De waarheid moet aan banden

Robert Ménard, burgemeester van Beziers, stelde tijdens een tv-discussie:

“In één van de klassen in mijn thuisstad is 91% van de kinderen moslim.  Uiteraard is dit een probleem.” 

Hij begeleidde zijn uitspraak met een foto van een klasfoto uit 1970 met blanke leerlingen als bewijs van de “samenzweringstheorie” dat het Franse volk moet vervangen worden.
Na zijn veroordeling verklaarde hij: “Ik heb de situatie in mijn stad beschreven; het is geen waardebeoordeling, maar een feit.  Het is dat wat ik zie.”

Robert Ménard is aangeschoten wild.  Aangeschoten, maar niet verslagen.  In  2015 probeerden twee rode raadsleden “ces députés de la Gauche Forte et de la Pensée Morte (Ménard)” hem zijn burgemeesterssjerp d.m.v. een petitie door president Hollande te laten afpakken.  Waarin ze niet slaagden wegens onvoldoende succes.  Ménard bracht ter zijner verdediging een tegenpetitie op gang die wèl vlotjes ondertekend werd.

Vanzelfsprekend werd hij voor de rechtbank gedaagd.  Het vonnis luidde “provocation à la haine et la discrimination raciale”, uitlokken van haat en rassendiscriminatie.  Daar bovenop 2000 euro boete, een symbolische euro, 1000 euro schade met intrest en 1000 euro justitiekosten aan zeven antiracistische verenigingen die zich burgerlijke partij gesteld hadden.  (Huffington Post)

Robert Ménard gaat in beroep, want “als het vermelden van een feit een misdrijf is…”

Moeten we er nog bij vermelden dat Robert Ménard lid is van het FN?

Ter illustratie:

 

Terugblik

Afbeeldingsresultaat voor anna bijnsMisschien vragen zich enkelen af wie die Anna Bijns toch was. 

Anna Bijns, een onafhankelijke geest, (niet) toevallig gekozen als alias door een trouwe lezeres van Golfbrekers.  Waarmee wij geen religieus of radicaal-feministisch verband willen suggereren met de échte Anna Bijns.

Anna Bijns (Antwerpen, 14931575) was een Antwerps (Brabants) refreindichteres, en ‘schoolmeesteres’. Zij bleef lesgeven tot ze 80 jaar oud was en verdedigde tijdens de reformatie de katholieke ‘moederkerk’ tegen wat zij als ketterse veranderingen beschouwde. Met name Maarten Luther zag zij als de baarlijke duivel. De bijzonder orthodox katholieke Bijns dichtte in de trant van de rederijkers maar mocht geen lid van dat genootschap worden omdat zij een vrouw was. Anna Bijns was de eerste auteur in de Nederlandse literatuur die haar grote succes vooral dankte aan de drukpers. Haar kenspreuk was: “Meer suers dan soets”Verneem meer..

undefined

Een voorbeeld van een ‘refrein’ uit “‘t Is al vrouwenwerk”:

Ongebonden best, weeldig wijf zonder man
Het waar goed huwen, maar ‘t zorgen is de plage
Ongebonden best, weeldig man zonder wijf
Verwijfd te zijne gaat boven alle plagen
Nooit man en geraakte aan vuilder laudate
Dus doende brengt zij den tijd vast deure
Een heb ik getrouwd, och mocht ik ze laten!
In ‘t scheiden wenen wij traankens snot ellenlang
Uit vreugden wilt over de hekel springen
‘t Is beter geveesten dan kwalijk gevaren
Die bij serpenten gaat, krijgt van den venijne
Priesters zijn ook mensen als ander liên
‘t Zijn aardse duivels, die de mensen kwellen
Dit zijn de mirakelen die Luther doet
Is zonde deugd, de Lutheranen zijn santen
En onder ‘t schijn van deugden zoekt gij der liên kiste
Zulk zoekt de goei nachten en verliest de goei dagen
Nog schijnt Merten van Rossom de beste van tween
Een heb ik verkoren, ik en zal ‘s niet laten
d’Weigeren staat den meiskens met allen wel
Wat liefs te derven es grote pijne
Gij blijft in ‘t harte, al zijdij uit den ogen
Meer zuurs dan zoets moet ik eenpaarlijk drinken
Hoe blijder verzamen, hoe droever scheiden
Dat dure gekocht es, werdt node verloren
Mijns liefs troost en mag mij niet meer gebeuren
Ik moet leren sterven, zuchten en zwijgen
Veel lijdens gebeurt mij alle den dag
Mijn trouwe werdt met ontrouwen geloond/Onttelt hij u een trapken, onttelt er viere
Geen beter vriend dan geldeken in de hand
d’Aandenken der dood veel zonden laten doet
‘t Is misselijk, waaromme dat ik dus trure
O dood, hoe bitter is uw gedinken!
Here, als ‘t mij al afgaat, wilt mij dan bijstaan

Literatuur als wapen in de zestiende eeuw: Anna Bijns en haar strijd tegen Maarten Luther

Wurlitzerdromen

Wurlitzerdromen

Een boodschap aan de wapenkletteraars, de oorlogsherauten, de niet zo gematigde vredestussenkomsten: Rob De Nijs in 1985 met “Alles wat ademt”.  Wat ziet hij er nog heerlijk jong uit.

Liefs van jullie Lolita

 

 

We passen ons aan

Volgens Geert Bourgeois (N-VA) moeten de Vlamingen zelf meer inspanningen leveren om de integratie van allochtonen te bevorderen. Hoeveel miljoenen euro Vlaams belastinggeld gaat er al naar ‘integratie’, asielzoekers, multiculprojecten, moskeeën, enz.?   De codes op de belastingaangifte werden uitgebreid.  Met een code voor een verplichte bijdrage voor integratie?

Vlaams Belang heeft weinig begrip voor uitspraken van Geert Bourgeois dat “wij meer inspanningen moeten leveren met betrekking tot integratie”

Nochtans zit de N-VA zelf al meer dan tien jaar mee aan de knoppen:

 

Poco optimisme. Harde realiteit.

“De Wever blijft herhalen dat zijn ‘war on drugs’ zo’n succes is. Drieduizend dealers zijn in drie jaar tijd van straat geplukt. Allemaal goed en wel, maar de grootste en de gevaarlijkste Marokkaanse drugshandelaars heeft hij niet kunnen stoppen. Zij voelen zich meer dan ooit thuis in Antwerpen.”

“Borgerokko maffia”, dat is de titel van het misdaadboek van journalist Raf Sauviller. Het boek geeft een spannend overzicht van 20 jaar drugsmisdaad in Antwerpen. Volgens Sauviller hebben Marokkaanse families uit Borgerhout zich opgewerkt in de internationale drugshandel. De gevolgen zie je op straat. “Ik weet op de Turnhoutsebaan en op het Eilandje tientallen vennootschappen zitten die gelinkt zijn aan drugshandelaars.”

Lees meer in “Mocro-maffia neemt Borgerhout over”

Poco journaal

“Eén ‘student’ van allochtone afkomst werd bijzonder hardhandig aangepakt.”   Hiermee suggererend dat hij eruit gepikt werd omwille van racistische redenen. Terwijl de overgrote meerderheid der leerlingen geen verwantschap heeft met bio-Sinjoren.

Ze hebben niets gedaan, meneer,.  Ze waren gewoon op schoolreis, meneer.  Ze werden door de politie aangevallen, meneer.  Zonder aanleiding, meneer.

Een gewillige verstaander moet daaruit opmaken dat een klas leergierige Antwerpse scholieren van het 5de middelbaar (16/17 jaar), op cultuurverrijkende uitstap, door de racistische Portugese politie geviseerd en fysisch belaagd werd.

Onze vraag en vermoeden kreeg meer uitleg in de Frut: het lag aan hun baarden.  Multinationale baarden. Uitdagende baarden.  Extreme baarden.  Nochtans heel gewoon in een school met ‘haartooi’ in het leerprogramma.

Op de webstek van de “brede school”, die zichzelf “actief en eigentijds” noemt, kunnen we vernemen:

“Stedelijk Lyceum Lakbors is een brede school in Antwerpen-Noord. Je bent hier één van de veertig verschillende nationaliteiten – doe je met ons mee om mee de meerwaarde daarvan maximaal uit te buiten? In het centrum van Antwerpen leven deze verschillende culturen immers ook allemaal mét elkaar, niet zomaar naast elkaar. Als je nog een taalachterstand hebt gaan we die meteen in het eerste leerjaar snel inhalen.”

Alle ‘studenten’ van Portugese afkomst blijven best eventjes thuis.

Met de politie van Lissabon valt niet te lachen.  Hier ziet u hen in actie tegen een vreedzame actie der anarchisten… en die hadden geen uitdagende baarden.

 

We passen ons aan

This is IRN's new Communications AssistantMaak kennis met de charmante “communicatieverantwoordelijke en bruggenbouwster” Leyla Hasic, hét visitekaartje van de  Islamsk Råd Norge, IRN (Islamic Council of Norway), de grootste islamitische organisatie in Noorwegen.
Haar taak bestaat erin de communicatie te bevorderen en bruggen te bouwen met de rest van de samenleving.  Kwestie van de gelijkheid man/vrouw te bevorderen is zij de enige vrouw in het mannenbastion van de IRN.  Wat niet bewezen kan worden vermits ze weggestopt zit onder een boerka.

De IRN is de veilige haven van soennieten in Noorwegen, al bouwt deze geen bruggen maar voornamelijk moskeeën.  Inkomsten blijven binnenstromen via de lucratieve halal etikettering, quasi een kwaliteitsnaam in Noorwegen.  Big business.  (Speisa)

De Noorse financiële wereld past zich ook aan:

In Zweden is het heel normaal…

Afbeeldingsresultaat voor swedish flag islam… dat niet de slachtoffers maar wel de daders beschermd worden

3 jonge Afghanen, een daarvan bewapend met een pistool, die een bewusteloze Zweedse verkrachtten en heel het gebeuren op facebook ‘live’ deelden met de rest van de wereld, kregen zoals gebruikelijk in Zweden (… echter niet alleen daar) milde straffen.

De verkrachters kregen twee, resp. 1 jaar gevangenis (volgens Afghaanse normen een bezinningskamp van de jeugdbeweging), de man die de beelden opnam 6 maanden.  Samen moeten ze 30.000 euro smartgeld aan het slachtoffer betalen (… factuur aan de belastingbetaler).  Motivatie van het vonnis: ze zijn geen drank gewoon.

Niet het eerste en waarschijnlijk niet het laatste begripvol vonnis: een Somaliër die een 12 jarig meisje zodanig verkrachtte dat “ze zwaar bloedde uit het onderlichaam” kreeg och-arme 180 uur sociale dienst.  “Normaal” zou hij 1 jaar hechtenis gekregen hebben…

De originele beelden werden door facebook verwijderd.

Intussen blijkt dat de ‘jonge Afghanen’ niet aan hun proefstuk waren:

 

 

 

Ooit komt een dag…

… dat alle vrouwen verzocht worden een hoofddoek te dragen… uit solidariteit.

Onvolprezen  communistische zgz. neutrale president van Oostenrijk van der Bellen, atheïst met een groene partijstempel, waarschuwt voor islamofobie.  Tijdens een debat meende hij dat er een dag zit aan te komen dat ‘men’ alle vrouwen moet verzoeken een hoofddoek te dragen uit solidariteit met de vervolgde moslima’s, als antwoord tegen de toenemende islamofobie. Hij benadrukt:  alle.

Een reactie op twitter van een “Männlicher Mensch”:

“Wanneer word ik verzocht “uit solidariteit” te trouwen met mijn 14 jarig nichtje en haar onder een boerka te steken?”

Jörg Haider zaliger had hem al juist ingeschat: