Schimmelpaniek

Het WHO en hun gedienstige lakeien hebben weer een dodelijke ziekte ontdekt waaraan wij allemaal ten onder zullen gaan als we niet eerst door onze regeringen tot de bedelstaf en hongerdood veroordeeld worden. En zie, de oorzaak hebben ze ook al gevonden: de klimaatverandering! Deze laatste is eigenlijk de oorzaak van de “alarmerend snelle uitbreiding”. De dooddoener (sic) is een gistschimmel, de Candida Auris, die naar verluidt quasi niet uit te roeien is. Het WHO eist dat we deze schimmel de hoogste prioriteit geven.

Eens dat deze schimmel je overvallen heeft, kan het de dood veroorzaken. In percentages uitgedrukt: tussen 29 en de 53% der zieken overleven de schimmelaanval op het hart, het centrale zenuwsysteem, ogen, skelet en organen niet. En dat hebben we aan onszelf, resp. de klimaatverandering, te danken.

Naar verluidt lopen gezonde mensen geen risico. Slechts moedwilligaars met een onderliggende ziekte maken kans de onheilsvoorspellingen van het WHO ingevuld te zien.

Het WHO speelt echt wel kort op de bal en wil snel kunnen ingrijpen. De Guardian gaf onderstaande cijfers over bekende gevallen die jaar na jaar catastrofaal stegen.

  • 2018: 330
  • 2019: 476
  • 2020: 756
  • 2021: 1471 – waarop de CDC (Amerikaanse Gezondheidsoverheid) een dringende waarschuwing kond maakte: “Candida Auris ist een ernstige globale gezondheidsbedreiging”.

Het CDC vindt dat het absoluut nodig is dat de nieuw ontdekte ziekte voortdurend onder de loep genomen wordt, dat laboratoria best nu al hun capaciteiten uitbreiden en dat er snel en adequate tests moeten uitgevoerd worden. Verder wordt een wereldwijde meldplicht aangeraden om de uitbreiding te kunnen opvolgen. Kortom: een nieuwe testpandemie is in de maak.

De bewuste gistschimmel werd voor het eerst ontdekt in het jaar 2009 in het oor – vandaar de Latijnse naam “auris” – bij een 70-jarige Japanse in een ziekenhuis in Tokio. Maar de allereerste – men was zich toen nog niet bewust van het wereldwijde gevaar – werd in het bloed van een kind in Zuid-Korea gevonden. Blijkbaar ontstaan allerlei dodelijke epi- of pandemieën ergens in het Verre Oosten. En nog een toevalligheid: ook dit schimmeltje kon zich blijkbaar onverwacht, heimelijk, op de mens storten. Hoed u voor vleermuizen!

Oorzaak: Arturo Casadevall van de John Hopkins University in Baltimore ziet een oorzakelijk verband met de klimaatverandering. We geven u in mensentaal mee wat in 2021 in het vakblad “mBio” door een microbiologenploeg neergepend werd als hypothese. Daar de aarde opwarmt, stijgt ook de lichaamstemperatuur van de mens. En de schimmel beschikt over een hogere temperatuurtolerantie; hij kan nl. tot 42° C overleven. Eigenlijk komt de energiecrisis als geroepen: u zet de thermostaat lager en u behoedt zichzelf voor een agressieve schimmel. Kortom: u redt het klimaat en u redt zichzelf.

Andere te mijden ziektes zijn de apenpokken, de vogelgriep en allerhande woke-besmettingen.

https://www.rtl.de/cms/ausbrueche-in-den-usa-behoerden-warnen-vor-candida-auris-darum-ist-der-pilz-lebensgefaehrlich-4802114.html

https://www.t-online.de/gesundheit/aktuelles/id_100148146/usa-toedliche-pilzinfektion-candida-auris-breitet-sich-rasant-aus.html

Alexander Dugin en Oekraïne (deel 6, luik 2)

Dit is geen beschrijving van het conflict en van wat Dugin daarover denkt. Het gaat ook niet over de door geheime agenten uitgevoerde moord op zijn dochter. We bekijken het land vanuit de denkvormen die Dugin in de beschavingen onderscheidt. Zie een eerste artikel: Alexander Dugin en het moderne Europa: de aftelling | Golfbrekers

Succesvolle Oekraïense handboeken

Met Oekraïne bedoelen we hier alles behalve de etnisch Russische gebieden (Krim en Donbass). Die hebben een eigen schoolsysteem.

De meeste Oekraïense intellectuelen gaan mee met het ultranationalisme van de westelijke provincies. Het doet er niet toe of het uit overtuiging, uit indoctrinatie of intimidatie is. Het is gewoon een feit. In deze video leggen universiteitsdocenten uit waarom de Russische cultuur minderwaardig is en eigenlijk uit de beschaafde wereld moet worden gebannen. Hun literatuur voert minderwaardige wezens op geslingerd tussen fatalisme en straffeloosheid. Zet u vooral de vertaalfunctie van Youtube daarbij aan..

Oekraïne is genoemd naar de westelijke grensprovincies (de Karpaten) waar het Oekraïens vandaan komt. Centraal-Oekraïne is dichter bevolkt en vruchtbaarder, het is het gebied van Kiev tot Kharkiv en Odessa. Daar wonen veel tweetaligen (Russisch thuistaal). De tieners, twintigers, dertigers en veertigers zijn sinds 1991 “geoekraïniseerd” dankzij het onderwijs. Dat onderwijs is zeer laag gequoteerd in de OESO-ranking (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). De genummerdheid en geletterdheid is pover in vergelijking met de Sovjettijd. Geletterdheid wordt bemoeilijkt omdat de opgelegde taal, het Oekraïens, zelf nog niet volledig uitgekristalliseerd en genormeerd is. Alleen enkele universiteitsprofessoren spreken het foutloos. Het grote succes van het onderwijs zijn de anti-Russische handboeken die vanaf 1991 ingevoerd zijn. Die hebben de houding van de bevolking jonger dan vijftig grondig beïnvloed. De Russen (als veronderstelde opvolgers van de Sovjets) worden voor alles geblameerd: de corruptie, het kelderende BNP enz. Die houding wordt doorgetrokken: nu zijn Russische boeken verbannen, de Russische orthodoxe kerk is verboden..

Oekraïens Stockholm-syndroom

Een grote reden waarom mensen flippen is ten slotte het Stockholm-syndroom. Als extreme krachten steeds meer vat krijgen op je samenleving, is (passief?) meedoen dé 
overlevingsstrategie.  Hoe dan ook, de Russen hebben zich misrekend wat de cultuur betreft. Ze hebben niet ingeschat in welke mate het land (zonder de etnische gebieden) en de vele tweetaligen van hen weggeëvolueerd zijn. Ze hebben te veel vertrouwd op de kennis uit deSovjettijd toen de republiekgrenzen niet zo’n rol speelden en de mobiliteit tussen republieken groot was.

Oekraïne, het ultieme westerse land

De primitieve Cybele-culten in Rome met ontmande priesters

Dugin ziet in het moderne Europa de oeroude cybelische denkvorm terugkeren. Dat komt van de moedergodin Cybele, die vereerd werd in de oudste landbouwsamenlevingen. Die vorm verdringt in de hedendaagse periode de traditionele apollinische vorm (standen, rangorde, kerkdoctrine) en dionysische vorm (de religieuze en andere bemiddelaars).

Cybele staat voor het ontketenen van radicaal materialisme, het aanboren,  ontginnen en herscheppen van alle krachten tot uw DNA toe, het vervagen van grenzen van gender, mens en niet mens (hybrides). Aangezien het een oeroude vorm is, bevat het primitieve religieuze resten.

De ultranationalisten in Oekraïne hebben hun zwarte zonnen, hun wolfsangels, hun vuurrituelen uit de geïsoleerde gemeenschappen in de Karpaten gehaald, jaren voor die symbolen in Nazi-Duitsland gangbaar werden. Die oeroude symbolen spoken ook nu nog rond in het ontwikkelde West-Europa. Denk aan hardrockers als Ramstein: “Deutschland”.

