Een lied, een graf van een onbekende soldaat

A WWI soldier's lost music is now being performed – and it's ...

Op 7 juni 1916 viel soldaat Ernst Brockmann in Verdun, slechts enkele weken nadat hij dit melancholiek lied, “Bald allzubalde”, geschreven had. Het is een berustende voorspelling van zijn eigen lot.

De video toont het verhaal van Patricia Hammond die in een oud liederenboek het lied ontdekte en op zoek ging naar de auteur. Hij werd gevonden, opgegraven en kreeg na zoveel jaren een graf met zijn naam. Niet langer een onbekende soldaat. (…)

Bald allzubalde
Einsam im Walde blüht wohl ein Blümlein rot,
Bald, allzubald bin ich tot,
Bald, allzubalde

Fleugt wo ein Stückchen Blei, nimmt mir mein Sorgen
Mir ist halt einerlei: heut’ oder morgen

Weit, wo das Tal hinab graben drei Spaten,
Graben ein Kühles Grab für ein Soldaten

Drüben im Dämmerschein, allwo im Städtchen
Weint wo im Kämmerlein irgendein Mädchen

Blüht wohl ein Blümlein rot einsam im Walde,
Balde, gar bald bin ich tot,
Bald, allzubalde

Vertaling: Binnenkort, heel binnenkort… Eenzaam in het bos bloeit een rood bloempje… Binnenkort, heel binnenkort ben ik dood. Binnenkort. Vliegt er een stukje lood, neemt me mijn zorgen. Het is mij eender: vandaag of morgen…. Verder, in het dal, graven drie spaden, graven een koel graf voor een soldaat… Daar, aan de andere kant, in de vallende duisternis, in een stadje, weent een meisje in haar kamertje… Bloeit er een rood bloempje eenzaam in het bos… Binnenkort, heel binnenkort ben ik dood. Binnenkort.

Het neo-Ottomaanse Rijk

Maak kennis met de nieuwe Turkse territoriale wateren:

Image
Image

Dinsdag publiceerde het Turkse buitenministerie een kaart met de “nieuwe exploitatievelden” in de Mid. Zee, die werd overgemaakt aan de VN met het doel een goedkeuring te krijgen om daar naar nieuwe energiebronnen te boren. De dir.gen. van de Turkse maritieme en luchtgrenzen, Cagatay Erciyes, postte een tweet met de kaart van de nieuwe boorvelden. Hij stelde dat Turkije de VN “geïnformeerd” had over de nieuwe demarcatielijnen van de Turkse maritieme grenzen en voegde eraan toe dat de Turkse Petroleum Co., “TPAO“, een nieuwe licentie-aanvraag ingediend had om deze wateren te gaan verkennen en erin te patrouilleren. Turkije had voordien al een verzoek in gediend bij de VN om een licentie te bekomen opdat bijkomende velden binnen de “Turkse continentale plaat” in de oostelijke Mid. Zee zouden mogen onderzocht worden op energiebronnen.

Op 27 nov. ’19 tekenden de Turkse en de Libische overheid, GNA, (erkend door de EU en co.) een maritiem grenzenakkoord in aanwezigheid van Erdogan en de voorzitter van de Libische presidentiële raad, Fayez al-Sarraj. Turkije vindt dat het hiermee alle exclusieve rechten op een Mid. Zee-zone vanf de zuidelijke kust van Turkije tot de noordelijke kust van Libië verworven heeft – dit ondanks het verzet van Cyprus, Griekenland, de EU, Egypte en Israël. (…)

Zoals steeds gaat de EU met fluwelen handschoenen om met Turkije… ‘enigszins eigenaardig’ is wel het minste dat men kan zeggen over de verdeling van de Mid. Zee.

Israël voelt de hete adem van de concurrentie in de nek:

https://www.tijd.be/politiek-economie/internationaal/midden-oosten/libie-is-het-nieuwe-internationale-kruitvat/10227049.html

Quo vadis, Syria?

De EU heeft donderdag aangekondigd de sancties tegen Syrië voor een jaar te zullen verlengen, m.a.w. tot 1 juni 2021 – dit ondanks de coronapandemie. De sancties zouden helemaal in lijn liggen met de EU-strategie tegen “het Syrische regime en hun handlangers”. EU-strategie? Braafjes de VSA-bevelen uitvoeren! Joseph Borrell haastte zich om eraan toe te voegen dat de sancties zich niet richten tegen de bevolking, maar wel tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor het lijden van de bevolking, hetzij individuele personen, handlangers van de Syrische regering en zakenlui die de regering steunen en profiteren van de “oorlogseconomie”. Borrell gaf de Syrische bevolking als het ware een troostend schouderklopje “de EU zal het Syrische volk blijven steunen en wil aan de vaste wil uitdrukking geven alle mogelijke middelen te zullen gebruiken om tot een politieke oplossing te komen, ten gunste van alle Syriërs en om een einde te maken aan de voortdurende repressie”. Dié zit! Met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig.

