Orbàn laat zijn grondgebied beschermen tegen invasie

Stilaan lijkt het wel degelijk op een oorlogssituatie. Wie zich verzet tegen de tomeloze asielinvasie is niet alleen kop van jut bij de EU, de mensenrechters, de linkse weg-met-ons politici en media, maar moet bovendien afzien van financiële EU-middelen waarop het recht heeft. Neem een kijkje wat er aan de hand is aan de Hongaarse grenzen en hoe de grenswachters met gevaar voor eigen leven hun grondgebied én – in het verlengde – het onze verdedigen. Hou in uw achterhoofd dat de “vluchtelingen” allemaal onschuldige slachtoffers zijn van geweld, die in het beste geval slechts hun gsm als bagage meedragen, tijdens hun “drenkelingen”tocht hun paspoort en diploma’s verloren hebben en die geplaagd door trauma’s hier veiligheid en rust opzoeken.

In werkelijkheid willen ze zich met automatische wapens toegang verschaffen:

Seksisme?

Kan, màg, men de hieronder vermelde voorschriften seksistisch noemen? Dus discriminerend voor mannen? Of vallen onderstaande regels onder dezelfde hoofding als “racisme”, waarbij racisme ten opzichte van blanken als onbestaande, resp. onmogelijk, beschouwd worden?

Het blad FOCUS berichtte, dat de Duitse binnenministerin Nancy Faeser (SPD) tijdens een samenkomst met vrouwelijke politici voorschreef dat uitsluitend vrouwelijke journalistes aanwezig mochten tekenen. Volgens onze bescheiden mening is dit een inbreuk op de grondwet art. 3 par. 3.

Stel u nu eens voor dat het omgekeerde het geval zou zijn: partijgenoot Scholz houdt een conferentie met mannelijke politici en wil slechts mannelijke persmuskieten hiervoor uitnodigen. Het kot zou te klein zijn.

Tja. Bij nadere beschouwing kunnen de Duitsers hun grondwet ergens in een stilgelegde atoomcentrale begraven… iedereen kan zich immers volgens de nieuwe geslachtenleer tot vrouw verklaren!

Onwil, minachting, dikke nek???

Gelezen en geleend bij Luc Dhondts Nieuwsbrief VL²v nr. 525 (26.09.2023)

Het verhaal van Vlaanderen:

  • Nog maar eens een Waalse middelvinger naar de Vlaamse melkkoe: Op de officiële webstek  https://www.wallonie.be/fr  is het Nederlands afwezig. https://www.vlaanderen.be/ kan je wel in het Frans lezen… Dat de politiek correcten daar geen punt van maken ligt in de lijn van de verwachtingen maar ook voor onze Vlaams-nationalistische verkozenen is dat blijkbaar geen morzel aandacht waard, zelfs niet met woorden! Broekschijters!

Inderdaad, op de “Site officiel de la Wallonie” vindt u bovenaan een taalknopje waaronder de mogelijkheid van twee andere talen verstopt zit, nl. Duits en Engels. Zelfs een aanbod om via Artificiële Intelligentie alsnog de taal der Vlamingen in te schakelen wordt niet vermeld.

Is er dan niets veranderd sinds WOI? “Pour les Flamands la même chose…”

Zogezegd

Voorzitter Tom Van Grieken in De Zondag (24/09/2023)

“Hoe kan u N-VA overtuigen om met u in zee te gaan? Bent u bereid om mensen aan de kant te schuiven zoals zij vragen?

“Néén. Ik krijg die vraag al negen jaar, maar mijn antwoord verandert niet. Het is niet aan politieke tegenstanders om te bepalen wie mijn partij naar voren schuift. Dat is aan onze kiezers om te doen.”

Dus het zou kunnen dat u Filip Dewinter minister maakt?

“Ja, natuurlijk. Als ik zie hoe sterk hij zijn rol in het Vlaams parlement speelt, zeker toen hij voorzitter was, hoe hij de communisten op stang jaagt … Dat zou pas leuk worden. You ain’t seen nothing yet.” (lacht)”

Lees hier het volledige vraaggesprek in De Zondag.

Stilaan dringt de werkelijkheid zich op

Het is gedaan met EUropa... àls men er niet in slaagt, als men niet eindelijk beslist om de duizenden jonge Afrikanen terug te dringen naar hun eigen landen. Maar dan moet er een andere asielpolitiek gevolgd worden. Een asielpolitiek zoals in Australië, waar niemand toegang krijgt als deze niet officieel aangevraagd èn toegekend wordt.

Is dit kleine eiland – Lampedusa – in de Mid. Zee de plaats waar EUropa instort?

Sfax, Tunesië, is de populaire vertrekplaats van bootjes gevuld met smokkelaars én gelukzoekers. De plaatselijke bevolking is hen even beu als deze in Lampedusa:

Tunesië probeert hen tegen te houden:

Een open deur ingestampt

Je hoeft slechts naar een ‘duidings’programma van de even linkse TV-zenders te kijken om één dezer linkse betweters als “experten” aan het woord te bekijken en beluisteren. Over eender welk thema: cultuur, onderwijs, media, mensenrechten, politiek, milieu, landverdediging, immigratie, gezondheid, doemdenkenspecialisatie… Tot vervelens toe. De kans dat een rechts of conservatief-denkende academicus geraadpleegd wordt is even groot als de vondst van een originele Gucci sacoche bij het kraam van de handtassenverkoper op de markt.