Zwarte zonnen, fakkels, SM folteringen en Dominatrixen, Nazi-outfits en grootstedelijke multiculti’s. Dit in het ontwikkelde Duitsland en niet in een geïsoleerd berggebied in de Karpaten.

Oorlog als de ultieme zwendel

In het ultieme westerse land kan het allemaal, uiterst links en uiterst rechts voeren hun nummer op, totale privatisering (land, water) en totale commercialisering (verkoop van organen, leveren van kinderen voor prostitutie) zetten zich door. De EU voert er virtue signaling op met transparantie te promoten terwijl miljarden steun verdwijnen in de zakken van oligarchische netwerken in de ministeries en het leger die dan weer in crypto een deel recycleren naar de Amerikaanse en Europese partijen die hen sponsoren.

Het akkoord voor graanexport wordt nu verlengd. Voor de arme landen? Vergeet het. De EU legt de hand op het leeuwendeel en gebruikt het grotendeels als veevoer. Dat scheelt. Ze moeten dan zelf minder voeder verbouwen, beperken zo hun nitraat-voetafdruk en Rutte kan nog wat meer boerderijen sluiten en tot natuurpark omvormen.

Volgens CBS (vier maand geleden) komt 2/3 van de NATO-wapens nooit aan en voedt die zwarte markt de conflicten in Afrika en het Midden Oosten en de logistieke uitbouw van autochtone en allochtone maffia’s. “War is a racket” (Oorlog is een zwendel) zei majoor-generaal Smetley Butler (VS) in zijn gelijknamige boek (1935) als terugblik op zijn carrière die een halve eeuw oorlog besloeg.

We dalen af in het nihilisme

Februari 2023

Massa’s Oekraïense vlaggen zie je nu niet meer in de straten maar op de kerkhoven. Jongeren van 16 worden als lichamen voor de NATO afgevoerd naar het front in Bakhmut en hebben daar een levensduur van enkele uren of dagen. Leven heeft geen enkele waarde meer. Het nihilisme van de NATO om Rusland te bevechten tot de laatste Oekraïner en onderhandeling af te blokken (zoals het bijna bereikte bestand in Istanboel, eind maart 2022).

Verder het nihilisme van de ultranationalisten. Het in de strijd werpen van vrouwen, ouderen en kinderen zoals in de “Volkssturm” (Duitsland, 1945) om de oorlogsmachine nog te voeden tot de mirakelwapens (“Wunderwaffen”) er aan komen. Komen die er niet, dan maar alleman meesleuren in de ondergang, de “Götterdämmerung”.

De media vertellen u ondertussen het omgekeerde: het zijn de Russen die menselijke golven de dood in sturen. Het zijn de Russen die de Oekraïense cultuur en godsdienst vervolgen. De mediaberichtgeving is puur projectie geworden.

December 2022. De orthodoxen patriarchaat Moskou worden buitengezet uit het Lavra Holenklooster buiten Kiev (in 1051 gesticht door de Griek Antonius). De met steun van de patriarch van Istanbul (een Westerse stroman) afgescheurde Oekraïens-orthodoxen nemen over.

Niets is nog van waarde. De traditionele kerk wordt verboden maar primitieve culten tieren welig. Moeten monniken zich straks barricaderen en ingraven zoals bij de invallen van de Tartaren (12de eeuw) om niet afgevoerd te worden?

We dalen met de Cybele-fase af tot in het minder dan menselijke, het nihilistische...

Tenax

Een terugtrekking is slechts een omweg die uiteindelijk moet leiden naar het beoogde doel

Als deel van de Sharons terugtrekkingsplan werden in 2005 vier nederzettingen op de westelijke Jordaanoever opgeheven; de kolonisten die de nederzettingen dienden te verlaten kregen een vergoeding.

