaccineerden?
  Waarom wordt er niet ingezet op efficiënte ventilatie en/of ionisatie?
  Waarom zijn de vaccins nog in een testfase en hebben ze nog geen defintieve goedkeuring?
  Waarom worden ze enkel goedgekeurd voor ‘emergency use’?
  Pfizer dient haar laatste onderzoeksrapport pas in te dienen op 31.12.2023, Moderna pas op 30.06.2024, Astra idem en J&J nog later. Waarom moet er dan massaal worden gevaccineerd?
  Waarom wordt er geen informatie verstrekt aan de kandidaat gevaccineerden hierover?
  Waarom worden producenten van vaccins vrijgesteld van hun verantwoordelijkheid in geval van neveneffecten?
  Waarom wordt er geen uitgebreid onderzoek gedaan naar de schadelijke bijwerkingen (die steeds talrijker en erger worden) van de vaccins alvorens verder te gaan met de uitrol ervan?

  Waarom werd de definitie van de zogenaamde groepsimmuniteit door de WHO veranderd in oktober 2019 van groepsimmuniteit door vaccin EN voorafgaande infectie naar enkel door vaccinatie en NIET door blootstelling aan het virus?

  Wat zullen de effecten zijn van de mRNA techniek? En waarom werd die nog nooit eerder toegepast?
  Pierre Van Damme (expert) heeft in eind december 2020 verklaard dat het vaccin gebaseerd is op een volledig nieuwe technologie die nooit eerder is toegepast op de mens en onderzoek in de toekomst zal uitwijzen of het vaccin werkt en veilig is. Waarom wordt dat niet meegedeeld?
  Kan het zijn dat vaccinatie onbedoeld bijdraagt aan het ontwikkelen van stammen die niet zo gevoelig zijn voor de antilichamen die door het vaccin worden aangemaakt. Is dit onderzocht?

  Wat zullen de effecten zijn van het kunstmatig opgewekt spike eiwit voor het lichaam?
  Bij de ontwikkeling van Coronavirus-vaccins, die zijn ontworpen om neutraliserende antilichamen op te wekken, kunnen Covid-19 verergeren door antilichaam-afhankelijke versterking (ADE). Is dit onderzocht?
  Kan het zijn dat de reactie van het lichaam tegen deze nieuwe varianten juist heftiger gaat zijn door de vaccinatie?
  Kan het zijn dat door vaccin geïnduceerde spike synthese klinische tekenen van ernstige Covid-19 infectie zou kunnen veroorzaken en ten onrechte zou kunnen worden geteld als nieuwe gevallen van SARS-CoV-2-infectie?

  Wordt ons eigen immuunsysteem ontregeld, onderdrukt of uitgeschakeld tegenover nieuwe varianten door de vaccinatie?

  Wat is de duur van de spike productie bij mensen na vaccinatie?
  Is het onderzocht en in hoeverre en in welke omstandigheden een persoon wel geschikt is voor vaccinaite en geen onderliggende problemen heeft die het vaccin kan verergeren?
  Wat is de wisselwerking met andere medicijnen bij vaccinatie?

  Waarom werden bepaalde categorieën van personen uitgesloten van het onderzoek over werking van de vaccins (waaronder kinderen, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven, mensen met immunopathologie en reeds bestaande auto-immuunziekten, kanker)?
  Mensen die reeds corona hebben gehad, of die lijden aan allerlei ernstige aandoeningen (hart- en vaatziekten, ingewanden, lever, nier, endocrien/metabolisch, neurologisch) werden NIET getest, maar worden wel aangespoord tot vaccinatie
  Wat zullen de gevolgen zijn? Is dit onderzocht?
  Werkzaamheid bij mensen met een verzwakt immuunsysteem (dus de meeste ouderen en chronisch zieken) werd niet onderzocht. Waarom niet en wat zijn de risico’s?
  het
  Zijn diegenen die de vaccins toedienen in centra voldoende op de hoogte van deze vragen? En kunnen zij hierover advies geven?
  Zijn zij voldoende medisch opgeleid om medicatie toe te dienen?
  Weten zij voldoende van de vaccins?
  Kunnen zij verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele bijwerkingen? En zo niet, waarom niet en wie dan wel?
  Bij zoveel onzekerheid wat is dan het nut van een vaccinatiepaspoort?
  Vindt u het moreel verantwoord dit experiment toe te passen en eraan mee te werken?

  Waarom die brutale vaccinatiedwang wanneer er nog zoveel onzekerheid is?

  Dat de antwoorden op deze vragen empirisch onderbouwd en logisch coherent dienen te zijn, gebaseerd op een zorgvuldige evaluatie van relevant wetenschappelijk onderzoek, lijkt mij niet meer dan billijk.

Reacties zijn gesloten.