Dé oplossing voor Oekraïne!

Een geschiedkundige tijdlijn. In zijn boek en gelijknamige tv-documentaire “De weg naar het Avondland” merkt Jan Leyers op dat het lijkt alsof men een streep door het land getrokken heeft: aan de ene kant duidelijk westers, aan de andere kant even duidelijk Russisch. https://tvblik.nl/de-weg-naar-het-avondland/rusland-oekraine

Tijdens een bezoek aan Oostenrijk had Poetin een gesprek met Oostenrijkse zakenlui… kijk en luister zelf naar de voor de hand liggende oplossing van het probleemland Oekraïne. Immers: tijdens het Habsburger Keizerrijk behoorde een deel van Oekraïne tot Oostenrijk!

Wetenschappers aan de poco leiband

Naar het einde van de wetenschappelijke vrijheid in Duitsland?

Bij de leden (ruim 4.000!) van de oude Duitse Verein für Socialpolitik (VfS), één van de grootste verenigingen van wetenschappers in Duitsland, is er beroering ontstaan, omdat het bestuur de vereniging een nieuwe ethische codex wil voorschrijven. Het verzet is groeiende omdat de nieuwe gedragscodex goed wetenschappelijk werk kan bemoeilijken.

Deze nieuwe ethische codex verplicht leden in de toekomst verplichten “een faire en inclusieve omgeving” te eisen, zich in te zetten voor een “inclusieve werkomgeving” en “maatregelen na te streven om de verschillende demografische groepen gelijk te stellen”.

Dit zijn puur politieke en ideologische voorschriften, die volgens de leden van de vereniging niets meer te maken hebben met de eigenlijke doelstelling van de vereniging. Ook inhoudelijk stelt men zich vragen stellen: Net in de wetenschappen zouden toch louter zakelijke en wetenschappelijke aspecten mogen spelen? Sommige prominente leden hebben al met ontslag gedreigd, als de codex in de voorliggende vorm werkelijkheid wordt. Dit doet zwaar denken aan “minder aangename tijden”, toch?

Het oorspronkelijke voorstel van ethische codex ging trouwens nog een stuk verder. De leden werden in het voorstel opgeroepen om leden die de nieuwe regels niet toepassen, aan te geven. In het eerste ontwerp werd leden verboden, uitspraken te doen of handelingen te stellen, “die een vijandige omgeving zouden creëren”.

Dat laatste slaat niet alleen op de louter wetenschappelijke werkomgeving maar ook op het privéleven van de wetenschappers. Kritische uitingen in de sociale media kunnen leiden tot ontslag uit de vereniging.

Dit alles herinnert sterk aan minder aangename, totalitaire tijden in Duitsland. Het is duidelijk dat sommigen in Duitsland met het voornemen rondlopen om instellingen, wetenschappelijke en andere, op dezelfde politiek-ideologische lijn te brengen, zodat politiek onaangepasten gemakkelijk monddood kunnen worden gemaakt.

In een gezamenlijke nota werd door prominente leden tegen de gang van zaken geprotesteerd: “de grondwettelijk gegarandeerde vrijheid van meningsuiting wordt in gevaar gebracht”. De nieuwe ethische codex is daarnaast inconsequent: een benadeling op basis van geslacht, afkomst, godsdienst moet worden verboden, maar de nieuwe ethische codex van VfS zwijgt over discriminatie op basis van politieke overtuiging.

Het zoveelste Europese land waar de alarmbellen afgaan! Waar blijft de reactie? En vooral: waar blijft de berichtgeving in onze kwaliteitskranten?

https://twnews.ch/de-news/verein-fur-socialpolitik-vfs-gesinnungsprufung-in-der-wissenschaft

Dank aan Peter Logghe voor de melding.

Uitdagende boodschap

“United Torah Judaism” campagne filmpje suggereert dat het Hoge Gerechtshof, dat onlangs niet-orthodoxe bekeringen erkende, ook honden zou erkennen als stamleden.

