Taalfierheid

How Hard is it to Speak Icelandic? | Guide to Iceland

De Disney+ streamingdienst maakt er zich wel heel gemakkelijk vanaf in IJsland. Vanuit de ivoren taaltoren gaat men er gemakkelijkheidshalve snel vanuit dat de rest van de wereld zich wel zal aanpassen. De IJslandse minister van onderwijs pikt het niet dat geen enkele film of show ondertiteld of in het IJslands gesynchroniseerd werd.

Lilja Alfredsdottir, de IJslandse minister van Onderwijs stuurde deze week een klachtbrief naar Bob Chapek, de CEO van The Walt Disney Company. Daarin dringt ze er bij het bedrijf op aan ‘mee te werken aan de inspanningen van het land om zijn taal te behouden’.

…‘We werken er hard aan om onze taal in stand te houden, vooral onder kinderen en jongeren die dagelijks zwaar worden blootgesteld aan andere talen, voornamelijk Engels’, schreef Alfredsdottir in de brief, die ook op sociale media werd gepost. Ze merkte op dat het, vooral voor kinderen, van cruciaal belang is om zo veel mogelijk kennis te hebben van de eigen taal…’

Minister Alfredsdottir zegt dat ze van plan is om ook andere buitenlandse mediabedrijven op het matje te roepen, maar ze weigerde te zeggen of streamingdiensten boetes zouden kunnen krijgen voor het niet toevoegen van ondertitels.  Lees meer…

P.S. Naar verluidt zou in het Disney+ aanbod ook het Nederlands begrepen zijn.

Eigenmaak nieuws*

Why do they hate us? - VoxEurop

Let wel: niet van of door onze redactie. Wij zijn in deze slechts de slecht-nieuws-boodschapper. De EU gaat in versnellingsmodus. Als de bevolking té kritisch wordt voor het ter plaatse trappelen, de onkunde, de machtswellust der EU, dan pakt diezelfde EU uit met een opiniepeiling waaruit moet blijken dat de overgrote meerderheid der weg-met-ons idealisten voorstander zijn van nog méér macht voor de EU.

… Binnen de lidstaten van de Europese Unie heerst bij een meerderheid van de bevolking het gevoel dat Europa een grotere soevereiniteit nodig heeft…

… ‘Vooral de dreiging van het internationale terrorisme, de klimaatverandering en de bedreiging van de gezondheid worden naar voor geschoven om een versterking van de Europese soevereiniteit te steunen,’ aldus het rapport. ‘Dergelijke uitdagingen vereisen dan ook een inherente samenwerking en eenheid, waarbij verder moet worden gegaan dan het strikt nationale kader.’…

Om te besluiten met een complimentje “Nationalistische leiders vormen het grootste obstakel”.

Verneem hier meer…

*variante op “Fake News”

Wie Duits begrijpt, kunnen wij deze humoristische sketch aanraden. Eigenlijk alles behalve grappig…

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan.

America is back!!!

… En de wereld zal het geweten hebben!!!

In afwachting worden er al oorlogsoefeningen gehouden. Corona of geen corona.

Hoe men het draait of keert, de VSA tonen hun spierbundels. En beroepen zich op “bondgenoten”. Dergelijk beroep kan men als trouwe vazal niet weigeren.

In mei worden naar alle waarschijnlijkheid de eerste activiteiten gepland. Onder de titel “Defender Europe” had jaarlijks een grote oorlogssimulatie moeten plaatsvinden. Indien het coronavirus geen roet in de militaire tredmolen had gegooid, dan zouden de oorspronkelijk door de VSA geleide manoeuvres in Europa – de grootste sinds de Koude Oorlog – de Europese bondgenoten bij de zaak moeten houden. De simulatie richtte zich in 2020 en dit jaar opnieuw tegen Rusland. Met één verschil: de klemtoon ligt dit jaar op de Zwarte Zee i.p.v. op de Baltische Zee. Geografisch vindt men daarrond: Turkije, Bulgarije, Roemenië, Oekraïne, Rusland en Georgië. En in welke landen kan men – al dan niet spontaan – onrust creëren, wapens leveren “om de democratie te herstellen”? …

Ca . 20.000 Amerikaanse soldaten hadden 2020 in dit kader over de Atlantische Oceaan naar Europa verplaatst moeten worden en samen met de hier gestationeerde VSA-militairen en de verbonden Europese NAVO-lidstaten een algemene repetitie van hun inzet bij een mondiaal conflict moeten houden. In totaal hadden er 37.000 soldaten uit 16 NAVO-lidstaten en twee “verbonden” landen moeten deelnemen. In concreto hadden de ingezette strijdkrachten zich vertrouwd moeten maken met de geografische kenmerken van het terrein – vanaf het startpunt in de VSA – over bondgenotenterrein tot aan de Russische grenzen: van de Baltische Zee tot aan de Zwarte Zee had een denkbeeldig “slagnetwerk” voor even denkbeeldige oorlogssituaties moeten zorgen.

Toen de voorbereidingen startten, begin 2020, trok de coronapandemie een streep door de manoeuvresrekening. Weliswaar werd Defender Europe, toen quasi overal in Europa het burgerleven in een overlevingsmodus viel, flink beperkt, echter niet volledig geannuleerd. Toen in maart 2020 de beslissing over de manoevresinkrimping getroffen werd, waren al ca. 6000 VSA-militairen in Europa aangekomen. Vooraleer ze terug naar huis mochten keren, voerden ze toch nog enkele oorlogsoefeningen uit. Oefening baart kunst, toch? De bevelhebber van het U.S. Army Europe, generaal Christopher Cavoli, vertelde in een vraaggesprek dat het Duitse defensieministerie, onder de titel Host Nation Support, achteraf een deel der kosten opgehoest had – kosten die eigenlijk de Amerikaanse initiatiefnemer had moeten betalen. (video)

Tijdens de zomer 2020 deelde het VSA oppercommando mee dat Defender Europe 21 al in de planning zat en moest uitgevoerd worden ergens vanaf de lente tot in de zomer 2021. Dit wordt nu bevestigd. Volgens het Duitse defensieministerie zullen deze plaats viinden tussen 1 mei en 14 juni, met ca. 31.000 soldaten, waarvan 430 Duitse. Dat er nu minder Duitse manschappen deel nemen, ligt eraan dat het zwaartepunt der oorlogssimulaties niet aan de Baltische Zee maar wel aan de Zwarte Zee plaats zullen vinden. Daarbij wordt volgens generaal Cavoli vooral de samenwerking met Bulgarije en Roemenië in het oog gehouden. Duitsland heeft voor haar deelname – vooral logistieke opdrachten – 2.9 miljoen euro vrij gehouden!

Uit dit filmpje (weergave van Amerikaanse bases rondom) mag blijken dat Turkije niet bepaald gelukkig is.

Naar verluidt moeten criticasters hier niets achter zoeken. Het “Defend Europe” programma der VSA heeft nl. in een even jaar het noorden, in een oneven jaar het zuiden als te beschermen gebied op haar programma staan.

Bovendien – not even the sky is the limit – hebben de VSA sinds verleden jaar een manoeuvrereeks onder de titel “Defender Pacific” opgestart. Ze willen daarbij de mogelijkheden, resp. problemen, bij een noodzakelijke ingreep tegen China in kaart brengen. Vooral dan het ZW van de Stille Oceaan, met talrijke eilanden tot aan Australië.

In Syrië en Irak hebben ze intussen aan de lijve mogen ondervinden hoe “Defend” eruit ziet. Moet er nog zand zijn?

Initialenrebus

R E B U S . I D E N T I T Y - Anthony Marra

In de kwaliteitsmedia vernamen we het onthutsende nieuws dat de rechtbank begrip heeft voor verkrachters. Verkrachters die – naar alle waarschijnlijkheid – eerst hun slachtoffer een Rohypnolpilletje in haar drankje gemixt hebben – en die haar – wat een dappere helden! – vervolgens met z’n tweeën, de ene na de andere, in de toiletruimte verkrachtten en filmden. Het verkrachte meisje kende het duo; ze speelden immers in dezelfde voetbalploeg als haar broer.

“Getuigen verklaarden dat ze niet meer op haar benen kon staan en na de feiten stond te wenen”, zegt de procureur. “De vrouw kon geen toestemming geven en het gaat hier effectief om verkrachting.” (Nieuwsblad, 3.3.21)

En de rechter oordeelt dat ze daarvoor niet naar de gevangenis hoeven omdat ze “niet louter een criminele ingesteldheid hadden”. Ah neen, want dan hadden ze haar gsm en portefeuille wel meegenomen. “Niet louter”. Welke andere instelling hadden ze dan nog? Op hol geslaagde liefde???

In alle kranten vernamen we dat de lieverdjes beide 22 jaar jong, onbezonnen (we zijn ook jong geweest…) zijn. En in het Nieuwsblad van vandaag:.. “Daar kwam ze S.N. (22) en B.V. (22) tegen, twee twintigers met de Belgische nationaliteit.

De krant vindt het blijkbaar nodig dit in de verf te zetten. Vraagt u zich ook af waarom?

Wat baten kaars en bril…

Dat Frontex nog veel werk aan de winkel heeft om de “grenzen te beschermen”, mag blijken uit deze vaststelling van de voormalige Duitse kanselier Helmut Schmidt. En hij zegde niet “wir schaffen das”. Integendeel. “Het zijn andere beschavingen.”

Hij stelde nl. dat we binnen de EU-grenzen genoeg mensen hebben om de jobaanbiedingen in te vullen.

Citaat Willy Brandt in onderstaande video: “Wir müssen in einer solchen Situation natürlich zuerst an unsere eigenen Landsleute denken.” (vrij vertaald: “Eigen volk eerst)

En voor de mening van Helmut Schmidt betreffende de immigratie vanuit “Oost-Anatolië of zwart Afrika” kom je hedentendage voor de rechtbank.

EU-Veerbootdienst ligt onder vuur

Nochtans bestaat de Frontexopleiding uit gemotiveerde idealisten, die het beste van zichzelf geven… na een “echt ontbijt”.

Deze beelden bewijzen dat er niet alleen plaats is voor blondjes. Ook brunettes met een fiets zijn welkom. En het draait niet uitsluitend om werk: er is en moet plaats zijn voor sociale gebeurtenissen, zoals sporttraining om de kilo’s, veroverd na halloween-, verjaardags-, kerst-, nieuwjaarsfeestjes… te verbranden. Elke vrijdag wordt afgesloten met een happy hour. Let wel: dit kan naar eender welke andere dag verschoven worden, afhankelijk van de geloofsbelevenis van het gastland. En dan is er nog een personeelsclub, die verschillende activiteiten, resp. cursussen organiseert, zoals zeilen, voetbal, tennis, golf, petanque, vogelepik en voor het hoger kader wordt een occasioneel operabezoek aangeboden.

Onze eigenste Jonas – met een charmant Westvlaams tintje bovenop zijn perfect Engels – houdt dubieuze paspoorten tegen. Die worden twee keer nagekeken. En hij bevestigt dat je altijd iets kan meenemen naar je thuisland… waarmee we niet gezegd willen hebben dat het om aangeslagen smokkelwaar zou gaan.

De Streep is terug

Wichelroede - Wikipedia

“Ik heb diepgravend onderzoek gedaan naar het #coronabeleid in België. Ik ben er nu na een jaar helemaal uit en wetenschappelijk zeker van. De staat haar strategie heet ‘Coronawichelroederijstrategie’ (ideaal woordje voor het Rad Van Fortuin) Ik verduidelijk de link: er werd uitgebreid onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het wichelroedelopen. Hieruit blijkt het wichelen niet te werken: de kans dat professionele wichellopers water (vervang door besmettingshaarden enzovoort) vinden is niet hoger dan die van een normaal individu dat puur willekeurig een locatie aanduidt. Voila. Als zelfverklaard expert in overheidsstrategie ben ik vereerd jullie dit te kunnen meegeven.”

U vindt het voormalige witte konijn ongeleid projectiel van het VB hier.

Youtube censureert Trumps toespraak op RT…

… omdat er geen waarschuwing over de inhoud bij vermeld staat!

YouTube censureert massaal inhoud sinds invoering nieuw beleid – ReactNieuws

Op massa’s andere YT-kanalen kon men de toespraak, al dan niet ingekort en niet gehinderd door een noodzakelijke waarschuwing voor het Boze Oog, bekijken. Bv. CNN, DW, Hindustan Times, Sky News e.a. The New York Times bood hem zelfs integraal aan: