Soroscard

Afbeeldingsresultaat voor soros mastercard refugeesIeder zijn kredietkaart.  Ook’ vluchtelingen’.  U heeft er toch ook één of meerdere?  Soros wil onder het mom van ‘menslievendheid’ een graantje meepikken d.m.v. een samenwerkingsakkoord met Mastercard. 

Officieel heet het dat Soros met de ‘vluchtelingen’ begaan is.  Hij wil hen helpen een eigen zaak op te richten, toegang te verlenen tot onbereikbare diensten en humanitaire hulp verlenen.  Dat Soros open grenzen wil is bekend.  Met de Mastercard wil hij het  ‘vluchtelingen’ gemakkelijker maken toegang te krijgen tot onze contreien.  Mensensmokkelaars zijn immers vertrouwd met moderne betaalmiddelen.    Daarom moet elke ‘vluchteling’ zijn eigen kredietkaart krijgen.  Of meerdere.  Tenslotte is het niet ongewoon dat ‘vluchtelingen’ meerdere identiteiten hebben.

Afbeeldingsresultaat voor humanity venturesOok al kost een ‘vluchteling’ hier 50 keer meer hier dan in eigen land of in de buurlanden. Twee vliegen in één klap: de afschaffing van het contant geld wordt hierdoor aangemoedigd én ‘vluchtelingen’ zitten gemakkelijker in een schuldenval.  Mogen we ons afvragen wie die schulden zal betalen?

Soros heeft samen met Mastercard Inc een samenwerking met de welluidende naam, Humanity Ventures, (Mensheid Ondernemingen), op poten gezet om de ‘economische en sociale status’ van ‘vluchtelingen’ op te krikken.
Afbeeldingsresultaat voor humanity venturesSoros doet dit uit pure menslievendheid, want ‘ondanks biljoenen humanitaire en ontwikkelingshulp, blijven miljoenen mensen gemarginaliseerd.  Dit kan door hulp van de privé sector opgelost worden: “Immigranten worden dikwijls gedwongen een leven vol  wanhoop te leiden omdat ze geen toegang hebben tot financiële, gezondheids- en overheidsdiensten.” ‘ Snik.
Soros wil  hiervoor 500 miljoen dollar verzamelen.  Hij hoopt dat zijn bijdrage in Humanity Ventures, 50 miljoen dollar, zakenmensen kan overtuigen mee in de boot te stappen onder voorwaarde dat de investeringen niet zullen leiden tot uitbuiting van ‘kwetsbare gemeenschappen-die-we-willen (be)dienen’.  Snik.

Now for Some Good News on Refugees: Big Soros Money Is Starting to Flow to Help the Displaced

Reuters