United Torah Judaism (kort: UTJ), een coalitie van twee ultra-orthodoxe partijen, lanceerde dinsdag een video voor haar verkiezingscampagne waarbij men aangeeft dat mensen die zich bekeren tot het judaïsme via niet-orthodoxe religieuze overheden te vergelijken zijn met honden die een keppeltje en een talit, een gebedsjaal, dragen… Een stem op de achtergrond vertelt erbij: “In het Hoog Gerechtshof is dit een jood… en grapt bij een hondenfoto dat “zijn grootvader was een rabbi, vanzelfsprekend is hij joods!” De video eindigt met de boodschap dat uitsluitend en alleen de UTJ-partij “uw judaïsme zal beschermen, dat van u en van uw kinderen en kleinkinderen” – en de slogan: “Joden eerst!”

En het zat er meteen bovenarms op. Oppositieleider MK Yair Lapid reageerde dat UTJ met deze boodschap de rangen van de antisemieten vervoegd had, die joden dikwijls vergelijken met honden.

De campagnevideo werd gelancdeerd nadat het Hoog Gerectshof geoordeeld had dat de “Reform & Conservatives” bekeringen tot het judaïsme in Israël in de toekomst zouden erkend worden voor burgerschapdoeleinden. Dit vonnis, dat het orthodoxe monopolie betr. religie een flinke deuk geeft in Israël, werd door ultra-orthodoxe wethouders streng bekritiseerd. Zij willen sowieso een nieuwe wet laten stemmen om dit vonnis te laten annuleren.

Lapid, leider van de seculiere centrumpartij Yesh Atid, was er niet blij mee en refereerde naar zijn Hongaarse vader, die de holocaust overleefde, die hem vertelde dat dat aan het parlementsgebouw in Boedapest een groot bord hing met de tekst: “Geen toegang voor joden en honden.”

Over welk bekeringsprogramma windt UTJ zich zo op? Het officiële programma van defensie, dat gelanceerd werd in 2001, het énige door de staat erkend bekeringssysteem, dat niet onder de controle valt van de Opperste Rabbiraad. Honderden soldaten, de meesten afkomstig van niet-joodse immigranten of afstammelingen van immigranten uit de voormalige Sovjet-Unie, trekken elk jaar door het bekeringssysteem van het leger. Duizenden hebben het programma succesvol doorlopen en zich bekeerd tot het judaïsme via de IDF-rabbi-rechtbank (Israël Defense Forces), die orthodox is.

UTJ noemt het vonnis “een ramp voor de betekenis van de uitdrukking “Joodse staat”. Rechtse ministers willen dat de Knesset het vonnis annuleert. Collega ultra-orthodoxe partij Shas vindt dat het vonnis niet overeenstemt met de wil van de meerderheid der Israëlische bevolking, die – we citeren – “de joodse staat willen behouden en het judaïsme volgens de duizenden-jaren-oude tradities.”

https://www.timesofisrael.com/haredi-party-likens-reform-and-conservative-converts-to-dogs-with-kippot/

Als het vertegenwoordigende systeem de belangen van de bevolking niet meer dient…

… In ons systeem wordt dit gezag overgedragen op gekozen politici. Het onderliggend principe is hetzelfde maar er volgen hieruit, politiek gezien, twee opties. Je kunt je politieke energie positief richten op de mensen waarmee jij het eens bent: campagne voeren voor de politici die je ziet als de vertegenwoordigers van jouw belangen en idealen. Echter indien je als burger structureel ondervindt dat dit vanwege uitsluitingscoalities geen effect heeft, dan blijft er weinig keuze over dan je politieke energie in negatieve zin te richten tégen de politici die de macht vertegenwoordigen. Hieraan kan de politiek niet voorbij en dit verklaart hoe het komt dat doorheen de hele geschiedenis talloze revoluties, staatsgrepen en burgeroorlogen plaatsvonden…”

Lees: ‘Winner takes all’ ondermijnt vreedzame democratie, auteur: Sid Lukassen

Waar blijft de “coup” in Oekraïne?