Linkse academici hebben aan onze universiteiten de touwtjes in handen. Dat ondergraaft de betrouwbaarheid van de wetenschap, stelt de Leuvense filosoof Andreas De Block.

Filosoof Andreas De Block is niet vies van een knuppel in het hoenderhok. Als we onze universiteiten geloofwaardiger willen maken, hebben we nood aan meer rechtse onderzoekers, poneert hij. Maken we dan beter niet meteen korte metten met al die leerstoelen die worden gesponsord door bedrijven en organisaties?

Volg bruggetje naar artikel in De Standaard: ‘We hebben aan de universiteit meer rechts onderzoek en meer rechtse onderzoekers nodig’ | De Standaard

Ter kennismaking met de leerstof van Andreas De Block:

Over hetzelfde thema:

Linkse dominantie – Doorbraak.be

Met alle Chinezen, maar niet met den deze…*

China’s president Xi Jinping laat Duitse Grüne buitenministerin Baerbocks beledigingen aan zijn adres niet blauw-blauw.

“U heeft een grove fout begaan. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor uw land. U zegt dat ik een dictator ben. Maar ik vraag u, wie produceert de talrijke fijne dingen zonder dewelke jullie in het westen niet zouden kunnen? De i-phones, de tablets met dewelke u uw middageten fotografeert… Er bestaan immers ook apps om Duits te leren, mevrouw Baerbock… Wie maakt dus al deze fijne zaken? Duitsland??? … met een economische bedrijvigheid die gelijk staat aan deze van Tsjecho-Slovakije in het jaar 1959??? Mevrouw Baerbock, u moet uw tong in bedwang houden. U bent een wezel die de strijd aangaat met een draak.”

Klik op Bekijken op YouTube

*Antwerpse uitdrukking om duidelijk te maken dat met de persoon in kwestie niet te sollen valt: https://www.ensie.nl/woordenboek-van-populair-taalgebruik/met-alle-chinezen-maar-niet-met-den-deze

“Onderontwikkelde” landen maken zich los van het “ontwikkelde” Westen

Joseph Borrell, EU-topdiplomaat der EU, zei dat landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Azië nu op zoek zijn naar ‘betrouwbare alternatieven voor het Westen’.

De regels die de afgelopen jaren de wereld hebben gedomineerd, verdwijnen geleidelijk van het toneel en veel landen zijn op zoek naar een alternatief voor het westerse model, schreef EU-hoofddiplomaat Josep Borrell in zijn blog op de officiële website van de diplomatieke dienst van de EU.

“We leven in een steeds meer multipolaire wereld, maar het multilateralisme neemt af. Dat is een paradox. <… > Want als het aantal spelers toeneemt, zou de natuurlijke reactie moeten zijn om de regels van het spel aan te scherpen. Maar we zien de tegenovergestelde trend: de regels die de wereld regeren, verliezen hun kracht,” zei Borrell.

De landen van Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Azië zijn nu op zoek naar “betrouwbare alternatieven voor het Westen”, niet alleen economisch, maar ook technologisch, militair en ideologisch, benadrukte de belangrijkste diplomaat van de EU. “Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat er een nieuw mondiaal model zal ontstaan met de opkomst van China. Het betekent ook niet dat China zal proberen derde landen ervan te overtuigen zijn model in al zijn aspecten over te nemen. Integendeel, landen zoeken van geval tot geval naar alternatieven voor het westerse model, zoals momenteel in verschillende Afrikaanse landen gebeurt. Deze landen lijken bereid om samen te werken met elke acteur die in staat lijkt te zijn om de oude modellen te vervangen,” schreef Borrell op zijn blog.

Hij is van mening dat de reactie van de landen van het Globale Zuiden op het conflict in Oekraïne indicatief is. Ze willen niet dat de Oekraïense kwestie de mondiale agenda domineert en zien het conflict als een “eenvoudig grensgeschil”, aldus de Borrell.

Bovendien zijn de landen van het Globale Zuiden het niet eens met het universele karakter van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en beschouwen universalisme als een “overblijfsel van westerse dominantie”, zei Borrell. “Een van de vaak naar voren gebrachte argumenten is dat het Westen zich zelf niet altijd houdt aan de regels die het probeert te beschermen. Uiteraard is deze kritiek niet geheel ongegrond”, schrijft de EU-topdiplomaat. Als alternatief zien de landen van het Globale Zuiden het concept dat elke samenleving recht heeft op zijn eigen waarden. Dit brengt hen dichter bij Rusland en China, aldus Borrell.

Ter illustratie:

Poco marathon in Berlijn

Om de Oekraïners te steunen, resp. niet voor het hoofd te stoten, besloten de organisatoren dat de start van de marathon niet – zoals traditiegetrouw – met een knal uit een neppistool op gang getrokken zou worden maar wel met een rode zgn. “buzzer”, een rode druk-zoemknop…

Worden binnenkort “Schützenfeste” verboden?

https://www.tagesspiegel.de/berlin/keine-pistole-mehr-kai-wegner-startet-berlin-marathon-per-buzzer-10519522.html