Kafka regisseert de gaspijpleidingen

Ga er even bij zitten. Neem een drankje. En verneem hoe Kafka zich een blijvende positie veroverd heeft in de gasdramatiek.

U weet dat we met z’n allen spaarzaam moeten zijn: zo weinig mogelijk gas verbruiken, koud douchen en deze winter de thermostaat op ijskasttemperatuur zetten, met sneeuwlaarzen, gevoerde handschoenen, wollen muts en de oude pelsmantel van de bomma in de zetel zitten te bibberen.

DWN titelt: Ondanks energie-noodtoestand leidt Duitse leverancier gas naar Marokko. Tegelijkertijd toont het de onwaarschijnlijke verstrengelingen van overheden en grondstoffenproducenten.

U leest het goed: Via Spanje krijgt Marokko gas. Het is niet te vatten hoe er met onze voeten gespeeld wordt. En ja, via de beroemde EU-solidariteit, krijgt ook Frankrijk gas van Duitsland. Frankrijk heeft nl. een probleem met de atoomcentrales: het ontbreekt aan koelwater. Bijgevolg: uitschakeling of verminderde elektriciteitsproductie. Dat valt nog enigszins te begrijpen, maar Marokko? En blijkbaar is Algerije niet gelukkig met de RWE-actieradius.

Gas wordt via de pijplijn Maghreb-Europa van Spanje naar Marokko geleid. Echter: de bedoeling was eigenlijk dat er Algerijns gas naar Europa had moeten stromen. Eigenlijk, u weet wel, om de afhankelijkheid van Russisch gas te dwarsbomen. Eigenlijk geen slecht plan, als Spanje en Marokko zich niet, in strijd met het volkerenrecht, met het probleem van de Westelijke Sahara hadden willen moeien. De Spaanse regering wil nl. de Marokkaanse aanspraken op de Westelijke Sahara erkennen. En dat is niet naar de zin van Algerije.

Komt er dan nog bovenop dat de Spaanse premier Sánchez niet bepaald handig hierover communiceerde… of beter… niet communiceerde. Hij liet nl.de Marokkaanse koning de eer zijn brief aan het Koninkrijk Marokko voor te lezen, waarbij hij de Marokkaanse plannen voor illegaal bezette Westelijke Sahara een pluim gaf, we citeren, als “de meest serieuze, geloofwaardigste en realistische basis voor de oplossing van het conflict.” En ging in overtreffende trap door eraan toe te voegen dat “beide landen door genegenheid, geschiedenis, geografie, belangen en gemeenschappelijke vriendschap ondeelbaar met elkaar verbonden” zijn.

Zoet, mierzoet, om te kotsen…

De Spaanse regering wil blijkbaar de Marokkaanse aanspraken op de Westelijke Sahara erkennen. De Spaanse regering levert wapens aan Oekraïne om het zelfbeschikkingsrecht der Oekraïners te verdedigen, maar het zelfbeschikkingsrecht der Sahrawi is ondergeschikt aan de Marokkaanse bezettingsdrang. Dit ondanks ontelbare VN-resoluties, die de dekolonisering van de illegaal door Marokko bezette Westelijke Sahara eisen. Het met Polisario bereikte akkoord omvatte een referendum… , dat snel het papier niet waard was waarop het geschreven werd. Idem dito voor de door Israël bezette Syrische Golanhoogte… Of het door Turkije bezette Noord-Cyprus. Of, dichter bij huis, de zelfbeschikkingsdrang van Catalonië…

Terug naar de pijplijn, of naar een andere pijplijn, de MidCat-pijplijn, die omwille van de blijvende voet van oorlog van Madrid met Catalonië een vroege dood stierf. Via die pijplijn had het Algerijnse gas al lang naar Frankrijk en Duitsland kunnen stromen. Quod non.

De Spaanse online-krant Diario 16: blokletterde “Duitsland levert gas naar Marokko, terwijl in Europa tekorten dreigen.” Het zou daarbij om vloeibaar gas uit de VSA gaan, dat in Spanje terug naar de gasgedaante omgezet wordt, zo luidt de officiële versie. Marokko beschikt niet over een LNG-terminal. Daarom laat het Koninkrijk Marokko in Spanje regasificeren (in gas omzetten).

De Mahreb-Europa pijplijn kreeg gewoon een omgedraaide functie: Europa-Maghreb, het gas vloeit nu in de omgekeerde richting dan oorspronkelijk voorzien.

De Duitse Wirtschaftswoche vraagt zich af of dit allemaal zomaar kan. En hoe het arme Marokko het extreemdure gas uit de VSA denkt te betalen, als zelfs de Duitse verbruiker gebukt gaat onder de extreme gasprijzen.

En, u houdt toch nog altijd de huidige problemen met de turbine van Nord Stream 1 in het achterhoofd? Wel ook de Medgaz-pijplijn tussen Algerije en Spanje kampt nu met “technische problemen”… waardoor de kraan omwille van de veiligheid stilaan meer en meer toegedraaid werd. En dan is het nog niet eens winter.

Algerije was tot herfst 2021 de grootste gasleverancier van Spanje, had niet te misverstaan medegedeeld dat als er slechts één Algerijns gasmolecuul naar Marokko gaat, dan zou het de gaskraan naar Spanje helemaal dichtdraaien. Wat intussen gebeurd is.

Marokko ziet de problemen – zeker naar de winter toe – toenemen. De koning zou zelfs overwegen de relaties met het buurland te willen normaliseren. Vooral omdat het gascontract tussen Algerije en Marokko verleden jaar afliep, waardoor ook geen gas meer naar Europa geraakte, daar Algerije wou vermijden dat Marokko zich – als tussenstation – illegaal kon bedienen.

En daar bovenop heeft Algerije kenbaar gemaakt toe te willen treden tot de BRICS-landen. Het houdt binnenkort – samen met Rusland – legeroefeningen aan de grens met Marokko. De VSA zien de bui hangen en hebben hun manoeuvres “African Lion”, die sinds 18 jaar in Marokko plaats vinden, afgeblazen.

Alle gelijkenissen met gas- en oliedoorvoerland Oekraïne zijn louter toevallig.

EU-kafka en oliemiserie

Enkele EU-lidstaten krijgen geen olie meer uit Rusland. Uitgerekend landen die geen plan voor een alternatief hebben. Dit krijgt u toch niet aan een normaal denkend wezen in de zakenwereld uitgelegd. De EU slaagt erin van een doodgewone handelsprocedure iets heel ingewikkelds te maken… En dan komt Orban in actie!

Sinds 4 augustus komt er geen druppel olie meer uit de zuidelijke tak van de “Druschba”pijplijn. De oliestroom blijft ongehinderd doorlopen via de noordelijke tak naar Polen en Duitsland. De zuidelijke tak loopt vanuit Rusland over Wit-Rusland en Oekraïne naar Hongarije, naar Slovakije en naar Tsjechië. De onderbreking heeft gevolgen voor heel Europa. Hongarije wil het probleem met geld oplossen!

De Hongaarse olie- en gasgroep Mol wil de olie zo snel mogelijk weer laten stromen en heeft – naar eigen zeggen – daarvoor geld betaald aan de Oekraïense pijnlijnbeheerder.

Als reden voor de leveringsonderbreking geeft het Russische Transneft betalingsproblemen op. Transneft betaalt normaal gezien het Oekraïense Ukrtransnafta taksen voor de doorstroom van de olie. In juli bedroeg dit 15 miljoen US$. We citeren Ukrtransnafta:

“Ukrtransnafta schortte de dienstverlening op het transport van olie via het Oekraïense grondgebied op vanaf 4.8.22 daar er geen financiële fondsen ontvangen werden voor verleende diensten…”

En de Oekraïense “dienstverlening” moet op voorhand betaald worden… Transneft stelt dat het niet kon betalen daar de EU-sancties dit verhinderden. De betaling van 22 juli – voor de maand augustus – kwam terug op de rekening van Transneft wegens weigering door de hiervoor verantwoordelijke bank. En daarop heeft Oekraïne de doorstroom op haar grondgebied tegengehouden.

We citeren Transneft:

“Vanaf heden mogen Europese banken (corresponderende met Russische) niet langer zelfstandig beslissen over het al dan niet doorgaan van een transactie. Om de bevestiging te krijgen dat de transactie geen deel uitmaakt van de verboden transacties-lijst moet een toestemming van een hiervoor verantwoordelijk overheidsorgaan voorliggen. Het feit dat de EU-bollebozen nog geen consensus bereikt hebben over het algoritme van banktransacties in de verschillende domeinen, én daar bovenop het verlenen van dergelijke toelating, maakt het allemaal niet bepaald gemakkelijk.”

Transneft heeft dus een informatieverzoek aan de verantwoordelijk bank gericht om een toelating te krijgen betalingen te kunnen uitvoeren volgens het akkoord met Ukrtransnafta. Alternatieve opties voor betalingen worden ook ontwikkeld.

De EU-sancties verbieden een groot aantal van bankzaken. Maar betalingen van olie en gas werd expliciet als uitzonderingen vermeld. Mol deelde volgens de Financial Times mee:

“Oekraïne heeft beloofd de doorvoer van ruwe olie, die enkele dagen geleden “wegens technische problemen bij de bank” werd gestopt, binnenkort weer in orde te brengen.”

De olieprijs steeg omwille van de onderbreking met ca. 1 US$ per barrel, maar lijkt intussen weer af te zwakken.

handelsblatt.

“Wij willen vrij zijn om zelf onze beslissingen te nemen” (3)

Blinken krijgt les in diplomatie!

Grace Pandor, Zuid-Afrika’s minister voor internationale relaties maakt zonder omwegen duidelijk dat haar land zich niet zal laten “betuttelen of pesten”.

“We hebben onze eigen visie, onze eigen plannen die we willen ontwikkelen. We willen dat onze eventuele partners die respecteren maar niet dat zij eisen dat wij onze politieke lijn moeten veranderen volgens hun wensen.

Geen “jullie moeten dit of dat kiezen of anders….”

We maken ons zorgen over de nieuwe wetgeving, gestemd in Congres, in de VSA. We geloven in de vrijheid – de vrijheid voor iedereen. Jullie kunnen niet zomaar zeggen “omdat Afrika dit of dat doet, zal het gestraft worden door de VSA.” Wij hopen dat dergelijke beledigende wetgeving in de Senate zal tegengehouden worden.

Het is inderdaad belangrijk dat we allemaal een verschillende mening mogen hebben. Tenslotte zijn we soevereine naties, die gelijkwaardig beschouwd worden volgens het VN Charter. We kunnen verschillen qua economische macht en mogelijkheden om invloed uit te oefenen in verschillende delen van de wereld, maar wat de wereld doet draaien is respect hebben voor elkaar.”

Vorige bijdragen over hetzelfde thema met telkens andere protagonisten die in Afrika gingen proberen hun visie op “democratie” te verkopen, m.a.w. Rusland buiten spel te zetten… of anders…

Hoogverraad…

Wie vandaag durft te stellen dat de CIA, de NAVO, de EU, kortom heel het zgz. democratische westen de toestand in Oekraïne zodanig hebben opgejut, de vredesakkoorden van Minsk ondermijnd, een oorlog tegen de bevolking van de Donbass heeft gevoerd, zodat Rusland zich – na talrijke waarschuwingen – uiteindelijk de wapens opnam, die moet zowat alle denkbare middeleeuwse folteringen ondergaan eer er “recht” geschied is.

M.a.w. elke tegenstem, elke neutrale stem, elke objectieve stem, elke logische stem wordt verdacht van Russische partijdigheid, van spionage, van ontrouw t.o.v. het westen.

En dat hebben enkele voormalige staatslui ook al ondervonden, zoals de voormalige Duitse kanselier Schröder (SP) en de voormalige Oostenrijkse buitenministerin Karin Kneissl, voorgedragen door FPÖ.

Karin Kneissl is weggevlucht uit Wenen, uit haar vaderland Oostenrijk. Weggevlucht voor de doodsbedreigingen. Een tijdje geleden gingen er beelden rond uit haar verblijfplaats in Frankrijk, waar ze sinds de herfst 2020 heen trok. En toen kwam de geruchtenmolen op gang: ze zou daar leven als “God in Frankrijk”, zich te goed doen aan wat ze uit de Oostenrijkse potten meegenomen heeft, een *****leven voeren aan de Azuren Kust. Niets van dit alles was waar. Het kostte haar niet alleen haar huwelijk maar ze zag zich gedwongen afstand te doen van alles wat haar lief was. Blijkbaar was dit niet ver genoeg om zich veilig te voelen. Kneissl trok verder naar…. Libanon!

Dat een dame van het formaat van Kneissl voor haar leven vreest en zich verplicht ziet het Avondland te verlaten, zegt veel over het huidige Avondland waar de donkere nacht ingetreden is. Kneissl koos jaren geleden voor een carrière in de diplomatie met “energie” als expertise, spreekt vlot Duits, Frans, Arabisch, Engels en conversatieniveau Spaans, Italiaans, Hongaars, Hebreeuws.

Als politici zoals Filip Dewinter en Geert Wilders, sinds tientallen jaren bedreigd, toch in het land blijven en hun werk doen, dan moet Karin Kneissl een zeer realistische dreiging boven het hoofd hangen. Dat zij als partijloze voorgedragen werd door de FPÖ als ministerin van buitenlandse zaken in de regering Kurz I, dat zij op haar huwelijk de Russische president Poetin als gast mocht verwelkomen… dat is van een heel ander niveau dan Wilders die het publiek liet instemmen met een “minder” Marokkanenoproep. Voorafgaand werd ze quasi monddood gemaakt, haar boeken vonden geen uitgever meer, haar lezingen werden op de zwarte lijst gezet en verder hangen er zware sancties boven het hoofd. Ze riskeert in Europa op elk moment gearresteerd te worden.

Op facebook vonden we bevestiging van haar exielplaats: het is wel degelijk Libanon. Ze woont samen met een gezin ergens in de bergen in eenvoudige omstandigheden. Om evidente redenen wordt de exacte locatie niet medegedeeld. De bijhorende beelden konden wij om de een of andere reden niet laden; wie geïnteresseerd is, moet maar eens kijken bij (8) Gabriele Von Hanstein | Facebook 5.8.2022 16;52 u.

Ze geeft geen interviews meer aan westerse media wegens… nou ja… onbetrouwbaar. En maakte een uitzondering voor Asia Times, tkp (met verwijzing naar Asia Times) en RT-de, dat tussen de raderen van de sanctiesmolen beland is. Wie Duits begrijpt, moet het eens lezen, het is de ingekorte versie van de 2 uitgebreide artikelen bij Asia Times. We plaatsen ze integraal hieronder.

Na enig zoeken (via… via… ) konden we uiteindelijk toch een beetje beeldmateriaal van RT-de terugvinden. Vanaf 25;18 komt Kneissl in beeld. Klik hier. Het volledige gesprek, waarnaar verwezen wordt, konden we niet vinden.

Nun, Europa wird immer irrelevanter. Demografisch gesehen und leider auch politisch irrelevant. Und derzeit schreibe ich ein Buch mit dem Arbeitstitel ‚Ein Requiem für Europa‘, denn das Europa, in dem ich aufgewachsen bin und dem ich mich verschrieben habe, gibt es nicht mehr.

Facebook heeft haar gewoon geschrapt en verwijst op haar pagina naar het Oostenrijkse ministerie van buitenlandse zaken. We vragen ons af wie er intussen weet dat wij haar facebookpagina bekeken hebben. Je zou voorwaar paranoïde worden… Wie ons volgt weet dat we ontelbare keren doodgewoon uit het www verdwenen… Op twitter slaagden we erin haar min of meer te volgen:

(https://nl.wikipedia.org/wiki/Karin_Kneissl)

http://www.kkneissl.com/en

Hoog spel met de honger

Wekenlang werd ons bij elke nieuwsuitzending duidelijk gemaakt dat Rusland verantwoordelijk is voor de honger in de wereld. Dat Oekraïne geen voorstander was van een veilige doorgang, daar de ligging van diepzeebommen moest bekend gemaakt worden of zelfs geruimd worden, is te begrijpen. Anderzijds kan men niet verwachten dat men met treinen en camions de miljoenen tonnen granen efficiënt op de markt kan brengen. Voorafgaand aan de Razoni was er al een ander schip, geladen met verschillende graansoorten en bloem, het mikpunt van politieke touwtrekkerij met de hongerige bevolking als slachtoffer.

De Laodicea, varend onder Syrische vlag, vertrok uit een Russische haven met een gemengde granenvracht richting Tripoli, Libanon, en Tartous, Syrië. U herinnert zich zonder enige twijfel het geweeklaag van Zelensky dat de Russen zijn graan zouden gestolen hebben. Prompt werden de Libanese autoriteiten door de Oekraïense ambassadeur in Libanon op het matje geroepen en quasi gedwongen het schip mét lading in beslag te nemen toen het de meertouwen vastmaakte in de haven van Tripoli.

Het is de tweede keer dat Oekraïense regering Rusland ervan beschuldigt hun graan te stelen en te verschepen met een Syrisch schip. De eerste keer was in juni: het schip had een vracht tarwe met bestemming Latakia. Turkije was gewillig en hield het schip tegen, maar na onderzoek bleek dat er niets aan de hand was.

De boycot van graanleveringen aan de bevolking van Syrië en Libanon is iets wat in de westerse pers niet gepubliceerd wordt. Of dat de VSA met de hulp van handlangers SDF de Syrische graanoogsten stelen of zelfs in brand steken opdat deze in geen geval bij de Syrische bevolking – ten westen van de Eufraat in de Republiek Syrië o.l.v. president Assad – zou kunnen terecht komen.

De rederij legde de officiële documenten voor aan de Libanese autoriteiten, waardoor het vrij gepleit werd van diefstal. De procureur deed zijn werk en veegde de valse beschuldigingen, geuit door de Oekraïense ambassadeur, van tafel. Die kon immers niet het tegendeel bewijzen.

De Laodicea kwam uiteindelijk met meer dan een week vertraging aan in de haven van Tartous, na het lossen van de gedeeltelijke lading met Libanese bestemming.

Spookschip wacht op lucratiefste bod

Toen de Razoni, als eerste schip na het Russisch-Oekraïens akkoord uit Odessa vertrok met 26.000 ton maïs voor Libanon, zag de wereld dit als een eerste teken van hoop. Echter, de Razoni bleef dagenlang quasi onzichtbaar en maakte geen vorderingen op haar reis naar Libanon. Het schip ligt nu ter hoogte van de Turkse stad Mersin voor anker in afwachting van een koper van haar vracht, de 26.000 ton maïs. Onbegrijpelijk: iedereen weet dat Libanon wanhopig op granen, eender welke, zit te wachten.

De Libanese koper heeft de Oekraïense maïs geweigerd omdat de voorwaarden van het contract niet vervuld waren, nl. de levering van vracht zou een vertraging van meer dan 5 maanden oplopen en dat was niet de afspraak.

Naar verluidt was de vracht eigenlijk sowieso niet bestemd om in Libanon te blijven, maar wel om door te voeren naar Syrië. Wie regelmatig eens een kijkje neemt naar de schepen in of naar Libanese of Syrische havens, valt op dat de meeste schepen geen toegang verlenen tot informatie.

Klein detail: de maïs is niet voor menselijke consumptie bedoeld, maar wel als kippenvoer.

Die Presse

Wat hebben die Duitsers toch met Laila?

Zeg nu zelf, met een naam als “Laila” verwacht je toch niets anders dan dat het om een wulpse Arabische schone gaat, een versluierde deerne, een buikdanseres, kortom, de verleiding in persoon.

In 1959 was deze Laila een kaskraker. Iedereen kende het, zong het en dacht er niets verkeerds bij:

Het gaat om een legionair die verliefd wordt op een Algerijnse schone en daarbij zijn natte dromen bezingt:

En dan heb je nu het opgeklopt schandaal van een soldatenharmonie die de huidige versie van het populaire Laylalied speelde. De kapel werd geleid door een luitenant-kolonel, die niet alleen zijn muzikanten dirigeerde, maar tegelijkertijd ook het publiek charmeerde dat luid zingend mee voor de sfeer zorgde.

Layla is officieel de zomerhit van 2022. Sinds weken stormt het rond Layla; de tekst zou seksistisch zijn. Sinds het lied uitgebracht werd in maart, houdt de kritiek niet op. Het succes ook niet…. Dit ondanks het feit dat het lied bij verschillende gelegenheden en op feesten verboden of gecensureerd wordt. Goe bezig, hebben jullie geen andere zorgen?

“Layla” ist offizieller Sommerhit 2022 – doch Kritik reißt nicht ab (watson.de)

In onderstaand artikel wordt ene (voor ons onbekende) Jens Balzer gevraagd of de overheid niet moet (had kunnen) ingrijpen, bv. bij het federale onderzoeksbureau voor jeugdgevaarlijke geschriften. Als die Duitsers iets goed kunnen dan is het voor alle tendensen en uitwassen van hun bureaucratie een passende indrukwekkende benaming te verzinnen. Balzer geeft als antwoord dat het eerst moet gemeld worden (Ordnung muss sein) en vervolgens duurt het nog 3 – 4 maanden eer men een beslissing genomen heeft… en dan is het seizoen (de populariteit) van het lied al voorbij. Juist.

En Balzer weet dat het iets van alle tijden is, zoals bv. “Ein Bett im Kornfeld” in de ’70-er jaren, waarbij het volgens hem om een gesublimeerde verkrachtingsfantasie ging.

Als u het ons vraagt, is dit alles zever in pakskes. Als er open en bloot op de beeldbuis programma’s getoond worden waarbij een vrouw een keuze tussen een aantal naakte mannen moet maken, als je tussen programma’s de vooraankondiging van reeksen moet bekijken zoals bv. met z’n allen op een eiland waarbij de factor kleding eerder onbelangrijk is, maar wel alle varianten van verleiding, bedrog, bedscènes e.d., dan vragen wij ons af hoe dit allemaal door de beugel kan. Er zijn nog nooit zo veel naakt en seksgetinte beelden op TV geweest… Maar kom dan niet af met de selectieve verontwaardiging over de tekst van een lied, die weliswaar geen eerste prijs voor fijngevoeligheid zal halen, maar laat ons gewoon gerust. We willen niet heropgevoed te worden.

Debatte um Song “Layla”: Wie sexistisch ist der Ballermann-Hit? | NDR.de – Kultur – Musik

Strijd tegen invasieve exoten

Zuhal Demir (N-VA) weigert ons te beschermen tegen invasieve exoten. Voor alles hebben ze geld, maar niet om de Aziatische Hoornaar te bestrijden.

Ter informatie over uitzicht en gedrag. De boodschap dat na het melden van een nest een opgeleide bestrijder gecontacteerd wordt voor de verdelging… is oud nieuws vermits, zoals gisteren in het tv-journaal medegedeeld, het geld hiervoor op is en Zuhal Demir weigert bijkomende fondsen (30.000 euro) hiervoor ter beschikking te stellen.

Vlaams Belang gaat zelf middelen inzamelen om bijen te redden

Ondanks de smeekbede van het Vlaams Bijeninstituut zullen de Vlaamse overheid en voogdijminister Zuhal Demir geen extra budget voorzien voor de bestrijding van de Aziatische hoornaar. Daarom start het Vlaams Belang zelf een geldinzamelingactie via GoFundMe.  “Deze actie is niet alleen ter bescherming van onze bijen en biodiversiteit, maar ook voor onze mensen, in het bijzonder kinderen en ouderen”, zegt Vlaams fractieleider Chris Janssens. “Er zal waarschijnlijk eerst een dodelijk slachtoffer moeten vallen vooraleer de Vlaamse Regering in actie schiet, maar daar willen wij niet op wachten.”

Hoewel de Aziatische hoornaar aan een opmars bezig is in Vlaanderen, worden er momenteel geen nesten meer bestreden. Het Vlaams Bijeninstituut (VBI) dat hiervoor verantwoordelijk is, heeft namelijk gans haar budget voor dit jaar al opgebruikt door de vele extra verdelgingsopdrachten. En ondanks de vraag van het VBI voor extra middelen zal de Vlaamse overheid geen bijkomend budget voorzien voor de bestrijding van de Aziatische hoornaar. Deze exoot vormt nochtans niet alleen een bedreiging voor de Vlaamse bijenpopulatie, maar ook voor de mens. Wanneer een hoornaar zich bedreigd voelt, kan deze namelijk een persoon steken of tijdelijk verblinden door gif in de ogen te spuiten, waarna een massale aanval met de ganse nest kan volgen. De voorzitter van het Vlaamse Bijeninstituut René De Backer verwacht dan ook dat er deze zomer nog een eerste dodelijk slachtoffer zal vallen.

“Het is onbegrijpelijk dat de Vlaamse overheid geen middelen voorziet voor de bestrijding van de Aziatische hoornaar”, zegt Chris Janssens. “Moet er dan echt eerst een dode vallen vooraleer die de ernst van het gevaar inziet?”

Naar aanleiding van de Week van de Bij liet Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) zich recent fotograferen met haar bovenlichaam vol levende bijen. “Deze fotoshoot was tekenend voor de aankondigingspolitiek van de Vlaamse regering”, zegt Janssens nog. “Voor een mediacampagne wordt er geld noch moeite gespaard, maar wanneer er middelen nodig zijn voor de bescherming van onze bijen en onze mensen, geeft Demir niet thuis.”

Om ervoor te zorgen dat de nesten van de Aziatische hoornaar toch nog bestreden kunnen worden, start het Vlaams Belang daarom een geldinzamelactie ten behoeve van het Vlaams Bijeninstituut. “Wij roepen dus op om hen te steunen en hebben hiervoor een GoFundMe-actie opgestart”, aldus Janssens. “Wij hopen om 30.000 euro in te zamelen en zullen bovendien iedere ingezamelde euro verdubbelen. In tegenstelling tot de Vlaamse regering heeft het Vlaams Belang wel een hart voor mens en dier.