Even terugschakelen. Zelensky, komisch acteur én president van Oekraïne, strooit regelmatig broodkruimels voor de westerse beschermheren in de hoop dat ze de weg vinden naar zijn welbevinden, zich over de Oekraïense staatskas ontfermen, de Russisch sprekende landgenoten een lesje leren én Poetin de duimschroeven aandraaien. Hij bedenkt een coup de théatre, een operettenputsch, en krijgt prompt aandacht van heel het westerse halfrond, van media en politici, die een vuist maken tegen het quasi economisch-onaantastbare Rusland.

Dit ging op 26 november de wereld rond: op 1 of 2 december zou Kiev op zijn grondvesten daveren…

Hij noemt een Oekraïense oligarch Achmetov die met de hulp van de Russen een greep naar de macht zou uitvoeren, resp. uitgevoerd hebben. Hij zal zich dan wel moeten haasten wil hij Zelensky’s voorspelling doen uitkomen. Dat Zelensky met het genoemde heerschap – Achmetov – meer dan één appeltje te schillen heeft, is bijkomstig.

Oordeel zelf hoe “bijkomstig” hun geschil wel is: Begin 2021 verbood Zelensky de laatste regeringskritische tv-zender, censureerde honderden internetbladzijden, en liet de oppositieleider in het parlement met onwettelijke maatregelen “sanctioneren”, lees: uitschakelen, liet diens vermogen en dat van zijn echtgenote “bevriezen”. Het ging hierbij niet om een of ander klein splinterpartijtje, maar wel om “Oppositieplatform voor het Leven”, de partij die bij de verkiezingen van 2019 de tweede sterkste partij, na deze van Zelensky, geworden was, m.a.w. de belangrijkste oppositiepartij in het parlement. Zelensky is in dit verhaal de handpop van de Nationale Veiligheidsraad, die hun instructies in decreten omzet. Hij heeft in het Oekraïense verhaal niet de échte macht in het land. De Veiligheidsraad wordt gecontroleerd door de Oekraïense elites, lees oligarchen. De president is in heel dit gebeuren perfect inwisselbaar voor iemand anders. Zolang Zelensky gehoorzaam is, zal hem niets gebeuren. De elites hebben de machtswissel van Poroschenko naar Zelensky in 2019 zonder kleerscheuren overleefd en laten Zelensky aan de touwtjes springen zoals het hen belieft – vrijwillig of gedwongen, maakt niet uit. En zo ontpopt zich een sympathieke president, die oorspronkelijk een tv-komiek was, tot een manipulatieve (… of gemanipuleerde…) dictator. Hij houdt zich niet meer aan ‘s lands wetten, maar schakelt politieke tegenstanders d.m.v. “sancties” uit, sancties die in de wetgeving niet voorzien zijn, maar die hem door de Veiligheidsraad op het hart gedrukt worden… zo niet… Op deze wijze wordt dan elke vorm van oppositie gecensureerd.

Het enthousiasme waarmee Zelensky’s opkomst onthaald werd is tanende. Oekraïne verarmt met de dag. Regelmatig is er geen elektriciteit meer en in sommige steden is er zelfs nog altijd geen verwarming, hoewel de temperaturen rond het vriespunt gedaald zijn. Reden: de Oekraïense regering heeft niet alleen verzuimd de nationale gasopslagtanks te vullen, er werden ook geen kolenreserves aangelegd. Bijgevolg hebben sommige elektriciteitscentrales geen brandstof.