De EU besloot in haar oneindige wijsheid 2 namen van individuele personen en 1 firmanaam van de zwarte lijst te verwijderen omdat ze afstand hadden gedaan van hun “gedrag dat straf verdient” én daar bovenop werden door 2 namen een dikke streep getrokken omdat ze intussen overleden zijn. Op de zwarte lijst staan momenteel nog 272 personen én 70 instellingen (bedrijven e.d.) waarvan de bezittingen geblokkeerd zijn. (…)

Dat de Syrische munt van dag tot dag minder waard is, dat het voor de Syriërs steeds moeilijker wordt te overleven – met of zonder corona – dàt is iets waar noch de VSA, noch de EU, noch de VN van wakker liggen. Het is niet de president, het is niet de Syrische regering of hooggeplaatste ambtenaren die moeilijk aan noodzakelijke goederen kunnen geraken of zich kunnen beschermen tegen corona, het is de man in de straat, de gewone burger die het slachtoffer is van de zgn. “steun” van de EU en andere poco wereldorganisaties.

Onder welk hoofdstuk moet dit geplaatst worden? Steun, militaire strategie, politieke oplossing, democratie-aanmoediging of gewoon… onder de rubriek “oorlogsmisdrijven”? We hebben het over de velden met graan en hop die, net voor de oogsttijd, met thermische ballonnen en raketaanvallen in brand gestoken worden. Naar verluidt werden Amerikaanse Apache helikopters hiervoor ingezet, zou Trump het bevel ondertekend hebben (*zie bron), waarna het Turkse huurlingenleger het werk mocht voltooien. Is dit dan geen oorlogsmisdrijf? (…) We herinneren ons nog wat er in Vietnam gebeurd is…

*Bron: U.S. Veterans: Trump ordered Syria’s wheat crop burned during pandemic

Of de chantage van het Turkse huurlingenleger op de boeren om hun oogst aan weggeefprijzen te verkopen… zo niet volgt de vernietiging. Of de verplichte inlijving van de jongvolwassen zonen bij de zgn. “rebellen” in ruil voor de “bescherming” van de oogst. Of de ontvoering van gezinsleden in ruil voor een losprijs in de vorm van gratis graanlevering. Hoe noemt men zoiets? Maffiapraktijken? Uithongeringsterrorisme? En de wereld zwijgt. Bedoeling: de bevolking op de knieën te krijgen zodat ze de afzetting van Assad en diens regering eisen om terug een normaal leven te kunnen leiden, het gezin te kunnen onderhouden… (…) Wat komt er dan in de plaats? U mag één keer raden: een I.S.-light-Amerikaans gezinde regering – 100% radicaal-islamitisch – een apart stuk Syrisch-Koerdistan, in het noorden een inlijving door Turkije, de verdrijving van Hezbollahstrijders, van de Russische en Iraanse militairen én – als het even mee zit – een medezeggenschap van Israël. Alle minderheden zullen moeten vluchten (… richting EU… de VSA hebben er geen last van) tenzij ze er de voorkeur aan geven in hun vaderland te sterven.

De geschiedenis herhaalt zich. Eerst behoorde de brandstichtingstactiek tot ISIS-praktijken, nadien van de “rebellen” en zelfs de alom geprezen Koerden. Deze video dateert van verleden jaar juni: dezelfde regio, zelfde chantagepraktijk, naar verluidt waren toen de Koerden de brandstichters, nadat hun chantage (goedkope prijs voor de oogst), niet geaccepteerd werd. Dan werden de velden maar in de fik gestoken:

De door de VSA “beschermde” olie- en gasvelden ten oosten van de Eufraat lopen geen risico. Drie patriot raketsystemen werden nabij een der rijkste gasvelden – de Koniko-gasbron – geïnstalleerd op een Amerikaanse basis 20 km ten oosten van de stad Deir-Ezzour. (Bron: Al-Alamtv-network) Onze redactie berichtte herhaaldelijk over de aanvoer van zwaar Amerikaans legermateriaal via Irak naar Syrië.

Desondanks werkt Syrië dag na dag aan de heropbouw:

Ondanks de strenge strafmaatregelen valt de coronacrisis in Syrië (regeringsgebied – geen info over bezet Syrië) nogal mee. Toestand op 28 mei:

Waakzaam blijven is de boodschap:

Beelden uit Afrin, waar de Koerden verdreven werden door het Turkse leger om plaats te maken voor de Turkse vriendjes. Binnen het Turkse huurlingenleger is niet alles peis en vree: de concurrentie onder de “rebellen” moet niet onderdoen voor deze tegen HTS. De reden: een winkelier weigerde nog op de poef te verkopen… Van het één (een granaat in de winkel) kwam het ander…

Het Turkse huurlingenleger doet de burgerbevolking de duvel aan (zie chantageprakijken bovenaan); vandaar dat elk transport door de bevolking quasi onmogelijk werd. Rusland slaagde erin de M4 te heropenen. Civiel en humanitair transport wordt nu beschermd door het Russische leger. De Amerikanen wilden daar nog een stokje voor steken. Tenslotte is Syrië hun zandbak en niet die van de Syriërs…

Een overzicht:

Gelukkig worden er ook veldslagen geleverd tussen HTS en het Turkse vreemdelingenleger:

Rusland slaagde erin een eerste konvooi humanitaire hulp – dwars door het land – naar het noord-oosten te sturen:

Armenië helpt bij mijnenopruiming en -ontmanteling in de Aleppo-regio, achtergelaten door de “rebellen”:

Het Syrische leger, m.n. de al-Quds-brigade (Palestijnse vluchtelingen in Syrië) probeert de ISIS-cellen in de woestijn van Homs te lokaliseren en uit te roeien.

In de buurt van Mar Yakub werd een nieuwe gasbron aangesloten om de elektriciteitsbevoorrading te steunen. Pater Daniël kan de lichtjes vanuit het klooster waarnemen. (…)

Einde van de ramadan in Damascus. De avondklok omwille van de coronacrisis, werd opgeheven:

Afsluitend deze beelden van de Mid. Zeekust. Geen indeling per m2, per persoon.

Rust, natuur, zee, strand nabij Latakia:

Aan het Griekse front (7)

Image

Wie meent dat alles (weer?) koek en ei is tussen Griekenland en Turkije mag zich bezinnen over het onderstaande:

Turkije blijft provoceren door gevechtsvliegtuigen het Griekse luchtruim te laten binnendringen. De NAVO en de EU houden zich gedeisd. Een boot van de Turkse kustwacht pest een EU Frontex grenspatrouilleschip én een Griekse vissersboot in de Egeïsche Zee. Turkse F-16 vliegen rondjes boven de Griekse eilanden – ze worden weggejaagd door Griekse gevechtsvliegtuigen. De vrees is reëel dat dit wel eens slecht zou kunnen aflopen. Niet moeilijk dat de Griekse defensieminister vindt dat men momenteel niet van goed nabuurschap kan spreken.

Turkije heeft de spanning doen stijgen door een akkoord met Libië te ondertekenen die de territoriale wateren der Mid. Zee tussen hen verdeelt.(zie vorig artikel onderaan) Turkse schepen zijn al naar olie of gas aan het boren in Cypriotische wateren, ze zijn van plan hetzelfde te ondernemen in de buurt van Kreta en ze uiten territoriale eisen in de wateren rond enkele Griekse eilanden.

Bovendien wordt verwacht dat Turkije opnieuw zal proberen immigranten over de noordelijke landgrens met Griekenland, bij de Evros rivier, te sturen. En – laten we niet vergeten dat er nog steeds, zonder rekening te houden met het pact dat gesloten werd met de EU – mensenhandelaars niets in de weg gelegd wordt die “vluchtelingen” en immigranten naar de Griekse eilanden smokkelen.

Trapped into Fantasies: On the recent escalation of Greco-Turkish ...

De verwachting – of beter gezegd – een gerechtvaardigde vrees dat de toestand aan de Evros opnieuw zou kunnen escaleren – wordt bewezen door de “bezetting” van een gebied langs de Evros, waar de meute illegalen in februari verbleef, die met een hardhandig duwtje in de rug van de Turkse politie, wekenlang geprobeerd heeft de Griekse grens over te steken. De Evros heeft naargelang het seizoen een hoger of lager waterpeil – de oevers veranderen dan in moerasgebied. De rivier meandert afwisselend op Grieks en Turks territorium. Dàt moerassig gebied in Feres wordt nu volgens verschillende bronnen door Turkije opgeëist. 35 Turkse soldaten zouden op de oostelijke oever van de Evros, op Grieks grondgebied, tenten neergepoot hebben, met duidelijk zichtbaar een Turkse vlag aan een boom. Zij verhinderen dat het Griekse leger een bijkomend grenshekwerk opricht. De Griekse regering heeft Turkije verzocht de soldaten terug trekken – men wil een escalatie zoals in 1996 omwille van de Imia-eilandjes in de Egeïsche Zee voorkomen. (…) Turkije weigert.

Oud werd nieuw

Geen historische beelden, geen getrukeerde film. De Pruisen leidden het Chileense leger op en dat kan men vandaag nog vaststellen. Paradepas en feldgraue uniformen. Misschien is het tijd dat de Chilenen de Duitsers een wederdienst leveren en hen terug een vaderlandsgevoel bijbrengen. Huidige EU-voorzitster von der Leyen heeft dit deskundig – de erfzonde nietwaar? – tijdens haar passage als defensieministerin kapot gemaakt.

Voor de geïnteresseerden: elk jaar viert men in Chili de Legerdagen, op 19 september in Santiago en overmorgen – 21 mei – de Marinedagen in Valparaiso.

We kunnen het niet laten… vergelijk even met “onze” parade. Het land b is internationaal beroemd voor de chocolade, de wafels, bier, de talenkennis der politici én de paraatheid der strijdkrachten:

Quo vadis, Syria?

De VSA blijven uit hetzelfde vaatje tappen: nl. “de Syrische regering heeft chemische wapens, produceert chemische wapens, verstopt chemische wapens, gebruikt chemische wapens én deelt ze uit aan bondgenoten”. Dat is zo ongeveer de retoriek van de ‘Amerikaanse afgevaardigde voor Syrië en de bestrijding van ISIS’, de heer James Jeffrey tijdens een video gesprek voor en met het Hudson Institute, waarin hij verklaarde dat de Syrische regering op alle mogelijke manieren Hezbollah steunt tégen Israël… en dat chemische wapens niet uitgesloten zijn. Opnieuw dezelfde beschuldigingen met grijsgedraaide conclusies, zonder rekening te houden met de getuigenissen van OPCW-onderzoekers, die de klok luidden over het vals OPCW rapport van zgn. gifgasaanvallen door de Syrische regering. (zie eerdere berichten onderaan). Bovendien wil hij dat d.m.v. de Amerikaanse aanwezigheid Rusland zich vastrijdt in het Syrische moeras. (…)

Ook de VN Veiligheidsraad liep mee aan het handje van “westerse landen” die aandrongen op een gesloten videovergadering over het zgz. gebruik van chemische wapens in Syrië. Gesloten? Inderdaad. Rusland en China weigerden mee te vergaderen. Zij protesteerden tegen deze “informele vorm” achter gesloten deuren. (…) Rusland zal zijn eigen onderzoek houden en de resultaten wereldwijd bekend maken. (…)

De EU meende nog een duit in het zakje te moeten doen:

A propos, Hudson Institute. Aan het hoofd staat Kenneth Weinstein, protégé van Trump, wachtende op zijn nominatie als Amerikaans ambassadeur in Japan, lid van de Kesher Israel Synagogue. Voorzitster van de Raad van Bestuur is Sarah Stern, echtg. van Mark Rosenblatt, kaderlid van McKinsey & co. Vice directeur is Lewis Libby, een niet onomstreden figuur, zoon van Irving Lewis Liebowitz, (jr. amerikaniseerde zijn naam) die gedeeltelijke amnestie kreeg van Bush voor zijn veroordeling wegens meineed en blokkeren van de rechtsgang. Trump gaf hem in 2018 volledige amnestie. In het geval het u nog niet duidelijk is uit welke richting de wind blaast bij de zgn. denktank Hudson Institute, neem dan nog een kijkje bij de ”experts“. En voor het geval u zich afvraagt of het Hudson Institute in Tel Aviv of Jeruzalem gevestigd is… geen van beiden. U vindt het in Washington, waar het als ‘denk’tank de gedachten dient te sturen in de gewenste richting.

De quasi dagelijkse aanvallen van Israël op Syrisch grondgebied werden door Jeffrey niet vermeld. Die vallen onder de noemer pro-actieve zelfverdediging. Een tweede Iraans vrachtvliegtuig verkoos op de Russische luchtmachtbasis Hmeimim te landen i.p.v. op de Damascus Int’l Airport om niet het doelwit te worden van Israëlische raketten. (…)

Pompeuze Pompeo haastte zich woensdag nog maar eens naar Netanyahu, om hem de ononderbroken steun van de VSA te verzekeren. Te bespreken “face to face”: toestand M.O. en toekomstige annexatie van bezette westelijke Jordaanoever. Schouderklopjes over en weer: we zijn goe bezig. (…) Waarom kon dit niet met een telefoontje, een videogesprek?

Keren we terug naar de toestand in Syrië. We beginnen met coronacijfers van gisteren:

Voor alle duidelijkheid, dit zijn de cijfers in regeringsgebied. Voor de drie andere landdelen, terroristen-Idlib, Turks-Idlib, Turkse bezetting N-Syrië, Amerikaans olieprotectoraat ten oosten van de Eufraat zal u elders de info moeten halen. De VSA nemen hun taak, de bescherming van de Koerden olie zeer ernstig.

Het Gardeniakoor zingt een coronalied vanuit hun kot:

De coronamaatregelen werden versoepeld. Erediensten opnieuw toegelaten:

Ramadansfeer in Damascus en Aleppo:

Aan de hand van deze kaart heeft u een overzicht en kunt u de locatie der gas- en oliebronnen situeren.

Military Situation In Syria On May 13, 2020 (Map Update)

Toen Trump aankondigde dat hij “de jongens” zou terughalen heeft hij niet uitdrukkelijk vermeld wààr hij ze zou terugtrekken. Intussen werden er weer versterkingen – via Irak – aangerold om de zomervakantie door te brengen tussen de olie- en gasbronnen van de provincie Hasaka. (…) Tevens logistiek en militair materiaal, ook tankwagens. Opnieuw verzette de plaatselijke bevolking zich tegen de onuitgenodigde beschermingstroepen. De SDF (Koerden) arresteerden een aantal burgers die de Amerikaanse patrouille wilden tegenhouden.

Patrouilles van vreemde strijdkrachten doorkruisen het noorden en oosten van Syrië. Soms komen ze elkaar tegen, blokkeren elkaar afwisselend als bij een spelletje stratego. Erdogan heeft zijn deel van de afspraak met Poetin nog steeds niet waargemaakt. De M4 is nog steeds niet vrij voor verkeer. HTS & co. hebben nog steeds niet hun biezen gepakt tot de afgesproken 6 km ten noorden van de M4. Integendeel zelfs. Het lijkt er zelfs niet op dat Erdogan het filiaal van al-Qaeda naar het noorden zal laten uitwijken. … Het gecensureerde Southfront-YTkanaal werd blijkbaar geadopteerd door andere YT-gebruikers. Het is maar de vraag voor hoelang het wakend oog van YT dit zal toestaan. In de vierde video protesteert een YT-gebruiker tegen de YT-censuur en pleit voor vrije meningsuiting.

We berichtten de vorige weken verschillende keren over de chantage die door Erdogans beschermelingen gepleegd wordt op de bevolking door hen drinkbaar water te ontzeggen. Eén miljoen burgers in de Hasaka regio hangen voor hun watervoorziening af van het Alouk pompstation. De toestand blijft precair (het wordt warmer, coronahygiëne) daar de terroristen het debiet op de helft teruggeschroefd hebben. (…)

En een week geleden meldden we de vernieling en leegroof van een thermische krachtcentrale door de Oeigoeren (TIP) in het NW van Hama. Hieronder de beelden:

Erdogans beschermelingen houden zich niet aan het staakt-het-vuren: rakettenregen op de burgerbevolking van Mara’Anaz (N-Aleppo) (…)

En intense mortier- en machinegeweeraanvallen in de al-Ghab vlakte ten westen van Hama door twee terroristengroeperingen, Hurras al-Deen en de Oeigoeren (TIP). Het Syrische leger ging in de tegenvaanval. Slachtoffers aan beide kanten. (…)

In Tartous werd 1.5 ton captagontabletten door de overheid in beslag genomen.