De nieuwe extreemrechtse Israëlische regering draait de klok terug. In de Knesset werd de tweede en derde lezing van een amendement voorgedragen die de kolonisten moet toestaan terug te keren naar b.g. nederzettingen. Het intrekken van b.g. wet gebeurde slechts één dag nadat Israël tijdens multilaterale gesprekken met een Palestijnse delegatie in Egypte beloofde tijdelijk de constructie van nieuwe nederzettingen en het legaliseren van vestigingen buiten der afgesproken grenzen op de westelijke Jordaanoever te zullen tegenhouden. Maandag werd de b.g. derde lezing door 31 pro-stemmen tegen 18 anti-stemmen in de Knesset goedgekeurd.

In december legden extreem-rechtse politici de wet voor aan het parlement waardoor de ban op vier nederzettingen op de westelijke Jordaanoever – Homesh, Sa-Nur, Ganim and Kadim – die verlaten werden toen Israël zich terugtrok uit Gaza, opgeheven werd.

Sinds de terugtrekking in 2005, toen Israëlische kolonisten de Gaza strook en sommige gedeeltes van het noorden van de westelijke Jordaanoever dienden te verlaten, mochten Israëlische burgers en bewoners van belendende oorden deze gebieden niet meer betreden zonder toelating van het Israëlische leger. Hoewel het leger bezoek aan de nederzettingen toestond, heeft het officieel voorkomen dat kolonisten zich er (her)vestigden.

De nieuwe wet maakt van de vorige brandhout en behoudt slechts de compensatie voor de verdrevenen. In januari gaf het Israëlische Hoger Hof de regering 90 dagen om een deftige uitleg te geven waarom de Homesh nederzetting een uitzondering zou zijn op de ban. De Homesh buitenpost, die begon met een yeshiva, werd gebouwd op (in privé bezit) Palestijnse grond, die geëvacueerd werd samen met drie andere nederzettingen op de westelijke Jordaanoever, toen Israël zich terugtrok uit de Gaza strook in 2005. Tijdens de laatste jaren werden er regelmatig betogingen gehouden als symbool voor de nederzettingenbeweging.

Volgens de wet is het voor Israëli’s verboden te wonen of te bouwen in de nederzettingenregio’s van de noordelijke westelijke Jordaanoever zonder toestemming van het leger. In de praktijk kijkt Israël gewoon de andere kant op. Vooral als kolonisten vanuit de Homesh yeshiva druk zetten.

Times of Israel: Knesset passes bill to repeal Disengagement Law for northern West Bank in final vote

https://www.haaretz.com/israel-news/2023-03-21/ty-article/.premium/israel-passes-scaled-back-bill-allowing-settlers-return-to-evacuated-west-bank-communities/00000187-0198-d452-abaf-3fdf46830000

NHS* bevolkt door Foreign Help

Bijna een kwart van de artsen met een specialisatie in het V.K. werd geboren in het Midden Oosten en Azië. Volgens de recente cijfers van het Office of National Statistics (ONS) – Bureau voor de nationale statistieken – over migratie en de arbeidsmarkt is bijna de helft van de artsen met een specialisatie in Engeland en Wales, 47,5%, geboren buiten het V.K. De grootste groep werd geboren in het Midden Oosten en Azië, goed voor 26,3%, gevolgd door Afrika met 8,5%.

2 op 5 huisartsen of 40,6% werden geboren buiten het grondgebied van het V.K.; de helft hiervan – 21,8% – in het Midden Oosten en Azië en 9% in Afrika.

1 op 5 gespecialiseerde verpleegkundigen werd buiten het V.K. geboren; 7,9% in het Midden Oosten en Azië. Meer dan een kwart verpleegkundigen in de geestelijke gezondheidszorg – 26,9% – werd buiten het V.K. geboren, waarvan 20,2% in Afrika.

1 op 11 eerstehulp-verleners werd buiten het V.K. geboren; de meerderheid daarvan in Antarctica en Oceanië.

Meer gedetailleerde info: https://www.thenationalnews.com/world/uk-news/2023/03/22/quarter-of-specialist-doctors-in-uk-born-in-middle-east-or-asia/

*NHS