Lega Salvini

Gerelateerde afbeelding

Matteo Salvini en zijn Lega zijn er weer. Een ware aardverschuiving. Bij gewestelijke verkiezingen in Umbrië kreeg de door de Lega aangevoerde rechtse coalitie 58% der stemmen. De gezamenlijke presidentskandidate Donatella Tesei mocht de lauweren in ontvangst nemen. De 61-jarige juriste gaf de “partijloze” ondernemer Vincenso Bianconi, der linkse partijen – M5S, de Vijf-Sterren-Beweging, en de PD, de Partido Democratico, met een verschil van bijna 30% het nakijken. Een zeer opvallend resultaat vermits Umbrië een traditioneel bastion der linksen is. Meer dan een halve eeuw werd Umbrië ononderbroken geregeerd door linkse coalities.

De verkiezingsresultaten liegen er niet om: Lega 37%, PD 22%, rechts-radicale Fratelli d’Italia 10, M5S 7%. Voor deze laatsten doofden de sterren naar een klein lichtje: bij de parlementsverkiezingen van maart 2018 kon de M5S nog 32% der kiezers overtuigen, waarmee ze de sterkste partij van Italië werd. Hun neergang is sinds hun weigering der door Salvini gewenste nieuwe parlementsverkiezingen dramatisch.

Salvini had het over een historische zege in Umbrië. Hij interpreteerde het verkiezingsresultaat als bewijs dat de federale regering in Rome met M5S en PD niets minder dan misbruik van de macht is. Hij had na de breuk van de Lega-M5S-regering – waarbij hij binnenminister was – heel zijn politieke energie – én toekomst – in de Umbrische kiescampagne gestoken, was alom aanwezig. De linkse regeringspartijen concurreren met elkaar. Pas kort voor het einde van de kiescampagne konden ze zich en elkaar overtuigen samen in de Umbrische hoofdstad Perugia een acte-de-présence te geven. Salvini maakte met het resultaat van de regionale verkiezingen duidelijk hoe weinig steun de nieuwe federale regeringscoalitie bij de bevolking geniet.

Zonder twijfel geeft de overwinning in Umbrië hem de energie om de volgende maanden bij andere regionale verkiezingen de federale regering verder te vernederen. In januari komen Calabrië en Emilia-Romagna, ook voormalige rode burchten, aan de beurt. De spanningen in de regering Conte zullen er niet door verminderen. Integendeel. Voor de M5S-buitenminister Luidi Di Maio, grote baas van de M5S, wordt een gemeenschappelijke verkiezingslijst met de PD, die voor het eerst in Umbrië gestalte nam, allicht niet elders in overweging genomen.

Het onland b

Belgium: a failed state?  Nou ja…

…Op de financiële markten loopt sindsdien de spanning rond België op. Bloomberg, Reuters, Politico en Financial Times wijden steeds meer artikels aan de politieke, economische en financiële toestand van België. Internationale media smullen ervan en financiële markten wetten de messen…

…Op de financiële markten loopt sindsdien de spanning rond België op. Bloomberg, Reuters, Politico en Financial Times wijden steeds meer artikels aan de politieke, economische en financiële toestand van België. Internationale media smullen ervan en financiële markten wetten de messen…

Uit: Bye, bye Belgian government

Hoe schadelijk is uw gsm voor uw gezondheid?

De mobiele telefonie industrie staat al sinds 2001 voor het Hoogste Gerecht in de VS wegens de gezondheidsschade. Hoewel dit ook van belang is voor Nederland en België komt de burger hierover niets te weten….

Of misschien toch?

…Maar ook al respecteert het toestel de wettelijke normen, toch blijft het aangeraden om de gsm matig te gebruiken. Volgens sommige studies zou het kunnen dat er een verhoogd risico op hersenkanker is bij het intensieve gebruik van een mobiele telefoon… Uit: Mobiele telefoon en gezondheid, fed. overheidsdienst gezondheid

Om over na te denken

Gerelateerde afbeelding

Op de puinhopen van de Angelsaksische afbraakpolitiek komt langzaam maar zeker het volk de straat op. Het einde van het kapitalisme is volgens Kees van der Pijl in zicht.

Er is naast de massale protestacties in Europa grote onrust in tal van landen, in alle werelddelen. De radicale marktpolitiek, onder het motto “gezonde economie”, leidt zichtbaar tot een enorme maatschappelijke ontwrichting. Als voorbeeld noemt Van der Pijl Zuid-Amerika. 30% van de Argentijnen leeft onder de armoede grens; er wordt honger geleden. In Chili gingen 1,5 miljoen mensen op straat. Zuid Amerika staat op kantelen. Er heerst volgens Van der Pijl een vorm van kapitalisme waarin geen enkel klasse compromis meer opgesloten is.

Het is een type kapitalisme dat de boventoon voert en wat in staat is om de hele maatschappij in te richten naar haar evenbeeld. Het is speculatief kapitalisme, gebaseerd op de jacht naar het snelle geld, de criminele geldstromen en fiscale- fraude en ontwijking. Dat alles wordt ‘bijgevoerd’ met de quantitative easing (QE) door de centrale banken.

Verduidelijking quantitative easing en de ECB politiek:

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Libië*1 is deskundig verwoest (met de hulp van dappere of laffe (?) Belgen), Irak*2 is reeds lang zo goed als verwoest, Syrië is geruïneerd maar heeft zijn soevereiniteit bewaard en nu is Libanon*3 aan de  beurt. Als de zionisten met de hulp van Saoedi-Arabië en Big Brother*4 zoveel mogelijk blijvende chaos kunnen veroorzaken, hopen ze  de “as van de  weerstand” flink te verzwakken. Zo “vieren” ze de 102e verjaardag van de Balfour Verklaring, die het begin werd van de “etnische zuivering” van Palestina. Hoe het ook zij, de onrust in Libanon heeft zware gevolgen voor ons in Syrië, die tot heden heel veel vanuit Libanon konden doen. Dank zij een uitstekende regeling vanwege de mensen die voor onze veiligheid steeds gezorgd hebben, zijn we veilig door Libanon geraakt en weer thuis in Mar Yakub. De hoofdwegen waren afgesloten en op verschillende plaatsen waren er massamanifestaties. Twee stevige kerels, die  Libanon op hun duim kennen, hebben ons door Libanon geloodst, zoals je in ons bericht kan lezen.

Dank zij de gulle gaven van zovele weldoeners kunnen we velen helpen. Uiteraard is men er hier zeer blij en dankbaar om. Moge de Heer Jezus jullie goedheid overvloedig vergelden.

We geven nog een bezinning over de morele decadentie van het westen vanuit de overtuiging dat we de oorlog al lang verloren hebben maar dat we alles hebben om de oorlog te winnen.

Tenslotte nog een overvloed aan info en video’s over de toestand in Syrië en de wereld, alsook nuttige mededelingen.

P. Daniel

Video’s: 1 Libië, 2 verwoesting Irak, 3 analyse Libanon van 20 maanden geleden, 4 resultaat verkiezingen Libanon

*4: Pompeo kon het niet laten “Irak en Libanon verdienen het hun eigen koers te kunnen bepalen zonder bemoeienissen van Iran” Een goede verstaander heeft slechts een half woord nodig… “Eigen koers” of VSA-gestuurde koers?

Secretary Pompeo‏Geverifieerd account @SecPompeo

The Iraqi and Lebanese people want their countries back. They are discovering that the Iranian regime’s top export is corruption, badly disguised as revolution. Iraq and Lebanon deserve to set their own courses free from @khamenei_ir‘s meddling. 14:26 – 5 nov. 2019

Vrijdag 8 november 2019

Langs sluipwegen terug

We zijn weer veilig en wel in Mar Yakub. Normaal verloopt alles in Zaventem  veel stroever terwijl we in Libanon doorgaans  erg vriendelijk en soepel worden ontvangen. Nu was het omgekeerd. Ik heb altijd een of twee valiezen bij van 30 kg. Zo ben ik ook op 9 oktober gekomen. Nu zei het meisje bij het inchecken dat slechts 23 kg toegestaan was. Van wanneer? Vanaf 10 oktober! Met een brede glimlach wilde ze het nu wel toestaan. Ik stond daar in toog en met een kruis. Er stond nog geen volk achter mij aan te schuiven. Onmiddellijk vroeg ze of ik wilde bidden dat ze vlug kon trouwen, wat ik meteen deed. Omdat de beste stuurlui aan wal staan, begon ik ook al wat goede raad te geven. Ze zei dat ze moslima was (hoewel ze geen hoofddoek droeg). Ik antwoordde dat Gods liefde en het geluk voor alle mensen zijn. En zo vertrokken we veilig uit Zaventem. In Beiroet toegekomen stond  een jonge Libanees ons op te wachten met zijn smartphone.  Hij had de foto van mij en Marc bij en herkende ons direct.  Hij bracht ons een eindje verder waar we overstapten in een Syrische wagen van 2 bijzonder sterke Syriërs. Een Syrische wagen mag namelijk niet aan het vliegveld in Libanon komen. Het is uiterlijk wat rustiger in Libanon tegenover de vorige dagen maar de grote banen zijn afgesloten en eigenlijk gaat het heel slecht in het land, wat een grote weerslag zal hebben op ons leven. We bereiden ons daarop voor, zoals we ons op de oorlog tegen Syrië voorbereid hebben. De twee mannen reden ons langs zijwegen, landwegen en zandwegen, waar ik nog nooit geweest ben. Tweemaal stootten we op een massasamenkomst, maar ook daar reden we om heen. Deze twee mannen brachten ons over de twee grensovergangen en daar stond de voormalige burgemeester van Qâra ons met onze auto op te wachten. Hij bracht ons veilig in het klooster waar we hartelijk werden ontvangen ook door onze kleine sloeber, hoewel hij ’s anderendaags naar school moest. Zoals de “drie Koningen” langs een andere weg naar hun land terugkeerden (Matteus 2, 12), zo  zijn ook wij terug naar Syrië en Mar Yakub gereden.

Lees verder

Wat moet men doen om NIET het toonbeeld van integratie te zijn?

Drugs, afpersing, verboden wapendracht, homejacking, brandstichting, stalking… en nu moord. En toch was Ridoan Oudaha “een toonbeeld van integratie”. Bewijs: hij stond op de SP.a-lijst!

De 39-jarige Ridoan Oudaha, die dinsdagochtend zijn ex-vrouw vermoordde, werd door Het Nieuwsblad enkele jaren geleden nog omschreven als “een toonbeeld van integratie”. Nochtans heeft Ridoan een uitgebreid gerechtelijk verleden. Zo verscheen hij voor de rechtbank voor onder meer afpersing en drugsfeiten en zou hij achter een brutale homejacking en brandstichting zitten. Lees verder…

Pim Fortuyn legde de vinger op de wonde en moest daarvoor met zijn leven betalen.

Hoe geloofwaardig is de spijt van de IS-gangers?

U herinnert zich Marion van Sans onderzoek over de (over)vertegenwoordiging van allochtonen in de criminaliteit. Zij werd ervoor beloond met bekende beschuldigingen: “racisme”, “xenofobie”, enz…

…‘Er zijn vrouwen bij die zeggen: ik heb mij enorm vergist, het was in Syrië allemaal heel anders dan ik had verwacht. Maar het zijn juist de spijtoptanten die met mij in gesprek willen natuurlijk. Uit de verhalen die ik van hen hoor, concludeer ik dat zij in de kampen een kleine minderheid zijn, de meeste vrouwen daar zijn nog erg radicaal.’…

…‘De meeste uitreizigers (zgn. Syrië-strijders) waren voor hun radicalisering niet erg serieus met hun geloof bezig. Veel van die jongemannen hadden van alles uitgehaald in de kleine criminaliteit, gingen veel uit, gebruikten drank en drugs. Voor de vrouwen geldt dat er relatief veel bekeerlingen bij zijn, die er in hun jonge leven vaak al losse seksuele contacten op nahielden, uitgingen, veel dronken…

…‘Het grote probleem is de onvoorspelbaarheid van wat iemand van plan is. Het is heel moeilijk voor autoriteiten om daar zicht op te krijgen. Als ouders mij vertellen dat zij compleet verrast waren door het vertrek van hun kind, hoe moet een wijkagent zoiets dan doorhebben? Er wordt nu veel geld uitgetrokken voor allerhande trainingen zodat bijvoorbeeld leraren signalen van radicalisering leren herkennen. Dat lijken toch meer maatregelen voor de overheid om, als er iets gebeurt, te kunnen laten zien: we hebben dat en dat gedaan, we zijn ermee bezig. Of het ook helpt? Dat betwijfel ik.’..

Hoe geloofwaardig is de spijt van de IS-gangers? Lees hier het opiniestuk van Marion van San.