En in het zuiden van het land – de Daraa regio – zaaiden terroristencellen dood en verderf: talrijke slachtoffers zowel soldaten als politiekrachten. Er werden versterkingen gestuurd om heel het gebied uit te kammen en de terroristen uit te schakelen. (…)

In het buitenland gestrande Syriërs worden gerepatrieerd: 249 vanuit Irak (de helft van de 500), 245 vanuit Moskou, 257 vanuit Koeweit. Na de landing in Damascus worden de passagiers naar quarantainecentra vervoerd om daar 14 dagen te verblijven.

Op 6 mei was het de Dag van de Martelaren (dodelijke slachtoffers).

Quo vadis, Syria?

Terwijl Griekenland de relaties met Syrië wil normaliseren, moet en zal Vranckx nogmaals zijn ding doen op de nullenzender. Na een voorafgaande aankondiging – van Vranckx mag je meermaals genieten – was het gisteren weer prijs. Onder het mom van “corona” mocht hij zijn virtuele tunnelvisie op de situatie in Syrië via de beeldbuis in de Vlaamse huiskamer brengen. Dat Syrië méér is dan Idlib, dat HTS & co. internationaal erkende terreurorganisaties zijn, wordt door Vranckx strategisch uitgegomd. Hij blijft het onverdroten over “rebellen” hebben, hij blijft onverstoord deze terroristen een podium verlenen, hij blijft bij zijn eigen groot gelijk, zoals talrijke andere journalisten die dansen op de wijsjes van de politiek-correcte notenbalk. Hij klaagt aan dat er watertekort is, dat men in de vluchtelingenkampen derhalve niet zoals voorgeschreven de handen kan wassen… maar “vergeet” erbij te vermelden dat het nét de terroristen – “rebellen” in Vranckxiaanse terminologie – zijn die de waterbevoorrading telkens weer boycotten en de bevolking ermee chanteren. De Oeigoeren, één der Erdogans beschermde extreem-salafistische terroristenafdelingen, TIP, hebben gisteren een thermische elektriciteitscentrale in het ZW van Idlib vernietigd. Is het vernielen van infrastructuur een “rebellen”bezigheid die Assad moet verdrijven? Wie lijdt eronder als er geen water of elektriciteit voorhanden is? U zal ons niet horen beweren dat de situatie in de vluchtelingenkampen wel meevalt – integendeel – maar er wordt een eenzijdige opinie quasi opgedrongen. Als de terroristen beslissen de wapens neer te leggen, als zij hun extreme islamdroomstaat-ideologie opgeven, dan houdt het op. Een objectieve journalist laat beide klokjes luiden, controleert en informeert. Vranckx daarentegen… zelfs de coronacrisis houdt hem niet tegen. En de nullenzender blijft hem als een geliefd huisdier koesteren.

Ex-Ambassador In Damascus, Moscow Appointed As Greeces Special ...

In Griekenland daarentegen: de buitenminister Nikos Dendias besloot de voormalige ambassadeur voor Syrië en Rusland, Tasia Athanassiou, aan te stellen als speciale afgevaardigde van het Griekse buitenministerie. Dit betekent niet meer of minder dat Griekenland op weg is de diplomatieke relaties met de Syrische regering te herstellen.

Greek Foreign Minister Nikos Dendias in Washington, DC, on 17 July 2019. [Wikipedia]

“De aanstelling zal contacten met internationale aspecten en hiermee verbonden humanitaire acties én coördinatie van acties met het oog op de heropbouw van Syrië omvatten.” Het ministerie benadrukte dat Athanassiou reeds van 2009 tot 2012 Grieks ambassadeur in Damascus was, waarmee het ministerie voor een strategische aanpak koos vermits Athanassiou vertrouwd is met Syrië en de overheid – men kan vermoeden dat het slechts nog een kwestie van tijd is in afwachting van de restauratie van de ambassade.
Hoewel het buitenministerie stelt dat de onderbreking van de diplomatieke relaties “gedicteerd werd door de veiligheidsvoorwaarden”, weten we dat de toenmalige premier Antonis Samaras de bevelen van de NAVO en de EU opvolgde die de terroristen steunden tégen de seculiere regering van Assad.

Diplomatieke kanalen (waarop Kathemerini zich beroept) stellen dat de benoeming van de speciale afgevaardigde voor Syrië geïnspireerd werd door de Griekse bljvende activiteit in de oostelijke Mid. Zee en regio. Volgens dezelfde bronnen zou de Griekse wens bij te dragen tot het oplossen van de Syrische crisis door Dendias bevestigd zijn tijdens ontmoetingen met de VN speciale afgevaardigde voor Syrië, Geir Pederson. En zou de aanstelling van Athanassiou slechts een eerste stap naar een echte heropening van de Griekse diplomatieke aanwezigheid in Syrië.

Meer dan 500.000 Antiochische Grieks-orthodoxe christenen leven in Syrië en steunen in grote meerderheid president Assad. Omdat vorige regeringen te onderdanig buitenlandse eisen inwilligden werd Griekenland gescheiden van haar ethnische en religieuze volksverwanten in Syrië – waaraan nu eindelijk kan verholpen worden.