Keren we terug naar de operettenputsch die (nog?) niet plaats vond. Zelensky, als volleerd entertainer, had echter een vervangnummer in petto: hij hield in de Werchowna Rada, het Oekraïense parlement, een 50 minuten durende zichzelf bewierokende toespraak… zelfs als ze als een politiek stukje zwarte humor bedoeld was, dan nog viel er niets te lachen. Zelensky schijnt, zoals zijn voorgangers, elke voeling met de werkelijkheid verloren te hebben. Hij leeft in een verzonnen filmscenario dat zelfs op tv geen applaus zou oogsten. In Kiev wordt de een na de andere protestactie georganiseerd. 2/3 van de bevolking vindt dat het land zich niet in de goede richting beweegt. Dit bleek uit een opiniepeiling uit het Int’l Instituut voor Sociologie, Kiev.

Hoe wist Zelensky dat er een coup gepland werd? Als bewijs noemde hij een audio-opname van een gesprek tussen Russen en Oekraïeners. Hij zegt niet wie er aan dit gesprek deel nam, noch hoe eraan geraakt is. In het gesprek zou gezegd geweest zijn dat “de maatschappij bereid” zou zijn en dat “Achmetow bereid is deel te nemen aan de aflossing van de in ambt zijnde president”. Zelensky nam echter gas terug toen hij eraan toevoegde dat Achmetow misschien door zijn achterban verplicht werd. En om die reden zou hij Achmetow uitgenodigd hebben op audiëntie bij hem te verschijnen om geluidsbandje te beluisteren.

Uitgenodigd? Of een bevel met aansluitend arrestatie en verbeurdverklaring van de bevrozen financiële eigendommen?

Achmetow is ook niet van gisteren en liet prompt een verklaring optekenen en publiceren (… niet in de Oekraïense pers vermits de oppositiemedia intussen verboden werden) bij het Russische officiële persbureau Tass:

“De door Vladimir Zelensky openbaar gemaakte informatie over mijn zgz. deelname aan een staatscoup is een dikke leugen. Ik ontken deze leugens. Ik wil dat de verspreiding ervan ophoudt, eender door welke motieven de president zich hierbij laat leiden.” En beloofde zich te zullen inzetten “als Oekraïens burger, als grootste investeerder, belastingbetaling en werkverschaffer van het land.” “En ik zal mijn best doen dat er in Oekraïne geen autotarisme en censuur bestaat.”

Keren we opnieuw terug naar de operettenputsch. Het moest er vanzelfsprekend écht uitzien. De straten in Kiev werden met vrachtwagens geblokkeerd. In het centrum waren wel degelijk betogers op straat, met voetzoekers en gewapend met … vlaggen, wimpels en affiches. Het ging om kleine zelfstandigen die sinds een kleine maand protesteren tegen de nieuwe verplichte kassa’s.

De Werchowna Rada (parlement) werd door zwaar bewapende politietroepen afgegrendeld. Zelensky werd immers verwacht voor zijn presidentiële toespraak. De verschillende fractie-leden lieten hun maatpak en das verdwijnen onder T-shirts met opdruk tégen de tegenstanders.

Wie ervan uitging dat de president tekst en uitleg ging geven over de zgz. putsch, bleef op zijn honger zitten. Geen enkel woord tijdens zijn 50 minuten rede. Het ging vooral om hervormingen, zonder dewelke het IMF de geldkraan niet zou opendraaien… en vanzelfsprekend over zijn successen.

De energiecrisis, de beperking der energielevering, de stijging der verwarmingskosten... voor het eerst is het geen thema in Oekraïne. Ik feliciteer jullie. Dit is de harde werkelijkheid in de hele wereld, maar het is ons desondanks gelukt de stabiliteit van de energiesector te behouden.” oreerde Zelensky.

De cijfers spreken een andere taal. Volgens Gazprom zijn de Oekraïense gasreserves bijna 40% onder die van het voorgaande jaar – een kritiek niveau.

Volksvertegenwoordiger Vadim Rabinowitsch liet optekenen dat hij voor het eerst in jeans, turnsloefen en T-shirt naar het parlement gekomen was in afwachting van de coup. En vroeg zich wat voor een soort coup het eigenlijk moest voorstellen, een coup zonder aanwezigen? De presidentiële voorganger Poroschenko zou naar eigen zeggen door heel de wereld gecontacteerd geweest zijn over de coup. Of Zelensky dat zomaar uit zijn mouw kan schudden? Is er geheime informatie? Zwarte humor?

Vanuit de andere kant van de Atl. Oceaan kwam een ander geluid, het geluid van Victoria Nuland, die wilde eraan herinneren waar Kievs belangen best gediend worden.

Tja. Uit recente opiniepeilingen bleek dat Poroschenko’s partij voor het eerst populairder is dan deze van Zelensky. Ze worden begeleid door straatprotesten. De b.g. protestactie van kleine zelfstandigen werd ‘s avonds afgelost door nationalisten die heel het verkeer in het centrum lam legden.

Tijd voor inzicht? Oekraïens-Russisch overleg? Het zal wel niet voor morgen zijn. Waarschijnlijk ergens nadat Poetin en Biden volgend jaar de degens gekruist, resp. de vredespijp gerookt, hebben. Moskou vindt dat Oekraïne geen betrouwbare gesprekspartner biedt.

Moscow-Kiev talks unlikely now, but may take place by next spring — expert

Persconferentie: Fort Europa

50 beleidsvoorstellen moeten van ‘Fort Europa’ een realiteit maken: “Niet uit haat voor mensen buiten onze grenzen, maar uit liefde voor de mensen binnen onze grenzen” 

Het Vlaams Belang wil een écht Fort Europa

Het Vlaams Belang heeft woensdagvoormiddag zijn nieuwste campagne gelanceerd, genaamd ‘Fort Europa’.

In de brochure die de partij uitgeeft staan tal van beleidsvoorstellen om de nieuwe migratiecrisis onder controle te krijgen. Want aan de hand van cijfers toonde partijvoorzitter Tom Van Grieken – geflankeerd door Europarlementslid Tom Vandendriessche en Kamerlid Dries Van Langenhove – aan dat we op de rand van een nieuwe migratieramp zoals in 2015 staan.

We moeten een muur bouwen rond Europa: juridisch en op sommige plaatsen fysiek”, liet Van Grieken optekenen. Enkele van de meest opvallende bouwstenen die de partij daarbij naar voren schuift, zijn het opwerpen van fysieke barrières aan de Europese buitengrenzen, hoogtechnologische controles aan de binnengrenzen, een waarborg voor asielzoekers terwijl ze hun aanvraag afwachten en het intrekken van subsidies voor ngo’s die illegaliteit faciliteren.

Lees verder…

https://www.hln.be/binnenland/vlaams-belang-lanceert-nieuwe-campagne-fort-europa-er-moet-een-muur-komen-rond-europa-juridisch-en-op-sommige-plaatsen-fysiek~ab38f0a5/

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/12/01/vlaams-belang-lanceert-fort-europa-tijd-om-aan-te-sluiten-bi/

‘t Is van den hond

In de VSA zijn Fauci, Pfizer, Covid dit jaar de populairste hondennamen. Je kan daar onbezorgd je hond bevelen, berispen of belonen terwijl je je binnenpretje koestert.

“Zit, Pfizer!” … “Af, Covid!” … “Foei, Fauci!” … “Pak ze, Corona!”… “Los, Moderna!”…

Fauci was één der populairste namen voor huisdieren in 2021, een stijging met 270% t.o.v. het voorgaande jaar. Covid steeg met 35% en Zoom was de grootste stijger, een verwijzing naar het “home-office”beleid. Ook Siri en Google maakten hun opwachting in de populariteitslijst. The pet care company Rover.com

Heeft er iemand hier een onderzoek gedaan naar de populairste dierennamen? Zijn er burgers die hun cavia “Erika”, hun American Staf “Ranst”, hun ezel “Alex” of hun ekster “Frank” genoemd hebben? We laten onze fantasie even de vrije loop:

“Ju, Alex!” … “Af, Ranst!” … “Foei, Erika! … “Los, Frank!”... “Mag niet, Maggie!”