Het is tot nader order nog niet verboden…

... over deze beschouwingen na te denken

Let wel – we zijn voorzichtig… we willen liefst niet opnieuw uitgeschakeld worden door andere meningen – we pleiten bij deze niet voor een aanslag op de immens-geliefde MVR, noch op de gebouwen van de nullenzender, noch voor een Sarajevoscenario – we zijn tenslotte niet levensmoe en willen niet ergens (bv.) in de Limburgse bossen onder een boom met onze wandelstok en boterhammendoos gevonden worden door een van het pad afwijkende burgemeester, resp. stroper – dus… Let wel: wij doen bij deze geen oproep tot anarchie. We zeggen slechts dat het niet verboden is te denken. Wat u vervolgens met uw gedachten doet, is uw zaak!

Cyclus

DE OPGELEGDE WAARHEID

Als we het passief ondergaan van het corona-scenario bekijken kunnen we enkel verbijsterd zijn!  Het is dus aangewezen naar de oorsprong daarvan te kijken, middels een snuif filosofie.

De meerderheid van de mensen aanvaardt het beleid dat tot grote wetsovertredingen en vrijheidsberoving leidt!  Dit is maar mogelijk omdat hen, meestal via de media en overheid, een aantal premissen (vastgelegde aannames van een werkelijkheid) worden aangeduid, waaraan niet mag/kan getwijfeld worden.  De aanloop tot deze toestand begint niet bij de start van het corona-tijdperk, maar wordt al decennia lang verbreid.

Hier dienen we te herhalen wat het diabolische als uitgangspunt heeft: de realiteit dient opgevat zoals een individu dit vanuit zijn zelfstandig denken ziet.  Er is dus een tweedeling, die niet enkel religieus versus ongelovig is; het komt erop neer dat de mens wilsbekwaam zelf de lijnen van zijn handelen en ethiek vaststelt.  De andere zijde, waaronder diegenen die in transcendente wezensvormen gelooft, stelt dat de “waarheid” en “werkelijkheid” apart van de persoonlijke mening bestaan.

De bron van de overtuiging, die de “mens” voorhoudt dat hij in het universum zijn enige meester is, komt uit het marxisme  (beïnvloed door de Verlichting).  Het communisme heeft getracht, met geweld en tientallen miljoenen doden, haar theorie op te dringen.  Dit begon heel duidelijk voor ingewijden: Karl Marx was een satanist.  Hij liet zich, zoals alle revolutionairen steunen en onderhouden door het grootkapitaal uit New York en Londen.  Er was niet enkel zijn steun Friedrich Engels, maar de aanstichters van de Russische Revolutie Vladimir Lenin en Leon Trotski werden vanuit de satanische bankerskringen uit New York naar Rusland gestuurd, voorzien van steun.  Om hun revoluties te doen slagen, hebben ze aan de lopende band bloedbaden aangericht, zoals Josef Stalin met de Grote Zuivering en de Holodomor en Mao-Tse-Toeng met de culturele revolutie.

In tegenstelling tot wat de massa gelooft, is na de mislukkingen van hun beleid het communisme blijven voortwoekeren.  Zoals we nu weten, is aan de wereldtop een coalitie actief van de rijksten der wereld, via het neo-liberalisme tot aan het (Chinese en Cubaanse en Venezolaanse) communisme.  In de realiteit zijn de grootste ijveraars voor een communistisch systeem exact de rijksten op de aarde  (de Rotschild’s bezitten ongeveer de helft van alle waarden in de wereld en samen met de andere Bill Gates’ en Georges Soros’ willen ze eigenlijk alles tot hun bezit maken.   Dit d.m.v. de “kritische theorie” waarmee de Frankfurter Schule vanaf 1968 alle waarheden via het nihilisme wilden leiden naar de communistische dialectiek  (de uitleg van de maatschappij vanuit marxistisch standpunt).

Een belangrijke mijlpaal voor de verdwazing en de stuitende tirannie die we nu beleven ligt dus in het welslagen van het programma van deze Frankfurter Schule  (enkele auteurs : Max Horkheimer, Theodor Adorno, Erich Fromm, Herbert Marcuse en Jean-Paul Sartre).  De mars door de instellingen heeft heel het middenveld opgepeuzeld en zelfs de “Kerken”, waaronder de Katholieke Kerk grotendeels in haar macht gekregen.  Een goed voorbeeld daarvan in Vlaanderen zijn de “jeugdbewegingen”, waar geen snippertje geheel gebleven is van de oorspronkelijke religieuze overtuiging of inzet voor de vrijheidsemancipatie van Vlaanderen.  Om te begrijpen dat zaken zoals de “corona-strijd” blindelings geïntroduceerd kunnen worden bij deze jeugd, maar ook aan de universiteiten, moet men weten dat er een volledige leegte heerst omtrent het besef in vaste ijkpunten.

De (deels ondergrondse) strijd van het wereld-communisme heeft zich geopenbaard door de strijdpunten, waarmee het vermolmde Westen, volledig kan verpulverd worden.  (De woke – cancel culture, de ongebreidelde immigratie, de vroegseksualisering van de jeugd, de strijd tegen de traditionele familie).  Als we, met een aantal vrije geesten, dan ook opperst verzet plegen, dan is het zoals bij een voetbal- of tennismatch: we spelen steeds in opperste verdediging op eigen speelveld.  Zelfs de meest onverdachte denkers laten zich in die dialectiek insluiten, zoals een Luc Pauwels, die in een nieuw boek stelt dat Joris van Severen toch geen fascist was….. Bij elke uitspraak die we doen, moeten zelfs “Germaanse heidenen”, zich eerst positioneren als niet-racistisch en vrij van antisemitisme.  Alsof eender welke hoeveelheid van “Pilatus-houdingen” ook maar enige invloed heeft op de “talmoedische dwang” om eender wie, op welk moment ook, als antisemiet te betitelen.

De strijd om het louter overleven van ons duizendjarig denkkader is uiterst summier geworden.  Hoewel er veel verzet losbreekt, hebben de satanische machten (bv. Democrats in de VSA, La République en Marche in Frankrijk) de teugels vast in handen.  Ze hebben daartoe het voordeel de media al ruim op voorhand ingepalmd te hebben.  Een ander voorbeeld zien we aan de verkiezingsuitslag in Duitsland: de AfD gaat daar achteruit : dit is m.i. te wijten aan de wankelmoedige houding van de partij inzake het bestrijden van de coronadictatuur en het uitrangeren van volksnationale figuren.  Ze hebben ze wel succes in Saksen en Thüringen met een volksverbonden opstelling!

Juist deze houding wijst erop dat het Rassemblement National in Frankrijk geïnfiltreerd is en op een schandelijke wijze de corona-dictatuur laat links liggen.  Dit zal leiden tot een grote afkalving van deze partij.  Hetzelfde zien we in Vlaanderen, waar noch het Vlaams Belang noch de N-VA een halt durven toeroepen aan de terreur tegen eigen volk (ook niet inzake de behandeling van de Vlamingen in Brussel).  Gaan deze Vlaamsgezinde krachten zo geen deel van hun aanhang zien verdwijnen?

Het is heuglijk nieuws dat de muilkorven/slavenmaskers (voorlopig?) worden afgeschaft, maar wat gaan onze vertegenwoordigers doen als de pandemie zijn verwoesting  gaat beginnen, door de vernietiging van het natuurlijk immuunsysteem door de vaccinaties?  Gaan ze mee alle ongevacccineerden en critici opsluiten of tot paria’s maken?

Tot slot: pleeg verzet.  Aanvaard de zgn. realiteit niet  en storm in het wilde (Ernest Van der Hallen)!  De neo-liberale dictatuur van de vrijmetselarij moet beëindigd worden!   Geen Judassen in ons midden!  Wat één bende aan verwoestingen kan aanrichten bewijst de familie Anciaux die er dan nog een boek over geschreven heeft  (Over generaties). Doorbraak-recensie: “In het utopisch universum van de gewezen Vlaamse minister van Cultuur kunnen allochtonen aan de Brusselse lokketten in het Arabisch worden bediend.

Tot slot nog enkele uitspraken:

 • Onnadenkend respect voor de overheid is de grootste vijand van de waarheid.  Albert Einstein.
 • Ik ben een diep religieuze ongelovige.  Dit is een enigszins nieuwe religie.  Albert Einstein.
 • We weten nog steeds niet één duizendste van één procent van wat de natuur ons heeft geopenbaard.  Albert Einstein.
 • De tegenstelling tot liefde is niet haat.  Het is onverschilligheid.   Nazijager Elie WieseL.

Dat laatste citaat van Elie Wiesel is bestemd voor de grote massa van Vlamingen die absoluut onverschillig zijn t.o.v. hun vaderland Vlaanderen, hun symbolen en vooral het lot van hun nageslacht.

Jos Wouters, Boom, 27.9.21

Woke-ologie voor iedereen

De politieke correctheid heeft de kunst bereikt. Dresdener musea geven 143 kunstwerken een nieuwe naam om klachten wegens racisme en discriminatie te ontlopen.

De „Staatlichen Kunstsammlungen Dresden“ (SKD), een samenwerkingsverband van 15 musea in Dresden, lokken jaarlijks bijna 2.5 miljoen bezoekers uit de hele wereld. Nu treden de SKD met hun tentoonstellingsruimtes, zoals de Zwinger met de beroemde schilderijencollectie “Oude Meesters”, het Grüne Gewölbe, het Albertinum e.a. in actie tegen de racismeverwijten die hun vermaarde kunstschatten veroorzaken: ze worden onder de loep genomen op zoek naar twijfelachtige – lees: kwetsende, discriminerende – titels.

En dat het nodig was, mocht blijken: 143 tentoongestelde stukken werden inmiddels herdoopt.

Ook de fauna en flora ontsnapten niet aan de wokebril: meer dan 1000 vogels kregen in Duitsland door “wetenschappers” een nieuwe naam toebedeeld. Talrijke vogelnamen baseren zich naar verluidt op racistisch gedachtengoed. Zo mag de Hottentottentaling (Latijn: Spatula hottentota) zich voortaan de Stippentaling noemen. Wikipedia loopt achterop. Iedere poco burger weet dat het begrip “hottentotten” ingevoerd is door Nederlandse bezetters. Duidelijk een blijk van minachting die eeuwen later nog steeds de taal – en de fauna – beïnvloedt. Meer voorbeelden van racistische vogelnamen vindt u hier (Duits).

Niet alleen in Duitsland vliegen/vlogen er racistische vogeltjes rond. De Amerikaanse vereniging van ornithologen ging in het verweer en spande de extreemlinkse Washington Post voor hun woke-karretje.

Tucker Carlson heeft er zo zijn gedacht over:

Mocht zich iemand willen omscholen in de toepassing van het broodnodige woke-taalgebruik , dan kan die zich aanmelden voor “innovatieve Europese taallessen”:

rassistisch-kunstwerke-umbenannt-143-kunst-politisch-korrekt-dresden-museen-diskriminierung-rassismus-zr-90980515.html

https://wibnet.nl/cultuur/taal/hottentot-waar-komt-het-woord-hottentot-vandaan

Appelblauwzeegroene spionage?

Als de (Vlaamse) regering om uw medewerking vraagt, denk dan twee keer na.

Het leek een goed idee. Er werd op de radio- en televisiezenders behoorlijk wat reclame voor gemaakt: als klimaatbezorgde burger kan je zelf nagaan in hoever je je woning kan aanpassen aan het Thunbergsprookje. Immers, wat kan er mis mee zijn als je even on line nagaat of je wel je “uiterste” best doet om zo klimaatneutraal mogelijk te leven, te wonen, te… ?

Vermits wij normaal niet ingaan op een tip, een wens, van de overheid – maakt niet uit welke, de EUropese, de belgische of de Vlaamse – en wij sowieso al dagenlang naar het scherm zaten te turen in de hoop dat Golfbrekers eensklaps terug tot leven zou gewekt worden, probeerden wij de aanbevolen “klimaattool” www.groenblauwpeil.be/:

“Maak je perceel groener én blauwer.

Scores gaan van A tot F. Ze geven aan in hoeverre je perceel al klimaatbestendig is. Omdat er steeds ruimte is voor verbetering krijg je een aantal suggesties die het best geschikt zijn voor jouw specifieke situatie. Met een aantal maatregelen maak je je perceel groener én blauwer. Of, anders gezegd, je kunt tegelijk zorgen voor meer biodiversiteit én een beter, duurzaam gebruik van regenwater.”

“Aan de slag!”

En we gingen aan de slag… eventjes… tot er een kader verscheen waarbij we ons kenbaar moesten maken: https://www.groenblauwpeil.be/login.

Vermits we niet van gisteren, en zelfs niet van eergisteren zijn, ging er onmiddellijk een waarschuwend lampje branden. Wie zegt ons dat de gegevens niet zullen gebruikt worden om een sluimerende verhoging van de onroerende voorheffing op gang te brengen? Wie zegt ons dat niet zullen bestraft worden met op handen zijnde bouwvoorschriften en/of afbraakbevelen? Wie zegt ons dat er aan de hand van de opgegeven data geen belasting op regentonnen, op kiezelpaden, op exotische beplanting, op een gemetste schouw voor de braai, op …. in aantocht is? En het zal dan quasi onmogelijk zijn deze te betwisten vermits de brave burger zelf de klimaatinbreuken gerapporteerd heeft…

Misschien loopt het zo’n vaart niet. Misschien waren gewoon buitengewoon geïrriteerd door het uitschakelen van Golfbrekers en worden we paranoïde. Hoewel… je kan in dit land niet argwanend genoeg zijn. De werkelijkheid tart immers alle verbeelding.

Dienstmededeling

We zijn terug!

Tot onze grote frustratie werden wij gedurende 16 lange dagen en nachten uitgeschakeld door wereldverbeteraars waarvan wij de naam niet weten, door een gerichte internet-aanval op ons bestaan, op onze boodschap, op onze vrijheid van meningsuiting, op onze Vlaamse identiteit.

Vandaag beginnen wij met dit eerder ingetogen Hallelujah van Il Divo – in de hoop dat onze vreugde voor de terugkeer niet van korte duur is. Het Hallelujah van Händel houden we voor een andere gelegenheid – als we ons geruster voelen dat we niet eerstdaags weer het slachtoffer worden van een cyberaanval.

Wereld Robotconferentie in China

Fantastische vooruitgang voor de robotinzet in quasi alle domeinen: industrie, administratie, amusement, I.T., chirurgie, medische zorg (o.a. de vervanging van de stalen verpleegster)… enz.

De 2021 World Robot Conferentie wordt georganiseerd in Beijing van 10 t/m 13 september. Met meer dan 300 top techneuten van China en elders, met vertegenwoordigingen van internationale bedrijven en organisaties. Meer dan 500 producten van ca. 110 bedrijven worden in actie getoond. (…)

Quo vadis, Syria?

Onze redactie begint vandaag met een boodschap van hoop, een gebed voor de vrede: een “alawietische” moslim hymne, gezongen door Ali Deek, een Alawietische moslim. Het is een eerbetoon aan de Maagd Maria, ter ere van haar geboortedag, 8 september:

Dat er nog veel moet gebeden worden mag blijken uit het onderstaande. Een kort overzicht van de militaire situatie. Op het eerste zicht is de toestand, de posities der protagonisten, er quasi onveranderd, buiten enkele schermutselingen:

 • 9 sept: terroristen in Idlib schenden het staakt-het-vuren 23 keer: 10 in de prov. Idlib, 8 keer in de prov. Latakia, 1 keer in de prov. Hama en 4 keer in de prov. Aleppo
 • 9 sept. Russische oorlogsvliegtuigen vallen ISIS schuilplaatsen aan nabij Rasafah
 • 8 sept.: Turks huurlingenleger vuurt raketten af op SAA (Syrisch leger) in de stad Saraqib
 • 8 sept.: artillerie van Turks huurlingenleger vuurt naar YPG (Koerden) posities nabij de Minnagh luchtmachtbasis
 • 8 sept.: artillerie van Turks huurlingen vuurt raketten naar SAA posities in het dorp Jurin
 • 8 sept.: SAA artillerie vuurt nar posities van het Turks huurlingenleger in het dorp Kansafra
 • 8 sept.: burger gedood door een bom in de stad Raas al-Ain

Hierbij een kaart zodat u de vermelde plaatsnamen kan situeren:

In augustus werd het weer onrustig in Daraa, het zuiden van Syrië. Daar waar oorspronkelijk de rellen in 2011 – verpakt als de Syrische Lente, de opstand tegen Assad – begonnen, kon een aantal terroristen opnieuw de boel op stelten zetten. In Daraa met het in 2011 grootste wapenarsenaal der terroristen, opgeslagen in de Al Omari moskee. De rellen werden daar gestart na het vrijdagsgebed.

Resultaat: opnieuw duizenden burgers op de vlucht in augustus. Dat de terroristen – diverse groepen – erin slaagden opnieuw in Daraa de macht te heroveren, de bevolking te intimideren, bedreigen en doden, de overheid aan te vallen, was allicht geen toeval. Daraa situeert zich nabij de Jordaanse en Israëlische grens. U zal zich misschien nog herinneren dat het Israëlisch leger “bei Nacht und Nebel” over de grens trok voor een reddingsactie van zgn. “gematigde rebellen” vermomd als Witte Helmen. (Lees: Wie wil nog Witte Helmen?) Bovendien is het opleidingscentrum van de terroristen niet zo ver daar vandaan, nl. in Al-Tanf. (Lees: ISIS terroristen op de praatstoel) en het vluchtelingenkamp Al-Rukban, waar de terroristen doen waar ze goed in zijn: arme sloebers terroriseren, zich laten betalen opdat vluchtelingen het kamp mogen verlaten om terug naar huis te keren, woekerprijzen eisen voor de geschonken hulpgoederen, die zij in beslag genomen hebben.

Daraa: Het Syrische leger (SAA) moest ingrijpen, de bevolking beschermen. Hierbij het videoverslag van de tweede helft augustus, ook van de toestand in het noorden, in Idlib, waar de Russen er zo stilaan genoeg van hebben. Praten helpt niet. Beloftes en akkoorden worden sowieso niet gehouden, noch door Turkije, noch door de terroristen.. En Erdogan die is pas gelukkig als hij een lijst krijgt met geliquideerde Koerden (SDF). De terroristen kregen via de bemiddeling van Rusland een soortgelijk voorstel als de terroristen bij de herovering door het Syrische leger in het binnenland; in ruil voor overdracht van zware wapens en wapenstilstand, mochten zij naar het noorden hun biezen pakken: ofwel de strijd opgeven, het verzoeningsvoorstel aanvaarden, de wapens neerleggen of een busrit naar het noorden, naar Idlib. Wat dan weer slecht nieuws betekent voor de aldaar resterende oorspronkelijke bevolking. Wie moet er zijn woning afstaan? Wie wordt uit zijn huis gedreven?

Voor het vervoer in de inmiddels bekende groene bussen werd gezorgd. Initieel weigerden ze, waren ze nog happig om zo snel mogelijk aan de snoepreis naar de 79 maagden te beginnen, maar ze veranderen uiteindelijk hun mening.

De vijandigheden zouden dus nu tot staan gebracht moeten zijn. Op 8 september begon het SAA permanente posities in te nemen in Zuid-Daraa of “Daraa al-Balad”. Onmiddellijk werd de regio uitgekamd op mogelijke schuilplaatsen van terroristen en verstopte bommen, die gecontroleerd tot ontploffing gebracht werden. De hoofdweg werd vrij gemaakt zodat de zuidenden gevluchte burgers terug naar hun woningen konden keren. Ca. 900 terroristen gingen in op het verzoeningsvoorstel, gaven zichzelf en hun wapens over.

Intussen is het in centraal Syrië alles behalve rustig: mede geïnspireerd door het Talibansucces duiken er steeds weer ISIS-cellen op. Op 7 september werd nog een grote aanval ingezet tegen het SAA & bondgenoten op het platteland van Oost-Homs, nabij de grens met Deir Ezzor, waar ze zich kunnen terugtrekken in talrijke schuilplaatsen. Drie dagen daarvoor: een soortgelijke aanval door ISIS-cellen nabij de stad Ithriyah in het oostelijke platteland van Hama. Tijdens beide aanvallen vielen er slachtoffers te betreuren. De Russische luchtmacht is nu bijzonder actief in de regio. Negen terroristen of meer zouden gedood zijn maar de speldenprikaanvallen gaan onverminderd voort. Al meer dan twee jaar moet het Syrische leger met de hulp van de Russische luchtmacht optreden tegen ISIS-cellen; de aanvallen verminderen weliswaar, maar zijn niet uitgeroeid. Daarvoor zou een groot opgezette campagne moeten gepland en uitgevoerd worden.

Probleem is dat het SAA en de Russische luchtmacht niet overal tegelijkertijd kunnen optreden. Er is niet slechts één vijand: Je hebt het amalgaam terroristen o.l.v. HTS in Idlib, het Turkse leger, het Turkse huurlingenleger, en de ISIS-cellen die quasi overal in onherbergzame gebieden plots kunnen opduiken. En… niet te vergeten: het Amerikaanse leger en de Israëlische luchtmacht!

Verkiezingen maken verschil m/v duidelijk

In talrijke landen wordt een duidelijk verschil in kieskeuzes tussen mannen en vrouwen genoteerd; de laatste jaren komt is er een toenemend interesse bij vrouwen en dat uit zich in het stemgedrag.

Vrouwen, in het algemeen, zijn emotioneler, stemmen voor meer sociale steunleveranciers en hebben meer begrip voor de zgz. penibele toestand der zgz. vluchtelingen.

Nergens neemt de kloof tussen het mannelijk en vrouwelijk stemgedrag zo snel toe als in Zweden. Volgens recente statistieken neigen mannen er sinds een halve eeuw toe eerder naar rechts op te schuiven, terwijl de vrouwen de tegenovergestelde politieke richting inslaan. Vooral dan de nationaal-conservatieve Zweedse Democraten: in 2018 kreeg deze partij twee keer zo veel stemmen van mannen dan van vrouwen.

De liberaal-conservatieve Moderaten partij hadden ook altijd meer mannelijke dan vrouwelijke sympathisanten en dit neemt nog toe.

Het contrast met de links-van-het-centrum gesitueerde partijen is opvallend: die trekken steeds meer vrouwen aan. De Linkse partij (de voormalige communisten) noteren een overwegend vrouwelijk kiespubliek, hoewel zij historisch een groter gedeelte van de mannelijke bevolking vertegenwoordigde. De regerende Sociaal-Democraten hadden lange tijd een gelijke stand, die stilaan veranderde naar een toename van vrouwelijke kiezers – de mannelijke kiezers sloegen af naar rechts. De Groenen waren altijd populair bij de vrouwen. De enige partijen die steeds een gelijk aantal m/v kiezers kon overtuigen waren de Centrum Partij en de Liberalen.

Het Zweedse politieke landschap zou er compleet anders uitzien indien uitsluitend mannen of vrouwen zouden stemmen. In een door mannen verkozen parlement zou een rechtse coalitie van Moderates, Zweedse Democraten en Christen Democraten gevormd worden. Bij een door vrouwen verkozen parlement zou een breed centrum-links front gevormd worden met de socialisten en de Linkse partij.

De trend dat mannen en vrouwen een verschillend kiesgedrag tonen is merkbaar in talrijke landen en zou te verklaren zijn door een toenemend politiek interesse bij vrouwen. In het algemeen neigen vrouwen ertoe een vrijgevig sociaal systeem en een eerder lakse immigratie-welkompolitiek te steunen. Dit fenomeen werd bestudeerd in de VSA, waar mannen eerder geneigd zijn Republikeins te stemmen, terwijl vrouwen zich laten verleiden door de Democraten. (…)

Deze video geeft weer hoe er zou gestemd geweest zijn in 2016: Trump vs. Hillary Clinton, mochten er uitsluitend mannen of vrouwen stemgerechtigd geweest zijn:

Een proevertje (2018) van bovenstaande theorie, ditmaal uitgebreid en rekening houdend met het stemgedrag der verschillende rassen:

Mocht u zich eraan storen dat de b.g. cijfers zich slechts beroepen op de twee geslachten, erkend in de Oudheid, terwijl het kleinste kind intussen weet dat meer geslachten bestaan dan de letters in het alfabet, dan moet u zich wenden aan de bevoegde instantie. Wij spelen hierin slechts de rol van het doorgeefluik.

Bovendien zou het zonder meer een fascinerend gegeven zijn mocht het onderzoek naar het stemgedrag uitgebreid worden: stemmen voormalige vrouwen, die hun eigenste man-zijn ontdekt hebben, volgens hun biologische voorkeur?? Idem dito voor voormalige mannen die hun zachte innerlijk gevonden hebben?? En dan zou men het onderzoek nog moeten uitbreiden naar degenen die vinden dat ze in hun hoofd tot het andere geslacht behoren en die nog niets aan de carrosserie hebben laten sleutelen en naar de snelle beslissers, de doordrijvers die elk jaar een onderdeel laten verwijderen, aanpassen, vervangen…

U ziet maar waar u terechtkomt. Geen grappen over domme blondjes aub!