Greece finally reopens relations with Syria 4

Even een terugblik in het verleden:
Hafez al-Assad, voormalig president en vader van de huidige, beloofde plechtig dat indien Turkije ooit tegen Griekenland ten oorlog zou trekken, Syrië een nieuw front in zuid-Turkije zou openen ter ondersteuning van Griekenland. Reden: de in 1939 vervalste, door koloniaal Frankrijk gesteunde, verkiezingen gestolen Iskenderun provincie (nu gekend als Hatay). Tot op de dag van vandaag beschouwt de Syrische regering iskenderun als een deel van Syrië.

Greece finally reopens relations with Syria 5

De Turkse diefstal van Iskenderun was ook een pijnlijke situatie voor de Grieken. De provincie is historisch gekend als Antiochië, het thuisland van de Antiochische Grieks-orthodoxe kerk. Deze bevindt zich in exiel in Damascus en kon door de Turkse bezetting niet terugkeren naar Antiochië.

De hervatting van de relaties met Syrië zal het machtsevenwicht in de oostelijke Mid.Zee-regio verder naar Griekenland doen overtillen vermits Turkije niet werkelijk een hechte bondgenoot in de regio kan noemen, behalve dan de Moslimbroederschapregering in Libië die het vuur aan de hielen gelegd wordt door het LNA van Haftar. (…)

In vorige bijdragen hebben wij herhaaldelijk duidelijk gemaakt hoe Erdogan steeds weer grenzen – Turkse en terroristische – verlegde om zijn Ottomaanse droom gestalte te geven.
Op sociale media circuleert al geruime tijd een campagne om de Grieks-Syrische relaties te herstellen. Deze afbeelding zegt genoeg:

Greece finally reopens relations with Syria 6

Turkije blijft het scherp op de snee spelen: woensdag nog zag de Griekse regering zich genoodzaakt te reageren op nieuwe toespelingen van het Turkse buitenministerie die stelde dat de soevereiniteit van bepaalde Griekse eilanden “niet duidelijk” is. Twee Turkse jets pestten een Griekse helikopter met de Griekse defensieminister en de nationale defensiestafchef aan boord tijdens een bezoek van zondag ll. aan de Griekse eilanden Oinousses, Agathonissi en Farmakonissi. Niets van aan, zeggen de Turken, het ging om routinevluchten…? (…) Routine? Zeker wel. De Turkse luchtmacht schendt (bijna) systematisch het Griekse luchtruim.

We verwijzen naar vorige bijdragen. Waar u grijze schermen ziet i.p.v. video’s, dan werd dit YT-kanaal intussen gecensureerd door Youtube. Ze zullen niet de laatsten zijn.

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Is de catastrofe die nu over de wereld komt, een straf van God of van de natuur?   Het is een  delicate vraag die een genuanceerd antwoord verdient.  Het christelijk geloof erkent de onafhankelijkheid van de aardse waarden. God is de Schepper van alles. Hij heeft aan alle dingen hun eigen goedheid en waarheid, hun  eigen structuren  en wetten gegeven en houdt alles in stand. Hij heeft aan de mens  de taak gegeven deze wetten steeds beter te leren kennen en te gebruiken tot lof van God en tot heil van de mensen. Op deze juist begrepen ‘autonomie van het aardse’,  heeft de katholieke Kerk de universiteiten opgericht en tot bloei gebracht.

Het herinnert mij aan een uitspraak van prof. Jérôme Lejeune (+ paasmorgen 1994). Op 24 juli 1991 nodigden we hem uit om te spreken op de Vijfdaagse Geloofsdagen te Hoogstraten. Zoals steeds legde hij in een schitterende  toespraak uit dat de levens-geschiedenis van ieder mens begint met de conceptie. Vanaf dat ogenblik dienen we de  waardigheid van een menselijke persoon te erkennen. Een jongere vroeg hem: “Professor, is aids een straf van God?” Zijn geniaal antwoord luidde: “God vergeeft altijd, mensen vergeven soms en de natuur vergeeft nooit.” Hij wilde de menselijke verantwoordelijkheid benadrukken.

Une exposition sur le généticien français Jérôme Lejeune ...

Onverantwoord gedrag brengt zijn eigen ontwrichting mee. Zo is het ook met hormonale  contraceptie. Wanneer je een uiterst verfijnd en subtiel organisme van vruchtbaarheid brutaal onderdrukt, heeft dit onherroepelijk ernstige fysische en psychische gevolgen. Dit “intrinsieke kwaad” wordt door vele ‘grote’ theologen nog steeds hooghartig weggehoond. Zij blijven de illusie koesteren dat “de goede bedoelingen” alle kwaad vanzelf verdrijven!  Dit zijn straffen, als je wil, die de mens zichzelf op zijn  hals haalt en die God toelaat. God doet al het mogelijke om ons te laten delen in de volheid van zijn liefde en vreugde. Van onze kant kunnen wij daarin slechts delen door vrijwillig toe te stemmen. Zonder vrije wil onzerzijds heeft liefde geen zin. Ouders die hun kinderen liefhebben zullen hen ook af en toe straffen om hen wakker te schudden opdat zij hun vrije wil voor het goede zouden leren gebruiken.

Zo kan deze zogenaamde pandemie ons wakker schudden opdat we onze mogelijkheden gebruiken voor een goede samenleving, die niet gericht is op het nog rijker maken van super rijke bankiers, wapenbazen en hun oorlogen, het nog meer plunderen en uitbuiten van arme volken. Het is een roep om zorg te dragen voor elkaar in plaats van conflicten uit te lokken, om de meest behoeftigen en weerlozen te helpen, solidariteit en samenwerking na te streven  in plaats van een ziekelijke “concurrentie”. Het is een uitnodiging om terug te keren naar de eenvoud van het Evangelie: God bovenal beminnen en de naaste zoals onszelf. Een grote hindernis in de huidige westerse beschaving is hierbij de opgeschroefde  angst voor lijden en dood.

Jazeker, van nature zijn we daar bang van. Wie echter beseft dat dit aardse bestaan niet ons hoogste levensdoel is en dat wij geroepen zijn  om te delen in het volle geluk in God, richt zijn hart ook daarnaar en aanvaardt dat lijden en sterven de noodzakelijke wegen zijn om verenigd te worden met God in Christus’ verrijzenis. Laten we het mogelijke doen om lijden en sterven te verzachten maar tegelijk alle naïviteit hier omtrent afleggen. Lijden en dood horen bij ons leven en hebben wij nodig om bevrijd te worden van onze oude sterfelijke mens en over te gaan naar het eeuwige, nieuwe leven in God. Deze drang draagt ieder mens diep in zich, zoals de hl. Augustinus ongeveer zestien eeuwen geleden het in het begin van zijn “Belijdenissen” schreef: Ons hart is onrustig totdat het rust in U, God.

P. Daniel

Vrijdag 1 mei 2020

In de geest van de Paastijd

De derde paaszondag is in het oosten gewijd aan de vrouwen die Jezus ‘Lichaam wilden balsemen: de myroforen of parfumdames. Ze worden vereerd omwille van hun hartstochtelijke liefde, die sterk, trouw, volhardend en creatief is. In het westen staan “de Emmaüsgangers” centraal (Lucas 24, 13-35). Deze Bijbeltekst is werkelijk een praktische handleiding voor innerlijke genezing. Deze twee mannen delen met elkaar onderweg hun diepe pijn en verwarring (wat meer waard kan zijn dan een duur bezoek aan een psychiater), ze erkennen in hun grenzeloze droefheid toch het kleine lichtpuntje van de vrouwen die zeiden dat Jezus leefde. Vervolgens luisteren ze naar Jezus zonder te weten dat Hij het is, ze nodigen Hem uit, herkennen Hem bij “het breken van het brood” en keren  onmiddellijk terug om hiervan te getuigen. Na de mis hebben we alle kaarsen gezegend: de gewone kaarsen, de kleine en grote sierkaarsen.

Caravaggio: Avondmaal in Emmaüs (1601)

De te schilderen planken hebben een eerste laag gehad en een deel heeft al een tweede laag gekregen. Blijkbaar waren het geen 3000 planken doch slechts de helft. De andere helft moet nog komen. Woensdag worden op hetzelfde dak zonnepanelen (ons toegezonden vanuit Indië) geplaatst, waarbij de minister van “réserve” aanwezig is. Vorige week hadden we al aan een ziekenhuis in Idlib zonnepanelen kunnen geven. Deze panelen worden voorlopig hier geplaatst om te testen. Ze zullen uiteindelijk dienen voor instellingen of mensen waar ze het meest nodig zijn. En de vrouwen uit Qâra die we destijds hielpen om de “blote voetenschool” in Indië te volgen en daar een opleiding kregen in het vervaardigen en installeren van deze zonnepanelen, zullen hier het materiaal komen halen en installeren waar het nodig is.

Lees verder

Quo vadis, Syria?*+

Het lijkt wel alsof er in Syrië niet veel meer beweegt – hoewel… – en dan hebben we het niet uitsluitend over de coronamaatregelen die de samenleving – zoals bij ons – min of meer tot een lagere snelheid dwingen.

Dankzij het cordon politique, sanctionique en militaire, valt het aantal besmettingen in Syrië nogal mee: op 28.4.: 43 totale besmettingen, 19 huidige, 21 genezen, 3 overlijdens.

Het leven gaat er z’n gangetje. Hier en daar een maskertje, een beetje afstand… “We helpen elkaar” en winkels heropenen – elk om beurt:

De Syrische Rode Halve Maan biedt hulp:

De VSA boden hulp aan… Rusland om het terrorisme in Syrië te bestrijden “daar het Syrische leger hiertoe onbekwaam is”. De speciale gezant James Jeffrey bedoelde hiermee niet de lieverdjes in Idlib maar wel de ISIS-cellen in de woestijnregio van de prov. Homs. Of de Koerden dan ook “onbekwaam” zijn? Over de Eufraat én de Iraakse grens worden ze evenzeer geconfronteerd met ISIS-cellen die gebruik makend van de coronatoestand opnieuw willen verderf zaaien. (…)

Maar de sancties, neen, die worden niet opgeheven. Dié hulp wordt niet aangeboden. Tientallen Arabische academici, schrijvers, advocaten en kunstenaars in Egypte, Irak, Libanon, Jemen, Syrië, Bahrein, Jordanië en Palestina ondertekenden een verklaring waarbij ze de schrapping van het embargo en de oneerlijke economische sancties eisen – vooral nu tijdens de coronaverspreiding.

Ook de permanente Syrische afgevaardigde bij de VN Veiligheidsraad al’Jaafari pleit opnieuw via videoconferentie voor het liften van de sancties, benadrukt de soevereiniteit van zijn land, bekritiseert de Turkse houding, militaire acties, bezetting van het Syrische grondgebied en steun aan terroristische groepen, klaagt het wegkijken der internationale gemeenschap aan:

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan.

Eergisteren werd er opnieuw – de tweede deze week – een groot Amerikaans konvooi – een paar honderd – gesignaleerd die vanuit Irak naar het rijkste olieveld Al-‘Umar trok, waar tevens de grootste Amerikaanse basis in Oost-Syrië gevestigd is. Tegelijkertijd versterkte het Russische leger zijn capaciteit in het NO van Syrië, vanuit de ‘Ayn ‘Issa regio (Al-Raqqa) naar het Al-Qamishli district in N-Hasakah. De luchthaven daar werd hun hoofdkwartier in dat gedeelte van het land. Er worden daar nu zowel gevechtshelikopters en jets gestationeerd, met de beveiliging van luchtafweergeschut. (…)

Dinsdag werden 40 burgers, waarvan 11 kinderen, gedood bij een ontploffing van een olietankwagen in Afrin bezet door Turkije en hun huurlingenleger. Volgens TRT (Turkse zender) zou de aanslag door de YPG/PKK (Koerden) gepleegd zijn. Noteer: YPG en PKK zijn volgens de Turken één pot nat. De Turken zijn verontwaardigd: noch de EU, noch Duitsland, noch Pompeo noemen man en paard in hun persmededeling waarin ze alle vormen van geweld veroordelen en blijven pleiten voor een vreedzame oplossing… waarbij de terroristen gerust daar mogen blijven zitten, de Turken een deel van het Syrische grondgebied mogen annexeren, de Amerikanen de olie mogen blijven “verdedigen” en de Koerden hun ding blijven doen op voorwaarde dat ze niet in het vaarwater komen van de Turkse beschermelingen. Er wordt net niet gesuggereerd dat dictator Assad de verantwoordelijke is.

Bericht nét binnen: explosie in Nobul stad (N platteland van prov. Aleppo), talrijke slachtoffers, naar verluidt in een magazijn met (butaan)gasflessen:

En de melding van de gouverneur van Homs: aanval op een militair doelwit (munitiedepot). Explosies met rondvliegende brokstukken: talrijke gekwetsten of erger.

En Israëls raketten vielen opnieuw uit de lucht in Damascus… om de Iraniërs te verdrijven. Naar verluidt 3 burgers gedood en verschillende gewond. En vanuit de geannexeerde Golanhoogte vuurden Israëlische helikopers raketten af op Zuid-Syrië. De b.g. landen die de bomaanslag in Afrin ten stelligste afkeurden, zwegen zoals gebruikelijk in alle talen bij de dood van deze Syrische burgers… ze wonen immers niet in het geliefde Afrin, maar wel op het grondgebied waar de Syrische regering de boel draaiende houdt.

De Turken geraken steeds meer gevangen in hun eigen web. Volgens het Poetin-Erdogan akkoord hebben ze zich ertoe verplicht de terroristen tot 6 km boven de M4 te verwijderen terwijl ze hen altijd de hand boven het hoofd gehouden hebben. Vandaar dat er nu schermutselingen tussen de Turken en hun voormalige handlangers optreden.

Het Syrische leger probeert de terroristen (HTS & co) terug te drijven tot 6 km ten noorden van de M4 – zoals afgesproken tussen Poetin en Erdogan. Dit terwijl er steeds meer Turkse militaire eenheden en materiaal aangevoerd worden. Initieel werden er 12 Turkse observatieposten volgens het Sochi akkoord afgesproken; Turkije veegt er zijn fez aan. Veel is niet genoeg. Overal worden er neergepoot, kwestie van de terroristen bescherming te kunnen bieden. (…)

In deze video krijgt u een overzicht van het bovenstaande en vorige Quo Vadis-artikels, waarbij gealludeerd wordt dat het wel eens tot een Turks-Russisch conflict zou kunnen leiden vermits de terroristen het Syrische leger uitdagen en als deze dan terugslaat het verwijt van schending van de wapenstilstand voor de hand ligt:

*+Via een ommetje hebben wij bovenstaande gecensureerde video terug kunnen plaatsen (zie volgend artikel voor info)

Een gezamenlijke Russisch-Turkse patrouille in de noordelijke grensstreek:

*+Mocht u niet meer helemaal mee zijn in dit moderne cowboy & indianenverhaal, dan zal u er nu nog minder van begrijpen. HTS heeft een grensovergang naar het regeringsgebied geopend (omwille van commerciële redenen) en dit is niet naar de zin van Erdogans verzameling beschermelingen (FSA of hoe ze zich ook mogen noemen):

Zo ziet Deir Ezzor (stad) aan de westelijke Eufraatoever er nu uit. Talrijke verdreven Armeniërs vonden hier een tweede thuis. De kerk in beeld is die zij gebouwd hebben. De stad werd jarenlang bezet, belegerd, uitgehongerd en geterroriseerd door ISIS (bevrijd herfst ’17). De regering wil de stad heropbouwen, herstellen wat kan, afbreken wat compleet bouwvallig en gevaarlijk is.

29 Syriërs werden uit Armenië gerepatrieerd. Het eerste burgervliegtuig dat landt in Damascus sinds de coronacrisis. Het opvangcentrum voor hun 2 weken-quarantaine staat klaar. (…)

Het Nationaal Symfonisch Concert via het internet: